Etap szkolnyPobieranie 5.86 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar5.86 Kb.
VII MAŁOPOLSKI KONKURS MATEMATYCZNY

dla gimnazjalistów - rok szkolny 2007/2008
ETAP SZKOLNY

ZADANIE 1.

Funkcja f przyporządkowuje każdej liczbie całkowitej większej od -5 i mniejszej od 3 połowę kwadratu tej liczby pomniejszoną o 2.  1. Podaj wzór tej funkcji.

  2. Sporządź wykres tej funkcji.

  3. Wyznacz zbiór wartości tej funkcji.

  4. Wyznacz miejsca zerowe tej funkcji.

ZADANIE 2.

Po dwukrotnej obniżce ceny pewnego towaru, za każdym razem o tyle samo procent, jego cena końcowa stanowiła 64% ceny początkowej. O ile procent każdorazowo obniżano cenę tego towaru?ZADANIE 3.

Suma dwóch ułamków wynosi . Liczniki ułamków są w stosunku 5 : 7, a mianowniki w stosunku 4 : 5. Znajdź te ułamki.ZADANIE 4.

Rozwiąż równanie:ZADANIE 5.

W trójkącie ABC wysokość CD i środkowa CE dzielą kąt ACB na trzy kąty o jednakowej mierze. Wyznacz miarę kąta ACB.ZADANIE 6.

Otwarta prostopadłościenna skrzynia nie ma wieka. Długość i szerokość skrzyni mierzone na zewnątrz mają 45 cm i 36 cm, a wysokość 27 cm. Skrzynia jest zrobiona


z desek o grubości 1,5 cm. Oblicz pojemność wnętrza skrzyni.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna