Fizyka Techniczna Temat: „Oszacowanie czułości pomiaru parametrów oddziaływania silnego otrzymywanych w femtoskopowych korelacjach barionów”Pobieranie 11.55 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar11.55 Kb.
Zgłoszenie tematu pracy dyplomowej na studiach 1-go stopnia (inżynierskiej)

w roku akademickim 2014/2015 (semestr dyplomowy – zimowy 2015/2016)

Kierunek studiów: Fizyka Techniczna
Temat: „Oszacowanie czułości pomiaru parametrów oddziaływania silnego otrzymywanych w femtoskopowych korelacjach barionów”

Opiekun naukowy: Adam Kisiel, prof. nzw. dr hab. inż, kisiel@if.pw.edu.pl


(imię i nazwisko, tytuł naukowy, instytucja, e-mail, tel.)

Kierujący pracą dyplomową pracownik Wydziału Fizyki PW:

(należy podać, jeśli temat jest zgłaszany przez osobę nie będącą pracownikiem Politechniki Warszawskiej)Praca dyplomowa związana jest ze specjalnością:

(należy zaznaczyć jedną lub więcej specjalności)

..X.. Fizyka komputerowaOpis pracy:

W zderzeniach ultra-relatywistycznych ciężkich jonów, badanych przez eksperyment ALICE na Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC) w laboratorium CERN produkowana jest ogromna liczba cząstek. Wśród nich jest znaczna liczba barionów, w tym barionów zawierających kwarki dziwne. Po wyprodukowaniu cząstki te oddziałują ze sobą, a następnie są rejestrowane przez detektor. Poprzez pomiar tzw. korelacji femtoskopowych (t.j. korelacji dla par cząstek o małym pędzie względnym) można badać parametry oddziaływania między tymi barionami. Jest to szczególnie istotne dla oddziaływania silnego dla par zawierających bariony dziwne. Parametry tego oddziaływania są istotne w wielu dziedzinach fizyki jądrowej i astrofizyki, a nie zostały dotychczas zmierzone.

W poprzednich latach opracowane zostały narzędzia do symulacji korelacji femtoskopowych barionów. W obliczeniach tych parametry oddziaływania silnego (długość rozpraszania i zasięg efektywny) są wolnymi parametrami, wpływającymi na kształt i siłę korelacji. Celem pracy jest wykonanie takich symulacji dla wybranych par barionów (co najmniej proton-lambda i proton-antyproton), dla szerokiego zakresu parametrów. Korzystając ze zmierzonych w eksperymencie ALICE funkcji korelacyjnych barionów należy oszacować dla nich eksperymentalne niepewności pomiaru. Poprzez porównanie symulacji i niepewności eksperymentalnych należy ocenić czy istniejące pomiary są na tyle czułe, że możliwy jest pomiar poszczególnych parametrów oddziaływania silnego. Jeżeli tak, to należy oszacować niepewność takiego pomiaru. Jeżeli nie, to należy ocenić jaka jest wielkość dodatkowej próbki danych, która byłaby potrzebna do przeprowadzenia takiego pomiaru.

W pracy wykorzystywane będą istniejące programy napisane w języku C/C++ z wykorzystaniem pakietu ROOT i pakietu aplikacji eksperymentu ALICE: AliROOT. W ramach pracy inżynierskiej możliwy jest wyjazd do laboratorium CERN. Przewiduje się możliwość kontynuacji rozpoczętych badań w ramach pracy magisterskiej.

Wskazana jest dobra znajomość języka angielskiego oraz umiejętność programowania w językach C/C++.

Realizacja pracy jest uzgodniona z panem Maciejem PawlikiemProblem inżynierski z zakresu fizyki technicznej, którego rozwiązanie ma opracować dyplomant:

1. Zapoznanie się z istniejącymi narzędziami do symulacji korelacji femtoskopowych i ich ewentualne przystosowanie do potrzeb pracy

2. Wykonanie zestawu symulacji dla wybranych par barionów w szerokim zakresie zmienności parametrów oddziaływania silnego

3. Oszacowanie poziomu czułości pomiaru korelacji barionów potrzebnego do wyznaczenia parametrów oddziaływania silnego z zadaną dokładnościąBibliografia

[1] Introduction to relativistic heavy ion physics; J. Bartke; World Scientific, Singapur 2009

[2] Studies of baryon-baryon correlations in relativistic nuclear collisions registered at the STAR experiment; Hanna Zbroszczyk

[3] Meson and baryon femtoscopy in heavy-ion collisions at ALICE; Maciej Pawel Szymanski et al. (ALICE Collaboration); Nucl.Phys. A904-905 (2013) 447c-450c

[4] Residual correlation in two proton interferometry from Lambda proton strong interactions; Fu-Quiang Wang (LBL, Berkeley); Phys.Rev. C60 (1999) 067901

[5] THERMINATOR 2: THERMal heavy IoN generATOR 2; M. Chojnacki, A. Kisiel, W. Florkowski, W. Broniowski; Comput.Phys.Commun. 183 (2012) 746-773; arXiv:1102.0273 [nucl-th]

[6] Extracting baryon-antibaryon strong interaction potentials from pΛ¯ femtoscopic correlation functions; Adam Kisiel, Hanna Zbroszczyk, Maciej Szymański; Phys.Rev. C89 (2014) 5, 054916
[6]


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna