Formularz oferty cenowejPobieranie 142.02 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar142.02 Kb.

zał dzier.sprz..+ odcz.ser. Prac. Hemostazy 09 ZP/8380/2008/II/2009

Data ......................................

…………………………………Pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 1

do umowy nr .........................

z dnia ....................................

FORMULARZ OFERTY CENOWEJ

na dostawę

ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH

wraz z

DZIERŻAWĄ APARATÓW DO ICH WYKORZYSTANIA

dla potrzeb

Pracowni Hemostazy Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu,
WYKONAWCA:…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

(nazwa wykonawcy/firmy składającej ofertę)ADRES:…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………

( dokładny adres wykonawcy/firmy)ADRES KORESPONDENCYJNY (jeżeli jest inny niż powyżej):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………

(dokładny adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż powyżej)

TEL./FAX. ……………………………………………………………………………………………………

( dokładne numery telefonu oraz numer faxu do wykonawcy/firmy dla korespondencji dot. niniejszego postępowania)adres e-mail wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………

(dla korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania)KRS lub nr i data wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz organ prowadzący
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
NIP:…………………………..…………………………REGON:………………….………………

PAKIET I
ODCZYNNIKI I AKCESORIA WRAZ Z DZIERŻAWĄ PÓŁAUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA KOAGULOLOGICZNEGO
A. ODCZYNNIKI, B AKCESORIA DODATKOWE:

  1. Oferta cenowa

Lp.

AsortymentZamawiana

ilość


WYTWÓRCA

(Producent)

Trwałość

odczynników :

(min 24 m-ce od daty dostawy)

Cena

jednostkowa netto

(bez VAT)

1 opak./zest.

%VAT

Cena

jednostkowa brutto

(z VAT)

1 opak./zest.

Wartość zamówienia

Netto

(bez VAT)

Brutto

( z VAT)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A Odczynniki do analizatora koagulologicznego

1

Zestaw do oznaczania oporności na aktywne białko C (APCr), metodą krzepnięciową, zawierający osocze z niedoborem czynnika V, PCA-aPTT, aPTT, chlorek wapnia, osocze oporne na aktywne białko C.

8 zestawów
2

Zestaw do kontroli APCr zawierający osocza kontrolne i patologiczne.

8 zestawów
3

Odczynnik do oznaczania czynnika protrombinowego (tromboplastyna z mózgów króliczych) metodą krzepnięciową. Ważność po otwarciu co najmniej 5 dni.1 opakowanie = 10 fiolek (1 fiolka maksymalnie 4 ml),

10 op.4

Odczynnik do oznaczania czasu aPTT metodą krzepnięciową, w skład którego wchodzą cząsteczki dwutlenku silikonu, fosfolipidy roślinne, roztwór chlorku sodu o stężeniu 2,4g/l, Hepes (14,3 g/l), pH 7,6

Odczynniki gotowy do użycia.

1 opakowanie = 10 fiolek (1 fiolka maksymalnie 5 ml).

Uwaga! aPTT powinien pochodzić od tego samego producenta, od którego pochodzą osocza substratowe do oznaczania aktywności czynników krzepnięcia krwi.


15 op.


5

Chlorek wapnia do oznaczania czasów krzepnięcia, czynników krzepnięcia, APCr, inhibitora czynników krzepnięcia. 1 opakowanie = 10 fiolek (1 fiolka maksymalnie 5 ml).

Uwaga! Chlorek wapnia powinien pochodzić od tego samego producenta, od którego pochodzą odczynniki do oznaczania czasów krzepnięcia i czynników krzepnięcia.

15 op.6

Osocze substratowe do oznaczania aktywności czynnika krzepnięcia V (osocze ludzkie pozbawione czynnika V, liofilizat produkowany metodą immnoadsorpcyjną, resztkowa aktywność czynnika V jest ≤ 1%, odczynnik stabilizowany mannitolem 20g/l)

1 opakowanie = 8 fiolek (8 x 1 ml).


3 op.7

Osocze substratowe do oznaczania aktywności czynnika krzepnięcia VII (osocze ludzkie pozbawione czynnika VII, liofilizat produkowany metodą immnoadsorpcyjną, resztkowa aktywność czynnika VII jest ≤ 1%, odczynnik stabilizowany mannitolem 20g/l).

1 opakowanie = 8 fiolek (8 x 1 ml).


3 op.8

Osocze substratowe do oznaczania aktywności czynnika krzepnięcia VIII (osocze ludzkie pozbawione czynnika VIII, liofilizat produkowany metodą immnoadsorpcyjną, resztkowa aktywność czynnika VIII jest ≤ 1%, odczynnik stabilizowany mannitolem 20g/l).

1 opakowanie = 8 fiolek (8 x 1 ml).


20 op9

Osocze substratowe do oznaczania aktywności czynnika krzepnięcia IX (osocze ludzkie pozbawione czynnika IX, liofilizat produkowany metodą immnoadsorpcyjną, resztkowa aktywność czynnika IX jest ≤ 1%, odczynnik stabilizowany mannitolem 20g/l).

1 opakowanie = 8 fiolek (8 x 1 ml).10 op.


10

Osocze substratowe do oznaczania aktywności czynnika krzepnięcia X (osocze ludzkie pozbawione czynnika X, liofilizat produkowany metodą immnoadsorpcyjną, resztkowa aktywność czynnika X jest ≤ 1%, odczynnik stabilizowany mannitolem 20g/l).

1 opakowanie = 8 fiolek (8 x 1 ml).2 op.11

Osocze substratowe do oznaczania aktywności czynnika krzepnięcia XI (osocze ludzkie pozbawione czynnika XI, liofilizat produkowany metodą immnoadsorpcyjną, resztkowa aktywność czynnika XI jest ≤ 1%, odczynnik stabilizowany mannitolem 20g/l).

1 opakowanie = 8 fiolek (8 x 1 ml).2 op.12

Osocze substratowe do oznaczania aktywności czynnika krzepnięcia XII (osocze ludzkie pozbawione czynnika XII, liofilizat produkowany metodą immnoadsorpcyjną, resztkowa aktywność czynnika XII jest ≤ 1%, odczynnik stabilizowany mannitolem 20g/l).

1 opakowanie = 8 fiolek (8 x 1 ml).2 op.


13

Bufor weronalowy Owrena

1 opakowanie = 10 fiolek (10 x 15 ml).


10 op14

Osocze referencyjne mianowane do kontroli aPTT, PT, czynników krzepnięcia, białko C, antytrombiny.

1 opakowanie = 6 fiolek (10 x 1 ml).Uwaga! Osocze referencyjne powinno pochodzić od tego samego producenta, od którego pochodzą osacza substratowe do oznaczania aktywności czynników krzepnięcia

30 op.15

Mianowane normalne osocze kontrolne do kontroli aPTT, PT, czynników krzepnięcia, białko C, antytrombiny.

1 opakowanie = 10 fiolek (10 x 1ml).Uwaga! Osocze kontrolne powinno pochodzić od tego samego producenta, od którego pochodzą osacza substratowe do oznaczania aktywności czynników krzepnięcia.


20 op16

Mianowane patologiczne osocze kontrolne do kontroli aPTT, PT, czynników krzepnięcia, białko C, antytrombiny.

1 opakowanie = 10 fiolek (10 x 1ml).Uwaga! Osocze kontrolne powinno pochodzić od tego samego producenta, od którego pochodzą osacza substratowe do oznaczania aktywności czynników krzepnięcia

10 op.17

dRVVT screen – odczynnik do oznaczania antykoagulantu toczniowego zawierający rozcieńczony jad żmii Russela – test przesiewowy.

1 opakowanie = 10 fiolek (10 x 2 ml).13 op.


18

dRVVT confirm – test potwierdzający do stosowania wraz z testem przesiewowym.

1 opakowanie = 10 fiolek (10 x 1 ml).
13 op.19

Odczynnik do oznaczania aPTT(ACTIN) ze zwiększoną wrażliwością na inhibitory toczniopodobne.

1 opakowanie = 10 fiolek (10 x 2 ml).20 op.20

Odczynnik do oznaczania czasu trombinowego

1 opakowanie = 10 fiolek (10 x 5 ml) Reagent + 1 x 50 ml Reagent Oiluent.

Ważność po otwarciu – 4 tygodnie w temperaturze

-20°C.


5 opB Akcesoria dodatkowe do analizatora koagulologicznego


1

Naczyńka do aparatu wraz z dołączonymi mieszadełkami magnetycznymi.

1 opakowanie = 500 sztuk + mieszadełka.15 op.
RAZEM

Słownie wartość z kol. 10:

UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie możliwość ewentualnej zmiany rodzaju odczynników w ramach przedmiotu umowy, do wysokości wartości tej

umowy.
1. Termin ważności odczynników ...................- ( nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostawy).2. Termin dostawy odczynników i akcesoriów dodatkowych gwarantuję w ciągu …........ dni, licząc od dnia złożenia zamówienia ( nie później niż 5

dni).Zamówienia składane będą za pośrednictwem telefaxu pod nr………………………………………………..

3. Termin zapłaty faktur za kolejne dostawy odczynników i akcesoriów dodatkowych akceptuję na 30 dni , licząc od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

4. Oświadczam, że ceny podane w pkt. 1 obejmują wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym przepisane prawem podatki, opłaty celne i graniczne, akcyzę oraz koszty dostawy (transportu).
C. Półautomatyczny analizator koagulologiczny

1. Parametry techniczne i inne informacje

Lp

Parametry techniczne i inne informacje

Odpowiedzi Wykonawcy

TAK / NIE

Parametry oferowane (należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych

oraz opisać parametry oferowane)

Parametry techniczne wymagane

1

aparat pracujący w metodzie „mikro”

TAK

2

optyczno-mechaniczna zasada detekcji skrzepu

TAK

3

wbudowany układ kompensacji źródła światła

TAK

4

źródło światła - diody elektroluminescencyjne

TAK

5

dwa kanały pomiarowe

TAK

6

możliwość wykonywania 2 pomiarów jednocześnie

TAK

7

możliwość dowolnej interpretacji wyników, np.: PT: sek, % normy, PR, INR;

TAK

8

wbudowana drukarka termoczuła umożliwiająca wydruk na bieżąco otrzymywanych wyników

TAK

9

możliwość wprowadzenia do pamięci aparatu 5-ciu dziewięciopunktowych krzywych

TAK10


rozbudowany blok inkubacyjny (inkubacja 37°C) z 30 miejscami na kuwety pomiarowe i 4 miejscami na odczynniki, gdzie jedno z miejsc jest magnetyzowane umożliwiając stałe mieszanie odczynnika

TAK

11

wbudowane 2 stopery

TAK
12


rozpoczęcie odmierzania czasu (start reakcji) powinno następować automatycznie w momencie dodania odczynnika startującego

TAK

13

możliwość podłączenia do komputera przez złącze standardowe

TAK

8

Polskojęzyczna instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi – (obsługa aparatu oparta o proste menu ze wskazówkami dla użytkownika w języku polskim).- dostarczona w dniu instalacji systemu aparatury

TAK

9

Bezpłatna Instalacja sprzętu oraz szkolenie w zakresie obsługi w siedzibie Zamawiającego

TAK

10

Zapewnienie bezpłatnego serwisu technicznego w okresie trwania umowy.

TAK

11

Aparatura posiadająca certyfikat zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego.

TAK

12

Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2008r.

TAK podać13

Nazwa aparatu , typ , jego wytwórca (producent)

podać
Inne oferowane parametry techniczne (podać):14

Wartość aparatury


podać
15

Warunki konserwacji i napraw aparatury

(czas wykonania napraw należy podać w dniach)podać

16

Możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem.

Należy podać nazwę i adres serwisanta oraz nr tel./fax pod który będą zgłaszane usterki.TAK/

podać

Inne informacje(podać jeśli dot.):

  1. CENA DZIERŻAWY półautomatycznego analizatora koagulologicznego


Cena dzierżawy miesięcznie:


kwota............................zł

netto (bez VAT)

kwota............................zł

brutto (z VAT)

slownie………………………………………........................................
Cena dzierżawy rocznie:

kwota............................zł

netto ( bez VAT)

kwota............................zł

brutto ( z VAT)

slownie………………………………………........................................

  • Oświadczam, że podana cena obejmuje wszystkie koszty dzierżawy aparatury (w tym jej dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie, przeszkolenie personelu oraz koszty konserwacji i napraw).
  1. WARUNKI DZIERŻAWY SPRZĘTU OKREŚLONE PRZEZ WYKONAWCĘ:

a/ termin dostarczenia aparatury oraz jej zainstalowania i uruchomienia oraz przeszkolenia personelu zamawiającego, licząc od dnia

podpisania umowy (nie dłuższy niż 7 dni) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................

b/ termin zwrotu sprzętu po wygaśnięciu umowy………………………………...........................................................................................................

c/ ubezpieczenie aparatu ……………………………………………………………………………………………………………………………………….......

d/ inne warunki (warunki te nie mogą być sprzeczne z określonymi w SIWZ i umowie). …………………………………………………………................

.................................................................................................................................................................................................................................

e/ termin zapłaty faktur za dzierżawę aparatu ustalam w ciągu 30 dni, licząc od daty doręczenia faktury zamawiającemu


  1. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

1. Oświadczam , że zapoznałem (am) się z warunkami postępowania oraz treścią przyszłej umowy i warunki te przyjmuję bez

zastrzeżeń.

2. Oświadczam, że na przedmiot oferty (w części A -odczynniki, materiały eksploatacyjne oraz w części B -aparatura) posiadamy stosowne certyfikaty zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokumenty równorzędne, spełniające odpowiednie warunki wprowadzenia do obrotu medycznego i używania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami (zgodnie z pkt.1.2 oraz 4.3 przedmiotowej SIWZ.)

.............................................

Podpis osoby upoważnionej(należy podać imię i nazwisko oraz stanowisko

osoby składającej podpis)


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna