Francisco Rivas Gomez Sekretarz Generalny, eza (Niemcy). Konferencję z referat



Pobieranie 39.51 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar39.51 Kb.


Projekt nr: PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140181

EURO – DORADCA ZAWODOWY – doradztwo zawodowe na europejskim rynku pracy”



Programu „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci


Udział mgr Sławomira Filkiewicza w międzynarodowej konferencji
„SZKOLENIA ZAWODOWE W NOWEJ RZECZYWSTOŚCI SPOŁECZNEJ”
we Włoszech
na zaproszenie instytucji goszczącej Fondazione Luigi Clerici



REZULTATY PROGRAMU LEONARDO DA VINCI

MILANO, ITALY

15.09.2008 – 19.09.2008

SŁAWOMIR FILKIEWICZ


Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym z Komisji Europejskiej ze środków finansowych Wspólnot Europejskich w ramach Programu “Uczenie się przez całe życie”.

Wyłączną odpowiedzialność za treść ponosi Promotor – Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku.

Komisja Europejska nie odpowiada za wykorzystanie tych informacji w jakikolwiek sposób. Narodowa Agencja nie jest odpowiedzialna za żaden przypadek ewentualnego wykorzystania informacji.
W dniu 31 stycznia 2009 roku na zaproszenie instytucji goszczącej w ramach projektu nr: PL/08/LLP-LdV/VETPRO/140181„EURO – DORADCA ZAWODOWY – doradztwo zawodowe na europejskim rynku pracy” Programu „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci

EURODORADCA WSFiZ mgr Sławomir Filkiewicz wziął udział w międzynarodowej konferencji „SZKOLENIA ZAWODOWE W NOWEJ RZECZYWSTOŚCI SPOŁECZNEJ” we Włoszech w Centrum Kongresowym w hotelu Saint Vincent. Konferencja była dofinansowana przez Komisję Europejską.

W konferencji uczestniczyli: Paolo Cesana – Dyrektor Zarządzający Fondazione Luigi Clerici (Partnera WSFiZ), Francisco Rivas Gomez – Sekretarz Generalny, EZA – (Niemcy).

Konferencję z referatem wstępnym “Rozwój ekonomiczny, nowa polityka socjalna oraz gospodarka oparta na wiedzy: trzy filary szkolenia w pracy “training on the job” rozpoczął Maurizio Ambrosini – Prezes Fondazione Luigi Clerici – (Włochy).

Następnie referat na temat “Europejska polityka rozwoju kapitału ludzkiego” wygłosił Pan Ignasi Farreres – Były Minister Pracy - Catalunya Region – Hiszpania.

“Politykę szkoleń zawodowych w Autonomicznym Regionie - Aosta Valley” przedstawiła Nadia Savoini – Dyrektor Regionalnej Agencji Pracy Autonomicznego Regionu Aosta – Włochy.



Sławomir Filkiewicz na przykładzie Polski przedstawił "Fundusze Europejskie na szkolenia zawodowe oraz możliwości współpracy: przykład Polski". W swoim wystąpieniu przedstawił miedzy innymi: polski system edukacji, szkolnictwo zawodowe w Polsce, instytucje kształcenia ustawicznego dla dorosłych na przykładzie oferty Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku i Filia w Ełku i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku.

Kolejny referent Matteo Corti – Professor Prawa Pracy, Università Cattolica del Sacro Cuore Włochy – zaprezentował “Aktywne polityki pracy i szkoleń zawodowych”.

Daniel Navas Vega – Professor / consultant, były szef The International Centre for Training – Hiszpania omówił “Rozszerzenie Unii Europejskiej a nowe wyzwania szkoleń zawodowych”.

Vincenzina Zanetti – były Manager European Division - Fondazione Luigi Clerici – Włochy (współpracująca również z WSFiZ przy projektach LdV) przedstawiła “Szkolenia zawodowe a wyrównywanie szans: przykłady best practices” .


Na zakończenie konferencji odbyła się sesja plenarna “Współpraca pomiędzy przedsiębiorcami a związkami handlowymi w celu rozwinięcia nowych efektywnych i skutecznych metod szkoleniowych”, w której uczestniczyli:

Przewodnicząca: Silvia Massari, Lifelong Learning Manger, Fondazione Luigi Clerici - Italy

Mats Fredrik Pahlman, Confederal Secretary – Europcadres – Europe

Henry Acquaviva – Trainer and consultant - France

Carmen Ionescu, Head of International Affairs Department - Confederatia Sindicatelor Democratice din Romania – Romania

Davide Della Bella UCIMU - Italy


Całą konferencję posumował Paolo Cesana - Managing Director, Fondazione Luigi Clerici

Załączniki:

Program Konferencji

Zdjęcia z konferencji










International Seminar




VOCATIONAL TRAINING IN THE NEW COMMUNITARIAN REALITY



Italy 31st January 2009

Grand Hotel Billia

Viale Piemonte, 72

Saint Vincent (AO)

http://www.grandhotelbillia.com/


Seminar promoted with contribution of the European Commission


Programme


09.00 /09.30 Participants registration
09.30

Chairman: Paolo Cesana – Managing Director – Fondazione Luigi Clerici
Welcome


10.00

Introduction to the Seminar

Economic development, new social politics and knowledge-based society: the three pillars of training on the job”



  • Maurizio Ambrosini – President, Fondazione Luigi Clerici - Italy


10.45

European politics for human capital training”



  • Ignasi Farreres Former Ministry of Labour - Catalunya Region – Spain

11.30

Coffee break
12.00

Vocational Training Politics in the Aosta Valley – Autonomous Region”



  • Nadia Savoini – Director of Regional Agency for Work – Autonomous Region of Aosta - Italy


12.45

Lunch
14.00



"European Funds for Vocational Training and cooperation opportunities: the Polish case"

  • Slawomir Filkiewitcz - Professor at the University of Finance and Management in Bialystok – Poland


14.30

Active politics for work and vocational training”



  • Matteo Corti – Professor of Labour Law, Università Cattolica del Sacro Cuore - Italy

15.00


“European Union Enlargement and the new challenges of training”

  • Daniel Navas Vega – Professor / consultant, former official of The International Centre for Training - Spain

15.30


Coffee break
16.00

Vocational training and equal opportunities: examples of best practices”

Vincenzina Zanetti – Former Manager European Division - Fondazione Luigi Clerici - Italy
16.30

Opening Session: “The cooperation among entrepreneurial world and trade unions to develop new effective and efficient training tools”

Chairman: Silvia Massari, Lifelong Learning Manger, Fondazione Luigi Clerici - Italy


  • Mats Fredrik Pahlman, Confederal Secretary – Europcadres – Europe

  • Henry Acquaviva – Trainer and consultant - France

  • Carmen Ionescu, Head of International Affairs Department - Confederatia Sindicatelor Democratice din Romania – Romania

  • Davide Della Bella UCIMU - Italy

17.30


Conclusions

Paolo Cesana - Managing Director, Fondazione Luigi Clerici
20.00 - Dinner

Sunday 1st February 2009


9.00 – 11.00

Seminar evaluation

EZA/Fondazione Luigi Clerici

Foreigner Participants departure


LANGUAGES: Italian, German, English, Spanish

ZDJĘCIA Z KONFERENCJI





AGENDA WYSTĄPIENIA



DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY FONDAZIONE LUIGI CLERICI – PAOLO CESANA PROWADZĄCY KONFERENCJĘ



WYSTĄPIENIE SŁAWOMIRA FILKIEWICZA

DYREKTOR PAOLO CESANA ORAZ SŁAWOMIR FILKIEWICZ W SALI KONFERENCYJNEJ







©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna