Funkcje Excela po polsku, angielsPobieranie 140.66 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar140.66 Kb.

Funkcje Excela po polsku, angiels.

Angielski

ACCRINT

ACCRINT

ACCRINTM

ACCRINTM

ACOS

ACOS

ACOSH

ACOSH

ADR.POŚR

INDIRECT

ADRES

ADDRESS

AMORDEGRC

AMORDEGRC

AMORLINC

AMORLINC

ASC

ASC

ASIN

ASIN

ASINH

ASINH

ATAN

ATAN

ATAN2

ATAN2

ATANH

ATANH

BAHTTEXT

BAHTTEXT

BD.ILE.REKORDÓW

DCOUNT

BD.ILE.REKORDÓW.A

DCOUNTA

BD.ILOCZYN

DPRODUCT

BD.MAX

DMAX

BD.MIN

DMIN

BD.ODCH.STANDARD

DSTDEV

BD.ODCH.STANDARD.POPUL

DSTDEVP

BD.POLE

DGET

BD.SUMA

DSUM

BD.ŚREDNIA

DAVERAGE

BD.WARIANCJA

DVAR

BD.WARIANCJA.POPUL

DVARP

BESSELI

BESSELI

BESSELJ

BESSELJ

BESSELK

BESSELK

BESSELY

BESSELY

BIN2DEC

BIN2DEC

BIN2HEX

BIN2HEX

BIN2OCT

BIN2OCT

BRAK

NA

COMPLEX

COMPLEX

CONVERT

CONVERT

COS

COS

COSH

COSH

COUPDAYBS

COUPDAYBS

COUPDAYS

COUPDAYS

COUPDAYSNC

COUPDAYSNC

COUPNCD

COUPNCD

COUPNUM

COUPNUM

COUPPCD

COUPPCD

CUMIPMT

CUMIPMT

CUMPRINC

CUMPRINC

CZAS

TIME

CZAS.WARTOŚĆ

TIMEVALUE

CZĘSTOŚĆ

FREQUENCY

CZY.ADR

ISREF

CZY.BŁ

ISERR

CZY.BŁĄD

ISERROR

CZY.BRAK

ISNA

CZY.LICZBA

ISNUMBER

CZY.LOGICZNA

ISLOGICAL

CZY.NIE.TEKST

ISNONTEXT

CZY.PUSTA

ISBLANK

CZY.TEKST

ISTEXT

DATA

DATE

DATA.WARTOŚĆ

DATEVALUE

DB

DB

DDB

DDB

DEC2BIN

DEC2BIN

DEC2HEX

DEC2HEX

DEC2OCT

DEC2OCT

DELTA

DELTA

DISC

DISC

DŁ, DŁ.B

LEN, LENB

DNI.360

DAYS360

DOLLARDE

DOLLARDE

DOLLARFR

DOLLARFR

DURATION

DURATION

DZIEŃ

DAY

DZIEŃ.TYG

WEEKDAY

DZIŚ

TODAY

EFFECT

EFFECT

ELEMENT.KPI.MODUŁU

CUBEKPIMEMBER

ELEMENT.MODUŁU

CUBEMEMBER

EOMONTH

EOMONTH

ERF

ERF

ERFC

ERFC

EUROCONVERT

EUROCONVERT

EXP

EXP

FACTDOUBLE

FACTDOUBLE

FRAGMENT.TEKSTU,

FRAGMENT.TEKSTU.BMID, MIDB

FV

FV

FVSCHEDULE

FVSCHEDULE

GCD

GCD

GESTEP

GESTEP

GODZINA

HOUR

HEX2BIN

HEX2BIN

HEX2DEC

HEX2DEC

HEX2OCT

HEX2OCT

HIPERŁĄCZE

HYPERLINK

ILE.LICZB

COUNT

ILE.NIEPUSTYCH

COUNTA

ILE.WIERSZY

ROWS

ILOCZYN

PRODUCT

IMABS

IMABS

IMAGINARY

IMAGINARY

IMARGUMENT

IMARGUMENT

IMCONJUGATE

IMCONJUGATE

IMCOS

IMCOS

IMDIV

IMDIV

IMEXP

IMEXP

IMLN

IMLN

IMLOG10

IMLOG10

IMLOG2

IMLOG2

IMPOWER

IMPOWER

IMPRODUCT

IMPRODUCT

IMREAL

IMREAL

IMSIN

IMSIN

IMSQRT

IMSQRT

IMSUB

IMSUB

IMSUM

IMSUM

INDEKS

INDEX

INFO

INFO

INTRATE

INTRATE

IPMT

IPMT

IRR

IRR

ISEVEN

ISEVEN

ISODD

ISODD

ISPMT

ISPMT

JEŻELI

IF

JEŻELI.BŁĄD

IFERROR

JIS

JIS

KOD

CODE

KOMBINACJE

COMBIN

KOMÓRKA

CELL

KOWARIANCJA

COVAR

KURTOZA

KURT

KWARTYL

QUARTILE

KWOTA

DOLLAR

L

N

LCM

LCM

LEWY, LEWYB

LEFT, LEFTB

LICZ.JEŻELI

COUNTIF

LICZ.PUSTE

COUNTBLANK

LICZ.WARUNKI

COUNTIFS

LICZBA.CAŁK

TRUNC

LICZBA.KOLUMN

COLUMNS

LICZNIK.MODUŁÓW.ZESTAWU

CUBESETCOUNT

LITERY.MAŁE

LOWER

LITERY.WIELKIE

UPPER

LN

LN

LOG

LOG

LOG10

LOG10

LOS

RAND

LUB

OR

MACIERZ.ILOCZYN

MMULT

MACIERZ.ODW

MINVERSE

MAX

MAX

MAX.A

MAXA

MAX.K

LARGE

MDURATION

MDURATION

MEDIANA

MEDIAN

MIESIĄC

MONTH

MIN

MIN

MIN.A

MINA

MIN.K

SMALL

MINUTA

MINUTE

MIRR

MIRR

MOD

MOD

MODUŁ.LICZBY

ABS

MROUND

MROUND

MULTINOMIAL

MULTINOMIAL

NACHYLENIE

SLOPE

NETWORKDAYS

NETWORKDAYS

NIE

NOT

NOMINAL

NOMINAL

NORMALIZUJ

STANDARDIZE

NPER

NPER

NPV

NPV

NR.BŁĘDU

ERROR.TYPE

NR.KOLUMNY

COLUMN

OBSZARY

AREAS

OCT2BIN

OCT2BIN

OCT2DEC

OCT2DEC

OCT2HEX

OCT2HEX

OCZYŚĆ

CLEAN

ODCH.KWADRATOWE

DEVSQ

ODCH.STANDARD.POPUL

STDEVP

ODCH.STANDARD.POPUL.A

STDEVPA

ODCH.STANDARDOWE

STDEV

ODCH.STANDARDOWE.A

STDEVA

ODCH.ŚREDNIE

AVEDEV

ODCIĘTA

INTERCEPT

ODDFPRICE

ODDFPRICE

ODDFYIELD

ODDFYIELD

ODDLPRICE

ODDLPRICE

ODDLYIELD

ODDLYIELD

ORAZ

AND

PEARSON

PEARSON

PERCENTYL

PERCENTILE

PERMUTACJE

PERMUT

PHONETIC

PHONETIC

PI

PI

PIERWIASTEK

SQRT

PMT

PMT

PODAJ.POZYCJĘ

MATCH

PODSTAW

SUBSTITUTE

PORÓWNAJ

EXACT

POTĘGA

POWER

POWT

REPT

POZYCJA

RANK

PPMT

PPMT

PRAWDPD

PROB

PRAWY, PRAWYB

RIGHT, RIGHTB

PRICE

PRICE

PRICEDISC

PRICEDISC

PRICEMAT

PRICEMAT

PROCENT.POZYCJA

PERCENTRANK

PRÓG.ROZKŁAD.DWUM

CRITBINOM

PRZESUNIĘCIE

OFFSET

PV

PV

QUOTIENT

QUOTIENT

R.KWADRAT

RSQ

RADIANY

RADIANS

RANDBETWEEN

RANDBETWEEN

RATE

RATE

RECEIVED

RECEIVED

REGBŁSTD

STEYX

REGEXPP

LOGEST

REGEXPW

GROWTH

REGLINP

LINEST

REGLINW

TREND

REGLINX

FORECAST

REJESTR.KOD

REGISTER.ID

ROK

YEAR

ROZKŁAD.BETA

BETADIST

ROZKŁAD.BETA.ODW

BETAINV

ROZKŁAD.CHI

CHIDIST

ROZKŁAD.CHI.ODW

CHIINV

ROZKŁAD.DWUM

BINOMDIST

ROZKŁAD.DWUM.PRZEC

NEGBINOMDIST

ROZKŁAD.EXP

EXPONDIST

ROZKŁAD.F

FDIST

ROZKŁAD.F.ODW

FINV

ROZKŁAD.FISHER

FISHER

ROZKŁAD.FISHER.ODW

FISHERINV

ROZKŁAD.GAMMA

GAMMADIST

ROZKŁAD.GAMMA.ODW

GAMMAINV

ROZKŁAD.HIPERGEOM

HYPGEOMDIST

ROZKŁAD.LIN.GAMMA

GAMMALN

ROZKŁAD.LOG

LOGNORMDIST

ROZKŁAD.LOG.ODW

LOGINV

ROZKŁAD.NORMALNY

NORMDIST

ROZKŁAD.NORMALNY.ODW

NORMINV

ROZKŁAD.NORMALNY.S

NORMSDIST

ROZKŁAD.NORMALNY.S.ODW

NORMSINV

ROZKŁAD.POISSON

POISSON

ROZKŁAD.T

TDIST

ROZKŁAD.T.ODW

TINV

ROZKŁAD.WEIBULL

WEIBULL

RTD

RTD

RZYMSKIE

ROMAN

SEKUNDA

SECOND

SERIESSUM

SERIESSUM

SILNIA

FACT

SIN

SIN

SINH

SINH

SKOŚNOŚĆ

SKEW

SLN

SLN

SQL.REQUEST

SQL.REQUEST

SQRTPI

SQRTPI

STOPNIE

DEGREES

SUMA

SUM

SUMA.ILOCZYNÓW

SUMPRODUCT

SUMA.JEŻELI

SUMIF

SUMA.KWADRATÓW

SUMSQ

SUMA.WARUNKÓW

SUMIFS

SUMA.X2.M.Y2

SUMX2MY2

SUMA.X2.P.Y2

SUMX2PY2

SUMA.XMY.2

SUMXMY2

SUMY.POŚREDNIE

SUBTOTAL

SYD

SYD

SZUKAJ.TEKST,

SZUKAJ.TEKST.BSEARCH, SEARCHB

ŚREDNIA

AVERAGE

ŚREDNIA.A

AVERAGEA

ŚREDNIA.GEOMETRYCZNA

GEOMEAN

ŚREDNIA.HARMONICZNA

HARMEAN

ŚREDNIA.JEŻELI

AVERAGEIF

ŚREDNIA.WARUNKÓW

AVERAGEIFS

ŚREDNIA.WEWN

TRIMMEAN

T

T

TAN

TAN

TANH

TANH

TBILLEQ

TBILLEQ

TBILLPRICE

TBILLPRICE

TBILLYIELD

TBILLYIELD

TEKST

TEXT

TERAZ

NOW

TEST.CHI

CHITEST

TEST.F

FTEST

TEST.T

TTEST

TEST.Z

ZTEST

TRANSPONUJ

TRANSPOSE

TYP

TYPE

UFNOŚĆ

CONFIDENCE

UPŁDNI

EDATE

USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY

TRIM

USZEREGOWANY.ELEMENT.

MODUŁU


CUBERANKEDMEMBER

VDB

VDB

WARIANCJA

VAR

WARIANCJA.A

VARA

WARIANCJA.POPUL

VARP

WARIANCJA.POPUL.A

VARPA

WARTOŚĆ

VALUE

WARTOŚĆ.MODUŁU

CUBEVALUE

WEEKNUM

WEEKNUM

WEŹ.DANE.TABELI

GETPIVOTDATA

WIERSZ

ROW

WŁAŚCIWOŚĆ.ELEMENTU.

MODUŁU


CUBEMEMBERPROPERTY

WORKDAY

WORKDAY

WSP.KORELACJI

CORREL

WYBIERZ

CHOOSE

WYST.NAJCZĘŚCIEJ

MODE

WYSZUKAJ

LOOKUP

WYSZUKAJ.PIONOWO

VLOOKUP

WYSZUKAJ.POZIOMO

HLOOKUP

WYWOŁAJ

CALL

WYZNACZNIK.MACIERZY

MDETERM

XIRR

XIRR

XNPV

XNPV

YEARFRAC

YEARFRAC

YIELD

YIELD

YIELDDISC

YIELDDISC

YIELDMAT

YIELDMAT

Z.WIELKIEJ.LITERY

PROPER

ZAOKR

ROUND

ZAOKR.DO.CAŁK

INT

ZAOKR.DO.NPARZ

ODD

ZAOKR.DO.PARZ

EVEN

ZAOKR.DO.TEKST

FIXED

ZAOKR.DÓŁ

ROUNDDOWN

ZAOKR.GÓRA

ROUNDUP

ZAOKR.W.DÓŁ

FLOOR

ZAOKR.W.GÓRĘ

CEILING

ZASTĄP, ZASTĄP.B

REPLACE, REPLACEB

ZESTAW.MODUŁÓW

CUBESET

ZŁĄCZ.TEKSTY

CONCATENATE

ZNAJDŹ, ZNAJDŹB

FIND, FINDB

ZNAK

CHAR

ZNAK.LICZBY

SIGN

FAŁSZ

FALSE

PRAWDA

TRUE

http://www.tutoria.pl/blog/381-funkcje-excela-po-polsku-angielsku-i-niemiecku


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna