„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów WiejskichPobieranie 468.48 Kb.
Strona1/16
Data01.05.2016
Rozmiar468.48 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Załącznik nr 11 do SIWZ

Skrypt dla doradców
Sprzedaż bezpośrednia w produkcyjnym gospodarstwie rolnym
Skrypt dla doradców


Kraków grudzień 2013


Spis treści


Spis treści 2

I.Ogólne zasady prowadzenia produkcyjnego gospodarstwa rolnego 3

1.1 Planowanie biznesowe w gospodarstwie rolnym 4

1.2 Gospodarstwa rolnicze jako pierwsze ogniwo łańcucha dostawczego produktów rolniczych przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej. 5

1.3 Zarządzanie gospodarstwem rolnym produkującym na cele sprzedaży bezpośredniej. 9

1.4 Techniki przedłużania sezonu (uprawy i przechowalnictwo) 10

1.5 Zarządzanie zbiorami, klasyfikacja i selekcjonowanie gatunków 12

1.6 Wybór profilu produkcyjnego i logistyka 15

I.7Zarządzanie zasobami ludzkimi 16

II.Elementy sprzedaży bezpośredniej w produkcyjnym gospodarstwie rolnym 21

2.1 Kontekst makroekonomiczny sprzedaży bezpośredniej 21

2.2 Podejście marketingowe w produkcyjnej działalności rolniczej 22

2.3 Ocena popytu i potrzeb nabywców produktów rolnych 26

2.4 Klasyfikacja produktów i dobór asortymentu 28

2.5 Specyfika produktów rolniczych, jako towarów 31

2.5 Metody dystrybucji bezpośredniej produktów rolnych 32

2.4 Formy sprzedaży bezpośredniej 36

2.5 Negocjacje handlowe i obsługa klienta 40

2.5.1 Negocjacje handlowe 40

2.5.2 Obsługa klienta 47

2.6 Promocja i budowanie marki 50

2.6.1 Narzędzia promocji 50

2.6.2 Tworzenie marki 53

2.7 Ustalanie cen 54

2.8 Wybrane aspekty sprzedaży bezpośredniej – organizacja sprzedaży targowej 58

2.9 Współpraca w procesie sprzedaży – tworzenie wartości 62

2.10 Tendencje i uwarunkowania sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych w Polsce 63
Odwiedź portal KSOW - www.ksow.plZostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.


  1. Ogólne zasady prowadzenia produkcyjnego gospodarstwa rolnego
1.1 Planowanie biznesowe w gospodarstwie rolnym

Każda działalność gospodarcza ma charakter celowy. Podstawowym celem działalności gospodarczej, w tym produkcji rolnej jest zysk, który jest źródłem środków na rozwój i zapewnia dochód właścicielowi. Działalność gospodarcza powinna spełniać kryterium efektywności, czyli nadwyżki korzyści nad kosztami (nakładami). Obie kategorie mogą być rozumiane bardzo szeroko - z jednej strony jako przychody, satysfakcja, poczucie wartości, oszczędność czasu itd., a z drugiej jako wydatki pieniężne, zaangażowanie, poświęcony czas własny i czas rodziny, koszt niezrealizowanych prywatnych planów czy koszt źle podjętych decyzji (koszt alternatywny). Ponadto działalność gospodarcza jest sztuką umiejętnego wykorzystania dostępnych i możliwych do pozyskania zasobów materialnych, ludzkich i finansowych. Ziemia jako zasób materialny nie będzie dostarczać korzyści bez zaangażowania zasobów ludzkich (pracy) i zasobów finansowych niezbędnych do zakupu potrzebnych maszyn, urządzeń, materiałów itd. Cechą dobrego przedsiębiorcy jest umiejętność połączenia różnych zasobów w taki sposób, aby osiągnąć najlepszych w danych warunkach i określonym czasie wynik. Jak wspomniano podstawowy wpływ na wynik mają dwie kategorie: przychody i koszty. Działający efektywnie (dobrze zarządzający) przedsiębiorca może przy danych zasobach osiągać coraz lepsze wyniki, zwiększając wydajność i produktywność. Zatem źródłem zysku nie jest tylko przychód, ale również umiejętne wykorzystanie zasobów np. typów i sposobów upraw czy wyboru odpowiedniego sposobu sprzedaży.


Każda działalność w gospodarce rynkowej oparta jest (w mniejszym lub większym stopniu) na relacji popytu i podaży. Możemy zatem tyle wyprodukować
i sprzedać, ile będzie w stanie kupić od nas potencjalny klient. Popyt wynikający
z potrzeb rynku, czyli grupy klientów, do których chcemy kierować nasza ofertę, jest głównym wyznacznikiem naszego działania biznesowego. Widać tu zgodność biznesu
z myśleniem marketingowym.
Ćwiczenie 1.

Proszę wyjaśnić na czym polega zasada efektywnego gospodarowania?

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………


Ćwiczenie 2.
Proszę wymienić, jakie najważniejsze korzyści osiąga producent rolny, prowadząc gospodarstwo i jakie koszty (nakłady) musi ponosić w związku z tym. Czy można na podstawie takiego zestawienia w konkretnym przypadku ustalić, czy powstaje nadwyżka, czy strata?Korzyści

Koszty


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna