England in Europe and the World in the Early Modern PeriodPobieranie 14.27 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar14.27 Kb.
Instytut Historii

Uniwersytet Jagielloński

Sylabus kursu I.3

Anglia w Europie i świecie w epoce nowożytnej

(England in Europe and the World in the Early Modern Period)
Prowadzący: dr hab. Jakub Basista

Charakter zajęć: wykład – 30 godzin, semestr zimowy 2011/2012

Czas i miejsce: poniedziałek, godz. 9:45-11:15; Aula im. Józefa Tischnera

Limit osób: 90

Adres prowadzącego: basista@chello.pl

Strona WWW: http://members.chello.pl/basista

Dyżury prowadzącego: Poniedziałek 14:00-15:00

Wtorek 10:00-11:30

Środa 8:00-9:30; 14:00-15:00

Czwartek 10:00-11:30


Opis kursu:

Celem zajęć jest przedstawienie miejsca Anglii w Europy oraz w świecie w epoce nowożytnej.

Obok elementów tworzenia się nowego świata ‘europejskiego’ obejmującego swoim zasięgiem praktycznie całą kulę ziemską, wykłady poruszały będą swoiste zderzenie cywilizacyjne kultury europejskiej oraz kultur odkrywanych przez kolonizatorów trenów – tak z Ameryki Łacińskiej, jak i dalekiego wschodu.
Metoda prowadzenia zajęć:

Kurs składał się będzie z cyklu wykładów o wymiarze 30 godzin lekcyjnych. Wykłady nie są obowiązkowe, aczkolwiek poruszane podczas wykładów problemy wykraczają poza zakres dostępnych w Polsce podręczników i opracowań poświęconych historii Anglii i ich znajomość może mieć wpływ na wynik końcowego egzaminu. Do każdego wykładu prowadzący przygotuje prezentacje multimedialną oraz materiały pomocnicze, które będzie można pobrać ze strony internetowej.

Studenci zachęcani są do wcześniejszego zapoznania się z tematem kolejnych wykładów i ewentualnego przygotowania. Pytania, sugestia dotyczące poruszanych problemów, kontrowersyjne wypowiedzi (aczkolwiek poparte argumentami) są niezmiernie mile widziane.

Wykładowi towarzyszy konwersatorium w wymiarze 30 godzin poświęcone tematyce historii nowożytnej, głównie związanej z dziejami Europy.


Wymagania zaliczeniowe:

Wykłady nie są obowiązkowe, chociaż osoby zapisane na kurs zachęcane są do uczestnictwa w spotkaniach. Kurs kończy się egzaminem. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest pozytywne zaliczenie konwersatorium.

Kurs zakończony zostanie egzaminem ustnym, który odbędzie się w sesji zimowej.

Literatura obowiązkowa do historii powszechnej epoki nowożytnej:
Franaszek Piotr, red. Wielka Historia Świata, t. 8, Fogra-Świat Książki.

Grzybowski Stanisław, Wielka Historia Świata, t. 6, Forga-Świat Książki.

Podraza Antoni, red., Wielka Historia Świata, t. 7, Fogra-Świat Książki.

Rostworowski Emanuel, Historia Powszechna XVIII w., PWN.

Wójcik Zbigniew, Historia Powszechna XVI-XVII w., PWN.

Zestaw podręczników przygotowany z myślą o szkołach średnich – stary:

Wyczański Andrzej, Historia Powszechna. Wiek XVI, WSiP.

Kersten Adam, Historia Powszechna. Wiek XVII, WSiP.

Maciszewski Jarema, Historia Powszechna. Wiek Oświecenia, WSiP.Ponadto między innymi:

Henryk Zins, Historia Anglii

A.L.Rowse, Anglia w epoce elżbietańskiej

C.Byrne, Życie codzienne w Anglii elżbietańskiej

K.Dziewanowski, Brzemię białego człowieka

Tematyka poszczególnych spotkań:
1. Anglia w epoce nowożytnej: panowanie Tudorów (3.10)

2. Anglia w epoce nowożytnej: panowanie Stuartów (10.10)

3. Anglia w epoce nowożytnej: Anglia w XVIII wieku (17.10)

4. Przemiany religijne w Anglii na tle reformacji europejskiej (24.10)

5. Polityka zagraniczna Anglii w XVI wieku (7.11)

6. Odkrycia geograficzne, podział świata, początki kolonializmu a Anglia (14.11)

7. Życie codzienne, kultura w Anglii XVI wieku (21.11)

8. Anglia w polityce europejskiej w XVII wieku; wojna trzydziestoletnia (28.11)

9. Początki kolonializmu angielskiego na tle europejskiej ekspansji kolonialnej (5.12)

10. Angielski system polityczny w XVII wieku; wojny domowe i rewolucja (12.12)

11. Rewolucja chwalebna (19.12)

12. Parlamentaryzm angielski w Europie i w świecie (9.01)13. Unie angielskie w epoce nowożytnej (16.01)

14. Rewolucja amerykańska (23.01)


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna