Fundacja Aeris FuturoPobieranie 11.19 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar11.19 Kb.

Fundacja Aeris Futuro


ogłasza międzyprzedszkolny i międzyszkolny konkurs plastyczny

Drzewo - mój przyjaciel

Regulamin konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Aeris Futuro.

 2. Celem konkursu jest kształtowanie od najmłodszych lat postawy odpowiedzialności za drzewa rosnące w najbliższym otoczeniu i uświadomienie zależności życia człowieka od zieleni.

 3. Konkurs ma charakter regionalny. Prace na konkurs mogą składać przedszkola i szkoły podstawowe z Krakowa.

 4. Prace mogą być wykonane techniką dowolną (rysunek i grafika, malarstwo, ceramika, rzeźba, tkanina i aplikacja).

 5. Prace mogą być wykonane indywidualnie przez uczniów lub zbiorowo przez klasę.

 6. Jedna placówka może przysłać maksymalnie 3 prace.

 7. Zgłoszenie powinno zawierać:

– nazwę i adres placówki,

– imię i nazwisko przedszkolaka/ucznia oraz grupę/klasę lub grupę/klasę i nazwiska wykonawców (jeśli praca ma charakter zbiorowy),

– imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela).


 1. Prace konkursowe prosimy składać lub przesyłać (decyduje data stempla pocztowego) do dnia 31 października 2007 r. na adres:

Fundacja Aeris Futuro

ul. Sławkowska 26A

31-014 Kraków

z dopiskiem: Konkurs Drzewo – mój przyjaciel 1. Po upływie tego terminu jury powołane przez Wiceprezesa Fundacji Aeris Futuro wyłoni laureatów i wyróżnionych. Uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz dyplomów odbędzie się 16 listopada 2007 r. w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Klubu Ekologicznego w Krakowie przy ul. Sławkowskiej 26 A (dojazd we własnym zakresie).

 2. Prace rozpatrywane będą w 2 kategoriach wiekowych:

W każdej z kategorii zostaną przyznane 3 nagrody główne i 3 wyróżnienia.

 1. Laureaci głównych miejsc otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Wyróżnieni i opiekunowie/ nauczyciele otrzymają dyplomy.

 2. Zwycięskie i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie zorganizowanej Zostań przyjacielem drzew w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Klubu Ekologicznego (adres jak wyżej) oraz zaprezentowane na stronie internetowej Fundacji Aeris Futuro.

 3. Otwarcie wystawy odbędzie się dnia 16 listopada 2007 r., wystawa będzie trwała do 30 listopada 2007 r.

 4. Organizator nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega sobie prawo wykorzystania ich w przyszłości oraz opublikowania w wybranych publikacjach, w tym w formie książkowej, gazetach, periodykach, tygodnikach lub magazynach, jak również na wystawach lub w sieci internetowej, bez konieczności uzyskania oddzielnej zgody Autorów i wypłacania z tego tytułu honorariów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania danych osobowych autorów na liście laureatów.

 5. Niniejszy regulamin jest jawny i zostanie zaprezentowany na stronie internetowej Organizatora www.aeris.eko.org.pl

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna