Europejski Dzień Języków: różnorodność jest w naszym dna cocktail bar o tematyce europejskiej w Budapeszcie, wielojęzyczne koncerty w Zagrzebiu I Wilnie, sesja „speak-datingu”Pobieranie 12.53 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar12.53 Kb.Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 25 września 2014 r.Europejski Dzień Języków: różnorodność jest w naszym DNA

Cocktail bar o tematyce europejskiej w Budapeszcie, wielojęzyczne koncerty w Zagrzebiu i Wilnie, sesja „speak-datingu” w Pradze, wystawa objazdowa w Paryżu przedstawiająca tłumaczenia „Odysei” Homera i minikursy językowe w bibliotekach w Berlinie: to tylko niektóre imprezy planowane na jutro i przyszły tydzień w ramach corocznych obchodów Europejskiego Dnia Języków i różnorodności językowej. Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w państwach członkowskich organizują lub wspierają wiele innych imprez, w tym rozdanie nagród „LinguaFest” w Bukareszcie, sesję opowieści szekspirowskich dla dzieci w Madrycie, poszukiwanie skarbów związane z językami w Londynie i festiwal Drongo w Amsterdamie. Historyczny plac Paizza Ognissanti we Florencji będzie miejscem zgromadzeń na wolnym powietrzu mających na celu promowanie finansowanych przez UE inicjatyw wspierających naukę języków obcych, takich jak Erasmus+.

Także we Florencji, w Palazzo Vecchio, odbędzie się ważna konferencja organizowana przez włoską prezydencję UE i Accademia della Crusca zatytułowaną „Dlaczego języki mają znaczenie: europejska i krajowa perspektywa w zakresie wielojęzyczności”. Androulla Vassiliou, europejska komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, i Stefania Giannini, włoska minister edukacji, znajdą się wśród uczestników wydarzenia, w trakcie którego eksperci będą dyskutować nad sposobami podniesienia jakości i skuteczności nauczania języków oraz propagowania nauki języków w ramach szerszych strategii nabywania umiejętności.

„Wielojęzyczność i różnorodność językowa są głęboko zakorzenione w DNA Unii Europejskiej. Nasze języki są nierozerwalnie związane z naszym dziedzictwem kulturowym i naszą tożsamością. Europejski Dzień Języków to okazja dla ogółu społeczeństwa, aby odkryć, że języki to dobra zabawa i że nigdy nie jest za późno na naukę”. Wielojęzyczność może dać możliwości zatrudnienia i być początkiem nowej przygody. Erasmus +, nowy unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, da czterem milionom osób możliwość studiowania, szkolenia się, nauczania lub wolontariatu za granicą – a lepsze umiejętności językowe są wielką korzyścią”, powiedziała komisarz Vassiliou.

Thorbjørn Jagland, sekretarz generalny Rady Europy, która wspólnie z Komisją organizuje Europejski Dzień Języków, dodał: „W dniu 26 września obchodzimy dzień różnorodności językowej Europy. Pozwolę sobie przywołać słowa Antoina de Saint-Exupery – że słowa są często źródłem nieporozumień. Język może ranić, może być użyty w celu dyskryminowania i poniżania. Wspólnie możemy postarać się o to, aby nie był źródłem nieporozumień, ale stał się kluczem do międzykulturowego dialogu i wzajemnego poszanowania. W tym celu musimy rozbić utarte schematy i otworzyć się na różnorodność.”

Do imprez z okazji Europejskiego Dnia Języków należą również seminaria zawodowe dla nauczycieli i tłumaczy w różnych miastach, w tym w Atenach, Berlinie, Bratysławie, Kopenhadze, Dublinie, Gdańsku, Helsinkach, Lizbonie, Nikozji, Rydze, Sztokholmie, Tallinnie i Wiedniu.Kontekst

Po raz pierwszy Europejski Dzień Języków zorganizowała w 2001 r. Rada Europy w ramach Europejskiego Roku Języków. Komisja Europejska i Europejskie Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy biorą czynny udział w organizowaniu imprez związanych z językami w tym dniu i sąsiadujących dniach.

Celem Europejskiego Dnia Języków jest szerzenie wiedzy na temat języków używanych w Europie, wspieranie różnorodności kulturowej i językowej oraz zachęcanie do uczenia się języków przez całe życie. W Unii Europejskiej funkcjonują 24 języki urzędowe, około 60 języków regionalnych i języków mniejszości oraz ponad 175 języków, którymi posługują się migranci.

Co najmniej połowa ludności świata jest dwujęzyczna lub wielojęzyczna, tj. mówi co najmniej dwoma językami lub je rozumie. Komisja Europejska jest zaangażowana w opracowywanie strategii politycznych w dziedzinie kształcenia językowego w całej Europie w ramach celu, jakim jest poprawa umiejętności językowych w Europie, zwłaszcza poprzez nauczanie co najmniej dwóch języków obcych począwszy od bardzo wczesnego wieku.

Program Erasmus + będzie dysponował budżetem w wysokości prawie 15 mld euro, czyli wzrośnie on o 40 % w porównaniu z wcześniejszymi poziomami wydatków. Po raz pierwszy wsparcie językowe w przypadku mobilności zostanie udostępnione w internecie bezpłatnie wszystkim uczestnikom mobilności długoterminowej (co najmniej dwa miesiące za granicą). Wsparcie w internecie będzie obejmowało języki: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski i niderlandzki. Są to języki wykładowe lub języki pracy ponad 90% wszystkich studentów, stażystów, młodych wolontariuszy i innych, którzy studiują lub szkolą się za granicą. Uczestnicy zostaną poproszeni o ocenę swoich kompetencji językowych przed swoim pobytem za granicą i po nim.

Dodatkowe informacje

Program „Erasmus+”

Strona internetowa „Języków”

Strona internetowa komisarz Androulli Vassiliou

Komisarz Androulla Vassiliou na Twitterze: @VassiliouEUKontakt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Dla ogółu obywateli: Europe Direct pod nr tel. 00 800 6 7 8 9 10 11 lub adresem e-mail

IP/14/1035


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna