Geniusz muzyczny Henryka Wieniawskiego Cele lekcjiPobieranie 20.69 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar20.69 Kb.

Geniusz muzyczny Henryka Wieniawskiego

1. Cele lekcji

a) Wiadomości


Zapoznanie uczniów z życiem i twórczością polskiego kompozytora Henryka Wieniawskiego. Wskazanie charakterystycznych cech stylistycznych, form i gatunków dzieł tego twórcy. Poznawanie dorobku polskiej kultury muzycznej poprzez percypowanie utworów Wieniawskiego. Wyrażanie swoich emocji i wzbogacanie przeżyć estetycznych ułatwiających przyswajanie wiedzy o muzyce.

b) Umiejętności


Uczeń potrafi:

 1. Opisać życie i twórczość Henryka Wieniawskiego.

 2. Wskazać najważniejsze cechy stylistyczne kompozycji Henryka Wieniawskiego.

 3. Przedstawić najważniejsze gatunki i formy stosowane w twórczości Henryka Wieniawskiego.

 4. Przedstawić obsadę wykonawczą stosowaną przez kompozytora.

 5. Wyjaśnić rolę i funkcję skrzypiec w utworach Henryka Wieniawskiego.

 6. Rozpoznawać w słuchanych utworach rytmy narodowych tańców polskich.

 7. Rozpoznawać przynajmniej trzy utwory słuchane na lekcji.

 8. Wyjaśnić znaczenie Henryka Wieniawskiego w kulturze polskiej i światowej.2. Metoda i forma pracy


 • Aktywne słuchanie muzyki.

 • Pogadanka z elementami dyskusji i refleksji.

 • Aktywizująca praca uczniów w grupach.

3. Środki dydaktyczne


 1. Podręcznik: W. Panek, Świat muzyki, ZAKR, Warszawa 1986.

 2. Stanowisko do odtwarzania muzyki.

 3. Płyta z nagraniami utworów Henryka Wieniawskiego:

4. Karta pracy ucznia.

4. Przebieg lekcji

a) Faza przygotowawcza


 1. Sprawdzenie obecności.

 2. Sprawdzenie zadania domowego.

 3. Podanie tematu lekcji.

(10 min.)

b) Faza realizacyjna


1. Zapoznanie uczniów (metodą opisu) z życiem i postacią kompozytora Henryka Wieniawskiego. Omówienie najważniejszych cech jego stylu. • Notatka:

Henryk Wieniawski – urodził się 10 lipca 1835 w Lublinie a zmarł 31 marca 1880 w Moskwie. Polski skrzypek, kompozytor i pedagog. Pochodził z żydowskiej rodziny, spod lubelskiej Wieniawy, która na początku XIX wieku przyjęła chrześcijaństwo. Jego ojciec, Tadeusz, był znanym chirurgiem, matka, Regina z domu Wolff, bardzo dobrze grała na fortepianie. Dom Wieniawskich był prawdziwym lubelskim salonem. Odwiedzali go wybitni artyści, tu odbywały się koncerty, spotkania literackie i dyskusje. Pierwszą nauczycielką Henryka była jego matka, potem zaś uczył się u Jana Hornziela, skrzypka Teatru Wielkiego w Warszawie i Stanisława Serwaczyńskiego, solisty i koncertmistrza Opery Budapeszteńskiej. W 1850 rozpoczął, wraz z bratem Józefem, działalność koncertową, występując początkowo we wszystkich większych miastach carskiego imperium, następnie w wielu krajach europejskich, wszędzie wzbudzając nieopisany entuzjazm. Współpracę z bratem zakończył w 1855. Po wielu dalszych sukcesach przyjął w 1860 funkcję pierwszego skrzypka dworu carskiego i solisty Rosyjskiego Towarzystwa Muzycznego. Po 12 latach opuścił Rosję i udał się z Antonim Rubinsteinem na wielkie tournèe koncertowe po Stanach Zjednoczonych. Wskutek nasilających się dolegliwości serca i nadmiernej otyłości w ostatnich latach życia koncertował na siedząco. Zmarł w Moskwie, w domu Nadieżdy von Meck. Pochowany został w Warszawie. W manifestacyjnym pogrzebie uczestniczyło 40 tysięcy osób.

2. Wysłuchanie i percepcja Rondo alla polacca e-moll. Wskazanie elementów charakterystycznych i stylistycznych twórczości Henryka Winiawskiego.

3. Przedstawienie najważniejszych dzieł Henryka Wieniawskiego. Omówienie twórczości kompozytora i wskazanie najważniejszego instrumentu w twórczości Wieniawskiego – skrzypiec.


 • Notatka:

Większość kompozycji Henryka Wieniawskiego przeznaczonych jest na skrzypce solo lub z towarzyszeniem innych instrumentów. Wieniawski pisał przede wszystkim mazurki, koncerty skrzypcowe, ronda, wariacje, fantazje, polonezy, kujawiaki. W swojej twórczości nawiązywał do narodowych tańców polskich a swoje większe dzieła stylizował lub wplatał w nie elementy narodowe.

 1. Wysłuchanie i percepcja Kujawiaka a-moll (metodą pogadanki). Wskazanie charakterystycznych cech kujawiaka. Omówienie budowy utworu i brzmienia.

(25 min.)c) Faza podsumowująca


Zapoznanie uczniów z festiwalami i konkursami im. Henryka Wieniawskiego. Wysłuchanie i percepcja Etudes-caprices na dwoje skrzypiec op. 18.


 • Notatka:

Od 1935 odbywa się co 5 lat (z wyjątkiem okresu okupacji) Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Henryka Wieniawskiego, przeznaczony dla skrzypków do 30 roku życia. Pierwszy konkurs odbył się z inicjatywy Adama Wieniawskiego, bratanka słynnego skrzypka, w 1935 w Warszawie. Drugi konkurs miał miejsce dopiero w 1952 r. w Poznaniu, gdzie odbywa się do dziś.

(10 min.)


5. Bibliografia


a. J. Ekiert, Bliżej muzyki. Encyklopedia, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1994.

6. Załączniki

a)Karta pracy ucznia


Powtórzenie najważniejszych zagadnień związanych z tematem lekcji.

b) Zadanie domowe©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna