Egzamin maturalny Język angielski Poziom podstawowy Zbiór zadańPobieranie 0.8 Mb.
Strona5/11
Data03.05.2016
Rozmiar0.8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Zadania wielokrotnego wyboru


Rozumienie tekstów pisanych sprawdzane jest za pomocą dwóch zadań wielokrotnego wyboru. W pierwszym z nich znajdziesz trzy odrębne krótkie teksty, które są ze sobą powiązane wspólnym tematem lub słowem-kluczem. Do każdego z tekstów zbudowane jest jedno zadanie z trzema opcjami odpowiedzi. Drugie zadanie wielokrotnego wyboru składa się z jednego dłuższego tekstu, do którego ułożono pięć pytań/zdań z czterema opcjami odpowiedzi.

 • Zadania do tekstów sprawdzają różne umiejętności. Mogą wymagać wyszukania
  w tekście konkretnego szczegółu lub określenia jego głównej myśli, wskazania, w jakim celu autor napisał ten tekst lub do kogo jest on skierowany albo jaka jest forma tego tekstu lub kto jest jego autorem. Analizuj dokładnie treść poszczególnych zadań
  i postaraj się zrozumieć, do czego się odnoszą.

 • Jeśli masz za zadanie wyszukać w tekście szczegółową informację, pamiętaj, że może być ona wyrażona za pomocą innych słów niż w zadaniu. Będzie Ci potrzebna zatem znajomość synonimów i antonimów. Jeśli w zadaniu pojawi się takie samo słowo jak
  w tekście, należy zwrócić uwagę na kontekst, w jakim zostało użyte i upewnić się,
  czy przekazana informacja jest rzeczywiście taka sama.

 • Jeśli masz określić, o czym jest tekst, zastanów się, która z opcji odpowiedzi podsumowuje go lub w jakiś sposób streszcza.

 • Jeśli z zadania wynika, że masz określić, kim jest nadawca tekstu lub do kogo tekst jest skierowany, zwróć uwagę na wyrażenia, jakich używa autor, zwracając się do odbiorcy (odbiorców), co pisze o sobie i dla kogo przeznaczone są informacje zawarte w tekście.

 • Jeśli musisz określić rodzaj tekstu, zwróć uwagę na użyte środki językowe i stylistyczne charakterystyczne dla danego rodzaju tekstu.

 • Cel wypowiedzi jest często wyrażony w tekście w sposób niebezpośredni. Na przykład w tekście może pojawić się sformułowanie Chciałbym, abyś mi towarzyszyła, któremu w zadaniu mógłby odpowiadać czasownik „zapraszać”. Inne przykłady to sformułowania Przykro mi, że się spóźniłem. lub Przedstawienie było beznadziejne. W pierwszym przypadku intencją autora byłoby przeproszenie kogoś, a w drugim wyrażenie krytycznej opinii na temat obejrzanej sztuki.

 • Pamiętaj, że zdania towarzyszące dłuższemu tekstowi ułożone są zwykle według kolejności występowania informacji w tym tekście.

 • Skup się na wyselekcjonowaniu z tekstu, spośród wielu informacji w nim zawartych, tej, która pozwoli na udzielenie prawidłowej odpowiedzi. Nie kieruj się podobieństwem słów. Takie samo słowo znajdujące się w tekście i zadaniu może być użyte w zupełnie innym kontekście.

 • Jeśli nie możesz znaleźć właściwej informacji, wyklucz odpowiedzi niezgodne z tekstem.

 • Upewnij się, że Twoja odpowiedź jest poprawna, czytając dany fragment tekstu jeszcze raz.

Zadanie 16.

Przeczytaj trzy teksty związane z żywieniem. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu. Zakreśl literę A, B, albo C.
Tekst 1.

FAST FOOD


Most reports about the fast food industry are about nothing more than food. However, Fast Food Nation by E. Schlosser presents the effects of the fast food industry on every aspect of American society. Schlosser analyses the industry’s growth by discussing many topics related to young, uneducated workers, the immigrants working in meat-packing factories, and farmers – just to give a few examples. This is not light reading, but it is a ‘must’ if you are interested in the fast food industry and its influence on our society.
adapted from teenink.com

Wskazówki do rozwiązania zadania

16.1.

The text is a part of


A.

a leaflet on healthy food.B.

a business advertisement.
C.

a book review.


frame42
frame43
frame44Tekst 2.

Dear Editor,

I’ve read your article about barbecues and how the risk of food poisoning can spoil the whole pleasure. To my mind, preventing food poisoning isn’t about avoiding certain foods. Keeping food in cold places and using the right cooking methods is the most important thing. If you have a barbecue, remember to pre-cook chicken and sausages in the oven, and after a barbecue put any meat that was left into a fridge. Don’t leave meat out of the fridge for a longer period of time and don’t put it in the sun. And one more thing, to prevent flies landing on your food, always put a special cover over the dishes.

Hannah
adapted from That’s Life
16.2.

Hannah wrote the letter to


A.

give some advice.B.

suggest a change in a diet.
C.

criticize a way of spending time.

frame45
frame46
frame47


Tekst 3.

MY GRANDMA


My brothers and I always looked forward to Wednesday afternoons when Grandma had fresh buns ready. Grandma was the cook in my family and I was her “little helper”. After she died, I became the keeper of the recipes. She shared all her secrets with me, so my family trusts me to keep her cooking tradition going. When I use one of Grandma’s recipes, it often turns out slightly different from the way she made it. My sauce may be thicker and my dishes might taste a bit different, but Grandma’s spirit is in every recipe I try. My family is proud of me, but I know that my Granny taught me everything.
adapted from teenink.com


16.3.

The narrator of the text believes that


A.

her Grandma kept some recipes secret.B.

the dishes she makes are better than her Grandma’s.

C.

she can cook thanks to her Grandma.

frame48
frame49
frame50Poprawne rozwiązania

16.1.

C

16.2.

A

16.3.

CZadanie 17.

Przeczytaj trzy teksty związane z domami. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu. Zakreśl literę A, B albo C.
Tekst 1.

THE PLACE


The room was familiar; it had belonged to me since I was born. The wooden floor, the light blue walls, the yellowed lace curtains around the front window – these were all a part of my early years. The only changes Charlie had ever made were replacing the small bed with a bigger one and adding a desk as I grew. The desk now held a second-hand computer, with the phone line for the modem. This was my mother’s request, so that we could stay in touch easily. The rocking chair from my baby days was still in the corner.
adapted from Twilight by Stephanie Meyer

Wskazówki do rozwiązania zadania

17.1.

The text is about the narrator’s


A.

opinion on a room’s decoration.
B.

plans for decorating a room.
C.

room in the past and present.
frame51
frame52
frame53Tekst 2.

DOMINO: THE ART OF DECORATING


Domino: The Art of Decorating shows in easy steps how to create a beautiful home. It brings together inspiring rooms, how-to advice and the secrets of interior decorators in a unique lesson on style. The authors lead readers from room to room, taking the best ideas from popular home decorating blogs, courses on interior decoration and their own experiences. By showing how designing can be simpler and more exciting, this two-hundred-page publication makes the decorating process friendly to amateurs. It helps them to make homes personal, functional and beautiful. This room-by-room illustrated paperback guide is already available on the market.
adapted from www.goodreads.com


17.2.

The text was written to


A.

give advice on how to create a home decorating blog.

B.

invite readers to join a home decoration course.

C.

promote a book on home decoration.


Tekst 3.

FLAT TO RENT


£114 per week

Do you like this property? Call 123 456 789.

An excellent large one-bedroom flat situated on Burton Road (Derby) only a five-minute walk from the city centre. The building has a reception. The flat is located on the third floor, with no lift. The walls have recently been painted and new furniture put in. The modern kitchen has all the equipment needed for cooking. There is a completely new bathroom and a parking space. The flat is available in two months, but we recommend that you sign the contract early to reserve it. For more information click here.
adapted from www.rightmove.co.uk


17.3.

The flat is suitable for someone who


A.

needs to move in immediately.

B.

wants newly decorated accommodation.

C.

doesn’t like walking up and down the stairs.Zadanie 18.

Przeczytaj trzy teksty związane z naukowcami. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu. Zakreśl literę A, B albo C.
Tekst 1.

EARTH’S SUNGLASSES


When you’re lying on the beach on a sunny day, you may try to keep out the sunlight with sunglasses or a hat. Some scientists have suggested taking a similar strategy with our warming planet. They have proposed to put a ring around the Earth. It would be made with small pieces of the material, already used in sunglasses for years, which would limit the light that gets to the Earth. It might reduce the effects of global warming. However, it’s a very expensive idea.
adapted from www.livescience.com

18.1.

The text is about


A.

the discovery of a way to improve sunglasses.

B.

the invention of a completely new protective material.

C.

an idea on how to protect the Earth from the sunlight.


Tekst 2.

EINSTEIN ON A TRAIN


Einstein was once travelling from Princeton on a train when the conductor appeared and asked for passengers’ tickets. When he came up to Einstein, the scientist reached in his shirt pocket and then his trouser pockets. The ticket wasn’t there, so he searched his briefcase but couldn’t find it. Finally, Einstein started looking under his seat but without success. The conductor said, “Don’t worry, Dr. Einstein! I recognize you. You don’t need a ticket this time.” Einstein looked at him and said, “Young man, I know who I am. But I don’t remember where I’m going.”
adapted from http://esromart.hubpages.com


18.2.

While travelling on a train, Einstein


A.

realized he had forgotten his destination.

B.

found his lost ticket on the floor.

C.

recognized the conductor.


Tekst 3.

ARE YOU INTERESTED IN SCIENCE?


Are you searching for new ideas? If so, come to the Dana Café where you will discover many topics and ideas that science provides. You’ll also explore what being a scientist means.

During an informal evening, you can talk to four enthusiastic scientists about their research, and receive some tips on ‘putting science into fiction’. You will also visit a scientific lab after the event.You will then be asked to write a short story inspired by some of the science you have heard about, and to take part in the Science Short Story competition. The event will certainly give you ideas for thrilling plots for science-fiction stories, so be sure to join us!
adapted from www.lablit.com


18.3.

The text is


A.

an invitation to a meeting.

B.

a report on the results of a research project.

C.

a set of competition rules.


Zadanie 19.

Przeczytaj tekst. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu. Zakreśl literę A, B, C albo D.
COLOURS IN VAN GOGH’S MASTERPIECES
Vincent Van Gogh is one of the most famous painters. His mother was a painter but she didn’t share her knowledge with Vincent. In fact, he learnt to paint all by himself. Seeing his talent, his brother Theo strongly advised him to take up painting. In his lifetime, Van Gogh painted more than 2,000 masterpieces. His best ones, however, were created during the last two years of his life when he was staying in a mental hospital. Ironically, Van Gogh’s talent was not recognized while he was alive and he sold only one painting, the Red Vineyard, during his lifetime.

Wskazówki do rozwiązania zadania

19.1.

What do we learn about Van Gogh in the first paragraph?


A.

His brother encouraged him to become a painter.
B.

He spent most of his life in a mental institution.
C.

He sold several of his paintings in his lifetime.
D.

His mother taught him how to paint.

frame54
frame55
frame56
frame57


One of his most recognized paintings is the Field with Irises near Arles. It is the first of the 130 paintings the artist created during the two years when he was treated in a mental hospital just before his death. The painting is extremely popular among art collectors. There are also many other paintings by Van Gogh that have sold for record prices at auctions. Field with Irises near Arles looks exceptionally good, except for one thing – the purple colour in the irises has started to turn blue.

19.2.

Van Gogh’s Field with Irises near Arles


A.

is the first painting he created.

B.

will eventually lose all its colours.

C.

became his most expensive painting.
D.

was painted when he was in hospital.

frame58
frame59
frame60
frame61

The idea that one of the colours in Van Gogh’s paintings may be changing appeared when some scientists were restoring colours of a painting by another artist who had used the same paints as Van Gogh. Comparing photos of the paintings, they noticed that the purple colour had slightly changed. Naturally, they also decided to check Van Gogh’s artworks. The researchers haven’t carried out any tests of the paint to prove the change yet. However, they have studied the letters which Van Gogh wrote to his brother and sister. He described the colours in detail, and this allowed the scientists to reconstruct the original colour. It turned out that the colour is a different shade now. In this way, they realised the purple paint had started to turn blue.
19.3.

How did the scientists prove that the colour in Van Gogh’s painting is changing?


A.

They consulted another artist.B.

They studied Van Gogh’s letters.

C.

They tested the paint in the picture.

D.

They compared photos of the painting.

frame62
frame63
frame64
frame65

There were several theories why the purple colour had changed. It was noticed that the red pigment Van Gogh used gets lighter with time. Some scientists claimed the change was caused by the sunlight. Others thought the chemical used to renovate the paintings was responsible. They even believed that air pollution might cause the change. However, a few months ago scientists found out that the light from the lamps illuminating paintings in art galleries reacted with the pigment used in the paint and resulted in colour change.It is believed that the paintings will never regain the original colour. For the time being, to slow down the process, lamps producing less light have been installed.
adapted from www.dogonews.com and www.dailymail.co.uk


19.4.

The change of colour was a reaction to


A.

the chemicals used for renovation.

B.

the lighting used in art galleries.

C.

the intense sunlight.

D.

the polluted air.

frame66


frame67
frame68
frame69
frame70

19.5.

The text is about


A.

a method used to stop the purple colour changing in paintings.

B.

different ways of restoring the colour in Van Gogh’s paintings.


C.

an unusual discovery connected with Van Gogh’s painting.

D.

the reasons why Van Gogh’s paintings became valuable.

Poprawne rozwiązania

19.1.

A

19.2.

D

19.3.

B

19.4.

B

19.5.

CZadanie 20.

Przeczytaj tekst. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu. Zakreśl literę A, B, C albo D.

THE ALOFT HOTEL


The Aloft hotel is the only hotel in the U.S. where guests can adopt a dog. The dogs at the Aloft are part of an adoption program run by the hotel and Charlie’s Shelter. One of the dogs, wearing an “Adopt Me” jacket, greets visitors when they check in. Some other dogs, wearing similar jackets, are ready to accompany guests regularly if only the visitors agree. When we asked Christine Kavanagh, the Aloft’s director of sales if they were thinking of offering other animals for adoption, she said they would wait.

The hotel opened in 2014 and has not received any complaints about dogs making a mess, causing allergies or attacking people. The adoptable dogs have some space at the registration desk and in some employee areas. They can’t stay in guest rooms at night. “After one negative opinion about the sign Dogs are not allowed in our restaurant, we changed the rules. If they are well-behaved, they can go with visitors even there. There’ve been no other complaints,” Kavanagh said.
20.1.

In the first paragraph we learn


A.

why the hotel started the adoption program.

B.

how the dogs for adoption can be recognized.

C.

how many dogs can be adopted at the hotel.

D.

when the hotel will offer other pets for adoption.
20.2.

The Aloft hotel has received one critical comment because dogs


A.

were not allowed into guests’ rooms.

B.

behaved aggressively to some guests.

C.

had to be kept in special areas at all times.

D.

couldn’t be taken to the hotel restaurant.

There are many examples of successful adoptions. Jane Trantham and her husband adopted a one-year-old Shih Tzu named Jackson. “We fell in love with him when we checked in. He ran out from behind the reception desk, pushing a small ball with his nose,” Jane said. “Every time we went somewhere, one of us said, Let’s go back to the hotel and see Jackson. We talked and talked and finally, on our fourth stay, we adopted him.”Wskazówki do rozwiązania zadania

20.3.

Jane Trantham and her husband adopted Jackson
A.

after a few visits to the hotel.


B.

when the receptionist asked them to do it.


C.because the dog could do some tricks.


D.

when they found out that the dog was young.
frame71

frame72
frame73
frame74

Caren Ferris adopted a 4-year-old terrier named Ginger. Caren said: “When I was checking out, Ginger sat up, looked me in the eye and was very sad. I felt like crying. I asked at the reception desk if I needed to consult the manager to adopt her. I was told that all I needed to do was call Charlie’s Shelter. I paid some fees, filled in the adoption papers and waited to be accepted as a future owner. After a home visit by someone from the shelter I was able to take Ginger home.”
20.4.

To adopt a dog, Mrs Ferris did not have to


A.

pay any money.

B.

fill in any forms.

C.

talk to the hotel manager.

D.

meet a worker from the shelter.

For the dogs’ benefit, Charlie’s Shelter has tough adoption standards, but the restrictions and formalities meet with understanding. Fourteen dogs have found homes since the program started in July. Even if you are not thinking about adopting a dog, the hotel, which is doing its best to help animals, is worth a visit. The opinions about the Aloft are enthusiastic, so why don’t you spend a few days there and support its good work?


adapted from http://tweentribune.com
20.5.

In the last paragraph, the author

A.

asks pet owners to express their opinions on animal adoption.B.

recommends staying at the hotel because it does a lot for animals.
C.

criticizes the restrictions introduced by Charlie’s Shelter.
D.

warns against the formalities required by the hotel.
frame75
frame76
frame77
frame78
Zadanie 21.

Przeczytaj tekst. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu. Zakreśl literę A, B, C albo D.
MISTER MOUSTACHE
Mr Spatz made a show of looking at his watch while shaking his head. He began tapping his pen on the edge of his clipboard. “Well, Mister Jenkins, it seems you’re not on time again.”

Our eyes met for a moment, and I then looked down towards my shoes, like someone saying, yes, again, I apologize and ask for your understanding. “I cut myself shaving and it didn’t want to stop bleeding. See?” I said, pointing to my shirt. Mr Spatz looked at it and said, “You must be joking.”

I knew he was filling out an Employee Disciplinary Form that would require my signature when it was finished. I continued with my explanation. “I was trying to stop the bleeding, but I couldn’t. When I realized what time it was, I had to hurry and forgot my employee identification card.” Mr Spatz shook his head again to show how disappointed he was. “Mister Jenkins, this is your third mistake. Normally, we fire employees when they break the rules for the third time. But I’m not going to do that, I’m going to watch you. You’re a good waiter, you work hard, but you’re late for work far too often.”

“It won’t happen again,” I said.

Mr Spatz smiled at me critically as he handed me the clipboard. “Please sign here.” The note accused me of being late, of forgetting my employee identification card, of having a dirty uniform, and of not shaving completely. I informed Mr Spatz I was growing a moustache. The employee handbook stated that moustaches were the only facial hair employees were allowed to grow. Any other types of facial hair were strictly forbidden. The employee handbook said I could have a moustache, so I refused to sign the form.

Mr Spatz looked even more disappointed than usual. “I don’t know if I would call that a moustache, but very well. I’ll remove that comment from the record.” On hearing that, I signed the form. He handed me my pink copy that said For Employees Records at the bottom. “Now,” Spatz said, clapping his hands, “clean your face off and put on your uniform. There is a dining room to set up.” He turned to leave but paused a moment. “I’ll be studying your performance carefully this afternoon, Mister Jenkins. Any more mistakes and you’ll be no longer employed here.” Then he was gone.


adapted from www.short-stories.co.uk


21.1.

At the beginning of the conversation Mr Spatz wasn’t pleased because


A.

he didn’t like Mr Jenkins’ jokes.

B.

he had to fill in a form for Mr Jenkins.

C.

Mr Jenkins was late.

D.

Mr Jenkins had the wrong shoes on.
21.2.

How did Mr Spatz react to Mr Jenkins’s explanation?


A.

He told Mr Jenkins to work as hard as the others.

B.

He criticized Mr Jenkins for being very lazy.

C.

He got angry and punished Mr Jenkins.

D.

He gave Mr Jenkins one more chance.
21.3.

Mr Jenkins didn’t sign the form at first because he thought


A.

he hadn’t done anything wrong.

B.

one of the points shouldn’t be in it.

C.

his explanation wasn’t included in it.

D.

the employee handbook didn’t allow moustaches.
21.4.

In the last paragraph we learn that Mr Spatz


A.

agreed to change what was written in the form.

B.

decided to remove one point from the handbook.

C.

told Mr Jenkins to read the rules in the handbook.

D.

ordered Mr Jenkins to go to work without signing the form.
21.5.

The text is about


A.

a job interview for a restaurant employee.

B.

a disciplinary talk of a boss with his worker.

C.

a meeting that ended in a waiter losing his job.

D.

a discussion about updating an employee handbook.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna