Fauna kręgowców rezerwatu przyrody „Dolina rzeki Brdy”Pobieranie 0.65 Mb.
Strona1/6
Data07.05.2016
Rozmiar0.65 Mb.
  1   2   3   4   5   6Fauna kręgowców rezerwatu przyrody „Dolina rzeki Brdy”


Status gatunku:

CHR - gatunek objęty ochroną gatunkową (G), rybacką (R) lub łowiecką (Ł)

kategoria:VU - gatunki wysokiego ryzyka, narażone na wyginięcie

NT – gatunki niższego ryzyka, ale bliskie zagrożenia

LC – gatunki nie wykazujące regresu populacyjnego oraz reprezentowane przez populacje marginalne i nietrwałe

B – gatunki względem, których obecnie brak wyraźnych oznak zagrożenia

O - gatunki o nieustalonym statusie zagrożenia

stabilizacja; spadek; wzrost;? brak danych - obserwowany w skali lokalnej trend zmiany liczebności populacji

PCKZ - umieszczone na liście Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt (lista obejmuje kategorie: VU, NT, LC)
Gromada: Krągłouste - Cyclostomata (Agnatha)
Gatunek

CHR

(G,Ł)


VU


NT


LC


B


O


minog strumieniowy

Lampetra planeri

CHR

(G) PCKZ
NT

Gromada: Ryby – Pisces
Gatunek

CHR

(G,Ł)


VU


NT


LC


B


O


troć wędrowna

Salmo trutta m. trutta

CHR

(R)

NT


pstrąg potokowy

Salmo trutta m. fario

CHR

(R)
LCpstrąg tęczowy

Salmo gairdneri

CHR

(R)B
sielawa

Coregonus albula

CHR

(R)
LClipień

Thymallus thymallus

CHR

(R)
LCkleń

Leuciscus cephalus

CHR

(R)


B
?jaź

Leuciscus idus

CHR

(R)B
?szczupak

Esox lucius

CHR

(R)B
płoć

Rutilus rutilus

CHR

(R)B
słonecznica

Leucaspius delineatus

B
lin

Tinca tinca

CHR

(R)B
kiełb

Gobio gobio


LCukleja

Alburnus alburnus

B
karaś pospolity

Carassius carassius

CHR

(R)


O

karaś srebrzysty

Carassius auratus gibelio

CHR

(R)


O

karp

Cyprinus carpio

CHR

(R)B
śliz

Neomacheilus barbatulus

CHR (G)LCkoza

Cobitis taenia

CHR

(G)
LCpiskorz

Misgurnus fossilis

CHR

(G)

NT


węgorz

Anguilla anguilla

CHR

(R)B
miętus

Lota lota

CHR

(R)B
ciernik

Gasterosteus aculeatus

B
okoń

Perca fluviatilis

CHR

(R)B
jazgarz

Gymnocephalus cernua

B
Głowacz białopłetwy

Cottus gobio


NT


?gromada: Płazy – Amphibia
Gatunek

CHR

(G,Ł)


VU


NT


LC


B


O


traszka grzebieniasta

Triturus cristatus

CHR

(G)


(PCKZ)
NT


traszka zwyczajna

Triturus vulgaris

CHR

(G)
LCkumak nizinny

Bombina bombina

CHR

(G)


VU

grzebiuszka ziemna

Pelobates fuscus

CHR

(G)
LCropucha szara

Bufo bufo

CHR

(G)B
ropucha zielona

Bufo viridis

CHR

(G)

NT


ropucha paskówka

Bufo calamita

CHR

(G)
LCrzekotka drzewna

Hyla arborea

CHR

(G)

NT


żaba jeziorkowa

Rana lessonae

CHR

(G)Bżaba wodna

Rana esculenta

CHR

(G)B
żaba śmieszka

Rana ridibunda

CHR

(G)

NT


żaba trawna

Rana temporaria

CHR

(G)B
żaba moczarowa

Rana arvalis

CHR

(G)Bgromada: Gady - Reptilia
Gatunek

CHR

(G,Ł)


VU


NT


LC


B


O


padalec zwyczajny

Anguis fragilis

CHR

(G)
LCjaszczurka zwinka

Lacerta agilis

CHR

(G)
LCjaszczurka żyworodna

Lacerta vivipara

CHR

(G)
LCzaskroniec zwyczajny

Natrix natrix

CHR

(G)
LCżmija zygzakowata

Vipera berus

CHR

(G)
LCgromada: Ptaki - Aves
rząd: perkozy Podicipediformes
Gatunek

CHR

(G,Ł)


VU


NT


LC


B


O


perkozek

Tachybaptus ruficollis

CHR

(G)B
?


rząd: brodzące Ciconiiformesbocian czarny

Ciconia nigra

CHR

(G)B
bocian biały

Ciconia ciconia

CHR

(G)Brząd: blaszkodziobe Anseriformesłabędź niemy

Cygnus olor

CHR

(G)B
cyraneczka

Anas crecca

CHR

(Ł)B
krzyżówka

Anas platyrhynchos

CHR

(Ł)


B
czernica

Aythya fuligula

CHR

(Ł)B
gągoł

Bucephala clangula

CHR

(G)B
nurogęś

Mergus merganser

CHR

(G)B

  1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna