Formularz reklamacji towaruPobieranie 12.92 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar12.92 Kb.

F
ORMULARZ REKLAMACJI TOWARU


Jak reklamować produkt?


 1. Klient ma prawo reklamować zakupiony towar na podstawie niezgodności towaru z umową – jeżeli jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego lub na podstawie przepisów kodeksu cywilnego
  o rękojmi jeżeli nie posiada statusu konsumenta lub w trakcie trwania gwarancji, pod warunkiem, że towar jest objęty gwarancją.
 1. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności towaru z umową równocześnie ze złożeniem zgłoszenia reklamacyjnego należy dostarczyć reklamowany towar na adres: PH AGA Agnieszka Marciniak ul. Jana III Sobieskiego 3 B 99-200 Poddębice.
 1. Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji. Brak zawiadomienia Klienta o sposobie jej rozpatrzenia
  w powyższym terminie traktowany będzie jako uznanie reklamacji.
 1. Uprawnienia Konsumenta wynikające z niezgodności towaru z umową lub Klienta niebędącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Klienta wynikających
  z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancji.
 1. W przypadku pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt mailowy: reklamacje@aga-sklep.pl lub pod numerem telefonu 887-371-493 w godzinach 9:30-16:30.

Zadbaj o swoją przesyłkę! W trosce o bezpieczeństwo przesyłanych towarów, zalecamy nadawanie przesyłek z potwierdzeniem nadania.


Dane kupującego:

Nazwa firmy:
Imię:
Nazwisko:
Ulica (nr domu, mieszkania):
Kod pocztowy:
Miasto:
Telefon:
E-mail:

Dane produktu/powód reklamacji:

Nazwa produkt i ilość:
Nr aukcji* lub nr zamówienia:
Data zakupu:
Data otrzymania towaru:
Opis wady / problemu:
WYPEŁNIONY FORMULARZ PROSIMY WYSŁAĆ NA ADRES: reklamacje@aga-sklep.pl©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna