Fraternitas pol Vol. XLIPobieranie 35.55 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar35.55 Kb.
FRATERNITAS

pol Vol. XLI. N. 141 - OFM Roma - Email: rbahcic@ofm.org - 01. 03. 2008Felix Alleluia!
W Chrystusie Zmartwychwstałym, który jest naszym Pokojem, życzę wam WESOŁYCH ŚWIĄT!
Asyż - Franciscus et Clara: memoria et prophetia
Od 26 stycznia do 6 lutego 2008 odbyło się w Asyżu spotkanie wszystkich prezydentek federacji OSC (Ordo Sanctae Clarae). Spotkanie miało takie główne cele jak: dać siostrom okazję do bliższego poznania się i do wspólnego odbycia pielgrzymki do najważniejszych miejsc franciszkańskich i klariańskich; zaplanować na przyszłość program obchodów 800-lecia powstania Zakonu Ubogich Pań z San Damiano; rozważyć niektóre ważniejsze tematy. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie: http://www.ofm.org/events/index.php
Bł. Jan Duns Szkot VII wieków po śmierci
Drugi aspekt doktryny Szkota dotyczy głębszego i dokładniejszego poznania prawd jeszcze niejasnych i nie wyrażonych w sposób wyraźny w Piśmie Świętym ani nie określonych przez Magisterium Kościoła, których poznanie jest w każdym razie w ciągłym postępie i rozwoju, być może aż do osiągnięcia stopnia pewności, a zatem do stania się przedmiotem definicji dogmatycznej.

Pamiętając o obietnicy Chrystusa, według której Duch Święty doprowadzi nas stopniowo do poznania całej prawdy (por. J 16,13), bł. Duns Szkot słusznie podkreśla i chętnie stwierdza, że "in processu generationis humanae semper crevit notitia veritatis" (w procesie rozwoju rodzaju ludzkiego poznanie prawdy ciągle wzrasta).


Kapituła Fundacji w Rosji i Kazachstanie
W dniach 19-25 stycznia 2008 odbyła się w Asyżu Kapituła Fundacji św. Franciszka w Rosji i Kazachstanie, zależnej od Ministra generalnego. Fundacja liczy obecnie 28 Braci, z których 25 było obecnych na Kapitule. W obradach uczestniczył sam Minister generalny, który zabrał głos na początku i na końcu Kapituły; a ponadto Fr. Peter Zan, Wizytator generalny i przewodniczący Kapituły, Fr. Šime Samac, Definitor generalny, i Fr. Vincenzo Brocanelli, Moderator generalny ds. Misji.

W swym przemówieniu na początku Minister generalny przypomniał przygotowania jakie Zakon robi dla celebracji łaski początków i przedstawił Projekt Fundacji z jego wyzwaniami. Kapitulni rozpatrzyli najważniejsze aspekty dotyczące formacji i kwestii ekonomicznych, następnie wypracowali program zadań na przyszłe trzechlecie i dokonali rewizji Statutów szczegółowych Fundacji.

W otwarciu Kapituły uczestniczyli parafianie w Bazylice Matki Bożej Anielskiej, a zakończenie odbyło się w Porcjunkuli z ceremonią nowego rozesłania przez Ministra generalnego.

Podczas Kapituły dokonano też wyborów: Prezesem Fundacji został wybrany Fr. Guido Trezzani, pochodzący z Prowincji Serafickiej w Asyżu; a radnymi Fr. David Gaa (Amerykanin), Fr. Dominic Kim (Koreańczyk) i Fr. Bogumił Bednarski (Polak).

Do Fundacji należy 5 wspólnot, z tego 3 w Rosji (Petersburg, Nowosybirsk, Ussurisk) i 2 w Kazachstanie (Ałmaty i Taldikorgan). Jest w niej też 4 profesów czasowych autochtonów, którzy po raz pierwszy uczestniczyli w Kapitule. Jako że pojawili się kandydaci, implantatio Ordinis została przyjęta jako priorytetowe zadanie na najbliższe trzechlecie.
Ewangelizacja misyjna we Włoszech
“Pan przemówił do nas i nadal mówi do nas w drodze misji, poprzez odnowioną animację misyjną”. Kierując się tą myślą, która inspiruje się ewangelicznym opowiadaniem o uczniach z Emaus, Moderatorzy prowincjalni ds. misji Konferencji Ministrów Prowincjalnych Włoch (COMPI) spotkali się na sympozjum w dniach 31 stycznia i 1 lutego 2008 na Antonianum w Rzymie. Ogólny temat brzmiał: “Wszystkie Prowincje dla całego Zakonu” i miał konkretny cel ożywienia animacji misyjnej w Konferencji, otwierając Moderatorów na misyjną wizję Wspólnoty powszechnej.

Najpierw miało miejsce dzielenie się przy zastosowaniu metodologii z Emaus, po którym nastąpiło pogłębienie wiedzy na temat aktualnej wizji misji franciszkańskich.

W drugi dzień dzielono się doświadczeniami przy inicjatywach animacji misyjnej, przedstawiając metody, środki i pomoce. Potem zebrani zatwierdzili dwie nowe inicjatywy na szczeblu Konferencji. Zadanie organizowania krajowych spotkań dla studium i formacji samych Moderatorów prowincjalnych, ale otwartych również dla innych zainteresowanych Braci, aby móc naświetlić i pogłębić bardziej aktualne i naglące tematy odnoszące się do “missio ad gentes”. Druga inicjatywa dotyczy przygotowania kilku nowoczesnych i praktycznych pomocy, które by przedstawiały ze zdjęciami i odpowiednim tekstem podstawowe aspekty misji franciszkańskiej.

Ponadto obecni Moderatorzy zobowiązali się pokryć koszta druku nowej publikacji naukowej o Janie z Montecorvino, OFM, który był pierwszym biskupem Pekinu i Patriarchą całego Wschodu od 1309 r., przygotowanej z okazji 700-lecia jego konsekracji biskupiej. Dzieło jest owocem obszernych badań historycznych Fr. Pacifico Sella i ukaże się wkrótce w Edizioni Porziuncola.

Zgromadzeni Moderatorzy ds. misji potwierdzili na urzędzie koordynatora Konferencji Fr. Silvio Bovis z Prowincji Genui.

W spotkaniu wzięli udział odpowiedzialny za ten dział prowincjał, Fr. Carmelo Finocchiaro, który przewodniczył aktom statutowym, Fr. Vincenzo Brocanelli, który przedstawił ogólną refleksję, i Fr. Marino Porcelli, prowincjał Przewodniczący COMPI, który ratyfikował akta i przewodniczył celebracji końcowej.


Wielka Brytania – Obchody ku czci bł. Jana Dunsa Szkota

Prowincja Niepokalanego Poczęcia NMP w dniu 15 marca 2008, podczas Mszy św. pod przewodnictwem biskupa z Northampton Mons. Peter Doyle, w katedrze Matki Bożej i św. Tomasza w Northampton, uczci rocznicę święceń kapłańskich bł. Jana Dunsa Szkota, których udzielił mu 17 marca 1291 r. w klasztorze St. Andrew, w Northampton, Mons. Oliver Sutton, biskup z Lincoln.

Następnie są przewidziane inne obchody liturgiczne w Szkocji z udziałem kard. arcybiskupa; Msza św. 8 grudnia 2008 r. w katedrze w Westminster, w Londynie, pod przewodnictwem kardynała. Odbędzie się też celebracja w Duns, rodzinnym mieście Szkota. Ukazały się publikacje na tematy: Duns Szkot i otoczenie, i Duns Szkot i prymat Chrystusa. Publikacje o Szkocie w tym roku będą dotyczyły: ‘Scotus: Life and Works’ (Szkot: życie dzieła); ‘The Oxford Tradition and Duns Scotus’ (Tradycja Oxfordu a Duns Szkot); ‘Scotus and The Canticle of Creation’ (Szkot a kantyk stworzeń); ‘Duns Scotus: Social and Political Philosophy’ (Duns Szkot: Filozofia społeczna i polityka).
Brazylia - Master w Ewangelizacji
1° grudnia 2007 Senat akademicki Papieskiego Uniwersytetu Antonianum (PUA) zatwierdził projekt “Master in Evangelizzazione: scenari contemporanei e prospettiva francescana”. Master będzie miał miejsce na Franciszkańskim Instytucie Teologicznym w Petropolis (ITF), Brazylia, afiliowanym do PUA. Głównym celem jest zdobywanie kwalifikacji i doświadczeń w ewangelizacji we współczesnym kontekście i prowadzenie systematycznej refleksji nad tymi doświadczeniami w kontekście tradycji posoborowej Ameryki Łacińskiej i w perspektywie ewangeliczno-franciszkańskiej. Instytut chce zaangażować się w przygotowanie specyficznych kursów, które będą odpowiadać oczekiwaniom Zakonu, Rodziny Franciszkańskiej i Kościoła, gdy chodzi o refleksję teologiczną na temat ewangelizacji. Master jest dostępny dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką ewangelizacji, w szczególności dla Braci i Sióstr z Rodziny Franciszkańskiej Ameryki Łacińskiej i z innych części świata. Master przewiduje 360 godzin: lekcje, seminaria, grupy robocze przy studium i badaniach naukowych. Kursy mają zacząć się w 2009 roku. Bliższe informacje można znaleźć na stronie www.itf.org.br
Peru - III Kongres Nauczycieli Franciszkańskich Ameryki Łacińskiej
Ostatnie zgromadzenie UCLAF (Unia Konferencji Franciszkańskich Ameryki Łacińskiej), które zebrało się w Meksyku w 2006 r., podjęło się przeprowadzenia III Kongresu Nauczycieli Franciszkańskich Ameryki Łacińskiej, jaki odbędzie się w mieście Cusco, w Peru, od 18 do 22 maja 2008. Każda Konferencja wyznaczyła jednego delegata do pomocy dla Biura Animacji Duszpasterstwa Edukacyjnego, a Prowincję 12 Apostołów w Peru do przygotowania tego ważnego dla Ameryki Łacińskiej spotkania. Wszyscy Bracia i nauczyciele naszych ośrodków edukacyjnych są zaproszeni do udziału w tym Kongresie. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.3cief.org

Opracowania na temat Reguły św. Franciszka

Od roku 1999 ekipa złożona z Braci z Prowincji OFM języka niemieckiego (Niemcy, Austria, Szwajcaria), z COTAF i z Werkstatt Franziskanische Forschung (Warsztaty Studiów Franciszkańskich) pracuje na polu naukowym obejmującym tematykę franciszkańską. Z okazji zbliżającego się jubileuszu roku 2009 został opublikowany pierwszy tom opracowania w języku niemieckim na temat Reguły św. Franciszka. Książka stara się dać klucz lektury Reguły, przekazać syntezę komentarza do Reguły napisanego przez Julio Micó OFMCap w języku hiszpańskim i pomóc lepiej zrozumieć Regułę św. Franciszka w świetle Pisma Świętego i za pomocą pierwszej interpretacji papieskiej Reguły (1230: “Quo elongati”). Obszerna bibliografia odnośnie Reguły, w różnych językach, oferuje ponadto możliwości do osobistych, głębszych badań. W ten sposób obecne opracowanie doskonale podejmuje i rozwija słynne dzieło Werkbuch zur Regel (Podręcznik do Reguły), wydane ponad pół wieku temu w 1955 r. przy współpracy różnych autorów, wśród których byli Lothar Hardick OFM i Kajetan Esser OFM. Ekipa pracuje obecnie nad przygotowaniem drugiego tomu.Werkstatt Franziskanische Forschung, Regel und Leben. Materialien zur Franziskus-Regel I (Warsztaty Studiów Franciszkańskich. Reguła i życie. Opracowania na temat Reguły św. Franciszka I), Münster 2007, str. 150. Tekst w języku niemieckim.
Udział w najbliższym Synodzie Biskupów
Minister generalny, Fr. José Rodríguez Carballo, weźmie udział w najbliższym Synodzie Biskupów, jaki odbędzie się na Watykanie od 5 do 20 października. Zgodnie z regulaminem Synodu, Unia Przełożonych Generalnych zaproponowała Papieżowi 10 nazwisk Przełożonych Generalnych do udziału w Synodzie. Ojciec Święty zatwierdził tę propozycję. Synod będzie rozważał temat Słowo w życiu i misji Kościoła.
Książki franciszkańskie


  • San Bonaventura La teologia della storia, Joseph Ratzinger, Ed. Porziuncola, Roma 2008, str. 253.

Książka – uważana już za klasyczną na polu myśli św. Bonawentury - proponuje zachęcający profil refleksji autora nad historią. Wątek rozwija się poprzez studium aspektów kulturowych i religijnych «societas christiana» wieku XIII i analizę dyskusji powstałej – w tym kontekście – na temat misji franciszkanizmu i roli wiedzy filozoficznej i teologicznej. Jest to podstawowy wkład dla zrozumienia decydującej fazy cywilizacji europejskiej. Prezentacja książki odbyła się 26 lutego 2008 r. na PUA (Rzym).  • Francisco de Asís y la paz (Franciszek z Asyżu a pokój), Francisco Martínez Fresneda, Ed. Cisneros/PPC, Madrid 2007,  str. 171.

Książka dzieli się na dwie części. Pierwsza przedstawia naukę i najbardziej znane znaki pokoju św. Franciszka z Asyżu, a także jego zasadniczą postawę, z której czerpie swoje umiłowanie pokoju. Druga część obejmuje różne aspekty, które można wydobyć z działań naszego Ojca, ujęte w systematycznym porządku: wiara w Boga jako siła pokoju; wspólnota chrześcijańska i franciszkańska przekazująca wartość pokoju, którego uczył i którym żył Pan Jezus i św. Franciszek. Pokój musi być kształtowany w kulturze, a wewnątrz niej, w wychowaniu. A od kultury pokoju przechodzi się do polityki – która to właśnie realizuje zadanie wdrożenia w społeczność i upowszechnienia pokoju.


  • St. Francis of Assisi and the Conversion of the Muslims (Św. Franciszek z Asyżu a nawrócenie Muzułmanów), Frank M. Rega, O.F.S., str. 152.

Książka opowiada autentyczną historię podróży św. Franciszka i jego spotkania z Sułtanem Egiptu oraz jego próby nawrócenia go na Jedyną i Prawdziwą Wiarę. Zawiera też krótką biografię św. Franciszka, która mówi o jego stygmatach, o Franciszkanach, o św. Klarze i o stanowisku Franciszka wobec wypraw krzyżowych. Książka bardzo potrzebna w naszej strefie fałszywego ekumenizmu. http://www.thepoverello.com/


  • Odwiedź Międzynarodową Księgarnię Franciszkańską: www.libreriafrancescana.it


Wiadomości w skrócie


  • Międzynarodowa wystawa szopek: Klasztor św. Franciszka “Máximo” w Quito (Ekwador) i Muzeum “Fray Pedro Gocial” - idąc za przykładem Biedaczyny z Asyżu, namiętnego miłośnika Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego, który uczynił nieśmiertelną jedną z najpiękniejszych tradycji chrześcijańskich, mianowicie szopek, które łączą w jedną harmonię wiarę, sztukę i pobożność ludową – przygotowali drugą międzynarodową wystawę szopek pod hasłem: “100 Pesebres de Nuestra América en Quito” (100 szopek z naszej Ameryki w Quito), otwartą od 8 grudnia 2007 do 6 stycznia 2008. to ważne wydarzenie, pod kierunkiem budowniczego szopek Fr. Walter Romeo Verdezoto Vargas, raz jeszcze zaproponowało franciszkański czar Bożego Narodzenia, którego pierwsza wystawa miała miejsce w 2006/07 pod hasłem: “100 Pesebres del mundo en Quito” (100 szopek ze świata w Quito) i cieszyła się wielkim uznaniem zwiedzających i środków masowego przekazu. Jednym z jej pierwszych owoców jest stworzenie szkoły-laboratorium “Amigos del Belén” (przyjaciele żłóbka), która propaguje techniczne i artystyczne robienie szopek w różnej formie, przy użyciu elementów typowych dla rozmaitych kultur latynoamerykańskich.

  • Kapituła Generalna 2009: Definitorium generalne na spotkaniu z Fr. Francesco Patton, Sekretarzem generalnym Kapituły 2009, zaplanowało kilka kroków, jakie należy podjąć w ramach przygotowania do Kapituły. Razem z Sekretarzem generalnym Kapituły przygotowano dzień poświęcony tematowi Kapituły, przewidziany podczas spotkania z Przewodniczącymi Konferencji w maju 2008. Zostali też zamianowani wice-sekretarze Kapituły generalnej: Fr. Walter de Carvalho Junior, z Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP w Brazylii, i Fr. Gabriel Mathias, z Prowincji św. Tomasza w Indiach. Fr. Giampaolo Masotti, z Prowincji Serafickiej, został zamianowany odpowiedzialnym Sekretariatu za komunikację. Ponadto zamianowano Komisję przygotowawczą do najbliższej Kapituły, składającą się z następujących Braci: Fr. Francesco Patton (sekretarz i koordynator), Fr. Ambrogio Nguyen Van Si (definitor generalny), Fr. Walter de Carvalho Junior (wice-sekretarz) i Fr. Damien Isabell (z Centrum misyjnego w Brukseli). Fr. Jakab Varnai (definitor generalny) i Fr. Francesco Patton (sekretarz) stanowią Komisję ds. rewizji porządku Kapituły.

  • Włochy – Kurs formacyjny dla Asystentów duchowych FZŚ-MF: W dniach 21-25 stycznia 2008 w Santa Maria degli Angeli - Asyż odbył się kurs formacyjny, w którym wzięło udział ok. 80 Asystentów duchowych FZŚ-MF z całych Włoch. Temat zasadniczy: “Asystencja duchowa dla FZŚ-MF sprzyja komunii z Kościołem i z Rodziną franciszkańską”. Kurs zorganizowała Konferencja Asystentów krajowych: Fr. Fabrizio Ciampicali, OFM, Fr. Giorgio Morosinotto, OFMConv, Fr. Daniele Guerra, OFMCap i Fr. Fernando Scocca, TOR.

Na kurs zostali zaproszeni czterej Asystenci generalni, którzy wygłosili różne konferencje w takim porządku: Fr. Samy Irudaya, OFMCap, «Pomoc Asystenta w rozeznaniu i w towarzyszeniu powołania do FZŚ»; Fr. Amando Trujillo Cano TOR, «Włączenie się FZŚ do wspólnoty kościelnej i do społeczności cywilnej»; Fr. Ivan Matić, OFM, «Młodzież franciszkańska a asystencja duchowa» i Fr. Martín Bitzer, OFMConv, «Kolegialność i asystencja względem jedynego Franciszkańskiego Zakonu Świeckich». Popołudnie 24 stycznia było poświęcone na temat: «Św. Elżbieta Węgierska: żona, matka, konsekrowana…», który przedstawił Fr. Fernando Scocca TOR.

Wysoko oceniono także obecność i przemówienia na kursie Fr. Marino Porcelli, OFM, Przewodniczącego COMPI, Giuseppe Failla, Ministra krajowego FZŚ i Maury Murgia, Przewodniczącej krajowej MF.  • Centrum Kulturowe Aracoeli i Omniapolis organizują cykl konferencji pt. Franciszek z Asyżu i jego czasy; w Oratorium na Aracoeli, Bazylika Matki Bożej na Aracoeli (Rzym). Plan konferencji: 22 lutego 2008, godz. 17.00: Chiara Frugoni, Franciszek: jego czasy i relacje z papiestwem; 7 marca: Marco Bartoli, Franciszek i Klara: świat kobiecy; 4 kwietnia: Alfonso Marini, Franciszek: pisarz i poeta; 18 kwietnia: Sara Muzzi, Po Franciszku: filozofia i religia; 16 maja: Marco Guida, Franciszek: człowiek, rewolucjonista, święty?; 30 maja: Lucio Maggioro, Franciszek w kinie.

  • Stowarzyszenie Szopek w Madrycie przyznało 20 stycznia 2008 r. Fr. Emérito Merino Abad (z Prowincji św. Grzegorza Wielkiego w Hiszpanii) srebrny medal za jego wieloraką służbę, spełnianą w tym stowarzyszeniu.

  • Fr. Severino Calderón Martinez, Minister prowincjalny Prowincji Granady w Hiszpanii, został ponownie wybrany na kolejne trzy lata Przewodniczącym Federacji Międzyfranciszkańskiej w Hiszpanii.


Nowy biskup franciszkański
Watykan, 25 stycznia 2008 - Benedykt XVI mianował Fr. José Elías Rauda Gutiérrez OFM, z Prowincji Matki Bożej z Gwadelupy (Ameryka Środkowa i Panama), Biskupem Pomocniczym diecezji Santa Ana (powierzchnia: 3.272; mieszkańcy: 1.420.810; katolicy: 919.409; kapłani: 82; osoby zakonne: 110; diakoni stali: 1) w Salvadorze. Biskup, dotychczas odpowiedzialny za Biuro Prawnicze przy Kurii Prowincjalnej OFM z siedzibą w Gwatemali, urodził się w Agua Caliente (Salvador), w 1962 r. Złożył śluby wieczyste w Zakonie Braci Mniejszych w 1987, a święcenia kapłańskie otrzymał w 1989 roku.
Nowy Wizytator generalny
Fr. Louis Mascarenhas z Kustodii autonomicznej św. Jana Chrzciciela w Pakistanie, dla Prowincji św. Męczenników Koreańskich w Korei.

Nowi prowincjałowie
Fr. Paulus Jun Hasegawa dla Prowincji św. Męczenników w Japonii.

Fr. Mauro Vallejo Lagos dla Prowincji św. Franciszka Solana w Peru.
Plany Ministra generalnego

03-14 marca: Tempo forte Definitorium Generalnego. 

16-23 marca: Wielki Tydzień.

28-31 marca: Braterskie spotkanie Ministra Generalnego i jego Definitorium z Konferencją Angielskojęzyczną (New York - USA).
Oddajmy wszystko Panu słowami i życiem! 2008-2009
Życie w umniejszeniu, bez własności i w solidarności - oto nasz sposób życia, w jaki Franciszek w swoich czasach żył Ewangelią, sposób życia, jaki on nam pokazał «słowem i przykładem» (TKl 5) i jaki, w ostatecznej analizie, polega na tym, by mieć te same dążenia co Chrystus, który, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił się ze swej rangi i uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej (por. Flp 2,5-8), On, który dla naszego zbawienia ukrywa się pod postacią chleba (por. LZ 27).
FRATERNITAS - OFM – Roma

Direttore responsabile: Gino Concetti - Redattore: Robert Bahčič

Internet: http://www.ofm.org/fraternitas. Email: rbahcic@ofm.org


­­­­­­­­­___________________________________________________________________________________________________

Regula et vita Minorum Fratrum haec est, scilicet Domini nostri Jesu Christi sanctum Evangelium observare (RB I,1)
©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna