Formularz ofertowy na zadanie festyny transgranicznePobieranie 9.22 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar9.22 Kb.
Szklarska Poręba, 17.04.2012
FORMULARZ OFERTOWY

na zadanie

festyny transgraniczne

o wartości poniżej 14000 €
I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze

ul. Chałubińskiego 23, 58-570 Jelenia Góra
II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia w ramach zadania jest przygotowanie i zaprezentowanie 2 przedstawień – animacji aktorskich o tematyce ekologicznej podczas Festynów Transgranicznych (polsko – czeskich) realizowanych w ramach projektu „Jedne góry, jedne lasy” PL.3.22/3.3.01/10.02209. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.
Charakterystyka festynów:
- terminy: 1.05.2012 i 12.05.2012

- lokalizacja : Piechowice i Szklarska Poręba

- prezentacja w języku polskim,

- tematyka ekologiczno – przyrodnicza, z akcentem na lasy Karkonoszy, dostosowana do uniwersalnego odbiorcy (dzieci i dorośli)

- czas trwania pojedynczego przedstawienia: minimum 30 minut.
Pomoc organizacyjną zapewniają pracownicy Karkonoskiego Parku Narodowego.

Odpowiedzi na ewentualne pytania udziela Sabina Tabaka, tel. 75 7172124, 514607287

III. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę na wypełnionym formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do 24.04.2012r. w wersji elektronicznej na adres e-mail: stabaka@wp.pl lub pocztą albo osobiście w Dyrekcji KPN w Sobieszowie przy ul. Chałubińskiego 23 lub Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej KPN przy ul. Okrzei 28 w Szklarskiej Porębie.

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY

Nazwisko:

Adres:

NIP:


Nr rachunku bankowego:


  1. Składam ofertę na wykonanie animacji aktorskich podczas Festynów Transgranicznych w dniach: 1.05.2012 w Piechowicach i 12.05.2012 w Szklarskiej Porębie ( podać tytuł)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za 2 przedstawienia:

Cenę netto:

Podatek VAT:

Cenę brutto:

Słownie brutto:
3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
4. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

a)

b)


………………, dnia ………


Imię nazwisko osoby uprawnionej


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna