Formularz zgłoszenia / Formulario de Inscripción Speed Business Meeting 20. 11. 2013Pobieranie 48.42 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar48.42 Kb.
Formularz zgłoszenia / Formulario de Inscripción

Speed Business Meeting - 20.11.2013

Imię/Nombre:       Nazwisko/Apellido:      


Firma/Empresa:      
Sektor/Sector de Actividad:      
E-mail:       Telefon/Teléfono:      
Dla firm niestowarzyszonych w żadnej z izb organizatorów spotkania / Para las empresas no asociadas en ninguna de las cámaras organizadoras del encuentro:
Adres do fakturowania/Dirección de la factura:      
NIP / CIF:      
- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -

* Udział w wydarzeniu wymaga uprzedniego zapisu (maks. 1 osoby z firmy), jest bezpłatny dla firm stowarzyszonych. Dla firm wyłącznie produkcyjnych i handlowych nie będących członkami żadnej z izb organizatorów spotkania koszt udziału w wydarzeniu wynosi 200 PLN + 23% VAT za osobę (płatny przed wydarzeniem).


* Prosimy o potwierdzenie obecności najpóźniej do dnia 15 listopada 2013 wysyłając formularz mailem na adres phig@phig.pl lub faksem (+48) 22 511 15 71.

* Uwaga! : Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, od osób, które potwierdzą swoją obecność, ale nie wezmą udziału i nie odwołają go do dnia 15.11.2013, pobrana zostanie opłata regulacyjna w wysokości 200 PLN + 23% VAT. W przypadku osób z firm niestowarzyszonych, które nie wezmą udziału w spotkaniu i nie odwołają go do dnia 15.11.2013, opłata za wydarzenie nie będzie podlegać zwrotowi.

- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -

* La participación en el Encuentro Speed Business (máximo una persona por empresa) requiere una inscripción previa. La participación es gratuita para las empresas miembro. Para las empresas no miembro de ninguna de las cámaraa organizadoras del encuentro la participación es paganda y asciende a 200 PLN + IVA (a pagar antes del evento). La participación de empresas no afiliadas está limitada solamente a empresas de los sectores: producción y comercio.

* Deberán confirmar su presencia antes del 15 de noviembre de 2013 enviando este formulario a la dirección: phig@phig.pl o por fax al : (+48) 22 511 15 71.* Atención: Debido al número limitado de plazas, las personas que confirman su presencia y no la anulen por escrito antes del 15.11.2013, se les cobrará una cuota de 200 PLN + IVA. Las personas de las empresas no miembro que no vengan al encuentro y no lo anulen antes del 15.11.2013 no se les devolverá la cuota de inscripción.

Prosimy o zaznaczenie “x”/ Marcar con una "x" (patrz poniżej; vease abajo)

Sektor

Sector

Sektor aktywności mojej firmy /

Sector de actividad de mi empresa

Chcę się spotkać z firmą z sektora/

Quiero reunirme con empresa del sector…*

Dostawcy artykułów biurowych, mebli, wyposażenia

Proveedores de material de oficina

      

      

Branża telekomunikacyjna

Telécomunicaciones

      

      

Branża samochodowa

Industria del automóvil

      

      

Branża tekstylno-odzieżowa

Textiles y moda

      

      

Branża rolno-spożywcza

Industria agroalimentaria

      

      

Branża perfumeryjno-kosmetyczna

Perfumes/cósmeticos

      

      

Banki i ubezpieczenia

Bancos/seguros

      

      

Dystrybucja

Distribución

      

      

Informatyka

Informática

      

      

Nieruchomości i budownictwo

Inmobilario/construcción

      

      

Doradztwo handlowe

Consultoría

      

      

Doradztwo personalne, szkolenia

Recursos Humanos, formación

      

      

Podatki, księgowość, audyt

Impuestos, contabilidad, auditoría

      

      

Kancelaria prawna

Asesoría Jurídica

      

      

Hotelarstwo, gastronomia, branża turystyczna

Hosteleria, restauración, industria turistica

      

      

Logistyka, transport, spedycja

Logística, transporte, expedición

      

      

Reklama, PR, drukarnie

Publicidad, RR.PP, empresa de imprenta

      

      

Ochrona środowiska

Medio Ambiente

      

      

Sektor chemiczny, medyczny i farmaceutyczny

Química, salud y productos farmacéuticos

      

      

Maszyny, elektronika, przemysł

Maquinaria, aparatos electrónicos, industria

      

      

inne ... (proszę wskazać)

 Otros... (concretar por favor)

      

      

* Prosimy o zaznaczenie 6 branż, które Państwa interesują. Organizatorzy nie gwarantują spotkań z daną firmą/branżą. Spotkanie będzie możliwe tylko wtedy, jeśli przedstawiciele branży będą obecni na wydarzeniu.


Gracias por indicar 6 sectores que le interesan. Los organizadores no garantizan los encuentros con las empresas mencionadas en el formulario de solicitud. El encuentro solo será posible si los representantes de estos sectores están presentes.

Zgłaszam się przez/Inscripción por:


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna