Egzamin „Systemy medialne na swiecie”Pobieranie 7.37 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar7.37 Kb.

Egzamin „Systemy medialne na swiecie”
Zagadnienia egzaminacyjne:

 1. Autorytarny system informacji masowej – przykłady i cechy charakterystyczne.

 2. Liberalny (demokratyczny) system informacji masowej – przykłady i cechy charakterystyczne.

 3. Etapy rozwoju liberalnego systemu informacji masowej.

 4. Tendencje w rozwoju liberalnych systemów informacji masowej po II wojnie światowej.

 5. Trzy modele systemów medialnych wg D.C.Hallina i P.Manciniego – cechy charakterystyczne i przykłady państw.

 6. Znaczenie postępu technologicznego w rozwoju mediów.

 7. Modele radia w państwach demokratycznych.

 8. Przejawy koncentracji mediów wg Kepplingera.

 9. Wpływ koncentracji mediów na prawo do wolności informacji.

 10. Przyczyny różnic pomiędzy amerykańskim systemem informacji masowej a systemami państw europejskich.

 11. Społeczne skutki koncentracji mediów amerykańskich.

 12. Historia i współczesne znaczenie największych agencji prasowych:

 1. Największe ośrodki prasowe Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Rosji.

 2. Najważniejsze tytuły prasy codziennej i magazynowej w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Rosji.

 3. Historia i współczesność radiofonii i telewizji brytyjskiej.

 4. Cechy charakterystyczne francuskiego rynku prasowego.

 5. Przyczyny różnic pomiędzy współczesnym francuskim a amerykańskim systemem informacji masowej.

 6. Prawne podstawy wolności prasy w Niemczech.

 7. Najważniejsze koncerny prasowe na niemieckim rynku prasowym.

 8. Prawne podstawy wolności prasy w Rosji.

 9. Scharakteryzuj przemiany, które zaszły w mediach rosyjskich na początku lat 90-tych.


Literatura podstawowa:

 1. „Wybrane zagraniczne systemy medialne”, red. J.W.Adamowski, W-wa 2008;

 2. D.C.Hallin. P.Mancini, „Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym”, Kraków 2007;

 3. Kevin Williams, "Media w Europie" , Warszawa 2005.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna