Formularz ofertowy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonegoPobieranie 182.59 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar182.59 Kb.Załącznik Nr 2 do SIWZ

............................................................

( pieczęć Wykonawcy jeśli posiada )

Znak sprawy ZSLiT. 0701.1.12/8.13.PFORMULARZ OFERTOWY

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym pod nazwą: Dostawa książek (podręczników) i multimediów dla Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu, projekt: Podkarpacie stawia na zawodowców realizowany w latach 2012 – 2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków EFS, Priorytet IX, Działanie 9.2. prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgłaszam udział:

( pełna nazwa Wykonawcy )

( pełna nazwa Wykonawcy )

( adres siedziby Wykonawcy )( REGON Wykonawcy ) ( NIP Wykonawcy )( telefon ) ( telefon / fax )(Adres e-mail)
Dokument uprawniającym do występowania w obrocie prawnym :

( zarejestrowany przez, wpisany do )
Reprezentacja Wykonawcy (zarząd, przedstawiciele ustawowi, pełnomocnicy, prokurenci) :

(Imię i nazwisko – funkcja )

(Imię i nazwisko – funkcja )

 1. Oferuję/emy przyjęcie do wykonania zamówienie pod nazwą: Dostawa książek (podręczników) i multimediów dla Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Jarosławiu,, projekt: Podkarpacie stawia na zawodowców realizowany w latach 2012 – 2014 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków EFS, Priorytet IX, Działanie 9.2., zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ za wynagrodzenie w kwocie:

................................. zł brutto (słownie : ......................................................................................................

......................................................................................................................................................... złotych),które to wynagrodzenie zawiera wszystkie opłaty oraz koszty prac i materiałów koniecznych
do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, również te określone w SIWZ, wszystkie opłaty
i podatki, opusty i rabaty, a w szczególności koszty załadunku, transportu i rozładunku oraz podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na dzień złożenia niniejszej oferty.


 1. Powyższe wynagrodzenie zostało wyliczone z uwzględnieniem ilościowego i jakościowego zakresu zamówienia, kosztów wynikających z warunków określonych w SIWZ i ewentualnego ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty, a w szczególności koszty wynikające
  z okoliczności, których nie można przewidzieć w chwili zawierania umowy, jak na przykład wzrost kursu euro, kosztów transportu, czy najniższego wynagrodzenia. Jednocześnie w przypadku wyboru niniejszej oferty zobowiązuję/my się do wykonania zamówienia za wynagrodzenie określone powyżej
  w pkt 1.

 2. Oświadczam/y, że wynagrodzenie za wykonanie zamówienia zostało wyliczone w sposób przedstawiony w poniższej tabeli, w oparciu o ryczałtową ceny jednostkowe brutto, które w przypadku wyboru niniejszej oferty będzie stanowić podstawę rozliczenia wynagrodzenia za wykonywanie zamówienia.


L.P.

Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Ilość sztuk

Cena brutto (zł)

Wartość brutto (zł)

1

Business result

pre-intermediate

Student's book + Cd


Scrivener Jim, Turner Rebecca, Baade Kate, Holloway Christopher

Oxford University Press

30szt

(+ 1 szt gratis podręcznik i CD dla nauczyciela)2

Alltag Beruf & Co. 1. Kursbuch + Arbeitsbuch 1 + CD Niveau A 1 / 1 (Podręcznik + Zeszyt ćwiczeń)

Jorg Braunert, Norbert Becker


Hueber

30szt

(+ 1 szt gratis podręcznik i CD dla nauczyciela)3

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs


Marcin Lis

Helion

30 szt (+1szt gratis dla nauczyciela)4

Kim chcesz być? Wybierz zawód najlepszy dla Ciebie

Paweł Gnatek

One Press

15

Testy osobowościowe. Poradnik dla ubiegających się o pracę

Edward Hoffman

One Press

16

Doradztwo zawodowe

Wybrane metody badań

Anna Paszkowska-Rogacz

Difin

17

Edukacja w przygotowaniu

człowieka do pracy zawodowej

Barbara Baraniak

Instytut Badań Edukacyjnych

18

Bądź asertywny. Jak dojść do głosu i zaznaczyć swoją obecność

Kathy Rooney

OnePress

19

Doradca zawodowy w środowisku bezrobotnych

Sarzyńska Ewa

UMCS

110

Doradztwo personalne i zawodowe

Stańczyk Izabela

Difin

111

Drogi kariery Jak wspomagać rozwój zawodowy dzieci i młodzieży

Chirkowska-Smolak Teresa, Huziński Aleksander, Łaciak Marcin

SCHOLAR Wydawnictwo Naukowe

112

Jak i gdzie skutecznie szukać pracy?

Magdalena Polczyk

Wolters Kluwer Polska

113

Jak towarzyszyć uczniom w rozwoju

społeczno-zawodowym? Gry

szkoleniowe i scenariusze zajęć do pracy

z młodzieżą

Iwona Kania

Difin

114

Jaki wybrać zawód? Zaplanuj swoją przyszłość

Brooks Katharine

Branta

115

Kariera i rozwój zawodowy

Marek Suchar

Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr

116

Komunikacja bez barier

Kozyra Beata

MT Biznes

1


17

Między szkołą a rynkiem pracy

Doradztwo zawodowe w szkołach zawodowych

Rosalska Małgorzata, Wawrzonek Anna

Difin

118

Młodzież wobec wyboru profilu kształcenia i zawodu na przykładzie licealistów z Podkarpacia

Dubis Małgorzata

Oficyna Wydawnicza Impuls

119

Młodzież wobec wyboru, profilu kształcenia

i zawodu

Dubis Małgorzata

Oficyna Wydawnicza Impuls

120

Modele karier. Przewidywanie kolejnego kroku

Suchar Marek

C.H. Beck

121

Nowe trendy w orientacji i doradztwie zawodowym w gimnazjum

Urszula Fiała

EMPI2

122

O teorii i praktyce poradnictwa. Podręcznik

akademicki

Alicja Kargulowa

Wydawnictwo Naukowe PWN

123

Poradnictwo kariery Systemy i sieci

Marcin Szumigraj

Łośgraf

124

Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy

szczególnego ryzyka. Wybrane aspekty

redakcja naukowa Daniel Kukla, Łukasz Bednarczyk

Difin

125

Doradztwo zawodowe, testy predyspozycji - materiały dla ucznia gimnazjum.

Knap Monika

Raabe

126

Praktyki zarządzania kapitałem ludzkim w

doradztwie zawodowym

Tomasz Rostkowski

Difin

127

Przedsiębiorczość kobiet w Polsce

Rollnik-Sadowska Ewa

Difin

128

Psychologia sukcesu + CD

Zbiór technik i narzędzi dla doradców oraz prowadzących szkolenia

Waitley Denis

Wolters Kluwer

129

Rozmowa kwalifikacyjna.

Błyskotliwe odpowiedzi na podchwytliwe pytania

Susan Hodgson

PWE

130

Trudne pytania na rozmowie o pracę

czyli jak odnieść sukces podczas rekrutacji

Perfekcyjnie przygotuj się do rozmowy kwalifikacyjnej!

Katarzyna Półtoraczyk

Samo Sedno

131

Wielowymiarowość

poradnictwa w życiu człowieka

Daniel Kukla

Difin

132

Własny biznes - dlaczego Tak?

Krzysztof Sadecki

New Direct IT

133

Wybrane podmiotowe i środowiskowe

korelaty karier edukacyjnych

Kotlarski Kazimierz

Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

134

Optymalizacja kształcenia zawodowego z punktu widzenia potrzeb rynku pracy


Jeruszka Urszula

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

135

Kwalifikacje zawodowe

Poglady teoretyczne a rzeczywistość

Jeruszka Urszula

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

136

Rozmowa kwalifikacyjna. Gotowe pytania i wnioski z odpowiedzi


Malcolm Peel

OnePress

137

Przyspieszony kurs rozwoju osobistego


Brian Clegg

OnePress

138

Daj się poznać od najlepszej strony. Krótki kurs autopromocji i lansu


Klaus Peggy

Onepress

139

Moja pierwsza praca poznaj swoje prawa i obowiązki jako pracownika


Pudzianowska Aleksandra

Wiedza i praktyka

140

Rozmowa kwalifikacyjna dla bystrzaków

Joyce Lain Kennedy


Helion

141

Odkryj swój potencjał. 21 sposobów na prześcignięcie konkurencji w myśleniu, działaniu i zarabianiu pieniędzy


Jay Abraham

OnePress

142

Najlepsze odpowiedzi na 201 najczęściej zadawanych pytań w rozmowie kwalifikacyjnej


DeLuca Matthew J., DeLuca Nanette

PROMISE

143

Jak napisać najlepsze CV i list motywacyjny
Luiza Kulczycka


Wolters Kluwer business

144

Jak najlepiej zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej?Luiza Kulczycka


Wolters Kluwer business

145

Praca! Szukam - zmieniam - wybieram

Mrozek Magdalena

Wolters Kluwer Polska

146

Skuteczne CV i list motywacyjny

Godlewska Ewa

Edgard

147

Cała naprzód! PAKIET

Brian Tracy


MT Biznes

148

Jak zdobyć pracę i negocjować zarobki

Dawson Roger

MT Biznes

149

Okres próbny. Jak przekonać do siebie pracodawcę

Petra Begemann

OnePress

150

Jak założyć i rozwinąć własną firmę

Zachariasz Katarzyna


Edgard

151

Start-up Od pomysłu do sukcesu

Łopusiewicz Adam


Edgard

152

Perspektywa przypadkowych zdarzeń w karierach doradców zawodowych

Sarzyńska-Mazurek Ewa


UMCS

153

Nowa Psychologia Sukcesu

Carol S. Dweck


Muza

1


54

Rozpoczynam działalność gospodarczą

Film szkoleniowy CD/DVD

---

Synergia

155

ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI gdzie szukać, jak zdobyć

Film szkoleniowy CD/DVD

---

Synergia

156

Nie daj się bezrobociu !

Film szkoleniowy CD/DVD

---

Synergia

157

Planowanie kariery, czyli jak wybrać zawód

Film szkoleniowy CD/DVD

---

Synergia

158

Gdzie i jak szukać pracy

Film szkoleniowy CD/DVD

---

Synergia

159

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

Film szkoleniowy CD/DVD

---

Synergia

160

Rozmowa kwalifikacyjna

Film szkoleniowy CD/DVD

---

Synergia

161

Poczucie własnej wartości

Film szkoleniowy CD/DVD

---

Synergia

162

ABSOLWENT - Działam skutecznie (licencja jednostanowiskowa)

Program multimedialny

nośnik CD/DVD

---

Premiere multimedia

163

ABSOLWENT - Szukam pracy (licencja jednostanowiskowa)

Program multimedialny

nośnik CD/DVD

---

Premiere multimedia

1
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO DOSTAWY: 1. Powyższe ryczałtowe ceny jednostkowe brutto zawierają wszystkie koszty prac i materiałów koniecznych do prawidłowego wykonania zamówienia, wszystkie opłaty i podatki, opusty i rabaty,
  a w szczególności podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na dzień złożenia niniejszej oferty i została obliczone z uwzględnieniem jakościowego zakresu zamówienia,
  a także ewentualnego ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty,
  a w szczególności koszty wynikające z okoliczności, których nie można przewidzieć w chwili zawierania umowy, jak na przykład wzrost kursu euro, kosztów transportu, czy najniższego wynagrodzenia. Jednocześnie w przypadku wyboru niniejszej oferty zobowiązuję/my się do wykonania zamówienia
  za wynagrodzenie wyliczone na podstawie powyższych cen jednostkowych.

 2. Zobowiązuję/my się:

 1. wykonać zamówienie w sposób określony przez Zamawiającego tj.: do dnia 28 lutego 2014 r., z tym że:

  1. Pozycje książek (podręczników) od nr 1 do nr 33 formularza ofertowego oraz multimedia (8 filmów szkoleniowych i 2 programy) - pozycje od nr 54 do nr 63 formularza ofertowego – dostawa w ciągu 10 dniu od daty podpisania umowy lecz nie później niż do 27 grudnia 2013 roku;

  2. Pozycje książek (podręczników) od nr 34 do nr 53 formularza ofertowego - dostawa w drugiej połowie miesiąca luty 2014 r. w ciągu 10 dniu od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania ilościowo – jakościowego lecz nie później niż do 28 lutego 2014 roku.

 2. udzielić Zamawiającemu na dostarczone artykuły rękojmi i gwarancji jakości na okres określony przez poszczególnych producentów lecz nie krótszy niż 6 miesięcy licząc od dnia dostarczenia.

 1. Oświadczam/y, że:

  1. zaoferowane artykuły spełniają obowiązujące normy oraz wymagania Zamawiającego,
   są produktami nowo wytworzonymi o wysokiej jakości;

  2. posiadam/y wszystkie informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty,
   spełniam/y wszystkie warunki udziału w niniejszym postępowaniu wynikające z treści art. 22 ust.
   1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegam/y wykluczeniu z udziału w postępowaniu
   o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy;

  3. uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

  4. znam/y warunkami realizacji niniejszego zamówienia określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń;

  5. akceptuję/my w całości i bez zastrzeżeń warunki zawarte we „Wzorze Umowy” stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ oraz zobowiązuję/my się, w przypadku wyboru niniejszej oferty,
   do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.


 1. Za realizację zamówienia proponuję/my 14 dniowy termin zapłaty na warunkach określonych
  we „Wzorze Umowy” stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ.

 2. Oświadczam/y, że: cały zakres zamówienia wykonamy siłami własnymi*/część zamówienia w postaci*: ………………….………..……………….………..……………………………………………………..i zamierzamy powierzyć podwykonawcom, a pozostałą część zamówienia wykonamy siłami własnymi.

 3. Pod groźbą odpowiedzialności karnej (art. 297 k.k.) oświadczam/y, że oświadczenia i dokumenty składające się na niniejsza ofertę opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

 4. Całość niniejszej oferty została złożona na ...................................................................................... kolejno ponumerowanych i podpisanych stronach. ( wpisać słownie )

........................................................................................

(miejscowość i data)

.............................................................................................................................................................

(pieczątka imienna i podpis lub

czytelny podpis osoby [osób] uprawnionej lub upoważnionej)* - niepotrzebne skreślić( Podpis/y )
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna