Energia w Programie Ramowym ue. Jak przygotować wniosek projektowy pod kątem nowych konkursów?Pobieranie 8.09 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar8.09 Kb.
Szanowni Państwo,

Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG Instytutu Energetyki w Warszawie organizuje w dniach 27-28 września 2010 szkolenie pod tytułemEnergia w 7. Programie Ramowym UE. Jak przygotować wniosek projektowy pod kątem nowych konkursów?

Celem szkolenia jest nauka przygotowania wniosku projektowego do jednego z ogłoszonych przez Komisję Europejską 20 lipca 2010 konkursów Tematu Energia 7. Programu Ramowego.

Szkolenie będzie składać się z wykładów i ćwiczeń praktycznych. Jednym z głównych ćwiczeń będzie ewaluacja rzeczywistego projektu, co jest najlepszą metodą nauki praktycznego przygotowania wniosku (z uwzględnieniem wszystkich ważnych elementów i kryteriów oceny).

Szkolenie skierowane jest do wszystkich zainteresowanych udziałem w projektach energetycznych 7.PR a w szczególności do przedstawicieli jednostek naukowych (szkół wyższych, instytutów Polskiej Akademii Nauk, jednostek badawczo-rozwojowych i innych podmiotów działających na rzecz nauki), przemysłu, małych i średnich przedsiębiorstw. Do udziału w szkoleniu zapraszamy kierowników naukowych i administratorów projektów oraz inne osoby zaangażowane w obsługę merytoryczną, organizacyjną i finansową projektów.

Wykładowcami będą:

1. Dr inż. Andrzej Sławiński – kierownik Centrum Integracji badań Energetycznych CENERG, do roku 2009 koordynator tematu Energia 7PR w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE (KPK), autor i uczestnik projektów Programów Ramowych UE (CENERG, NEST-IDEA, NEST-PROMISE, EIFN, FET-EEU, ENFUGEN) i RFCS (RATIO-COAL),

2. Mgr inż. Krzysztof Trojanowski – firma konsultingowa Inno-projeKT, do roku 2009 koordynator tematu ICT 7PR (Technologie Informacyjne i Komunikacyjne) w KPK, autor i uczestnik projektów Programów Ramowych UE (PRO-NMS, EUROPEAN-IST, ATVN-EU-GP, IDEAL-IST i innych),

3. Mgr Barbara Trammer – ekspert ds. finansowych w KPK,

4. Dr Hanna Burczy – kierownik Pracowni Ekonomiki Energetyki, ewaluator i uczestnik projektów Programów Ramowych UE i Programu dla Europy Centralnej (CE).

Szkolenie odbędzie się w dniach 27-28 września 2010 w sali konferencyjnej Instytutu Energetyki w Warszawie – Siekierki, ul. Augustówka 36.

Opłata za szkolenie wynosi 1200,- zł. Opłata obejmuje koszt materiałów szkoleniowych i wyżywienia. Zgłoszenia przyjmowane są do 23 września 2010. W przypadku przekroczenia oczekiwanej liczby uczestników (25 osób) przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w szkoleniu może być zakończone przed terminem. Uczestnikom spoza Warszawy oferujemy pomoc w znalezieniu miejsca hotelowego w Warszawie o umiarkowanej cenie.

W załączeniu przesyłamy szczegółowy program szkolenia i kartę zgłoszenia.

Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG oferuje Państwu także pomoc w napisaniu wniosku projektowego. Poniesiony przez Państwa koszt napisania wniosku może zostać zrefinansowany w ramach konkursu Granty na granty ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W przypadku zamówienia u nas napisania wniosku projektowego udział dwóch przedstawicieli jednostki zamawiającej w organizowanym przez nas szkoleniu jest bezpłatny.

Łączę pozdrowienia i serdecznie zapraszam

Andrzej Sławiński

Dr inż. Andrzej Sławiński


CENERG
Centrum Integracji Badań Energetycznych
Instytut Energetyki
Augustówka 36

02-981 Warszawa


tel. (+48-22) 3451-451
tel. kom. 0-728-938-532
andrzej.slawinski@ien.com.pl

http://www.cenerg.com.pl/


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna