Gmina I miastoPobieranie 6.44 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar6.44 Kb.

GMINA I MIASTO

LWÓWEK ŚLĄSKI

Al. Wojska Polskiego 25 A 59-600 Lwówek Śląski

tel. 075 6477888 fax. 075 6477889


PN – EN ISO 9001:2001


email: urzad@lwowekslaski.pl, www.lwowekslaski.pl


IN.270.09.13.2011.KD

Lwówek Śląski dnia 10.03.2011r.


Wg rozdzielnika


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Udzielenie kredytu długoterminowego, złotowego w wysokości 17 000 000,00 zł dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski”.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759) informuje o zmianie SIWZ poprzez:


Uzupełnienie dokumentacji przetargowej poprzez zamieszczenie drugiego egz. dokumentu w lepszej jakości graficznej o nazwie „Szacunkowa prognoza długu na okres kredytowania stan na grudzień 2010r.”, pierwszy egz. zamieszczony został w dniu 03.03.2011r.

BURMISTRZ

GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI

/-/ Ludwik Kaziów


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna