English as a Second Language for Adults School District 54Pobieranie 20 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar20 Kb.English as a Second Language for Adults

School District 54 is offering classes to learn how to speak English. These classes are for all parents who are interested in learning Basic English conversation skills.

Subject: Free English Classes

For: Parents interested in learning English

Location: District Professional Learning Center (PLC) located on 524 E Schaumburg Rd, Schaumburg IL 60194 Room: PLC 103/104

Dates: Mondays: February: 29th March: 7th, 14th, 29th, April: 4th, 11th, 25th May: 2nd

Time: 6:00pm to 8:00pm

Questions: Call or e-mail Mrs. Bustamante at Fox Elementary School 630-736-3500, CarmenBustamante@sd54.k12.il.us

Please mark your calendars


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Registration for ESL classes

If you are interested in learning English, please fill out this form and return it to your child’s teacher. Teachers please return this form to the school office. Secretaries please forward this form to Fox Elementary School.

_____ Yes, I am interested in attending the ESL classes.

Name of the participant: _________________________________________________

Telephone Number: ______________________________________

Name of the school child attends: ________________________________________

Babysitting is available for children 3 years and older

_____ Yes, I need childcare.

Names and ages of children: ________________________________________________

PLEASE INDICATE YOUR LEVEL OF ENGLISH UNDERSTANDING

No English Limited English Some English

Clases de Inglés para Adultos

El Distrito Escolar 54 está ofreciendo clases para aprender a hablar inglés. Estas clases son para padres interesados en aprender inglés conversacional básico.Que es: Clases de inglés gratuitas

Para Quien: Padres interesados en aprender inglés.

Lugar: Centro de Aprendizaje Profesional del Distrito (PLC) localizado en el 524 E Schaumburg Rd, Schaumburg IL 60194 Salón: PLC 103/104

Fechas: Mondays: Februaro: 29th Marzo: 7th, 14th, 29th, Abril: 4th, 11th, 25th Mayo: 2nd

Horario: 6:00pm-8:00pm

Preguntas: Llamar o contactar por correo electrónico a la Mrs. Bustamante en la escuela Fox 630-736-3500, CarmenBustamante@sd54.k12.il.us

Por favor marcar en su calendario

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Registro para las clases de inglés

Si desea registrarse para las clases de inglés, por favor llene esta forma y regrese esta parte de abajo a la maestra de su hijo/a. Las Maestras mandaran las formas a la oficina de la escuela. Secretaries please forward this form to Fox Elementary School.

______ Si estoy interesado/a en asistir a las clases de inglés.

Nombre del participante: ____________________________________________

Número de teléfono: ______________________________________________

Nombre de la escuela de su hijo/a _________________________________________La edad para cuidar niños es de 3 años en adelante

______ Si necesito cuidado de niños.

Nombre/s edad/es: _______________________________________________________
Marque su habilidad de hablar inglés

Nada Poquito MuchoKurs języka angielskiego dla dorosłych

School District 54 oferuje kurs nauki języka angielskiego. Kurs jest przeznaczony dla rodziców zainteresowanych zdobyciem podstawowych umiejętności konwersacyjnych w języku angielskim.

Co: Darmowy kurs nauki języka angielskiego

Kto: Rodzice zainteresowani nauką języka angielskiego

Miejsce: District Professional Learning Center (PLC) Adres: 524 E Schaumburg Rd, Schaumburg IL 60194 Pokój: PLC 103/104

Daty: Poniedziałki: 29go Lutego, 7go, 14go, 29go Marca, 4go, 11go, 25go Kwietnia, 2go Maja

Czas: od 6:00pm do 8:00pm

Pytania: Proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 630-736-3500 do Mrs. Bustamante, lub przez email CarmenBustamante@sd54.k12.il.us

Proszę zapisać podane daty w kalendarzu


------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rejestracja na kurs ESL

Jeżeli jest pan/pani zainteresowany(a) nauką języka angielskiego, proszę wypełnić tę formę i zwrócić ją do nauczyciela swojego dziecka. Teachers please return this form to the office. Secretaries please forward this form to Fox Elementary School.

_____ Tak, jestem zainteresowany(a) uczęszczaniem klasy ESL.

Imię uczestnika: _________________________________________________

Numer telefonu: ______________________________________

Szkoła do której uczęszcza moje dziecko:____________________________________

Opieka nad dziećmi jest dostępna dla dzieci od trzech lat

_____ Tak, potrzebuję opiekę nad dziećmi.

Imiona i wiek dzieci: ________________________________________________

PROSZĘ ZAZNACZYĆ POZIOM ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ANGIELSKIEGOBrak znajomości Ograniczona znajomość Częściowa znajomość


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna