"gdańsk judo cup"Pobieranie 88.66 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar88.66 Kb.

"GDAŃSK JUDO CUP"


SPRAWDZIAN UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNO

- TAKTYCZNYCH W MAŁYM JUDO I JUDO


GDAŃSK, NIEDZIELA 14.VI.2015

Organizator

KS AZS AWFiS GDAŃSK – SEKCJA JUDO


Współorganizatorzy

URZĄD MIASTA GDAŃSKA

UKS GRIZZLY GDAŃSK

UKS MIFUNE GDAŃSK


Termin

14-06-2015 (NIEDZIELA)

Miejsce

Hala Widowiskowo-Sportowa AWFiS Gdańsk ul. Górskiego 1

(wjazd od Al. Grunwaldzkiej!!!)Opłata startowa:

35 zł od każdego startującego

Zasady uczestnictwo

/system rozgrywania zawodów:


1. Prawo startu mają dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 2002 - 2009 .

2. Zawody rozegrane zostaną na ośmiu polach walki .

3. Zawody zostaną rozegrane systemem zgodnie z liczbą zgłoszonych zawodników/czek

(każdy z zawodników ma minimum dwie walki). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywania zawodów na system francuski.

4. Walki repasażowe odbywają się w formule GOLDEN SCORE za wyjątkiem walk o medale.(czas walki 2 minuty dla dzieci, 3 minuty dla przyszłorocznych młodzików)

5. Uczestnicy turnieju powinni posiadać:

-pisemną zgodę rodziców (9-latkowie i młodsi)

- aktualne badania lekarskie (10-latkowie i starsi)

Zgłoszenia sportowe

do zawodów!!!

ZGŁOSZEŃ DOKONUJEMY W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 11.06.2015:

LUB:

 • wysyłając załączony wypełniony ELEKTRONICZNIE drukowanymi literami formularz na judo@awf.gda.pl

Informacji udzielają: Andrzej Rybak 501 065 200, Grzegorz Skoczko 663 245 663

Zawody przeprowadzone zostaną w niżej podanych grupach:

Grupy wiekowe

Weryfikacja, ważenie i odbiór zgody rodziców

Losowanie

Planowane rozpoczęcie walk

Rozgrzewka: trening z Mistrzem

I grupa U10 (małe judo):

Chłopcy: 2006-2007

8:45 – 9:15

9:15 – 10:00

10:00

9:45

II grupa U12 (małe judo):

Dziewczęta:2004-2005

11:00 – 11:30

11:30 – 12:15

12:15

12:00

II grupa U12 (małe judo):

Chłopcy: 2004-2005

11:00 – 11:30

11:30 – 12:15

12:15

12:00

III grupa U7 (małe judo):

Dziewczęta i Chłopcy:2009

13.15 - 13.45

13.45 – 14.30

14:30

14:15

III grupa U8 (małe judo) :

Chłopcy: 2008

13.15 - 13.45

13.45 – 14.30

14:30

14:15

III grupa U10 (małe judo):

Dziewczęta:2006-2008

13.15 - 13.45

13.45 – 14.30

14:30

14:15

IV grupa U14 ( judo):

Chłopcy:2002-2003

15.30 – 16.00

16.00-16.45

16.45

16:30

IV grupa U14 ( judo):

Dziewczęta:2002-2003

15.30 – 16.00

16.00-16.45

16.45

16:30
Kategorie wagowe

Organizator ustali kategorie wagowe, po otrzymaniu zgłoszeń.
Nagrody:

 • 1 – 3 miejsca indywidualne: medale, nagrody rzeczowe

 • 1 – 5 miejsca indywidualne – dyplomy

 • 1 – 6 miejsca w klasyfikacji drużynowej łącznie dz. i chł. puchary,Dekoracja:

Dekoracja zawodników/czek po zakończeniu walk w danej kategorii wagowej .

Informacje:


Dodatkowe informacje o turnieju, zdjęcia, itp. na:

http://judo-team.pl/

https://www.facebook.com/judogdansk

REGULAMIN TURNIEJU


 • Grupa I: U10 (małe judo) Chłopcy: 2006-2007,

 • Grupa II: U12 (małe judo) Dziewczęta: 2004-2005, Chłopcy: 2004-2005

 • Grupa III : U7 (małe judo) Dziewczęta i Chłopcy: 2009

 • Grupa III : U8 (małe judo) Chłopcy: 2008

 • Grupa III :U10 (małe judo) Dziewczęta: 2006-2008

 • Grupa: U14 ( judo) Dziewczęta: 2002-2003, Chłopcy: 2002-2003


1. Czas walki ( małe judo) ciągły 2 minuty, ( judo) ciągły 3 minuty, (przerwy w przypadku interwencji lekarza , poprawienia judogi , wskazówek sędziego skierowanych do walczących).

2. W przypadku remisu ( małe judo, judo) sędzia przedłuża walkę o 30 sekund. Uzyskanie punktu kończy walkę.

3. Walki repasażowe rozgrywane są w systemie „GOLDEN SCORE” za wyjątkiem walk o medale.

4. Nie przyznaje się kar za pasywność U-7,U-10 ( ewentualnie gdy zawodnik rażąco unika walki) i opuszczenie pola walki.

5. Techniki zabronione :

 • techniki poświęcenia (małe judo)

 • rzuty z kolan (małe judo)

 • rzuty z obejmowaniem ramieniem szyi bez chwytu za judogi (małe judo)

 • techniki dźwigni i duszeń (małe judo i judo)

 • inne techniki wynikające z przepisów walki judo

Informacje dodatkowe :

 1. Weryfikacja (potwierdzenie udziału w zawodach) opłata startowego, wg programu - Hala zawodów.

 2. Waga: odbiór zgody rodziców, przegląd badań lekarskich wg programu - Hala zawodów.

 3. Trenerzy dzieci startujących w turnieju , których rodzice nie będą obecni na zawodach zobowiązani są do przekazania organizatorowi pisemnej zgody rodziców do udziału w turnieju. !!!!

 4. W sprawach spornych decyduje sędzia główny turnieju i organizator.

Organizator informuje!:

Każdy startujący po weryfikacji i zważeniu się ma czas wolny do godziny rozpoczynającej rozgrzewkę /walki nie rozpoczną się przed podaną godziną/

W przypadku dużej ilości uczestników rozgrzewka i walki mogą rozpocząć się po podanej godzinie

Uwaga : Każdy uczestnik turnieju powinien posiadać ubezpieczenie od NNW

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu NNW

Organizator : KS AZS AWFiS Gdańsk

Pisemna zgoda rodziców do udziału w turnieju:


Miejscowość:………………….., dnia……………………..Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka :

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………Nazwisko imię dziecka

w Turnieju "GDAŃSK JUDO CUP" w Małym Judo i Judo organizowanym przez KS AZS AWFiS Gdańsk w dniu 14.06.2015r.
…………………………………………………..........................................................

Czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego

Formularz zgłoszenia do zawodów "GDAŃSK JUDO CUP"201, w Małym Judo i Judo:

LP

Imię i Nazwisko

Rok urodzenia

Aktualna waga

Klub sportowy

Imię i Nazwisko Trenera

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna