Fraternitas vol. XLVII. NPobieranie 29.46 Kb.
Data01.05.2016
Rozmiar29.46 Kb.
FRATERNITAS

Vol. XLVII. Nr. 210 - OFM Roma - Email: fraternitas@ofm.org - 01.04. 2014WIELKANOC 2014

List Ministra Generalnego
„Drodzy Bracia! W kontekście przeżywanych Świąt Paschalnych, zachęcam Was, Bracia, abyście w osobie Marii Magdaleny rozpoznali czujnego, poszukującego i gorliwego świadka, czyli przykład - w jaki sposób powinniśmy dawać świadectwo o Chrystusie zmartwychwstałym. My także jesteśmy wezwani, aby być czujnymi w poszukiwaniu Chrystusa na wszystkich płaszczyznach naszego życia. W erze internetu i innych środków komunikacji mamy być czujnymi w codziennych sytuacjach i w różnorodnych kulturach, jakie nas otaczają. Podobnie jak Maria Magdalena wezwani jesteśmy do tego, abyśmy gorliwie świadczyli o tym, co widzieliśmy i czego doświadczyliśmy w życiu, i abyśmy Dobrą Nowiną o Chrystusie Zmartwychwstałym dzielili się ze wszystkimi, których spotkamy na drogach naszego życia...

...zanurzając się po raz kolejny w Misterium Paschalnym, wszyscy będziemy mogli całkowicie i bez zastrzeżeń poświęcić się odczytywaniu znaków czasu, by na wzór Marii Magdaleny odnajdywać Chrystusa zmartwychwstałego we wszystkich dziedzinach naszego życia i kultury. Wypełniajmy ten święty obowiązek we Wspólnocie, razem z Kościołem, ze wszystkimi Braćmi i Siostrami Rodziny Franciszkańskiej i z całą Rodziną ludzką. Szukajmy Zmartwychwstałego nie w pustych grobach, lecz naszej codziennej rzeczywistości. To powinno pomóc nam pogłębić naszą przyjaźń z Chrystusem poprzez modlitwę i kontemplację. Niech ta przyjaźń pomoże nam wyrwać się z wygodnych gniazd, przyzwyczajeń i „tradycyjnych sposobów życia”. Naśladując Zmartwychwstałego Pana, który udaje się na peryferie życia, nie obawiajmy się zbrudzić swych rąk i nóg, by z ich pomocą dawać świadectwo pełnego współczucia, miłosierdzia i miłości Chrystusa, których sami doświadczyliśmy w naszym życiu!”. (zobacz: www.ofm.org).


Fr. Nicodeme Kibuzehose nowym Definitorem Generalnym dla krajów Afryki
W związku z nominacją dotychczasowego Definitora Generalnego dla krajów Afryki, Fr. Vincenta Mduduzi Zungu OFM na Biskupa Ordynariusza Diecezji Port Elizabeth w RPA, Zarząd Generalny Zakonu w dniu 02.02. br. wybrał na jego miejsce Fr. Nicodème Kibuzehose OFM z Prowincji Św. Franciszka z Asyżu, która obejmuje obszar Kenii, Ugandy, Ruandy, Burundi, Tanzanii, Malawi, a także wyspy Mauritius i Madagaskar. Fr. Nicodème urodził się 09.10.1954 r. w Rugabano w Burundi (Diecezja Gitega). Do tej pory spełniał w swej Prowincji różne funkcje, szczególnie na płaszczyźnie fromacji początkowej i duszpasterstwa parafialnego. Był również Definitorem i Wikariuszem Prowincji. Na stanowisku Definitora Generalnego będzie pomagał Jednostkom naszego Zakonu na kontynencie afrykańskim.

Współpraca z Wydawnictwem Morcelliana

17.02. br. w siedzibie Papieskiego Uniwersytetu Antonianum w Rzymie, Wydawnictwo Morcelliana zaprezentowało studium Romana Guardiniego dotyczące Św. Bonawentury. W prezentacji wzięli udział Paolo Martinelli, Prezes Franciszkańskiego Instytutu Teologicznego przy PUA; Silvano Zucal, Koordynator naukowy wydania «Opera Omnia» R. Guardiniego oraz Ilario Tolomio, Kurator wydania.


Studium Biblicum Francicanum

Sekretarz Generalny Formacji i Studiów Fr. Vidal Rodríguez, odwiedził Wydział Nauk Biblijnych i Archeologii Papieskiego Uniwersytetu Antonianum, który ma swą siedzibę w Jerozolimie przy Studium Biblicum Francicanum Kustodii Ziemi Świętej.

19.02. br. w klasztorze Flagellazione Fr. Vidal rozmawiał z Dziekanem Studium Biblicum Fanciscanum - Fr. Massimo Pazzinim OFM i Moderatorem Studium Theologicum Jerosolymitanum - Fr. Najibem Ibrahimem OFM, a dzień później spotkał się ze wszystkimi Profesorami Wydziału.
Fromacja Kustodii Ziemi Świętej

W dniach 21-22.02. br. Sekretarz Generalny Formacji i Studiów Fr. Vidal Rodríguez przebywał z braterską wizytą w Domu Formacyjnym Kustodii Ziemi Świętej. W klasztorze Najświętszego Zbawiciela spotkał się z Braćmi odpowiedzialnymi za formację oraz z Profesami czasowymi.


Odwiedziny O. Generała w Indiach

W dniach 16-20.02. br. Minister Generalny Fr. Michel A. Perry OFM wraz Definitorem Generalnym z Fr. Gabrielem Mathiasem OFM, przebywali z braterską wizytą w Prowincji Św. Tomasza Apostoła w Indiach. Główne spotkanie z tamtejszym Prowincjałem, Fr. Babu Jose Pamplany OFM oraz z Braćmi z Prowincji miało miejsce 16.02. w klasztorze Św. Antoniego w Bangalore.


Myśl Św. Bonawentury wyrażona jego językiem

24.02. br. w siedzibie Papieskiego Uniwersytetu Antonianum w Rzymie odbyła się dyskusja panelowa na temat «Myśl Św. Bonawentury wyrażona jego językiem» animowana przez powstałą w 1992 r. przy Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim Szkołę Leksykologiczną i Hermeneutyczną. Moderatorem spotkania był Prof. Andrea Di Maio, a głos w dyskusji zabrali m.in.: Gaetano Piccolo („Doktryna” i „dyscyplina” u Augustyna), Andrea Di Maio („Natura” oraz inne hasła u Bonawentury z Bagnoregio), a także Sara Bianchini („Essai” u Montaigne i „méditation” u Kartezjusza).


Prezentacja książki Angelo Pellegrini

06.03. br. w Sali Laudacji w klasztorze Św. Franciszka we Florencji, zaprezentowano nową książkę Angelo Pellegriniego - Minoritas et libertas, Studium o Św. Franciszku z Asyżu i Franciszkaniźmie XIII i XIV, wydane przez „Studia Franciszkańskie”. W spotkaniu głos zabrali: Stefano Tarocchi i Orlando Todisco.


Nagroda Papieskich Akademii

Również w tym roku Międzynarodowa Papieska Akademia Maryjna przyzna nagrodę w dziedzinie Mariologii. Nagroda w wysokości 20.000 € będzie przyznana pracownikowi naukowemu przed 40 rokiem życia lub nowo powstałym Instytucji. Wszyscy, którzy chcieliby uczestniczyć konkursie powinni przesłać wymagane teksty do 31.05. br. Nagroda zostanie wręczona podczas XIX Posiedzenia Papieskich Akademii. Informacje o regulaminie konkursu Pubblica delle Pontificie Accademie. Per conoscere le modalità del concorso, scrivere a: pami@gmail.com


Kalendarz Ministra Generalnego
Kwiecień 2014:

4-12: Meksyk - Zebranie Konferencji UCLAF

14: Rzym - Spotkanie z Ministrami Generalnymi Rodziny Franciszkańskiej

16-22: Maroko - Odwiedziny Braterskie

23-24: Malta - Odwiedziny Braterskie

25: Sycylia - Regionalne spotkanie Duszpasterstwa Powołań

27: Rzym – Kanonizacja Bł. Jana XXIII i Bł. Jana Pawła II

29: Cortona - Zebranie Delegatów COMPI w służbie ekumenizmu i dialogu

30: Rzym, Papieski Uniwersytet Antonianum - Spotkanie z uczestnikami Kursu SPOS
Diemling, M. e Herbst, T.J. Eds., Interpretando lo „Spirito di Assisi” (Sfide per il Dialogo Interreligioso in un mondo pluralista) - Interpretując „Ducha Asyżu”, Wyzwania dla Dialogu międzyreligijnego w pluralistycznym świecie - (Canterbury: FISC Publications, 2013). Disponibile da www.franciscans.ac.uk . ISBN: 978-0-9566568-9-6.

Pozycja ta zawiera materiał dudniowego spotkania z 2011 r., a konkretnie 13 artykułów, z których autorami czterech z nich są Franciszkanie: Tom Herbst OFM, Bridget Tighe FMDM, Chris Dyczek OFM i Seamus Mulholland OFM; trzech pisarze Anglikańscy, jeden wyznawcy Judaizmu - Marca Sapersteina i jeden naukowca muzułmańskiego - Reza Shah -Kazemi.


MATTEO MUNARI, Il compimento della Torah. Gesù e la Scrittura in Mt 5,17-48 - Wypełnienie Tory. Jezus i Pismo Mt 5,17-48 - (Analecta, 81), Ed. Terra Santa, Gerusalemme 2013, ss. 256.

Co znaczy, że Chrystus nie przyszedł znieść Prawa, ale je wypełnić? Jaki jest związek nauczania Mesjasza z Torą w świetle słów Mt 5,17-48? Jak rozwiązać wyraźne napięcie pomiędzy wiernością Prawu w najmniejszych detalach, o którym mówi Mt 5,18 a „Ja mówię wam” powtórzone sześć razy w dalszej części perykopy? Historia interpretacji Mt 5,17 jest bardzo bogata. Niektórzy odczytywali te słowa w Jezusowym nauczaniu na Górze wyobrażając sobie Jezusa, który przyszedł zastąpić stare Prawo Ewangelią. Inni w Osobie Jezusa widzieli rabina z Galilei, który przyszedł, aby dać swą osobistą interpretację Tory. Książka ta, bazując na studium źródeł judaistycznych i wczesnochrześcijańskich jest pomocą w zrozumieniu tak ważnego zdania dla tożsamości chrześcijańśkiej i jego relacji z judaizmem.


Służba dla Dialogu Ekumenicznego, Międzyreligijnego i Kulturowego

W dniach 24-27.02. br., w Jerozolimie odbyło się zorganizowane przez Kustodię Ziemi Świętej doroczne spotkanie Międzynarodowej Komisji Zakonnej do spraw Dialogu Ekumenicznego, Międzyreligijnego i Kulturowego.

Spotkanie, w którym uczestniczyła grupa blisko 20 Braci miało prawdziwie charakter międzyreligijny, co podkreśla fakt spotkań z przedstawicielami religii Judaistycznej oraz Islamu. Dzięki temu można było poznać religijną mozaikę, jaką na terenie Ziemi Świętej, Egiptu i Syrii tworzą inicjatywy chrześcijańskie, religijne, akademickie i społeczno-kulturalne, które są swego rodzaju „pomostami” zaufania na płaszczyźnie dialogu ekumenicznego na Bliskim Wschodzie i pomiędzy wspólnotami Chrześcijańskimi.

Owocem spotkania stało się specjalne przesłanie członków Komisji, którzy biorąc pod uwagę franciszkańską tożsamość, wyrazili przekonanie, iż możliwym jest spotkanie, wspólne życie i dialog pomiędzy wierzącymi. Błogosławieństwo pokoju jest możliwe ponieważ Bóg tajemniczo przemawia do serca każdego człowieka poprzez doświadczenie reglijne, jakie przeżywa.

(Tekst Przesłania zobacz: www.ofm.org).
Kurs SPOS

Papieski Uniwersytet Antonianum i Biuro Sprawiedliwości Pokoju i Ochrony Stworzenia przy Kurii Generalnej z radością informują, iż najbliższy Kurs SPOS odbędzie się w siedzibie Uniwersytetu w dniach 29.04.-09.05. br. i prowadzony będzie w 3 językach: hiszpańskim, włoskim i angielskim. Chociaż jest on skierowany przede wszystkim do Animatorów SPOS, jest również otwarty dla wszystkich Braci, Osób Konsekrowanych i Świeckich, którzy zainteresowani problematyką, która zawiera się w temacie Kursu: Wykluczeni a Prawa Człowieka: „Ku Kościołowi dla ubogich”: (pax@ofm.org)


NOWY KUSTOSZ

Fr. Yusuf Bagh OFM został wybrany Kustoszem Kustodii Św. Jana Chrzciciela w PakistanieNOWY WIZYTATOR GENERALNY

Fr. Andrew Brophy OFM z Prowincji Wniebowzięcia NMP w USA dla Prowincji Świętych Męczenników Koreańskich w Korei.


Radujcie się...” - List do Osób Konsekrowanych z okazji Roku Życia Konsekrowanego
W ramach przygotowań do obchodów Roku Życia Konsekrowanego 2015 Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego opublikowała list zatytułowany „Radujcie się...”, który przypomina nauczanie Papieża Franciszka skierowane do Osób Konsekrowanych. Jest ono radosnym i wdzięcznym odczytaniem powołania, życia i spełnianej misji powierzonej im przez Boga w łonie Kościoła.
Międzynarodowe Sympozjum nt. dóbr kościelnych

Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego - w perspektywie zapowiedzianych obchodów Roku Życia Konsekrowanego - zorganizowała Międzynarodowe Sympozjum nt. dóbr kościelnych pt.: «Administracja dobrami kościelnymi w służbie humanum i w misji Kościoła», które odbyło się w Audytorium Antonianum w Rzymie, w dniach 08-09.03. br. i podzielone było na cztery sesje. W pierwszym dniu Sympozjum - 8 marca, po pozdrowieniu Kardynała Prefekta wspomnianej Kongregacji uczestnicy wysłuchali relacji czterech prelegentów. Następny dzień Sympozjum - 9 marca rozpoczęła uroczysta Msza Św. celebrowana w Bazylice Św. Antoniego na Lateranie, po której odbyła się kolejna relacja i dyskusja panelowa. Sympozjum zakończyło wystąpnienie Abpa José R. Carballo, Sekretarza Kongregacji.


Definitorium Generalne na audiencji u Papieża Franciszka
W sobotę, 15.03. br. Ojciec Święty Franciszek przyjął na pryatnej audiencji O. Generała wraz z Definitorium. Podczas przyjaznego i braterskiego spotkania Ojciec Święty przypomniał, iż głównym i naglącym zadaniem Braci Mniejszych jest nieść światu Boże Miłosierdzie poprzez świadectwo Ewangelii dawane słowem i życiem.

W kontekście najblizszej Kapituły Generalnej 2015 Papież podkreślił, że bycie „Mniejszymi” jest szczególną łaską, która wyraża się przez życie braterskie w prostocie i ubóstwie oraz w uważnym i troskliwym dzieleniu się z innymi - szczególnie z ubogimi i opuszczonymi.Wspólnota Kurii Generalnej pożegnała J.E. Bpa Vincenta Zungu
10.03. br., przed swym wyzjazdem do Port Elizabeth w RPA, gdzie Papież Franciszek mianował go Biskupem Ordynariuszem tamtejszej Diecezji, Fr. Vincent Zungu pożegnał się ze Wspólnotą Kurii Generalnej podczas uroczystej Dziękczynnej Eucharystii, której przewodniczył.

O. Generał podziękował byłemu Definitorowi Generalnemu za jego pracę dla dobra Zakonu, a O. Gwardian w imieniu całej Wspólnoty złożył Biskupowi nominatowi braterskie życzenia i wręczył pamiątkowy obraz Matki Bożej, która jest Patronką Diecezji Port Elizabeth.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna