Fraternitas pol. Vol. XLV. NPobieranie 40.43 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar40.43 Kb.
FRATERNITAS

Pol. Vol. XLV. Nr. 190 - OFM Roma - Email: fraternitas@ofm.org - 01. 08/9. 2012


Uroczystość Św. Klary z Asyżu
Jubileusz 800-lecia nawrócenia i konsekracji Klary oraz powstania Zakonu Ubogich Sióstr jest wspaniałą okazją, aby podziękować Ojcu Miłosierdzia za dar Klary i Ubogich Sióstr, ale nade wszystko jest on sposobnym czasem, aby móc doświadczyć łaski początków jako wydarzenia, które mimo, iż rozpoczęło się osiem wieków temu, nie przestaje być podstawą i źródłem, z którego wypływają historia i przyszłość zarazem.

Tylko w ten sposób będziemy mogli z zaangażowaniem wypełnić dobrze rozpoczęte zobowiązanie (LErm 14; LOrd 10), dochować wierności wymogom życia franciszkańskiego i klariańskiego (BensC 15) i podjąć dziś nowe wyzwania, tak, abyśmy pozostali wierni Chrystusowi, Kościołowi i człowiekowi. (Z Listu Ministra Generalnego na uroczystość Św. Klary 2012)


Peru - braterskie odwiedziny w Requena
Fr. Nestor Schwerz, Definitor Generalny i Fr. Mauro Vallejo Minister Prowincjalny Prowincji Św. Franciszka Solano, w dniach 27-30.06. br. odwiedzili Wspólnotę Misyjną należąca do Projektu Amazońskiego. Wspólnota, którą tworzy 6 Braci: Gwardian - Fr. Eugenio Ortiz (Argentyna), Fr. Atilio Battistuz i Fr. Ademir Francisco (Brazylia), Fr. Edel Chanchari (Peru, ekonom), Fr. Bernardo González (Meksyk) oraz Fr. Vincente Patricio Guerra (Ekwador). Bracia mieszkają w pomieszczeniu należącym do Wikariatu Requena, obejmującego teren zamieszkały przez ok. 30000 osób.

Podczas spotkania wspominano proces przygotowania, rozmawiano ze wszystkimi członkami wspólnoty, jak również z miejscowym Biskupem. Zanotowano różnorodność charyzmatów, oczekiwań i motywacji, ale wszyscy pragną głosić Ewangelię poprzez świadectwo życia i wierność charyzmatowi franciszkańskiemu.

Bracia starają się o: umocnienie dialogu pomiędzy Wspólnotą a Biskupem i innymi misjonarzami pracującymi w Wikariacie; dzielenie się doświadczeniem na płaszczyźnie Zakonu, aby uwrażliwić innych Braci i zachęcić ich do uczestnictwa w realizacji Projektu na terenie Amazonii; utworzenie sieci solidarności i współpracy na płaszczyźnie Rodziny Franciszkańskiej, osób Świeckich oraz innych Instytutów Zakonnych. Zobacz: www.ofm.org
Synod Biskupów poświęcony nowej ewangelizacji
Najbliższemu XIII Zgromadzeniu Zwyczajnemu Synodu Biskupów, który odbędzie się w Watykanie od 7 do 28 października br. przyświecał będzie temat «Nowa ewangelizacja w celu przekazywania wiary chrześcijańskiej». Refleksja synodalna ubogacona zostanie rozpoczęciem Roku Wiary, który trwał będzie od 11.10.2012 r. do 24.11.2013 r. Kościół wezwany jest do tego, aby „przemieniać” różne aktualne sytuacje w miejsca i chwile głoszenia Ewangelii i doświadczenia wiary. Oczekuje się równocześnie, aby wobec osób, które oddaliły się od Kościoła wykazał on szczególną wrażliwość, ta zaś wymaga kreatywności i ewangelicznej odwagi, do której wezwani są Wszyscy Chrześcijanie. Rok Wiary niesie ze sobą również usilne wezwanie do nawrócenia, aby każdy Chrześcijanin i każda Wspólnota przyniosły bogate owoce nawrócenia, którymi są: zaangażowanie ekumeniczne, poszukiwanie prawdy, dialog międzyreligijny, odwaga w kwestii zgłaszania niewierności i skandali we Wspólnocie chrześcijańskiej.
Rzym - Międzynarodowa Papieska Akademia Maryjna
XXIII Międzynarodowy Kongres Maryjno-Mariologiczny odbędzie się w dniach 4-9 września br., w Auditorium Antonianum w Rzymie. Myślą przewodnią Kongresu będzie temat „Mariologia od Soboru Watykańskiego II. Recepcja, podsumowanie i perspektywy”. Dokładny program i inne informacje dotyczące Kongresu znajdziecie na stronie: http://www.pami.info/ Można też napisać na adres: pami@pami.info
USA - Franciszkański Instytut na Uniwersytecie Św. Bonaventure
Instytut Franciszkański na Uniwersytecie Św. Bonawentury w Nowym Yorku, informuje, że teksty klasyczne tradycji chrześcijańskiej dostępne są bezpłatnie dla wszystkich zarejestrowanych online na stronie: www.franciscantradition.org;

Dostępne jest również inne źródło wiedzy Custodian of the tradition - chodzi o ważne informacje dostępne w zrozumiałym i przystępnym języku dla osób nie zajmujących się na co dzień nauką; wiadomości te mogą być pomocą w formacji początkowej i ciągłej, w formacji wiary w duchowo-intelektualnej tradycji franciszkańskiej, jak również w życiu poszczególnych wspólnot.


Włochy - Festiwal Franciszkański 2012
Festiwal Franciszkański, który będzie miał miejsce w Rimini od 28 do 30 września br., oferuje bogaty program działalności dydaktycznej w szkołach różnych stopni i zakonów, aż do wieku uniwersyteckiego. Za przykładem Św. Franciszka, Bracia Mniejsi z Włoch wyjdą na ulice i place miasta, aby dotrzeć do napotkanych ludzi poprzez język sztuki, muzyki czy taniec i w ten sposób uaktualnić przesłanie i duchowość Franciszka i Klary. Celem przedsięwzięcia będą spotkania dydaktyczne przygotowane dla ponad 4000 małych gości ze szkół podstawowych i gimnazjów. Odbędą się również dwie ciekawe premiery artystyczne: Wystawa Subtelna Klara oraz muzykal Klara i Franciszek. Prawdziwa miłość - autorstwa Pietro Castellacci, Giampaolo Belardinelli i Achille Oliva, w reżyserii Oreste Castagna. W poprzednich trzech edycjach Festiwalu, które odbyły się w Reggio Emilia, uczestniczyło blisko 100 osób, z bogatym wachlarzem propozycji programowych za każdym razem. Dokładny program Festiwalu: http://www.festivalfrancescano.it/
Rzym - Seminarium naukowe na PUA
Wykładem pt. ‹Kultura postmodernistyczna, „etyka serca” i powołanie franciszkańskie› rozpoczęło się na PUA w Rzymie trzydniowe Seminarium poświęcone interdyscyplinarnemu studium o stanie naszego Zakonu. Zostało ono zorganizowane na zlecenie Kurii Generalnej OFM przez specjalnie powołaną do tego Komisję we współpracy z Papieskim Uniwersytetem Antonianum.

Pierwsza część Seminarium, która odbyła się w dniach 11-13.07. br. polegała na wsłuchaniu się w krytyczną ocenę współczesnej kultury naznaczonej postmodernizmem oraz fenomenem globalizacji i ich konsekwencjami etycznymi (delatorami byli: Prof. Gianni Vattimo, Prof. Adela Cortina, Prof. Carmelo Dotolo i Prof. Orlando Todisco); Druga część Seminarium będzie miała miejsce odbędzie się w dniach 29-31.01.2013 r. i poświęcona będzie refleksji hermeneutycznej, bazującej zróżnicowaniu perspektyw, jakie proponuje franciszkanizm.

Następnie akta Seminarium zostaną wydane w formie książkowej, aby mogły służyć do refleksji całemu Zakonowi w perspektywie Kapituły Generalnej 2015 r.
Wystawa maryjna w San Francisco - USA
W dniach od 03.05. do 31.10. br. w siedzibie „Nowej Porcjunkuli” w San Francisco (USA) można oglądać wystawę, którą zorganizowały: The Knights of Saint Francis of Assisi we współpracy z Sanktuarium Porcjunkuli w Asyżu, i która poprzez dzieła poświęcone Najświętszej Maryi Pannie znajdujące się w Sanktuarium, przedstawia Jej osobę i rolę w historii zbawienia. Dodać należy, że w Bazylice Matki Bożej Anielskiej znajduje się wiele cennych dzieł o niepodważalnej wartości artystycznej tak, gdy chodzi o historię ikonografii maryjnej, jak o samą historię sztuki. Zobacz: http://www.knightsofsaintfrancis.com; http://www.shrinesf.org
Afryka Południowa, Pretoria - Nagroda dla irlandzkiego misjonarza
19.06. br. siedzibie Ambasady Japonii w Pretorii przekazano odznaczenie nadane przez Cesarza Japonii Fr. Stanowi Brennanowi - Order Wschodzącego Słońca VI Klasy Złotych i Srebrnych Promieni.

Fr. Stan Brennan, członek Prowincji Naszej Pani Królowej Pokoju w Południowej Afryce z pochodzenia jest Irlandczykiem. W 1965 r. został wysłany do Boksburga, blisko Johannesburga, jako proboszcz w Parafii Św. Franciszka, angażując się od razu w pracę wśród najbardziej potrzebujących. Od tamtego czasu aż po dzień dzisiejszy zrealizował wiele dzieł pomocy: Dzienne Centrum dla osób starszych; coroczna stypendia dla 700 studentów; Centrum Odwykowe dla uzależnionych od alkoholu i narkotyków; Centrum Opieki nad chorymi na AIDS; Centrum Opieki dla dzieci od urodzenia do 7 roku życia, zarażonych AIDS oraz Szkołę Podstawową; Centrum Św. Antoniego dla emigrantów; Centrum "Mercy Haven" dla kobiet i dzieci - ofiar gwałtów.

Oprócz tego szczególnego wyróżnienia przez Cesarza Japonii, który przyznał podobne odznaczenia tylko ośmiu osobom na całym świecie - Fr. Stan otrzymał ponad 50 różnych nagród za swą pracę i poświęcenie potrzebującym i upośledzonym.
Argentyna - Jubileusz 400-lecia Prowincji Wniebowzięcia NMP
Prowincja Franciszkańska Wniebowzięcia NMP w Argentynie, w dniu 09.07. br., rozpoczęła obchody 400-lecia swego istnienia. Uroczystość rozpoczęcia odbyła się w Bazylice Św. Franciszka w Buenos Aires, konferencjami: Fr. Jorge Davida Catalana, który przedstawił postacie Braci, którzy szczególnie zapisali się w historii Prowincji oraz Prowincjała Fr. José Enida Gutierreza Olmosa, który mówił o ewangelizacji na przestrzeni minionych czterech wieków. Ukoronowaniem rozpoczęcia Jubileuszu była uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Kard. Jorge Mario Bergoglio, SJ, Prymas Argentyny, a koncelebrowali ją Ministrowie Prowincjalni z krajów południowej części kontynentu, Gwardiani i Bracia z różnych klasztorów Prowincji, Prowincjałowie innych Zakonów oraz liczne delegacje wiernych przybyłych z klasztorów regionu Buenos Aires.

Kolejny etap uroczystości jubileuszowych odbędzie się w dniach 24-25.11. br. w klasztorze Św. Antoniego w Córdoba, z udziałem Ministra Generalnego, Fr. José R. Carballo, i Definitorów Generalnych dla krajów Ameryki Łacińskiej: Fr. Nestora Schwerza i Fr. Julio Cesara Bunadera, jak i delegacji wiernych z miejsc, gdzie pracują Bracia.Francja, Lisieux - I Europejski Kongres FZŚ i MF
I Europejski Kongres Franciszkańskiego Zakonu Świeckich i Młodzieży Franciszkańskiej (OFS-GiFra) odbył się w Lisieux (Francja) w dniach 9-15 lipca br. Jakkolwiek MF ma w swej historii już pięć Kongresów Europejskich, z których ostatni odbył się na Litwie w 2009 r., to dla FZŚ był to pierwszy Kongres, na którym spotkali się Siostry i Bracia pochodzący z całej Europy i należący do tych dwóch gałęzi Rodziny Franciszkańskiej.

Uczestnicy Kongresu mieli okazję, aby lepiej poznać różne rzeczywistości, w których żyją Wspólnoty FZŚ i MF w Europie. Duzo czasu poświęcono na wymianę doświadczeń oraz na refleksję na temat tożsamości franciszkańskiej, przeżywanej w różnych krajach Europy, aby móc w ten sposób odpowiedzieć na wyzwania, jakie stawia przed nimi nasz stary kontynent.

Dlaczego Lisieux? Młodzież Franciszkańska pragnie naśladować ewangeliczny dynamizm Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Patronki Misji oraz odkryć cechy łączące myśl najmłodszej spośród Doktorów Kościoła z nauczaniem Biedaczyny z Asyżu. Zélie Martin, matka Św. Teresy, należała do FZŚ. Wspomnienie liturgiczne Louisa i Zélie Martin obchodzone jest w rocznicę ich Ślubu - 12 lipca. Dlatego też Lisieux jest być szczególnym miejscem, w którym uczestnicy Kongresu poprzez przynależność do FZŚ i MF odkrywają łaskę swego powołania, by w ten sposób wzbudzić w nas wszystkich nowy zapał misyjny. Więcej informacji na stronie: http://www.ciofs.org/
Franciszkańskie nowości wydawnicze


  • Podręcznik historii Zakonu Braci Mniejszych, Heribert Holzapfel OFM, Kraków 2012, ss. 604.

Dzięki staraniom Prowincji Wniebowzięcia NMP w Katowicach ukazało się w języku polskim tłumaczenie podręcznika historii Zakonu Franciszkańskiego. Do tej pory, oprócz oryginału w języku niemieckim Handbuch der Geschichte des Franziskanerordens, Freiburg 1909, którego autorem jest O. Heribert Holzapfel OFM (+1936), istniały tłumaczenia na język angielski i włoski.

Książkę można nabyć w Sekretariacie Prowincji Wniebowzięcia NMP przy ul. Panewnickiej 76, 40-760 Katowice, tel.: 032 252 68 70; email: lucekwofm1@wp.pl  • Franciszek i ziemie nie Chrześcijan (Francesco e le terre dei non cristiani), Chiara Frugoni, Edizioni Biblioteca Francescana Milano, Milano 2012.

Franciszek - jak utrzymują jego biografowie - nie udał się na Wschód ze względu na pragnienie męczeństwa, ani też dlatego, że chciał się spotkać z sułtanem. Nigdy też nie miała miejsce próba ognia przed Malik-al-Kamnilem, jak twierdzi Bonawentura oraz ikonografia od tego źródła zależna, m.in. freski w Asyżu. Chiara Frugoni odkrywa przed czytelnikiem te fakty, wyjaśniając mechanizmy, które je tworzą. Podkreśla jednocześnie głębokie, rewolucyjne i jedyne w swym znaczeniu ewangeliczne przesłanie, z którym Franciszek stanął przed Muzułmanami, wzywając ich do czynienia pokuty. Podróż Franciszka nie doprowadziła do spektakularnej konfrontacji dwóch różnych religii, lecz podkreśliła pragnienie Franciszka, aby przeżywać z łagodnością orędzie Chrystusowego pokoju i miłości pomiędzy Chrześcijanami i nie Chrześcijanami, a więc również z Muzułmanami, tak ważne w czasie, kiedy Kościół przemawiał językiem przemocy i kłótni. Autorka w sposób drobiazgowy przedstawia wszystkie źródła hagiograficzne dotyczące misji Franciszka, zarówno zakonne jak i obce, ubogacając je odpowiednimi komentarzami. W ostatnim rozdziale książki autorka przedstawia źródła ikonograficzne, wyjaśniając znaczenie gestu Św. Franciszka, który zmierza się z ogniem, który do tej pory był nie za bardzo zauważalny.

  • Więcej propozycji : http://www.libreriafrancescana.it


Wiadomości w skrócie


  • Rzym - Średniowiecze: historia, filozofia i teologia. Master uniwersytecki drugiego stopnia, VI Edycja: Kurs Master dostarcza wiedzy odnośnie edycji średniowiecznych tekstów i pozwala rozwinąć umiejętności oceny oraz odczytu kodeksów i manuskryptów; umożliwia ponadto zdobycie fundamentalnych wiadomości historycznych, filozoficznych i teologicznych odnoszących się do franciszkańskich tekstów średniowiecznych.

Master zorganizowano przy współpracy Wyższej Szkoły Studiów Średniowiecznych i Franciszkańskich przy PUA z rzymskim  Uniwersytetem Matki Bożej Wniebowziętej (LUMSA). Zapisy do udziału w Kursie od 13 września br. Więcej informacji znajdziecie na stronie: segreteria@antonianum.eu

  • Betlejem na Liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO: Komisja Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury, która 29 czerwca br. obradowała w Sanki Petersburgu, wpisała na Listę Światowego dziedzictwa Kultury Bazylikę Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Po raz pierwszy palestyńskie miasto zostało włączone na listę światowego dziedzictwa, którym opiekuje się Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Kustosz Ziemi Świętej Fr. Pierbattista Pizzaballa zaznacza, że „decyzja ta dotyczy nie tylko Bazyliki Narodzenia Pańskiego, ale całej dzielnicy Starego Miasta, do której Bazylika należy”. Abu Mazen (Mahmoud Abbas), Prezydent Autonomii Palestyńskiej, w liście skierowanym do wszystkich Kościołów Patriarchatu Grecko-Ortodoksyjnego, Armeńskiego i Kustodii bardzo jasno podkreślił, iż zapewnia całkowitą autonomię tychże, gdy chodzi o administrowanie miejsc świętych i przestrzeganie obowiązującego status quo. Jest bardzo ważna deklaracja. Więcej informacji: www.custodia.org

  • Ikona Vergine del Fileremo na Kremlu: od 5 lipca br. w Muzeum na Kremlu w Moskwie można oglądać wystawę poświęconą skarbom Zakonu Kawalerów Maltańskich zorganizowaną przez tamtejsze Władze. Bazylika Papieska Matki Bożej Anielskiej Porcjunkuli uczestniczy w wystawie poprzez wypożyczenie Ikony Vergine del Filerem, którą ma w swych zbiorach. Ikonę tę w sposób szczególny czczą Kawalerowie Maltańscy, którzy każdego roku przybywają z pielgrzymką do Porcjunkuli, aby modlić się u stóp Madonny, Pośredniczki wszelkich łask, swej Patronki. Kopia sławnej moskiewskiej Ikony pochodząca z połowy XVIII w., do połowy ubiegłego stulecia znajdowała się na wyspie Rodos, skąd została przywieziona do Asyżu przez Braci Mniejszych, którzy obecni byli na wyspie aż do lat 60-tych ubiegłego wieku. Zobacz: www.assisiofm.it

  • Tydzień Franciszkanizmu 2012 - Prowincja Braci Mniejszych na Sycylii, we współpracy ze Wyższą Szkołą Studiów Średniowiecznych i Franciszkańskich przy papieskim Uniwersytecie Antonianum i pod patronatem Konferencji Ministrów Prowincjalnych Rodziny Franciszkańskiej na Sycylii, zaprasza wszystkich chętnych członków Rodziny Franciszkańskiej do udziału w dorocznym tygodniu Franciszkanizmu. Od tego roku rozpoczęto cykl spotkań mających jako temat Św. Franciszek w historii, który kontynuowany będzie w najbliższym trzechleciu (2012-2014).

Podczas pierwszego Tygodnia, który odbędzie się w Baida-Palermo od 27 sierpnia do 1 września br. w kontekście głównego wątku, pogłębiony zostanie temat Franciszek w oczach Mistrzów duchowości. Swoje relacje przedstawią: Marco Bartoli i Annarita De Prosperis. Więcej informacji można uzyskać pisząd do Fr. Salvatore Ferro: salvoferro@libero.it Program spotkania dostępny jest na stronie: www.ofmsicilia.it

Bibliografia consigliata: M. Bartoli, Ślady franciszkańskie. Studium historii franciszkanizmu, Aracne, Roma 2010; F. Accrocca, Spokojny buntownik. Angelo Clareno i przedsyawiciele duchowości franciszkańskiej XII i XIII w., Ed. Porziuncola, Assisi 2009.

  • Bośnia-Hercegowina, Sarajevo - letnie wykłady z duchowości franciszkańskiej: w dniach 8-14.07. br. w ramach formacji ciągłej dla członków Rodziny Franciszkańskiej w Bośni i Hercegowinie oraz w Chorwacji, odbyły się w Sarajewie wykłady na temat duchowości franciszkańskiej. Tematy wykładów dotyczyły: Historii Franciszkanizmu, Źródeł Franciszkańskich oraz Teologii i Filozofii Franciszkańskiej. W ramach spotkania przeprowadzono także praktyczne warsztaty tematyczne i odwiedzono pobliskie wspólnoty i klasztory.

  • Słowenia, Lublana - Odznaczenie dla Fr. Cirila A. Božiča: 12.06. br. Prezydent Republiki Słowenii, Danilo Türk, odznaczył Fr. Cirila A. Božiča, z Prowincji Św. Krzyża, Medalem Zasługi za bezinteresowną pomoc oraz wkład na rzecz szerzenia kultury i języka słoweńskiego wśród emigrantów ze Słowenii w Australii.


Nowi Wizytatorzy Generalni
Fr. Francesco De Lazzari z Serafickiej Prowincji w Asyżu został mianowany Wizytatorem Generalnym Prowincji Siedmiu Męczenników w Kalarbrii (Włochy).

Fr. Massimo Reschiglian z Serafickiej Prowincji w Asyżu został mianowany Wizytatorem Generalnym Prowincji Św. Bernardynz ze Sieny w Abruzzo (Włochy).
Nowi Ministrowie Prowincjalni
Fr. Giuseppe Tomiri został wybrany Ministrem Prowincjalnym Prowincji Św. Michała Archanioła w Foggi.

Fr. Joško Kodžoman został wybrany Ministrem Prowincjalnym Prowincji Najświętszego Odkupiciela w Chorwacji.
Kalendarz Ministra Generalnego
01-02 sierpnia: Obchody święta NMP z Porcjunkuli i Spotkanie z młodymi Pielgrzymami w Porcjunkuli (Asyż).
04-07 sierpnia: Spotkanie z Konferencją UCLAF (Brazylia).
10-11 sierpnia: Uroczystości zamknięcia Jubileuszu 800-lecia nawrócenia Św. Klary i założenia Zakonu Ubogich Sióstr (Asyż).
29-30 sierpnia: Udział w III Europejskim Spotkaniu Franciszkańskim (Sanktuarium na Górze Św. Anny - Polska).

08 września: Castelgandolfo - Audiencja z Ojcem Św. Benedyktem XVI z okazji 23 Międzynarodowego Kongresu Maryjno-Mariologicznego.
10-21 września: Tempo Forte Definitorium Generalnego (Rzym).

17 września: Sanktuarium La Verna: Uroczystość stygmatów Św. O. Franciszka.

20 września: Udział w Kapitule Generalnej Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów (Rzym).

22-27 września: Spotkanie z Konferencją Płnocnosłowiańską OFM (Warszawa - Polska).
FRATERNITAS - OFM – Roma

Redattore: Robert Bahčič

Internet: http://www.ofm.org/fraternitas ; http://fraternitasofm.blogspot.it/ Email: rbahcic@ofm.org

­­­­­­­­­___________________________________________________________________________________________________

Regula et vita Minorum Fratrum haec est, scilicet Domini nostri Jesu Christi sanctum Evangelium observare (RB I,1)©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna