Eisas pilot 2012 Norsis id theftPobieranie 167.69 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar167.69 Kb.

EISAS Pilot 2012 NorSIS ID Theft degenhardt@lmu.de

Read & Learn Wiki Polski Version seibold@lmu.deBitte alle Texte unter dem deutschen bei „FS:“ übersetzt schreiben. Danke, Emanuel

DE: Meine Brieftasche

FS:

Mój Portfel


DE: Ihre Brieftasche enthält eine Menge Informationen über Sie. Diese Informationen können missbraucht werden. Benötigen Sie die Informationen in Ihrer Brieftasche täglich oder nur gelegentlich?
FS:

Twój portfel zawiera wiele informacji o Tobie. Te informacjie mogą zostac nadużyte. Czy potrzebujesz informacji z portfela codziennie, czy tylko sporadycznie?


DE: Ausweisdokumente wie Ihr Pass und Ihr Führerschein sind für Diebe besonders verlockend. Ein Identitätsdieb kann nämlich entweder versuchen, diese Dokumente zur Identifikation oder als eine Quelle zu nutzen, um weitere Informationen über Sie herauszufinden. - Sorgen Sie immer dafür, dass Sie wissen, wo Sie Ihre Ausweisdokumente aufbewahren. Vielleicht sollten Sie sich einen Safe zulegen oder die Dokumente in einem Schrank einschließen. Dokumente, die Sie selten benötigen, können Sie in einem Tresorfach aufbewahren. - Nehmen Sie Karten und andere Dokumente, die Sie nicht benötigen, regelmäßig aus Ihrer Brieftasche heraus. - Falls ein Ausweisdokument gestohlen wurde oder abhanden gekommen ist, benachrichtigen Sie die Polizei und andere zuständige Behörden. - Bewahren Sie für den Fall, dass Sie eine Debit- oder Kreditkarte sperren lassen müssen, die Kontaktnummern Ihrer Bank und anderer Behörden dort auf, wo Sie sie finden können
FS:

Dokumenty tożsamości takie jak paszport i prawo jazdy są szczególnie kuszące dla złodziei. Złodziej tożsamości może próbować identyfikację Twojej osoby, albo do wykorzystania jako źródła, aby dowiedzieć się o Tobie więcej. Zawsze upewnij się, że wiesz, gdzie przechowujesz swoje dokumenty tożsamości. Może powinieneś kupic sobie Sejf albo zamknąć je na Klucz w szafie. Dokumenty, które żadko potrzebujesz, najlepiej przechowywaj w sejfie. Karty i Dokumenty które żadko używasz, wyjmij najlepiej z portfela. Jeżeli dowód osobisty został skradziony, albo go straciłeś, powiadom policję albo inne właściwe władze. Zachowaj kontakty Twojego banku, żeby w przypadku kradzieży mozna było ją zablokowac.

DE: Ihr Briefkasten

FS:Twoja skrzynka pocztowa

DE: Viele persönliche Informationen werden per Post versandt. Dazu gehören Urkunden, Debit- und Kreditkarten, Formulare und andere Dokumente. Das lässt sich normalerweise nicht vermeiden. Sie können jedoch eine Menge zur Minderung des Missbrauchsrisikos der Ihnen per Post zugesandten Informationen tun.
FS:
Wiele osobistych informacij przesyłamy pocztą. Dotyczy to dokumentów, kart debetowych i kredytowych, formularzy i innych dokumentów. Nie da sie tegeo uniknąć . Można jednak dużo zrobić, aby zmniejszyć ryzyko nadużycia informacji przesyłanych tą drogą.
DE: Bringen Sie ein Schloss an Ihrem Briefkasten an. - Bitten Sie einen Nachbarn, Ihren Briefkasten zu leeren, wenn Sie im Urlaub sind, oder bitten Sie das Postamt, während Ihrer Abwesenheit Ihre Postsendungen anzuhalten (Postlagerung). Dann wird sich Ihre Post nicht in Ihrem Briefkasten ansammeln. - Wenn möglich, nutzen Sie elektronische Rechnungen. Dann werden Sie weniger Rechnungen oder andere Briefe per Post erhalten, die von Identitätsdieben genutzt werden könnten. - Überlegen Sie, welche Sendungen Sie per Post erwarten. Wenn Sie den Verdacht haben, dass etwas fehlt oder dass Ihre Post verloren ging, dann nehmen Sie sofort mit dem Postamt Kontakt auf. - Sorgen Sie dafür, dass im Falle eines Umzugs Ihre Post nachgesandt wird, und geben Sie Ihren Kontaktpersonen Ihre neue Adresse. Dadurch vermindern Sie das Risiko, dass Ihre Post verloren geht.
FS:
Załóż blokadę na skrzynce pocztowej. Poproś sąsiada, aby ją opróżniał, gdy jesteś na wakacjach, lub zwróć się do urzędu pocztowego, żeby w twojej nieobecności przechowywał pocztę. Wtedy twoje listy nie będą gromadzić się w skrzynce pocztowej. Jeśli jest to możliwe, korzystaj z elektronicznych faktur, ponieważ one nie bedą mogły tak łatwo zostać znadużywane przez złodzieja. Zastanów się, jaką przesyłke oczekujesz pocztą. Jeśli podejrzewasz, że czegoś brakuje lub że twój list został skradziony, skontaktuj się natychmiast z urzędem pocztowym. W przypadku przeprowadzki, poinformój pocztę o nowym adresie, aby poczta dalej do Ciebie docierała. W ten sposób zmniejszasz ryzyko, że poczta będzie stracona.
DE: Ihre Mülltonne

FS: Twój kosz na śmieci


DE: Ob Sie es glauben oder nicht, Diebe durchwühlen Ihre Mülltonne. Dokumente, die für Sie nicht von Interesse sind, können für einen Kriminellen eine Goldmine sein. Diese Dokumente können nämlich Informationen enthalten, die ein Identitätsdieb nutzen könnte, um Ihre Identität anzunehmen. Das Dokument könnte den Dieben Informationen über Ihre Kontaktpersonen liefern - er oder sie kann dann mit diesen Personen in Verbindung setzen und vorgeben, Sie zu sein. Geschäfte können leicht vorgetäuscht werden, wenn ein Identitätsdieb Informationen liefert, die nur Ihnen bekannt sein dürften. Diese Dokumente könnten auch Details enthalten, die der Identitätsdieb zur Erstellung Ihres Profils benötigt.

FS:


Wierz lub nie, złodzieje plądróją w Twojm śmietniku. Dokumenty, które nie są interesujące dla Ciebie , mogą być dla złodzieja kopalnią złota. Dokumenty te mogą zawierać informacje, które mogłyby zostać wykorzystane przez złodzieja, aby założyć twoją tożsamość.One mogą dostarczyć złodziejowi informacji dotyczące Twoich kontaktów – on może skontaktowac się z nimi i założyć twoją tożsamość. Transakcje mogą być łatwo symulowane, jeśli złodziej tożsamości ma informacije które tylko ty znasz. Dokumenty te mogą również zawierać szczegóły, ktore pomagaja złodziejowi załóżycz Twój profil.

DE: Zerreißen oder schreddern Sie alle Dokumente, die Informationen über Sie enthalten, bevor Sie sie wegwerfen. Heutzutage können Sie schon günstige Aktenvernichter kaufen. Vernichten Sie z.B. immer: - Rechnungen für Kreditkarten oder Debitkarten. - Kreditauskünfte. - private Bewerbungen. - CDs, DVDs mit persönlichen Angaben. - Gehaltsbescheinigungen. - Abgelaufene Anmeldeformulare. - Dokumente mit jeglichen Identifizierungsnummern. - Zerschneiden Sie ungültige oder abgelaufene Ausweise bevor Sie sie wegwerfen. Sie stellen damit sicher, dass sie danach nicht mehr genutzt werden können. - Zerstören Sie Speichermedien mit digitalen, persönlichen Informationen. - Mieten Sie ein Tresorfach oder besorgen Sie sich einen persönlichen Safe zur Aufbewahrung wichtiger Dokumente, wie Ihre Geburtsurkunde, Diplome, Heiratsurkunde und Versicherungsurkunden. - Bei Verlust oder Diebstahl Ihres Passes oder anderer Ausweisdokumente benachrichtigen Sie die zuständigen Behörden.


FS:

Zniszcz dokładnie wszystkie dokumenty, które zawierają informacje o Tobie, zanim je wyrzucisz. Obecnie można kupić już tanie niszczarki papieru. Zawsze zniszcz na przykład: Karty kredytowe, -Karty debetowe, – Raporty kredytowe, - Prywatne aplikacjie, - CD, DVD, zawierające dane osobowe, Paski wypłat, - Wygasłe formulary rejestracyjne. - Dokumenty z liczbami identyfikacyjnymi. Karty, które są już nie ważne lub data ważnosci wygasła, powinny zostać zniszczone przed wyrzuceniem. Zapewni to, że nie będą one mogły zostać dalej używane. Zniszcz cyfrowe nośniki danych z osobistymi informacjami. Wynajmij lub kup sejf osobisty do przechowywania ważnych dokumentów, jak Akty urodzenia, dyplomy, akty małżeństwa i zaświadczeń o ubezpieczeniach. W przypadku utraty lub kradzieży paszportu lub innych dokumentów tożsamości, powiadom odpowiednie władze.

DE: Mein PC

FS: Mój komputer

DE: Wir nutzen unsere Computer zur Speicherung vieler Informationen zu unserer Person und über unsere Interessen, wie z.B. unsere persönlichen Dokumente, Bilder, Filme, Musik und Verabredungen. Mit Hilfe unseres Computers gelangen wir auch ins Internet, wo für uns die Gefahr des Identitätsdiebstahls besonders hoch ist. Deshalb ist es wichtig, dass Sie Ihren Computer vor potentiellen Eindringlingen schützen und den Zugang zu allen Informationen über Ihr Leben verhindern.

FS:


Wykorzystujemy nasze komputery do przechowywania wielu informacji o nas i naszych zainteresowaniach. Na przyklad nasze osobiste dokumenty, obrazy, filmy, muzykę i spotkania.

Za pomocą naszego komputera, możemy także sięgnąć do Internetu, gdzie ryzyko kradzieży naszej tożsamości jest szczególnie wysokie. Jest zatem ważne, aby chronić komputer przed potencjalnymi intruzami i uniemożliwić dostęp do wszystkich informacji na temat swojego życia.

DE: Lassen Sie niemals Ihr Laptop im Auto oder an anderen Orten zurück, wo es für Diebe sichtbar und verlockend ist.

FS:


Nigdy nie zostawiaj swojego laptopa w samochodzie lub w innych miejscach, tam gdzie to jest widoczne i kuszące dla złodzieja.

DE: Benutzen Sie eine persönliche Firewall (Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) empfiehlt Privatpersonen den Einsatz einer Personal Firewall. Das Amt warnt aber davor, sich auf eine Personal Firewall als alleinige Schutzmaßnahme zu verlassen. Wichtiger sind nach Angaben des BSI Viren- und Spywarescanner, regelmäßige Datensicherungen (Backup), baldiges Aktualisieren (engl. update) der eingesetzten Software nach Bekanntwerden einer Sicherheitslücke, möglichst sichere Konfiguration von Webbrowser, E-Mail-Programm und Betriebssystem und generell ein vorsichtiger Umgang mit dem Internet.).

FS:

Używaj Personal Firewall (Federalny Urząd ds. Bezpieczeństwa Informacji (BSI) zaleca, aby osoby prywatne tego używały. Jednak nie powinno się tylko na tym polegać. Ważniejsze są według wirusa BSI i skanery spyware, regularne kopie zapasowe (backup), szybkie aktualizowanie (angielski-update) jesli ujawniają sie luki. Najlepiej jest używać najbezpieczniejszy z możliwych konfiguracji przeglądarki internetowej, klienta poczty, systemu operacyjnego i podejście zazwyczaj ostrożnie do Internetu).


DE: Nutzen Sie eine Anti-Virensoftware und halten Sie sie immer auf dem neuesten Stand.

FS:

Używaj oprogramowania antywirusowego i aktualizuj je regularnie.DE: Nutzen Sie immer automatische Einstellungen für Updates.

FS:


Zawsze należy używać automatycznych ustawień aktualizacji.

DE: Kontrollieren Sie immer, ob die Sicherheitsupdates für Ihre Anwendungen installiert sind.

FS:

Należy zawsze sprawdzić, czy aktualizacje zabezpieczeń są zainstalowane dla tej aplikacji.DE: Deinstallieren Sie Programme, die Sie nicht mehr nutzen.

FS:


Odinstaluj programy, których nie używasz.

DE: Akzeptieren Sie Updates von Programmen, die Sie bereits auf Ihrem Computer installiert haben (z.B. Word, Internet Browser oder Flash), aber vergewissern Sie sich zuerst, ob die Updates wirklich von der anerkannten Softwarefirma stammen. Es gibt Malware-Produkte, die vorgeben, Updates von allgemeinen Programmen zu sein - also seien Sie vorsichtig.

FS:

Akceptój aktualizacje dla programów zainstalowanych na komputerze (np. Word, przeglądarka internetowa lub Flash), ale upewnij się najpierw, czy aktualizacje są rzeczywiście uznane przez firmę oprogramowania. Jest dużo Malware- Produktów, które udawają aktualizacje popularnych programów - więc uważaj.DE: Überzeugen Sie sich davon, dass Sie alle persönlichen Informationen aus Ihrem Computer entfernt haben, bevor Sie ihn verkaufen, wegwerfen oder jemanden geben. Es genügt jedoch nicht, einfach nur auf den Button "Löschen" zu klicken. Entfernen und vernichten Sie die Festplatte oder benutzen Sie ein zertifiziertes Löschprogramm, um sicherzustellen, dass keine persönlichen Informationen abgerufen werden können.

FS:


Przekonaj się, że zostały usunięte wszystkie informacje osobiste z komputera zanim go sprzedasz, wyrzucisz lub komuś dasz. Nie wystarczy ich jednak tylko skasować. Usuń i zniszcz dysk twardy lub wykorzystaj certyfikowany program, aby żadne informacje osobiste nie mogły zostać pobrane.

DE: Online shopping

FS: Zakupy przez internet / Zakupy online

DE: Online Shopping kann sehr effektiv sein, aber auch hohe Risiken mit sich bringen. Falls Sie bezüglich einer Webseite unsicher sind, benutzen Sie sie nicht. Überprüfen Sie online, ob es sich um eine seriöse Firma handelt. Nicht alle Webseiten sind das, was sie zu sein scheinen, und Sie wollen doch nicht, dass Eindringlinge Ihre Transaktionen überwachen können.

FS:

Zakupy online mogą być bardzo skuteczne, ale również przynieść ze sobą wysokie ryzyko. Jeśli nie jesteś pewien strony internetowej, nie używaj jej. Sprawdź online, czy firma jest renomowana. Nie wszystkie strony są takie na jakie wyglądają, a nie chcesz, żeby intruzi mogli monitorować twoje transakcje.


DE: Falls Sie etwas online bezahlen möchten, vergewissern Sie sich, dass diese Ebene der Webseite verschlüsselt ist (die Adresse beginnt mit "https"). Sie sollten auch nach dem Schloss in der Adressleiste Ausschau halten.
FS:

Jeśli płacisz za coś online, upewnij się, że poziom terenu jest zaszyfrowany (adres zaczyna się od "https"). Należy również spojrzeć na „zamek” w pasku adresu na poszukiwania.

DE: Bevor Sie einen Online-Einkauf auf einer Seite tätigen, die Sie vorher noch nie benutzt haben: - Überprüfen Sie die Links.
FS:

Przed dokonaniem zakupu online na stronie internetowej, której jeszcze nie używałeś, powinieneś zprawdzić Link internetowy.


DE: Rufen Sie den Kundendienst an, um sich zu vergewissern, dass es diese Firma wirklich gibt.
FS:
Zadzwoń do Biuro Obsługi Klienta, aby upewnić się, że ta firma naprawde istnieje.

DE: Stellen Sie dem Kundendienst einfache Fragen über die Firma.


FS:

Zadaj łatwe pytania dotyczące danej firmy.


DE: Stellen Sie immer sicher, dass Sie einen Beleg oder eine Bestätigung des Einkaufs erhalten, wenn Sie online einkaufen. Jede seriöse Firma wird Ihnen eine Quittung senden.
FS:
Jak kupujesz online, upewnij się, że dostaniesz paragon lub potwierdzenie zakupu. Każda szanująca się firma wyśle ​​pokwitowanie.
DE: Denken Sie immer daran, sich aus dem Internet-Bankingdienst und aus öffentlichen Portalen auszuloggen, wenn Sie Ihre Sitzung beendet haben. Dadurch können Sie verhindern, dass sich Hacker Informationen über Sie verschaffen.
FS:
Zawsze pamiętaj, aby wylogować się z usługi bankowości internetowej i portali publicznych po zakończeniu sesji. Zapobiega to że Hakerzy uzyskają informacje o Tobie.
DE: Geben Sie niemals ihre Passwörter oder Anmeldeinformationen für das Einloggen per Telefon oder E-Mail preis.
FS:
Nie podawaj nigdy telefonicznie lub e-mailem swoich hasł lub poświadczeń do logowania się.

DE: Beantworten Sie niemals E-Mails oder klicken Sie niemals Links in E-Mails an, in denen Sie nach Ihren persönlichen Daten gefragt werden. Es handelt sich hier wahrscheinlich um Kriminelle, die versuchen, Informationen über Sie zu erhalten.


FS:

Nigdy nie odpowiadaj na e-maile lub klikaj na linki w e-mailach, w których jesteś proszony o podanie informacji osobistych. To może być przestępca, ktory stara się uzyskać informacje o Tobie.

DE: Mein Handy

FS:


Moja komórka
DE: Ja, Sie müssen Ihr Handy sicher schützen. Die neuesten Handys sind praktisch kleine Computer mit immer mehr Funktionen. Es enthält alle möglichen Informationen über Ihre Tätigkeiten im Berufs- und Privatleben. So ein Handy ist ein überaus wertvolles Gerät für einen Identitätsdieb. Solange Ihr Handy nicht sicher geschützt ist, kann jeder, der es hat, sich Zugang zu Ihren Kontakten verschaffen und Informationen zu Ihrer Person und über Ihre Aktivitäten erhalten.

FS:


Tak, z pewnością musisz chronić twój telefon komórkowy. Nowe Telefony komórkowe są jak małe komputery z wieloma funkcjami. Zawieraja mnóstwo informacji o twoich działaniach w życiu zawodowym i osobistym. Tak więc komórka jest nieocenionym narzędziem dla złodzieja tożsamości.Tak długo, jak telefon nie jest dobrze chroniony, każdy, kto go ma uzyska dostęp do twoich kontaktów i otrzyma informacje o Tobie i o Twoich działaniach.
DE: Speichern Sie keine sensiblen Daten auf Ihrem Handy. Sie sollten insbesondere die Speicherung der folgenden Informationen vermeiden:
FS:

Nie przechowywaj poufnych danych na telefonie komórkowym. Należy unikać w tym przechowywania następujących informacji:


DE: Daten über Internet Banking, Ihren Kontostand und die Nummer Ihrer Bankkarte.
FS:

Dane dotyczące bankowości internetowej, salda, konta i numeru Twojej karty bankowej.


DE: E-Mails aus Ihrem privaten oder beruflichen Bereich. - Passwörter und PINs
FS:

Prywatne i zawodowe e-maile, -Hasła i PIN


DE: Erhöhen Sie die Sicherheit Ihres Handys in dem Sie:
FS:
Tak możesz zwiększyć bezpieczeństwo twojej komórki:

DE: - eine PIN oder ein Passwort benutzen.

FS:
Używaj PIN albo Hasło.

DE: - Ihr Handy verschlüsseln, falls Ihnen diese Funktion zur Verfügung steht.


FS:

Zakodój telefon komórkowy, jeżeli masz taką funkcje.


DE: Im Falle des Verlustes oder Diebstahls Ihres Handys benachrichtigen Sie Ihre Telefongesellschaft und sperren Sie Ihr Konto.
FS:
W przypadku utraty lub kradzieży telefonu komórkowego, powiadom firmę telefonu i zablokój konto.
DE: Überprüfen Sie Ihre Telefonrechnungen. Überzeugen Sie sich davon, dass auch die kleinsten Beträge korrekt sind. Identitätsdiebe fangen oft mit kleinen Beträgen an, um zu prüfen, ob Sie darauf achten. Wenn Sie denken, dass etwas nicht stimmt, dann stellen Sie sofort Nachforschungen an.
FS:
Sprawdź swoje rachunki telefoniczne. Przekonaj się sam, że nawet najmniejsze kwoty są poprawne.Złodzieje tożsamości często zaczynają od niewielkich sum, aby zobaczyć czy zwraca to uwagę. Jeśli uważasz, że coś jest nie tak, to natychmiast przestań go używać w celu zbadania.
DE: Passwörter und Codes

FS:
Hasła i kody


DE: Behandeln Sie Ihre Sicherheitscodes, PINs und Passwörter so, als wären es physikalische Schlüssel. Sie bewahren Ihre physikalischen Schlüssel sicher auf, tun Sie das gleiche mit Ihren Passwörtern und Codes. Dazu gehören auch die Anmeldeinformationen für das Log-in und Passwörter für Ihren Computer. Falls jemand Kenntnis über Ihre Passwörter erhält, dann kann dieser leicht vorgeben, Sie zu sein. Er kann auch in Ihrem Namen Geschäftskonten und Konten in sozialen Netzwerken ändern oder eröffnen. Wenn ein Identitätsdieb Zugang zu Ihrem sozialen Netzwerkkonto erhält, dann wird er auch Zugang zu Ihren Kontakten erhalten. Fragen Sie Ihre Bank, ob Sie eine PIN oder ein Passwort erstellen können, das Sie benutzen können, um bei Telefongesprächen mit Ihrer Bank Ihre Identität zu beweisen. Das wird Ihnen helfen, Ihre Bankdaten vor Dieben zu schützen.

FS:


Traktuj swoje kody bezpieczeństwa, numery PIN i hasła, tak jakby były fizyczny kluczem. Ty chronisz swoje fizyczne klucze bezpiecznie, zrób to samo z hasłami i kodami.

To również dotyczy poświadczeń logowania i hasła do komputera. Jak ktoś zna Twoje hasło może łatwo podac sie za ciebie. Może też zmienić konta biznesowe i rachunki w portalach społecznościowych lub otworzyć nowe. Jeśli złodziej tożsamości ma dostęp do Twojego konta społecznej sieci, wtedy również uzyska dostęp do Twoich kontaktów. Poproś swój bank czy można utworzyć numer PIN lub hasło, ktore bedzie dowodem twojej tozsamosci w czasie telefonatu z bankiem. To pomoże ci w celu ochrony informacji bankowych od złodziei.

DE: Benutzen Sie ein Passwort, das Sie sich leicht merken können, was andere aber schwer erraten können. Zum Beispiel, nehmen Sie nicht den Namen Ihres Haustiers oder eines Familienmitglieds.
FS:

Używaj hasła, które możesz łatwo zapamiętać, ale inni łatwo nie odgadną. Na przykład, nie bież imienia swojego zwierzaka lub członka rodziny.

DE: Benutzen Sie für jede Dienstleistung oder Konto, z.B. E-Mail, Internet Banking oder soziale Netzwerke jeweils ein anderes Passwort.
FS:
Używaj do każdej Usługi lub konta (na przyklad E-mail, Internet bankowych lub portale społecznościowe) zawsze innego hasła.
DE: Falls Sie Ihre Passwörter oder PINs aufgeschrieben haben, speichern Sie sie an einem sicheren Ort, Kodieren Sie die Passwörter so, dass nur Ihnen bekannt ist, worauf sie sich beziehen. Falls Sie sich Ihre Passwörter merken können, dann tun Sie das und schreddern, zerreißen oder verbrennen Sie jede Notiz bezüglich des Passworts oder Codes.
FS:
Jeśli zapiszesz hasła lub PIN, przechowywuj je w bezpiecznym miejscu, najlepiej tak zakodowane, że tylko Ty wiesz co to jest.
DE: Geben Sie Ihre Passwörter niemals an Personen weiter, die vorgeben zu helfen, wie z.B. Bankangestellten, Kundendienstmitarbeitern oder anderen. Geben Sie diese Passwörter nicht an Personen weder telefonisch noch online weiter.
FS:

Nigdy nie podawaj nikomu swojego hasła, kto pretenduje do pomocy, takich jak Pracowników banku, klienci etc. Nie podawaj ich też online albo telefonicznie.

DE: Vergewissern Sie sich, dass Ihnen niemand über die Schulter sieht, wenn Sie Ihre PIN in einen Geldautomaten oder an einem EC-Kartenterminal eingeben.
FS:
Upewnij się, że nikt nie patrzy się przez ramię podczas wprowadzania kodu PIN w bankomacie lub terminalu karty debetowej.

DE: Bedecken Sie Ihre Hand, wenn Sie die Nummer eingeben, so dass es nicht möglich ist, Ihre PIN mit einer versteckten Kamera einzusehen. - Denken Sie darüber nach, wie Sie Ihre Zahlungskarten benutzen, besonders im Ausland. Stellen Sie fest, wie sicher deren Nutzung ist. Falls Zweifel bestehen, dann zahlen Sie bar, wo das möglich ist.


FS:
Zakrywaj ręke, jak wpisiujesz numer w automacie, tak żeby nie bylo to możliwe zobaczyć twój PIN z ukrytą kamerą.

Pomyśl o tym, jak i gdzie używasz kart kredytowych, szczególnie za granicą. Określ czy bezpieczne jest ich stosowanie. Jesli wątpisz, ze jest to bezpieczne, wówczas zapłać gotówką (jeśli jest to możliwe).


DE: Sozialversicherungsnummern
FS:
Numery ubezpieczenia społecznego
DE: Eine Sozialversicherungsnummer ist ein staatlich genehmigtes, dauerhaftes und einmaliges Erkennungsmerkmal. Im Gegensatz zu anderen Ländern, in denen es nur eine Sozialversicherungsnummer gibt und in denen die Sozialversicherungsnummer als allgemeine Personenidentitätsnummer genutzt wird (so z.B. in den skandinavischen Ländern und teilweise in den USA), werden in Deutschland drei unterschiedliche Sozialversicherungsnummern vergeben:
FS:
Numer PESEL jest państwowo zatwierdzony, stały i unikalny.W przeciwieństwie do innych krajów, gdzie istnieje tylko jeden numer ubezpieczenia społecznego i gdzie numer ubezpieczenia społecznego jest używany jako numer tożsamości osobistej(np. w krajach skandynawskich i w niektórych przypadkach w USA) zostaną przyznane w Niemczech, trzy różne numery ubezpieczenia społecznego:

DE: -die Rentenversicherungsnummer nach § 147 Sechstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV) -die Krankenversicherungsnummer nach § 290 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V)


FS:
- numer ubezpieczenia emerytalnego zgodnie z § 147 Szóstej Księgi kodeksu socjalnego (SGB IV),

-numer ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z § 290 kodeksu socjalnego SGB V (SGB V)


DE: -die Pflegeversicherungsversicherungsnummer nach § 101 Elftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI).
FS:

-numer ubezpieczenia kosztów usług opiekuńczych zgodnie z § 101 Księgi XI kodeksu socjalnego (SGB XI).


DE: Diesen Nummern begleiten Sie vom Tag Ihrer Geburt bis zum Tag Ihres Todes. Viele Informationen zu Ihrer Person sind mit dieser einmaligen Nummer verbunden. In vielen Situationen benutzen Sie diese Nummer auch für Berechtigungen, als Identitätsnachweis. Aus diesem Grund ist die Sozialversicherungsnummer ein sehr wichtiges Hilfsmittel für den Identitätsdieb. Er kann zum Beispiel aus verschiedenen Quellen Informationen zu Ihrer Person sammeln, indem der diese Nummern entweder bei öffentlichen Behörden oder bei verschiedenen Unternehmen, mit denen Sie Geschäfte machen, verwendet. Ein Identitätsdieb kann vorgeben, er wäre Sie, und er könnte in Ihrem Namen Sozialleistungen erhalten.

FS:


Te numery są z Tobą od dnia urodzenia aż do dnia Twojej śmierci. Mnóstwo informacji wiaże sie z tym unikalnym numerem. W wielu sytuacjach można z niego korzystać, na przykład jako dowód tożsamości. Z tego powodu, numer ubezpieczenia społecznego jest bardzo ważnym narzędziem dla złodzieja tożsamości. Za pomocą tego numeru może on zbierać informacjie od Firm i innych przedsiębiorstw. Złodziej tożsamości może podać sie za Ciebie i w ten sposób otrzyma korzyści z ubezpieczenia społecznego.

DE: Seien Sie vorsichtig, was das Mitteilen Ihrer Sozialversicherungsnummern betrifft. Ist es wirklich notwendig, dass Sie sie mitteilen? Wenn Sie unsicher sind, dann fragen Sie immer, warum Sie Ihre Sozialversicherungsnummer angeben müssen. Öffentliche Behörden, Arbeitgeber und Finanzinstitute könnten durchaus Ihre Sozialversicherungsnummer benötigen, aber sie werden Ihnen eine Erklärung für diese Notwendigkeit geben können.


FS:
Bądź ostrożny z udostepnianiem numeru ubezpieczenia społecznego. Czy to naprawdę jest konieczne? Jeśli nie jesteś pewien, zawsze pytaj dlaczego trzeba podać swój numer ubezpieczenia społecznego. Władze publiczne, pracodawcy i instytucje finansowe potrzebują ten numer, ale będą one w stanie wyjaśnić tego powód.

DE: Versenden Sie niemals eine Ihrer Sozialversicherungsnummern über eine ungesicherte Verbindung oder per Fax. Falls Sie eine Ihrer Sozialversicherungsnummern versenden müssen, dann über eine verschlüsselte E-Mail.


FS:
Nigdy nie wysyłaj danych numeru ubezpieczenia społecznego przez niezabezpieczone łącze lub faksem. Jeśli musisz wysłać ten numer to najlepiej za pomocą zaszyfrowanego e-maila.
DE: Unternehmen Sie sofort etwas, wenn Sie eine Ihrer Sozialversicherungsnummern auf einem Dokument entdecken, wo sie anscheinend nicht notwendigerweise stehen müsste. Nehmen Sie mit denjenigen, die Ihnen das Dokument sandten, Kontakt auf und fragen Sie, warum sie Ihre Sozialversicherungsnummer haben und warum sie diese Nummer verwenden müssen.
FS:
Jeśli numer ubezpieczenia społecznego jest na dokumencie, na którym w normalnym przypadku nie powinien być, skontaktuj się z jego nadawcą i poinformuj sie.

DE: Suchen Sie sich für Ihre Geschäfte Unternehmen aus, die die Sozialversicherungsnummern nicht als Teil des Identifizierungsmerkmal eines Kunden nutzen, oder als ein Teil der Anmeldeinformationen für ein Log-in benutzen. Derartiges wäre im Übrigen gesetzlich nach § 18f Viertes Buch Sozialgesetzbuch verboten.


FS:
Szukaj dla swoich transakcji tylko Firmy, które nie potrzebuja do identyfikacji albo do zalogowania klienta numeru ubezpieczenia społecznego. Takie byłyby również niezgodne z prawem (zgodnie z § 18 f czwarta książka z kodeksu socjalnego).
DE: Debit- und Kreditkarten
FS:
Karty debetowe i kredytowe
DE: Wir benutzen ständig Debit- und Kreditkarten, aber wir müssen sorgfältig darauf achten, wer die Karteninformationen besitzt. Geben Sie niemals Details zu Ihrer Kreditkarte per Telefon oder Internet weiter, ohne dass Sie völlig sicher darüber sein können, mit wem Sie kommunizieren. Identitätsdiebe interessieren sich besonders für Ihre Kartennummer, das Gültigkeitsdatum und für den Sicherheitscode auf der Rückseite der Karte. Seien Sie sich immer darüber bewusst, wo und wem Sie die Karteninformationen angeben. Lassen Sie niemals Ihre Kredit- oder Debitkarten aus den Augen.
FS:
Nieustannie korzystamy z kart debetowych i kredytowych, ale musimy być ostrożni, kto ma dostęp do tych informacji. Nie udostepniaj przez internet lub telefon informacji o swojej karcie bankowej, jeśli nie jesteś pewny z kimi masz do czynienia. Złodzieje tożsamości są szczególnie zainteresowani numerem karty, datą ważności i kodem zabezpieczający na odwrocie karty. Bądz świadomy kiedy i komu podajesz daty karty bankowej. Zawsze dobrze uważaj na swoją karte kredytową i debetową.

DE: Geben Sie nur Ihre Kreditkarteninformationen an, wenn die Kontaktaufnahme von Ihnen ausging. Diebe könnten mit Ihnen Kontakt aufnehmen und vorgeben, sie wären von einem Ihnen bekannten Unternehmen.


FS:


Wprowadź tylko dane karty kredytowej, gdy skontaktowanie pochodziło od Ciebie. Złodziej jest w stanie skontaktować się z Tobą i podać się jako znana Tobie Firma.
DE: Überprüfen Sie immer Ihre Kontoauszüge und Rechnungen. Unternehmen Sie sofort etwas, wenn auch nur kleine oder unbedeutende Beträge falsch sind. Es könnte sich hierbei um den Anfang eines versuchten Identitätsdiebstahls handeln. Benachrichtigen Sie Ihre Kreditkartengesellschaft, wenn etwas nicht in Ordnung zu sein scheint, und auch, wenn Sie nur unsicher sind.
FS:

Zawsze sprawdz Twoje wyciągi bankowe i faktury. Najlepiej jest podjąć natychmiastowe działania, nawet jeśli tylko małe lub niewielkie kwoty są nie poprawne. Może być to początek kradzieży tożsamości. Powiadom firme kart kredytowych/bank jeśli coś sie nie zgadza.

DE: Erstellen Sie eine Liste von Kartennummern, Gültigkeitsdaten und Kontaktdaten der Kreditkartengesellschaft und bewahren Sie diese Liste an einem sicheren Ort auf. Das könnte sich im Falle des Verlusts oder Diebstahls der Karte als nützlich erweisen, wenn Sie die Karte sperren lassen müssen.
FS:
Zrób listę numerów kart, dat ważności i kontaktów z firmą obsługującą karty kredytowe i przechowywuj ją w bezpiecznym miejscu. Te informacje mogą być bardzo

pomocne w przypadku konieczności zablokowania karty.

DE: Behalten Sie das Gültigkeitsdatum Ihrer Kreditkarte im Auge. Wenn Sie innerhalb eines angemessenen Zeitraums vor Ablauf der Gültigkeit keine neue Karte erhalten, dann nehmen Sie sofort mit der Kreditkartengesellschaft Kontakt auf. Ein Identitätsdieb könnte die neue Kreditkarte aus Ihrem Briefkasten gestohlen haben. Wenn Sie den Verdacht haben, dass die Karte gestohlen wurde, dann lassen Sie Ihr Konto sofort sperren.
FS:

Zachowaj na uwadze date waznosci karty. Jeśli nie otrzymasz przed upływem terminu ważności nowej karty, skontaktuj sie z firmą kredytową. Złodziej tożsamości mógł ukraść ją ze skrzynki pocztowej. Jeśli podejrzewasz, że karta została skradziona, zablokój swoje konto natychmiast.


DE: Lassen Sie immer sofort Konten sperren, von denen unerlaubt Geld abgehoben wurden. Bitten Sie um eine schriftliche Bestätigung der Schließung des Kontos.

FS:
Natychmiast zablokój konto, z którego zostały nielegalnie sciągnietę pieniądze. Należy poprosić o pisemne potwierdzenie zamknięcia Konta.

DE: Zerschneiden oder schreddern Sie Karten, bevor Sie diese wegwerfen. - Ihre Karten könnten auch Identifikationsdetails auf der Rückseite enthalten, die im Falle des Verlustes als ID genutzt werden könnten, also achten Sie immer darauf, wo sich Ihre Karten befinden, und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.
FS:

Pokrój lub zniszcz swoje karty przed nich wyrzuceniem.

Twoja karta może również zawierać dane identyfikacyjne na tylnej stronie, które mogłyby być stosowane w przypadku utraty jako identyfikator. Karta powinna byc przechowywana w bezpiecznym miejscu.
DE: Lassen Sie Ihre Karte in einer Bar oder Restaurant niemals aus den Augen. Beobachten Sie, wie die Angestellten damit umgehen - Vorsicht, wenn die Karte zweimal durchgezogen wurde! Das kann ein Hinweis darauf sein, dass Ihre Karte kopiert werden könnte.
FS:

Nigdy nie zostawiaj karty w barze lub w restauracji bez nadzoru.

Obserwój jak pracownicy się z nią obchodzą. Uwaga! Jeśli karta została dwa razy przeciągnięta, może to być wskazówka, że została skopiowana.
DE: Das (Mit-)Teilen persönlicher Infos

FS:


Podawanie osobistych informacji
DE: Das Telefon ist ein sehr nützliches Hilfsmittel für Identitätsdiebe. Wenn Sie nicht achtgeben, dann kann es für die Diebe ganz leicht sein, von Ihnen oder von Ihren Kontakten Informationen zu erhalten. Diese Informationen können dann gegen Sie verwandt werden. Seriöse Firmen rufen nicht die Kunden an und fragen nach geheimen Informationen am Telefon. Wir stellen eine Menge Informationen zu unserer Person ins Internet, vor allem auf sozialen Netzwerkseiten. Hacker oder Identitätsdiebe könnten in der Lage sein, in Nutzerkonten einzubrechen. Phishing-E-Mails können dazu genutzt werden, Sie dahingehend zu täuschen, dass Sie Ihre Log-in Anmeldeinformationen oder Passwörter preisgeben, die den Zugang zu Ihren Konten und Daten erlauben. Viren und Malware können ebenso Informationen aus Ihrem Computer sammeln und verteilen.

Geben Sie niemals Passwörter oder Log-in Anmeldeinformationen für Nutzerkonten per Telefon, E-Mail oder über andere persönliche Kontakte weiter.


FS:

Telefon jest bardzo przydatnym narzędziem dla złodzieja tożsamości. Jeśli nie jesteś ostrożny, bedzie bardzo prosto dla złodzieja uzyskać twoje dane i dane twoich kontaktów. Informacje te mogą być następnie wykorzystane przeciwko tobie. Uczciwe firmy nie wymagają od klienta tajnych informacji przes telefon.

Na portalach społecznościowych pokazujemy innym duzo informacji o nas. Hakerzy i złodzieje tożsamości są w stanie włamać się do kont użytkowników. Phishingowe e-maile mogą być wykorzystane do oszukania urzytkownika. Wirusy i szkodliwe oprogramowania mogą również zbierać i rozprowadzać informacje z komputera. Nigdy nie podawaj haseł i danych identyfikujących konta użytkowników przez telefon albo e-mail.

DE: Falls etwas zu schön ist, um wahr zu sein, dann ist es so. Lassen Sie nie Ihr Urteilsvermögen durch die Verlockung eines Preises oder einer Belohnung blenden. Lassen Sie sich nicht dazu überreden, Informationen von sich preiszugeben, was sich für Sie als schädigend erweisen kann, wenn diese Informationen in die falschen Hände gelangen. - Stellen Sie keine Informationen in die sozialen Netzwerkseiten ein, die Sie auch nicht zukünftigen Arbeitgebern, Ihrer Familie, Ihrem Partner oder der Schulverwaltung geben würden. Falls Sie Fotos von einer anderen Person ins Internet einstellen wollen, müssen Sie diese Person erst fragen, ob das in Ordnung ist.


FS:
Jeśli coś jest zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe, to też tak jest. Nigdy nie daj sie skuszyć nagrodą albo dobrą ceną. Nie daj się namówić do ujawnienia informacji o sobie, to moze być dla ciebie bardzo szkodliwe, jesli informacjie dostaną się w niepowołane ręce. Nie należy umieszczać na społecznych stronach sieciowych informacij osobistych o ktorych szef, rodzina, pracodawca też nie powinni byli wiedzieć. Jeśli chcesz w internecie opublikować zdjęcia z inną osobą , musisz sie jej najpierw zapytać.

DE: Machen Sie sich mit den Sicherheitseinstellungen auf Ihrer sozialen Netzwerkseite vertraut (z.B. Facebook oder Twitter) und verwenden Sie die Sicherheitseinstellungen, um die Kontrolle darüber zu haben, wer Ihre Informationen erhalten darf.


FS:

Zapoznaj się z ustawieniami zabezpieczeń na społecznej stronie sieci ( jak na przykład Facebook albo Twitter) aby mieć kontrolę nad tym, kto i jakie informacje może o Tobie uzyskać.

DE: Ändern Sie oft Ihre Passwörter und benutzen Sie verschiedenen Passwörter für jede Seite oder Unternehmen, mit dem Sie zu tun haben. - Antworten Sie niemals auf eine Anfrage nach persönlichen Informationen in E-Mails, oder klicken Sie niemals Links an, in denen Sie um persönliche Informationen gebeten werden. Es ist gut möglich, dass die Anfragen von einem Kriminellen stammen, der versucht, von Ihnen Informationen zu erhalten.
FS:
Zmieniaj często hasła i używaj różnych dla każdej witryny lub firmy z ktorą masz do czynienia. Nigdy nie odpowiadaj na prośby o danych osobowych w wiadomości e-mail, lub kliknij na linki gdzie jesteś proszony o podanie informacji osobistych. To jest całkiem możliwe, że wniosek pochodzi od przestępcy, który starał się uzyskać informacje od Ciebie.

DE: Bonitätsprüfung und Kreditwürdigkeit

FS:
Ocena kredytowa i wiarygodność kredytowa

DE: In unserer Gesellschaft finden immer häufiger Bonitätsprüfungen und Scoringverfahren statt. Für ein Unternehmen wird es oft notwendig sein, eine Bonitätsprüfung bezüglich Ihrer Person durchzuführen, wenn Sie eine Geschäftsbeziehung eingehen oder einen Kreditvertrag abschließen. Die regelmäßige Kontrolle Ihrer Auskunfteiakte ist eine wichtige Methode für die Entdeckung eines Identitätsdiebstahls. Wenn Sie feststellen, dass eine Bonitätsprüfung zu Ihrer Person stattfand, und wenn Sie davon nichts wussten, dann stellen Sie unverzüglich Nachforschungen an, um herauszufinden, wer aus welchem Grund das Scoring durchführte.


FS:

W naszym społeczeństwie, coraz częściej następuje ocena kredytowa oraz procedury scoringowe. Dla firmy staje się często konieczne przeprowadzenie kontroli kredytowej w stosunku naszej osoby, przed wejściem do stosunków handlowych lub przed zawarciem umowy o kredyt. Regularne kontrolowanie pliku raportów kredytowych jest ważna do wykrywania kradzieży tożsamości. Jeśli stwierdzisz, że „credit check” odbył sie w Twoim imieniu i jeśli nic nie wiedziałes o nim, to zobacz dlaczego ktoś przeprowadził punktacjie i z jakiego powodu.

DE: Wenn Sie herausfinden, dass jemand eine unerwartete Bonitätsprüfung über Ihre Person durchgeführt hat, dann bitten Sie die Auskunftei, Sie aufzuklären. Wer beantragte aus welchem Grund die Prüfung? Welche Informationen hat die anfragende Stelle bekommen? Nehmen Sie mit der anfragenden Stelle, die die Prüfung beantragt hat, Kontakt auf und lassen Sie sich erklären, warum ein Scoring stattgefunden hat. Sorgen Sie für den Schutz Ihrer Daten. Die zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörden helfen Ihnen weiter.
FS:
Jeśli stwierdzisz, że ktoś złożył niespodziewaną kontrolę kredytową na twoją osobę, poproś o raport i wyjasnienie. Kto i z jakiego powodu? Jakie informacjie zostały podane? Skontaktój się z agencja, która zamawiała przegląd informacji , żeby wszystko wyjaśnić. Zapewnij się o ochrone Twoich danych. Odpowiednie organy ochrony danych mogą Ci w tym pomóc.

DE: Wenn Sie den Verdacht haben, dass Sie Opfer eines Identitätsdiebstahls wurden, dann nehmen Sie sofort Kontakt mit sämtlichen Auskunfteien auf und setzen Sie sie davon in Kenntnis. Bitten Sie die Auskunfteien, eine Warnung in das System einzubauen, und hindern Sie andere Personen an der Prüfung Ihrer Kreditwürdigkeit. Benachrichtigen Sie gegebenenfalls die Polizei.


FS:

Jeśli podejrzewasz, że padłeś ofiarą kradzieży tożsamości, skontaktuj się jak najszybciej z wszystkimi biurami kredytowymi. Poproś biuro kredytowe żeby zostało włączone ostrzeżenie do systemu, uniemożliwiające innym osobom weryfikacji Twojej zdolności kredytowej. Jeżeli jest to konieczne, powiadom policję.


DE: Die Auskunftei wird vielleicht ein System haben, das Sie nutzen können, um vorübergehend die Sperrung aufzuheben, wenn Sie einem Ihrer Vertragspartner erlauben wollen, eine Kreditprüfung zu Ihrer Person durchzuführen.
FS:

FS:


Biura raportu kredytowego, posiadają czesto system, który tymczasowo usuwa blokadę, jeśli chcesz, aby jeden z Twoich Partnerów przeprowadził kontrole kredytową.

DE: Wenn Sie herausfinden, dass jemand eine Kreditprüfung durchgeführt hat und dann ein Konto eröffnet hat, das Ihnen nicht bekannt ist, dann nehmen Sie mit diesem Unternehmen Kontakt auf (mündlich und schriftlich) und verlangen Sie die sofortige Auflösung des Kontos. Erklären Sie, dass es nicht Ihr Konto ist. Das ist wichtig, falls sich daraus ein Streitfall ergibt.


FS: Jeśli stwierdzisz, że ktoś przeprowadził kontrolę kredytową, a następnie otworzył konto o ktorym nic nie wiesz, to skontaktuj się z ta firma (w mowie i w piśmie) i poproś o natychmiastowe zamknięcie konta. Wyjaśnij, że to konto nie jest twoje. To jest ważne, jeżeli wyniknie z tego rozstrzyganie rzadowe.

DE: Kontrollieren Sie einmal im Jahr die Informationen, die die Ihnen bekannten Auskunfteien über sie gespeichert haben und verlangen Sie die Korrektur jeder falschen Information in Ihrer Akte.FS:

Sprawdź raz w roku, informacje zapisane o Tobie na dysku biura kredytowego i poproś o skorygowanie fałszywych informacji.[Geben Sie Text ein] [Geben Sie Text ein] /

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna