Em 4112 Router usb adsl / 4 portowy Switch / PrintserwerPobieranie 104.65 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar104.65 Kb.

EM 4112 Router USB ADSL / 4 portowy Switch / Printserwer
1.0 Wstęp.

Dziękujemy za wybór tego wysokiej jakości produktu Eminent! Urządzenie to poddane zostało testom prowadzonym przez ekspertów technicznych Eminenta. Urządzenie posiada pięcioletnią gwarancję na wypadek gdyby pojawiły się jakieś problemy. Prosimy zachować niniejszą instrukcję oraz potwierdzenie zakupu.


1.1 Functions and features.

EM 4112 pozwala na udostępnianie połączenia internetowego wielu użytkownikom za pomocą podłączanego do portu USB modemu ADSL.

- Wbudowany router dla bezproblemowego dzielenia Twojego łącza internetowego.

- Wbudowany 4-portowy 10/100Mbps przełącznik dla sieci przewodowych.

- Wbudowana zapora ogniowa (Firewall) dla optymalnego zabezpieczenia twoich danych podczas przeglądania Internetu.

- Translacja adresów NAT (Networking Address Translation).


1.2 Zawartość opakowania.

- Router USB EM 4112.

- Zasilacz sieciowy.

- Kabel zasilający.

- Kabel sieciowy, prosty.

- Instrukcja obsługi.


1.3 Zanim zaczniemy.

- Wszystkie komputery, które chcemy podłączyć do urządzenia, muszą posiadać kartę sieciową ze złączem RJ45.

- Ta instrukcja obsługi oparta jest na założeniu, że funkcja DHCP jest włączona (jest ona włączona domyślnie).

- Zapora ogniowa (Firewall) nie zabezpiecza przed atakami wirusów. Jest więc zalecane, by zawsze używać program antywirusowy.

- Upewnij się, że masz połączenie ADSL poprzez modem USB

- Sprawdź czy twój modem USB ADSL znajduje się na liście sprzętu, który jest obsługiwany przez router. Lista ta znajduje się na opakowaniu.

- By stworzyć sieć konieczne jest, aby połączone komputery posiadały tą samą nazwę grupy. Ponieważ w różnych wersjach systemu Windows, procedura ta wygląda inaczej, należy zapoznać się z oryginalną instrukcją systemu operacyjnego.

- By stworzyć otoczenie sieciowe należy udostępniać dyski (dane) na połączonych ze sobą komputerach. Ponieważ w różnych wersjach systemu Windows procedura ta wygląda inaczej, należy zapoznać się z oryginalną instrukcją systemu operacyjnego.


2.0 Instalacja urządzenia.

1. Upewnij się, że komputer jest wyłączony.

2. Upewnij się, że modem ADSL jest podłączony do portu USB w komputerze.

3. Podłącz router do gniazdka przy pomocy załączonego zasilacza.

4. Podłącz komputer do portu LAN używając ‘prostego’ kabla sieciowego.

5. Włącz komputer i sprawdź czy połączenie internetowe może być nawiązane.2.1.1 Ustawienia sieciowe (Windows 98SE i Windows ME).

1. Windows 98SE: Kliknij prawym przyciskiem myszy na ‘Otoczenie sieciowe’ na Twoim pulpicie.

2. Windows ME: Kliknij prawym przyciskiem myszy na ‘Moje miejsca sieciowe’ na Twoim pulpicie.

3. Wybierz ‘‘Właściwości’.

4. Zaznacz ‘Protokół Internetowy (TCP/IP)’ skojarzony z Twoją kartą sieciową.

5. Kliknij na ‘Właściwości’.

6. Wybierz ‘Uzyskaj adres IP automatycznie’.

7. Następnie kliknij na zakładkę ‘Konfiguracja WINS’.

8. Wybierz ‘Wyłącz rozpoznawanie WINS’.

9. Kliknij na zakładkę ‘Konfiguracja DNS’.

10. Wybierz ‘Wyłącz DNS’.

11. Kliknij na zakładkę ‘Brama’.

12. Usuń wcześniej zainstalowane bramy.

13. Kliknij ‘OK’.

14. Następnie kliknij ‘OK’ w oknie ‘Sieć’.

15. Uruchom ponownie komputer.

16. Kliknij ‘Start’.

17. Kliknij ‘Uruchom’.

18. Wpisz ‘Winipcfg’.

19. Kliknij ‘Ok’.

20. Windows pokaże okno ‘Konfiguracja IP’.

21. Wybierz urządzenie sieciowe Ethernet (Networking PCI adapter) podłączone do routera.

22. Kliknij ‘Zwolnij wszystko’.

23. Kliknij ‘Odnów wszystko’.

24. Kliknij ‘Ok’.
2.1.2 Ustawienia sieciowe (Windows 2000 i Windows XP).

1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ‘Moje miejsca sieciowe’ na Twoim pulpicie.

2. Wybierz ‘‘Właściwości’.

3. Kliknij prawym przyciskiem myszy na ‘Połączenie lokalne’.

4. Wybierz ‘‘Właściwości’.

5. Zaznacz ‘Protokół Internetowy ‘TCP/IP)’.

6. Wybierz ‘‘Właściwości’.

7. Zaznacz ‘Uzyskaj adres IP automatycznie’.

8. Zaznacz ‘Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie’.

9. Kliknij ‘OK’.

10. Windows pokaże okno ‘Właściwości: Połączenie lokalne’.

11. Kliknij ‘OK’.

12. Windows 2000: Zamknij okno ‘Połączenia sieciowe i telefoniczne’.

13. Windows XP: Zamknij okno ‘Połączenia sieciowe’.

14. Uruchom ponownie komputer.

15. Kliknij ‘Start’.

16. Kliknij ‘Uruchom’.

17. Wpisz ‘cmd’ i naciśnij Enter.

18. Wpisz ‘ipconfig/release’ i naciśnij Enter.

19. Wpisz ‘ipconfig/renew’ i naciśnij Enter.

20. Wpisz ‘Exit’ i naciśnij Enter.
2.2 Konfiguracja Microsoft Internet Explorer dla połączenia sieciowego LAN

By móc korzystać z Internetu należy zmodyfikować ustawienia przeglądarki.


Internet Explorer wersja 5 do 5.5:

1. Uruchom przeglądarkę Internet Explorer.

2. Kliknij ‘Stop’.

3. Gdy pojawi się okno konfiguracji połączenia kliknij ‘Anuluj’.

4. Kliknij ‘Narzędzia’.

5. Kliknij ‘Opcje Internetowe’.

6. Kliknij zakładkę ‘Połączenia’.

7. Kliknij ‘Ustawienia sieci LAN’.

8. Odznacz ‘Automatycznie wykryj ustawienia’.

9. Odznacz ‘Użyj skryptu automatycznej konfiguracji’.

10. Odznacz ‘Użyj serwera proxy’.

11. Kliknij ‘Ok’.

12. Usuń połączenia dial-up przez kliknięcie ‘Delete’.

13. Kliknij ‘Ustawienia’, by uruchomić kreator połączenia internetowego.

14. Wybierz ‘Chcę skonfigurować moje połączenie internetowe ręcznie lub połączyć korzystając z sieci lokalnej (LAN)’.

15. Kliknij ‘Dalej’.

16. Wybierz ‘Łączę się przy użyciu sieci lokalnej (LAN)’.

17. Kliknij ‘Dalej’.

18. Zaznacz ‘Automatycznie wykryj serwer proxy’.

19. Kliknij ‘Dalej’.

20. Kliknij ‘Nie’.

21. Kliknij ‘Dalej’.

22. Kliknij ‘Zakończ’.

23. Zamknij wszystkie otwarte okna Windows.

24. Uruchom ponownie komputer.
Internet Explorer wersja 6.x:

1. Uruchom przeglądarkę Internet Explorer.

2. Kliknij ‘Stop’.

3. Gdy pojawi się okno konfiguracji połączenia kliknij ‘Anuluj’.

4. Kliknij ‘Narzędzia’.

5. Kliknij ‘Opcje Internetowe’.

6. Kliknij zakładkę ‘Połączenia’.

7. Kliknij ‘Ustawienia sieci LAN’.

8. Odznacz ‘Automatycznie wykryj ustawienia’.

9. Odznacz ‘Użyj skryptu automatycznej konfiguracji’.

10. Odznacz ‘Użyj serwera proxy dla sieci LAN’.

11. Kliknij ‘Ok’.

12. Usuń połączenia dial-up przez kliknięcie ‘Usuń’.

13. Kliknij ‘Ustawienia’, by uruchomić kreator nowego połączenia internetowego.

14. Wybierz ‘Chcę skonfigurować moje połączenie internetowe ręcznie lub połączyć korzystając z sieci lokalnej (LAN)’.

15. Kliknij ‘Dalej’.

16. Wybierz ‘Łączę się przy użyciu sieci lokalnej (LAN)’.

17. Kliknij ‘Dalej’.

18. Zaznacz ‘Automatycznie wykryj serwer proxy’.

19. Odznacz ‘Użyj skryptu automatycznej konfiguracji’ oraz ‘Ręczne ustawienia serwera proxy’.

20. Kliknij ‘Dalej’.

21. Wybierz ‘Nie’.

22. Kliknij ‘Dalej’.

23. Kliknij ‘Zakończ’.

24. Zamknij wszystkie otwarte okna Windows.

25. Uruchom ponownie komputer.


2.3 Weryfikacja

UWAGA! Na tym etapie modem musi być podłączony do portu USB w Twoim komputerze.
2.3.1 Sprawdzanie dostępu do interfejsu EM4112.

1. Uruchom przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Netscape etc.).

2. Wprowadź adres ‘http://192.168.123.254’.

3. Wciśnij ‘Enter’.

4. Pojawi się ekran powitalny.

5. Wprowadź ‘admin’ w polu ‘Administrator Login’ (ważna jest wielkość liter).

6. Kliknij ‘Log in’.

6. Zamknij okno

7. Weryfikacja przebiegła pomyślnie jeżeli udało ci się zalogować do routera.
2.3.2 Sprawdzanie połączenia internetowego.

1. Wprowadź dowolny adres internetowy (np. ‘http://www.google.pl’).

2. Wciśnij ‘Enter’.

3. Test przebiegł pomyślnie jeżeli załadowała się strona internetowa.


2.4 Instalacja oprogramowania

1. Włóż załączony CD-ROM „Eminent” do napędu.

2. Aplikacja uruchomi się automatycznie.

3. Kliknij ‘Install upload utility’.

4. Oprogramowanie zostanie zainstalowane.
Jeżeli posiadasz inny modem niż Sagem Fast 800, np. Thompson lub Alcatel, przejdź do punktu 3.0

Jeżeli posiadasz modem Sagem Fast 800 zastosuj się do poniższych wskazówek.UWAGA DLA POSIADACZY MODEMU USB SAGEM 800


1. Włóż załączony CD-ROM „New firmware EM4112” do napędu.

2. Uruchom plik „Firmware Upgrade” Jeżeli trzeba będzie podać hasło do routera to wpisz „admin“, jednak powinno być wprowadzone.

3. Następnie uruchom plik „USB WAN Router Installation Utility”. W czasie instalacji zostaniesz poproszony o odłączenie modemu z portu USB – polecenie „un-plug”, a następnie o ponowne dołączenie modemu do portu USB – polecenie „re-plug”.

W czasie instalacji wszystkie dane powinny być wprowadzone. Jeżeli nie należy wprowadzić:

  • nazwę użytkownika (otrzymaną przez operatora) w polu ‘Account’

  • hasło (otrzymane od operatora) w polu ‘Password’

  • hasło routera (domyślnie: ‘admin’).

4. Po zakończeniu procedury podłącz kabel USB modemu do portu USB w routerze

5. Przejdź do punktu 3.1
3.0 Wprowadzanie ustawień do routera.

1. Uruchom zainstalowane wcześniej oprogramowanie.

2. Wybierz modem ADSL w polu ‘Device’.

3. Wprowadź nazwę użytkownika (otrzymaną przez operatora) w polu ‘Account’.

4. Wprowadź hasło (otrzymane od operatora) w polu ‘Password’.

5. Sprawdź adres IP routera (domyślnie: 192.168.123.254).

6. Wpisz hasło routera (domyślnie: ‘admin’).

7. Kliknij ‘Verify’ by przetestować połączenie z routerem.

- Ping failed: Router nie został podłączony poprawnie do komputera (patrz paragraf: 2.2).

- Password verification passed: Test zakończył się powodzeniem.

8. Kliknij ‘Upload’.

9. Podłącz modem do routera.


3.1 Sprawdzanie połączenia internetowego.

1. Wprowadź dowolny adres internetowy (np. ‘http://www.google.pl’).

2. Wciśnij ‘Enter’.

3. Test przebiegł pomyślnie jeżeli załadowała się strona internetowa.3.2 Różne ustawienia w menu ‘Basic Setting’.

Kliknij ‘Basic Setting’ w ‘Administrator Menu’.

Można teraz dokonywać zmian w ustawieniach następujących elementach:

- DHCP Serwer.

- Adres IP routera.

- Hasło routera.


3.2.1 Ustawienia początkowe.

Kliknij ‘Primary setup’.

‘Primary setup’ pozwala modyfikować adres IP routera.

Zmiana adresu IP routera:

1. Wprowadź nowy adres IP w polu ‘LAN IP Address’.

2. Kliknij ‘Save’.

3. Kliknij ‘Reboot’.

4. Kliknij ‘OK’, by zatwierdzić zmiany.


3.2.2 Sewer DHCP.

Kliknij ‘DHCP-server’.

Istnieje teraz możliwość konfiguracji wbudowanej opcji serwera DHCP. Serwer ten ma za zadanie automatyczne przydzielanie adresów IP w otoczeniu sieciowym. Jeśli istnieje możliwość używania tej funkcji, jest zalecane, by z niej skorzystać. Funkcja ta jest domyślnie włączona. Jeśli konieczne jest ręczne ustawienie adresów IP lub zmiana zakresu adresów IP, można zrobić to w następujący sposób:

1. DHCP’ pozwala włączyć lub wyłączyć serwer DHCP.

2. ‘Lease time’ pozwala określić przedział czasu, po którym zostanie przydzielony nowy adres.

3. ‘IP Pool Starting Address’ pozwala określić ostatnią część pierwszego adresu IP, który może być przypisany.

4. ‘IP Pool Ending Address’ pozwala określić ostatnią część ostatniego adresu IP, który może być przypisany.

5. W polu ‘Domain Name’ można wprowadzić nazwę domeny.

6. Kliknij ‘Save’.

7. Kliknij ‘Reboot’.

8. Kliknij ‘Ok’, by zatwierdzić zmiany.
3.2.3 Zmiana hasła.

Kliknij ‘Password’.

Opcja ta pozwala zmienić hasło, dzięki któremu uzyskuje się dostęp do konfiguracji routera.

1. Wprowadź aktualne hasło w polu ‘Old password’.

2. Wprowadź nowe hasło w polu ‘New password’.

3. Wprowadź ponownie nowe hasło w polu ‘Reconfirm’.

4. Kliknij ‘Save’

5. Kliknij ‘Reboot’.

6. Kliknij ‘Ok’, by zatwierdzić zmiany.
3.3 Różne ustawienia w menu ‘Forwarding rules’.

Kliknij ‘Forwarding rules’ w ‘Administrator Menu’.

Opcja ta pozwala konfigurować:

- Wirtualne serwery.

- „Specjalne aplikacje”.

- Opcje DMZ (Demilitarized Zone) “strefy zdemilitaryzowanej”.


3.3.1 Wirtualny serwer.

Kliknij ‘Virtual server’.

Opcja ta pozwala przydzielić dostęp internetowy do komputera, który służyć ma jako na przykład serwer FTP. Adres IP tego serwera musi być przypisany statycznie (manualnie).

1. W polu ‘Service ports’ wprowadź numer portu, który powinien być otwarty, by uzyskać dostęp do serwera.

2. Wprowadź adres IP serwera w polu ‘Server IP’.

3. Zaznacz ‘Enable’.

4. Wprowadź numer linii, który odpowiada numerowi linii w ‘Schedule rule’ (3.6.6), by otworzyć czasowo port. Wprowadzenie ‘0’ w polu ‘Use rule’ spowoduje otwarcie portu na stałe.

5. Kliknij ‘Save’.

6. Kliknij ‘Reboot’.

7. Kliknij ‘Ok’, by zatwierdzić zmiany.


3.3.2 “Specjalne aplikacje”.

Kliknij ‘Special AP’.

Niektóre aplikacje używają wielu połączeń (np. gry internetowe, wideokonferencje, telefonia internetowa, itp.)

Komputer używający „specjalnych aplikacji” musi mieć adres IP przypisany statycznie (manualnie). Poza zainstalowanymi domyślnie „specjalnymi aplikacjami” (zakładka ‘Popular applications’) istnieje możliwość dopisania własnych.

1. Wprowadź numer wychodzącego portu publicznego, otwartego dla dostępu do Internetu w polu ‘Trigger’.

2. Wprowadź numer portu lokalnego używanego przez „specjalne aplikacje” w polu ‘Incoming ports’ (użyj ‘-’, by

oddzielić zakresy portów).

3. Zaznacz ‘Enabled’, by aktywować zasady.

4. Kliknij ‘Save’.

5. Kliknij ‘Reboot’.

6. Kliknij ‘Ok’, by zatwierdzić.
3.3.3 Różne.

Kliknij ‘Miscellaneous’.

Strefa zdemilitaryzowana DMZ (Demilitarized Zone) pozwala wyznaczyć komputer wewnątrz sieci, który nie jest objęty ochroną zapory ogniowej. Hakerzy, którzy uzyskaliby dostęp do tego komputera, nie byliby w stanie uzyskać dostępu do całej sieci. Gdy użytkownik nie może używać aplikacji (np. gier) z powodu zasad ustawionych w zaporze ogniowej, korzystanie ze strefy zdemilitaryzowanej może rozwiązać problem poprzez włączenie ruchu dwukierunkowego. Różnica pomiędzy strefą zdemilitaryzowaną a wirtualnym serwerem jest taka, że wirtualny serwer przekierowuje wybrane aplikacje (np. FTP, strony internetowe) do określonego użytkownika, natomiast DMZ przekierowuje wszystkie dane (aplikacje, usługi) z internetowego adresu IP na konkretny komputer w sieci.

1. Wprowadź ostatnią część adresu IP, który ma być przypisany strefie zdemilitaryzowanej.

2. Zaznacz ‘Enabled’, by aktywować zasady.

3. Kliknij ‘Save’.

4. Kliknij ‘Reboot’.

5. Kliknij ‘Ok’, by zatwierdzić.

W polu ‘Non standard FTP port’ można przypisać dowolny numer portu dla serwera FTP, który zamierzasz odwiedzić.
3.4 Różne ustawienia w menu ‘Security Setting’.

Kliknij ‘Security Setting’ w ‘Administrator Menu’.

To menu pozwala ustawić określone opcje bezpieczeństwa. Można określić, które strony mogą być odwiedzane, a które nie oraz jakie urządzenia mają mieć dostęp do routera.
3.4.1 Flitracja pakietów.

Kliknij ‘Packet Filters’.

Filtracja pakietów pozwala weryfikować ruch sieciowy, poprzez analizę przychodzących i wychodzących pakietów danych. Istnieje możliwość ich blokowania, przepuszczania bądź przesyłania w oparciu o adres IP.

1. Kliknij ‘Inbound Filter...’ dla ruchu przychodzącego i ‘Outbound Filter...’ dla ruchu wychodzącego.

2. Wybierz ‘Enable’ w polu ‘In- lub Outbound Filter’, by aktywować funkcję.

3. Wprowadź adres IP Twojego komputera w polu ‘Source IP’.

4. W polu ‘Source Port’ wprowadź numer portu, który wymaga aplikacja.

5. W polu ‘Destination IP’ wprowadź adres IP zewnętrznego komputera w Internecie.

6. W polu ‘Destination Port’ wprowadź numer portu na zewnętrznym komputerze, który wymaga aplikacja.

7. Zaznacz ‘Enabled’, by aktywować zasady.

8. Wprowadź w polu ‘Use Rule’ numer, który odpowiada wcześniej przypisanemu numerowi w menu ‘Schedule Rule’ (patrz paragraf 3.7). Opcja ta pozwala określić kiedy określona zasada powinna być włączona, a kiedy nie. Zasada określona jako ‘0’ jest zawsze włączona.

9. Kliknij ‘Save’.

10. Kliknij ‘Reboot’

11. Kliknij ‘Ok’, by zaakceptować zmiany.


3.4.2 Filtr domen.

Kliknij ‘Domain Filter’.

Filtr domen pozwala określić listę stron internetowych, których odwiedzanie jest zabronione.

1. Zaznacz ‘Enable’, by aktywować filtrację domen.

2. Zaznacz ‘Enable’, by stworzyć plik logów.

3. W polu ‘Privilege IP Address Range’ wprowadź ostatnią część adresu IP komputera, który ma dostęp do sieci bez ograniczeń.

4. Wprowadź adres internetowy strony w polu ‘Domain Suffix’.

5. Zaznacz ‘Drop’ w polu ‘Action’, by wyłączyć dostęp do adresu URL.

6. Zaznacz ‘Log’ w polu ‘Action’, by stworzyć wpis w pliku, gdy żądano zabronionego adresu.

7. Zaznacz ‘Enable’, by aktywować zasadę.

8. Kliknij ‘Save’.

9. Kliknij ‘Reboot’

10. Kliknij ‘Ok’, by zatwierdzić zmiany.
3.4.3 Kontrola MAC.

Kliknij ‘MAC Control’.

Filtracja adresów MAC: tylko urządzenia sieciowe, których adresy MAC zostały wprowadzone do routera mają dostęp do sieci.

1. Zaznacz ‘Enable’, by aktywować kontrolę adresów MAC.

2. Zaznacz ‘Connection Control’, by określić dostęp do sieci lokalnej/Internetu.

3. W polu ‘DHCP Clients’ zaznacz jeden z podłączonych komputerów.

4. W polu ‘ID’ wybierz zasadę, która ma obowiązywać dla adresów MAC i IP.

5. Kliknij ‘Copy to’

- Istnieje także możliwość wypełniania adresów MAC i IP manualnie.

Gdy ‘C’ jest włączone, komputer ma dostęp do:

- Internetu.

- Komputerów w sieci lokalnej.

- Serwera wydruku.

- Konfiguracji routera.

Gdy ‘C’ jest wyłączone, komputer ma dostęp do:

- Komputerów w sieci lokalnej.


3.4.4 Różne.

Kliknij ‘Miscellaneous’.

To menu pozwala konfigurować zdalny dostęp ‘Remote management’

Zdalny dostęp:

Dzięki tej opcji możliwa jest konfiguracja routera z dowolnego miejsca (np. przez Internet).

1. W polu ‘Remote Administrator Host’ wprowadź adres IP otrzymany od Twojego dostawcy internetowego.

2. W polu ‘Remote Administrator Port’ wprowadź numer portu, przez który będzie możliwy dostęp do konfiguracji routera.

3. Można uzyskać dostęp do routera z dowolnej lokalizacji poprzez wpisanie w przeglądarce ‘http://twoj.internetowy.adres.IP:[numer portu]’

Czas administracji:

‘Administrator Time-out’ pozwala określić czas bezczynności, po którym router ponownie poprosi o nazwę użytkownika i hasło.

Discard PING from WAN side (Nie odpowiadanie na ping po stronie WAN):

Jednym ze sposobów ataku jest ‘pingowanie’ adresu IP. Router odpowiada na ping wysyłając pakiety, jeśli funkcja ta jest włączona. Może to doprowadzić do zablokowania routera.


3.5 Różne ustawienia w menu ‘Advanced Settings’.

Kliknij ‘Advanced Settings’ w menu administratora.

Opcja ta pozwala ustawić godzinę oraz przejrzeć pliki logów, a także przypisać prawa dostępu do routera o określonych godzinach.
3.5.1 Czas systemowy.

Kliknij ‘System Time’.

W tym menu możliwe jest dokonanie zmian czasu zimowego na letni.

Ustawianie czasu zimowego/letniego przez Internet:

Zaznacz ‘Get Date and Time by NTP Protocol’.

Wybierz odpowiednią strefę czasową.

Kliknij ‘Sync now’.

Ustawianie czasu zimowego/letniego zgodnie z czasem systemowym komputera:

Zaznacz ‘Set Date and Time using PC’s Date and Time’.

Ustawianie czasu zimowego/letniego ręcznie:

Zaznacz ‘Set Date and Time manually’.

Wprowadź poprawną datę i godzinę.

Ustawienia czasu zimowego i letniego:

Zaznacz ‘Enable’ w polu ‘Daylight Saving’, by przestawić zegar na czas letni.

Wprowadź początek czasu letniego w polu ‘Start’.

Wprowadź koniec czasu letniego w polu ‘End’.


3.5.2 Logi systemowe.

Kliknij ‘System log’.

Dzięki temu menu istnieje możliwość przeglądania pliku logów. Można także wysłać ten plik na Twój adres e-mail.

- W polu ‘IP Address of Syslog Server’ wprowadź adres IP komputera, na którym plik logów powinien być przechowywany. Pamiętaj, by zaznaczyć ‘Enable’.

- By wysłać plik logów pocztą elektroniczną wprowadź swój adres e-mail w polu ‘E-mail Alert’. Pamiętaj, by zaznaczyć ‘Enable’.
3.5.3 Dynamiczny DNS.

Kliknij ‘Dynamic DNS’.

Dynamiczny DNS umożliwia użytkownikom dostęp do serwera wirtualnego poprzez nazwę domeny zamiast adresu IP. Usługa ta jest darmowa i można ją zarejestrować np. na stronie ‘www.dyndns.org’.

1. Wybierz ‘DDNS’, by włączyć funkcję.

2. Wybierz operatora telekomunikacyjnego.

3. Wprowadź nazwę domeny w polu ‘Hostname’.

4. Wprowadź nazwę użytkownika w polu ‘Username’.

5. Wprowadź hasło w polu ‘Password’.

6. Kliknij ‘Save’.

7. Kliknij ‘Reboot’, by zresetować router i aktywować zmiany.

8. Kliknij ‘Ok’, by zatwierdzić.
3.5.4 Routing.

Kliknij ‘Routing’.

Protokół ‘Routing Information Protocol (RIP)’ pozwala Twojemu operatorowi telekomunikacyjnemu określić tzw. ‘blueprint’. RIP liczy kroki, jakie pokonał pakiet do końca sieci, a następnie wysyła informacje do innego routera (np. dostawcy internetowego). Protokół RIP jest starszym protokołem, który z powodu pewnych braków (utrata pakietów) jest używany jedynie w mniejszych sieciach. Nie jest zalecane, by używać tą opcję.

Wyłącz RIP zaznaczając ‘Disabled’ w polach ‘Static routing’ i ‘Dynamic routing’.

Jeśli Twoja sieć wykorzystuje wiele routerów, można je zidentyfikować w następujący sposób:

1. Wprowadź adres IP routera w polu ‘Destination’.

2. Wprowadź maskę podsieci routera w polu ‘Subnetmask’.

3. Wprowadź domyślną bramę routera w polu ‘Gateway’.

4. Wprowadź ‘skok’ (dystans pomiędzy jednym komputerem a drugim) routera w polu ‘Hop’.

5. Zaznacz ‘Enable’, by aktywować zasadę.

6. Kliknij ‘Save’, by zatwierdzić zmiany.
3.5.5 Reguły czasowe.

Kliknij ‘Schedule rule’.

Dzięki tym zasadom można określić przedziały czasu, w których serwer powinien być osiągalny z Internetu.

1. Zaznacz ‘Enable’, by aktywować reguły czasowe.

2. Kliknij ‘Add new rule’, by dodać nową regułę.

3. Wprowadź nazwę w polu ‘Name of rule’.

4. Wprowadź w tabeli przedziały, w których reguła powinna być aktywna..

5. Kliknij ‘Save’, by zapisać zmiany.

6. Kliknij ‘Back’, by wrócić do podsumowania wszystkich reguł. Kliknij ‘Schedule rule’.
3.6 Różne ustawienia w menu ‘Toolbox’.

Kliknij ‘Toolbox’.

To menu pozwala na przykład przeglądać plik logów, aktualizować firmware i zapisać/przywrócić konfigurację.
3.6.1 Przeglądanie pliku logów.

Kliknij ‘View log’, by przejrzeć plik logów.

Istnieje możliwość przesłania pliku pocztą elektroniczną albo automatycznie zapisywać plik na dysku. Patrz paragraf 3.6.2.

Kliknij ‘Download’, by zapisać plik na dysku.

Kliknij ‘Clear’, by wymazać informacje w pliku.
3.6.2 Aktualizacja firmware’u.

Kliknij ‘Firmware upgrade’.

Dzięki tej opcji można zaktualizować firmware lub przywrócić poprzednią konfigurację routera (zapisaną wcześniej w pliku).

1. Kliknij ‘Przeglądaj’, by odszukać plik zawierający firmware.

2. Kliknij ‘Upgrade’, by załadować plik do routera.

Aktualizacja firmware’u nie powoduje utraty poprzednich ustawień.Uwaga! Nie wolno resetować/wyłączać routera w czasie tej aktualizacji! Kliknij ‘Firmware upgrade’.
3.6.3 Kopia bezpieczeństwa.

Kliknij ‘Backup setting’.

Opcja ta pozwala zapisać plik konfiguracyjny na dysku w celu późniejszego odtworzenia konfiguracji. Plik zapisany zostanie z rozszerzeniem ‘.bin’. Przywracanie konfiguracji przebiega podobnie jak aktualizacja firmware’u (3.7.2).
3.6.4 Przywracanie ustawień fabrycznych.

Kliknij ‘Reset to default’.Uwaga! Opcja ta przywróci ustawienia fabryczne. Wszystkie zmiany zostaną nadpisane.

Kliknij ‘Ok’, by zresetować router.


3.6.5 Ponowne uruchomienie (Restart).

Kliknij ‘Reboot’.

Jeśli dokonano jakichś zmian w routerze, musi on zostać zresetowany.

Kliknij ‘Ok’.


3.6.6 Różne.

Kliknij ‘Miscellaneous’.

‘Wake-on-LAN’ pozwala, by komputer został uruchomiony przez router (np. gdy chcemy włączyć komputer przez Internet). Jest to możliwe tylko wtedy, gdy oba urządzenia obsługują tą funkcję.

Wprowadź adres MAC karty sieciowej w polu ‘MAC Address for Wake-on-LAN’.

Kliknij ‘Wake Up’, by uruchomić komputer.

W polu ‘Domain Name or IP Address for Ping Test’ można wpisać adres IP lub nazwę domeny, by przeprowadzić test pingowania. Pozwala to określić czy adres/domena jest osiągalna.


Konfiguracja serwera wydruku.
Instalacja.

- Nie ma konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania w systemie Windows XP i Windows 2000. Posiadają one już zainstalowane wymagane pakiety.

- Zakładamy, że Twoja drukarka została zainstalowana poprawnie.
Instalacja oprogramowania (Windows 98SE/ME).

1. Włóż załączony dysk CD.

2. Kliknij ‘Install Printserver’.

3. Kliknij ‘Next’.

4. Kliknij ‘Next’.

5. Kliknij ‘Finish’.

6. Zaznacz ‘Tak, chcę zrestartować komputer’.
Instalacja serwera wydruku (Windows 98SE/ME).

1. Kliknij ‘Start’.

2. Kliknij ‘Ustawienia’.

3. Kliknij ‘Drukarki’.

4. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki, którą zamierzasz podłączyć do routera.

5. Kliknij ‘Właściwości’.

6. Kliknij zakładkę ‘Szczegóły’.

7. Wybierz ‘PRTmate’ w ‘Print to the following port’.

8. Kliknij ‘Ustawienia portu’.

9. Wprowadź adres IP routera (domyślnie: 192.168.123.254).

10. Kliknij ‘Ok’.
Instalacja serwera wydruku (Windows 2000/XP).

1. Kliknij ‘Start’.

2. Kliknij ‘Ustawienia’.

3. Kliknij ‘Drukarki’.

4. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki, którą zamierzasz podłączyć do routera.

5. Kliknij ‘Właściwości’.

6. Kliknij ‘Porty’.

7. Kliknij ‘Dodaj Port’.

8. Wybierz ‘Standard TCP/IP port’.

9. Kliknij ‘Nowy port’.

10. Kliknij ‘Dalej’.

11. Wprowadź adres IP routera (domyślnie: 192.168.123.254).

12. Kliknij ‘Dalej’.

13. Wybierz ‘Niestandardowy’.

14. Wybierz ‘Ustawienia’.

15. Wybierz ‘LPR’.

16. Zaznacz ‘Włączone zliczanie bajtów LPR’.

17. Wprowadź ‘lP’ w polu ‘Nazwa kolejki’.

18. Windows 2000: Kliknij ‘Ok’.

19. Windows XP: Kliknij ‘Dalej’.

20. Windows 2000: Kliknij ‘Ok’.

21. Windows XP: Kliknij ‘Zakończ’.Intronics Polska Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 121
64-100 Leszno
tel. +48 65 52 55 511
fax +48 65 52 55 666
info@intronics.pl
http://www.intronics.pl


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna