Formularz zgłoszeniowy Dane osobowePobieranie 33.43 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar33.43 Kb.Formularz zgłoszeniowy

Dane osobowe

Imię


NazwiskoData urodzeniaObywatelstwo(a)Adres (stałego pobytu)
  • Miejscowość / kod


  • ulica  • numer domu / mieszkania (jeśli dot.)
  • kraj (jeśli inny niż Polska)
Adres (do korespondencji – jeśli inny niż powyżej)
  • Miejscowość / kod


  • ulica  • numer domu / mieszkania (jeśli dot.)
  • kraj (jeśli inny niż Polska)
Emailtelefon kontaktowy
Wykształcenie średnie wyższe (lub więcej)
Znajomość języka angielskiego


j. angielski

wg skali ICAO

Data ważności egzaminu (dotyczy 4,5)

4

5

6

Znajomość języka polskiego (dotyczy osób bez polskiego obywatelstwa)


j. polski

wg skali ICAO

Data ważności egzaminu (dotyczy 4,5)

4

5

6Posiadane licencje (JAR –FCL / EASA, tylko samoloty)

Rodzaj licencji

Data ważności

Państwo wydające

ATPL(A)


CPL(A)


Data ważności jeżeli została wpisana do licencji, w pozostałych postawić X, w drugim polu „nie dotyczy
Ograniczenia wpisane do licencji (jeśli dotyczy, inne niż znajomość języka):Uprawnienia wpisane do licencji (X jeśli nie dotyczy)
Ważny do:
IR / METR/MPA
TR ........
(inny niż TR DHC8)

TR/MPA
TR ........
(inny niż TR DHC8)

TR/MPA
TR ........
(inny niż TR DHC8)

TR DHC8Badania lotniczo – lekarskie

Klasa I (inne operacje lotnicze)


Data ważnościOgraniczenia (jeśli dotyczy)Doświadczenie (pełne godziny)

Nalot całkowityNalot IFRNalot MENalot DHC8

Data ostatniego lotu

Tylko CPL(A)

Zdany egzamin teoretyczny ATPL(A) TAK

Niniejszym oświadczam, iż wszystkie powyższe informacje są zgodne z prawdą oraz posiadaną przeze mnie wiedzą. Jednocześnie, przyjmuję do wiadomości, iż zatajenie bądź podanie nieprawdziwych informacji skutkuje automatycznym wykluczeniem z procesu rekrutacji bądź – po podpisaniu umowy o pracę, rozwiązaniem umowy z winy pracownika; w przypadku umów cywilno-prawnych, rozwiązaniem takowej umowy.

Warszawa, dn………………..
……………………………………………………

czytelny podpis


„Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i selekcji."


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna