Formularz aplikacyjnyPobieranie 51.42 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar51.42 Kb.

FORMULARZ APLIKACYJNY

Prosimy nie modyfikować formularza, z bogactwa informacji o sobie
prosimy wybrać według siebie te najistotniejsze i wpisać w miejsca oznaczone kolorem żółtym

Formularz Aplikacyjny składa się z dwóch części.

Pierwszą część prosimy wypełnić w języku polskim, część drugą natomiast w języku angielskim.

Odpowiedzi będą traktowane jako ściśle poufne i zostaną wykorzystane jedynie w procesie rekrutacji.


PROŚBA O WYPEŁNIENIE TEGO FORMULARZA NIE JEST RÓWNOZNACZNA
Z OBIETNICĄ ZAKWALIFIKOWANIA DO KOLEJNEGO ETAPU SELEKCJI.


CZĘŚĆ I

Ubiegam się o przyjęcie do pracy na stanowisko:
Port lotniczy (wybierz jeden z tych, które są podane w ogłoszeniu!)Który raz aplikujesz na kurs dla kandydatów na Kontrolera Ruchu Lotniczego?


1

2

34

5

67

8

910 i powyżej
DANE OSOBOWE

Imię (imiona)


 

Nazwisko


 

Data urodzenia

 

Adres do korespondencji: ulica, numer, kod, miejscowość

Telefon kontaktowy

Adres e-mail


 

EDUKACJA

Prosimy podać ostatnio ukończony etap edukacji.

Nazwa instytucji kształcącej


 

Okres nauki

od roku
do roku
Uzyskany tytuł

 

Specjalność

 

Prosimy zaznaczyć i odpowiednio uzupełnić:

Jestem w trakcie nauki

Nazwa instytucji kształcącej


 

Prosimy podać odbyte szkolenia i kursy.

Temat

Czas trwania

Efekt
 

 

 

KARIERA ZAWODOWA

Prosimy opisać każdy rodzaj wykonywanej pracy zaczynając od ostatnio wykonywanej np. praca wakacyjna, wolontariat, praktyki zawodowe, działalność w organizacjach lub stowarzyszeniach itp.

Nazwa pracodawcy

Okres pracy

Stanowisko

Zakres obowiązków:
 
UMIEJĘTNOŚCI

Prosimy określić posiadane umiejętności (nie cechy!)

1.2.3.4.
5.MOCNE I SŁABE STRONY

Prosimy określić jednym słowem swoje mocne oraz słabe strony i wpisać poniżej.

JA, JAKO KANDYDAT DO PRACY:

MOJE MOCNE STRONY

MOJE SŁABE STRONY

1.

 

1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
6.
Z jakich przyczyn chciałbyś zostać Kontrolerem Ruchu Lotniczego?


Prosimy przedstawić trzy przykłady działań, które wskazują,
iż jesteś odpowiednim kandydatem do pracy w służbach ruchu lotniczego.


Czy wcześniej uczestniczyłeś w sesji egzaminacyjnej, gdzie została wykorzystana bateria testów komputerowych FEAST?

(jeśli tak, proszę podać kraj, datę egzaminu oraz etapy, w których brałeś udział- FEAST jest egzaminem dwuetapowym).
Czy wcześniej brałeś udział w szkoleniu na stanowisko Kontrolera Ruchu Lotniczego?
CZĘŚĆ II

PREZENTACJA

Przeczytaj opis przedstawionych sytuacji. Wybierz jedną z nich, a następnie pisemnie, posługując się językiem angielskim, w nie mniej niż pięciu i nie więcej niż w dziesięciu zdaniach opisz jej rozwinięcie.
SITUATION 1

You were supposed to meet a very important visitor at the airport.

Due to misunderstanding you are one hour late and you cannot find him…
SITUATION 2

Your boss asks you to make a report for tomorrow meeting.You feel that you do not have enough information and time…

WYSYŁAJĄC – PAMIĘTAJ!
Przesłanie niniejszego formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna