Gimnazjum Kłomnice Treści obowiązujące do sprawdzianu z zakresuPobieranie 9.45 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar9.45 Kb.
Klasa III

Gimnazjum KłomniceTreści obowiązujące do sprawdzianu z zakresu

Ziemie polskie w latach 1815 – 1849

 1. Znajomość postaci:

Walerian Łukasiński, Ksawery Drucki – Lubecki, Hipolit Cegielski, Aleksander I, Mikołaj I, Piotr Wysocki, Józef Chłopicki, Emilia Plater, Józef Sowiński, Joachim Lelewel, Adam Czartoryski, Szymon Konarski, Wiktor Heltman , Piotr Ściegienny, Ludwik Mierosławski, Jan Tyssowski, Edward Dembowski, Jakub Szela, Józef Bem Stanisław Staszic, Samuel Linde, Fryderyk Chopin, Jan i Jędrzej Śniadeccy, Tytus Działyński, Józef Maksymilian Ossoliński, Adam Mickiewicz.

 1. Decyzje kongresu wiedeńskiego dotyczące ziem polskich.

 2. Ustrój Królestwa Polskiego.

 3. Polityka gospodarcza Ksawerego Druckiego – Lubeckiego.

 4. Działalność kaliszan oraz tajnych organizacji spiskowych w Kongresówce..

 5. Na czym polegał pruski edykt regulacyjny z 1823 r.

 6. Przyczyny wybuchu powstania listopadowego.

 7. Przebieg powstania listopadowego – najważniejsze bitwy.

 8. Przyczyny upadku powstania listopadowego.

 9. Zmiany ustrojowe w Królestwie Polskim po 1832 r.

 10. Najważniejsze punkty programu politycznego Hotelu Lambert.

 11. Działalność organizacji: Komitet Narodowy Polski, Młoda Polska, Zemsta Ludu.

 12. Główne tezy programu Towarzystwa Demokratycznego Polskiego.

 13. Poglądy działaczy Gromad Ludu Polskiego.

 14. Sprawa chłopska wśród organizacji emigracyjnych.

 15. Przebieg powstania krakowskiego.

 16. Jaką rolę odegrali urzędnicy austriaccy w rabacji galicyjskiej.

 17. Skutki upadku powstania krakowskiego.

 18. Przebieg Wiosny Ludów na ziemiach polskich.

 19. Najważniejsze osiągnięcia kultury polskiej w I poł. XIX w.

 20. Szkoły wyższe, biblioteki i towarzystwa naukowe – znaczenie.

 21. Represje Rosjan wobec kultury polskiej po upadku powstania listopadowego.

 22. Wyjaśnij pojęcia:

detronizacja, emisariusz, Wielka Emigracja, uwłaszczenie, rabacja galicyjska, statut organiczny, uwłaszczenie, dyktator, Królestwo Polskie, Wielkie Księstwo Poznańskie, Rzeczpospolita Krakowska, Towarzystwo Demokratyczne Polskie, Hotel Lambert, Bazar.

 1. Ważne daty:

1815, 1830, 1831, 1832, 1846, 1848.

opr. dr Robert Owczarek


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna