Formularz zgłoszenia do programu prosimy o przesłanie formularza na adresPobieranie 15.95 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar15.95 Kb.
FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

Prosimy o przesłanie formularza na adres : OrangeFab@orange.com

* POLA OBLIGATORYJNE

Wypełniony formularz wraz z dodatkowymi załącznikami:


prześlij na adres OrangeFab@orange.com

Nazwa rozwiązania *

Nazwa  Firmy *

Numer wpisu do KRS*

Siedziba firmy *

Imię*


Nazwisko *

Adres e-mail *

Telefon kontaktowy

Opisz charakter działalności firmy *

Wybierz kategorią zgłoszenia, zaznacz właściwą *

Connected Home (services for home, cloud)
Mobility (4G, NFC, cloud)
New media (digital content)
E-commerce
Application design and development
High bandwidth disruption (LTE, Fiber)
Seamless wireless access & data consumption optimization
Rich communication & unified communication, RCS, Web RTC
M-payments & money transfer
Cloud services & cloud technologies
Cloud gaming & game content aggregation
Video content aggregation & new video entertainment experience
Personal data & big data management
User interfaces
Other
Opis rozwiązania *

Adres strony www

Login/ hasło do strony

Czy Twoja firma otrzymała finansowanie lub o nie aplikuje?

TAK

NIE

Jeżeli TAK, to skąd i w jakiej wysokości?

Opisz skład i kompetencje Zespołu *

W jakim kraju jest zarejestrowana firma? *

Czy Twoja firma brała już udział w programie akceleracyjnym lub inkubacyjnym?

TAK

NIE

Jeśli tak to w jakim programie?

Dlaczego zgłaszasz się do Programu Orange Fab i czego oczekujesz po współpracy z Orange Polska?*

Opisz wizję rozwoju firmy

Skąd lub od kogo dowiedziałaś/eś się o Programie Orange Fab?*  1. Załącz kopię pełnomocnictwa do reprezentowania firmy *

  2. Załącz do zgłoszenia dodatkowy opis rozwiązania i działalności w postaci dowolnego pliku*

Oświadczam, że członkowie Zespołu wymienieni w formularzu zgłoszeniowym wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla celów Programu Orange Fab

TAK

NIE

Akceptuję warunki Regulaminu Programu Orange Fab

TAK

NIE

©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna