Gmina police zapraszaPobieranie 269.76 Kb.
Strona1/6
Data09.05.2016
Rozmiar269.76 Kb.
  1   2   3   4   5   6


OLGIERD WACŁAWIK

GMINA POLICE ZAPRASZA
PRZEWODNIK

OD AUTORA

Od wielu lat przemierzam różne zakątki Pomorza Zachodniego. Widziałem wiele ciekawych miejsc, ale tylko tutaj nad rzeką Gunicą w rezerwacie Świdwie zobaczyłem zimorodka polującego na ryby. Jest to widok, którego szybko nie zapomnisz.

Jeżeli interesujesz się architekturą, to proponuję odwiedzić kościół w Tatyni, gdzie znajdziesz ciekawe rozwiązanie architektoniczne w postaci jednej podpory konstrukcji dachu.

Zwolennikom aktywnego wypoczynku polecam żeglowanie po wodach Zalewu Szczecińskiego. Łopot żagli na wietrze, bryzgi fal – to niezapomniane przeżycia, których warto zaznać.

Mam nadzieję, że przedstawione w przewodniku walory przyrodnicze flory i fauny „Zielonej Gminy Police”, wpłyną na wzrost zainteresowania ze strony turystów z niedalekiego Szczecina i okolic.

Rozwijająca się komunikacja udowadnia, że możliwości poznania tego terenu będą nam zazdrościć nie tylko mieszkańcy innych regionów Polski, ale również i sąsiedzi z Niemiec.


W poszukiwaniu urokliwych zakątków w lasach, nad jeziorami oraz nad Odrą i Zalewem Szczecińskim, zapraszam do wspólnej wędrówki z przewodnikiem.

SPIS TREŚCI
1. Położenie geograficzne i administracyjne ……………………...……...

str. 5

2. Komunikacja w gminie …………………………………………...…...

str. 7

3. Baza noclegowa i gastronomiczna ………………………………...…..

str. 8

4. Krótki zarys historyczny ……………………………………………....

str.10

5. Wybrane daty z historii regionu ……………………………………….

str.13

6. Wycieczki piesze – wykaz …………………………………………….

str.14

7. Wycieczki rowerowe – wykaz ………………………………………...

str.14

8. Wycieczki różne – wykaz ……………………………………………...

str.14

9. Szlak miejski (trasy miejskie) najważniejszych miejsc w Policach …...

str.15

10. Szlak pieszy - Police - Trzeszczyn - Stare Leśno – Bartoszewo …......

str.18

11. Szlak pieszy - Mścięcino - Dąb Bogusława X - Szczecin - Osów -

Las Arkoński …………………………………………………………


str.21


12. Szlak pieszy - Tanowo - Komorze Góry - Leśno Górne – Pilchowo ...

str.22

13. Szlak pieszy - Szczecin Skolwin – Przęsocin - Dolina Siedmiu

Młynów - Las Arkoński ……………………………………………...


str.23


14. Ekologiczna ścieżka rekreacyjno- dydaktyczna ……………………...

str.24
15. Ścieżka dydaktyczno - turystyczna w Policach Hydriewerke
Pőlitz AG …………………………………………………………......

str.25


16. Wstęp do turystyki rowerowej …………………………………….....

str.27

17. Trasa rowerowa po okolicach Polic - szlakami turystycznymi

Puszczy Wkrzańskiej …………………………………………………


str.28


18. Trasa rowerowa do puszczy Wkrzańskiej ……………………………

str.28

19. Rowerem wokół Wzgórz Warszewskich …………………………….

str.29

20. Przez puszczę Wkrzańską, rezerwat ornitologiczny „Świdwie”,

pogranicze polsko - niemieckie …………………………………….


str.30


21. Wyprawa rowerami wzdłuż Odry, Zalewu Szczecińskiego, granicy

z Niemcami, przez Puszczę Wkrzańską …………………………...


str.30


22. Znakowany szlak rowerowy „Puszcza Wkrzańska” …………………

str.31

23. Znakowany szlak rowerowy, „Szlak parków i pomników przyrody

w Powiecie Polickim” - część I ………………………………………


str.32


24. Międzynarodowa trasa rowerowa po regionie „Pomerania” (w tym

również po Gminie Police) …………………………………………...


str.33


25. Międzynarodowy szlak rowerowy na około Zalewu Szczecińskiego ..

str.34

26. Turystyka wodna - kajakowa, żeglarstwo ……………………………

str.35

27. Wyprawa kajakiem rzeką Wkrą od Warnitz do Ueckerműnde ………

str.36

28. Turystyka konna ……………………………………………………...

str.39

29. Ośrodek jeździecki „U Ani” w Bartoszewie …………………………

str.39

30. Jeździecki klub sportowy Equus w Leśnie Górnym koło Pilchowa.

Stajnia sportowa Leśno Górne ……………………………………….


str.39


31. Gospodarstwo rolne i hodowla koni w Pilchowie ……………………

str.39

32. Hodowla koni i jazda konna w Tanowie …………………………...

str.40

33. Gospodarstwo agroturystyczne - „Koński Gaj” w Tanowie …………

str.40

34. Wycieczka autokarem wokół Puszczy Wkrzańskiej …………………

str.41

35. Police - gmina zielona. Walory krajobrazowe i ornitologiczne ……...

str.46

36. Słowniczek krajoznawczy ……………………………………………

str.52

37. Bezpieczeństwo na wycieczkach pieszych i rowerowych – uwagi

autora ………………………………………………………………....


str.62


38. Ważniejsze cykliczne imprezy kulturalne i sportowe ………………..

str.64

39. Wykaz literatury ……………………………………………………...

str.65

40. Spis map ……………………………………………………………...

str.66

41. Opracowania różne …………………………………………………...

str.67

42. Ważniejsze telefony ………………………………………………….

str.68


POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE
Gmina Police należy do większych w województwie Zachodniopomorskim. Położona jest na Nizinie Szczecińskiej (Równinie Wkrzańskiej). Zajmuje obszar 25 142 ha i liczy ponad 42 tysiące mieszkańców. Obszar gminy podzielono na 12 sołectw (oprócz miasta Police). Gmina Police na północy graniczy z gminą Nowe Warpno, na południe ze Szczecinem i gminą Dobra Szczecińska, przez Roztokę Odrzańską i Odrę, na wschodzie z gminą Goleniów, na zachodzie, za granicą z Niemcami z powiatem Uecker-Randow, na terenie landu Meklemburgia - Pomorze Przednie. Gmina Police znajduje się w północno-zachodniej części województwa Zachodniopomorskiego, nad Odrą, Roztoką Odrzańską, Zalewem Szczecińskim, granicą polsko-niemiecką. Znaczną jej część zajmuje Puszcza Wkrzańska, stanowiąca doskonały teren do uprawiania wędrówek pieszych po znakowanych szlakach turystycznych, wycieczek rowerowych oraz jeździectwa. Położona na terenie gminy, nad Zalewem Szczecińskim, Trzebież, jest dużym ośrodkiem żeglarstwa, znanym w Polsce. Trzebież jest również portem pasażerskim i rybackim. To w Trzebieży szkolą się żeglarze, tu zaczynają się i kończą regaty żeglarskie, których trasy przebiegają po Bałtyku, Zalewie Szczecińskim, Jeziorze Dąbskim i Odrze. Potentatem gospodarczym Gminy Police są Zakłady Chemiczne „Police” SA, zatrudniające około 2700 pracowników, głównie mieszkańców gminy. Zakłady należą do największych producentów nawozów i bieli tytanowej w Polsce. Występujące na terenie gminy lasy Puszczy Wkrzańskiej, oraz liczne akweny wodne, mogą stać się zapleczem turystyczno-wypoczynkowym dla mieszkańców leżącego w niedalekiej odległości Szczecina. Podobną rolę gmina może odgrywać dla sąsiednich regionów Niemiec. Trzeba również wspomnieć o roli rezerwatu ornitologicznego Świdwie, nie tylko jako miejsca pobytu lokalnego ptactwa wodnego, ale również i ptactwa przelotnego. Oprócz tego tereny leśne mogą stać się miejscem odpoczynku dla ludzi poszukujących ciszy i spokoju.

Miejscowa ludność może aktywnie uczestniczyć w społeczno -gospodarczym i kulturalnym życiu Gminy. Mieszkańcy gminy mają niewątpliwie wielką szansę zainteresować walorami i potencjalnymi możliwościami gospodarczymi i turystycznymi mieszkańców pobliskiego Szczecina oraz zachodnich sąsiadów z Niemiec.

Gmina Police leży na terenach Równiny Wkrzańskiej, która rozciąga się na południowy - zachód od polskiej części Zalewu Szczecińskiego i liczy około 340 km2 powierzchni. Jej południową granicę stanowią Wzgórza Warszewskie.

Równina znajduje się na wysokości od kilkunastu do ok. 20 m. n.p.m. i jest zbudowana z grubych serii piaszczystych powstałych pod koniec epoki lodowcowej1. Jej powierzchnię urozmaicają liczne pagórki i wały wydmowe, osiągające ok. 40 m. n.p.m., zatorfione obniżenia terenu, a także rozległe kotliny wytopiskowe.


W jednej z takich kotlin znajduje się jezioro Świdwie, znany rezerwat ornitologiczny. Niektóre obniżenia są także zajęte przez płytkie jeziora: jezioro Piaski i jezioro Karpino.

 • Większa część równiny Wkrzańskiej jest porośnięta borami sosnowymi, tworzącymi zwarty kompleks Puszczy Wkrzańskiej.

 • Klimat równiny odznacza się największą ilością dni słonecznych i ciepłych, bezdeszczowych, a także najmniejszą liczbą dni z dużym zachmurzeniem. Natomiast pogody przymrozkowe i mroźne, są tutaj notowane najrzadziej w Polsce.

 • Na równinie pojawiają się piaski i wydmy śródlądowe. Piaszczyste tereny oraz wydmy porastają murawy piaskowe i suchy bór chrobotkowy, zaś siedliska świeże, bory mieszane, dębowo-sosnowe. W drzewostanach dębowych osobliwością pomorską jest wiciokrzew pomorski. Jest to prawdziwa ozdoba lasów, piękne pnącze – nasza „liana”, jakiej nie spotkamy w pozostałych lasach Polski. Bór świeży ma runo złożone głównie z niskich krzewinek takich jak: borówka czarna, borówka brusznica, wrzos zwyczajny; oraz różne zioła, paprocie, mchy i grzyby.

1Najbardziej widoczny w terenie zespół wydm stanowią „Komorze Góry” 41 m. n.p.m. i „Piaskowa Góra” 37 m. n.p.m. natomiast większe obszary torfowiskowe zalegają nad rzeczką Karpiną i w okolicach jeziora Świdwie (rezerwat ptasi). Jest tu też kilka śródleśnych jezior, które ożywiają tutejszy krajobraz, a także malownicza rzeczka Gunica płynąca w poprzek puszczy i uchodząca do Roztoki Odrzańskiej. Puszczę Wkrzańską przecina z północy na południe granica pomiędzy Polską, a Niemcami.

KOMUNIKACJA W GMINIE
Gminę Police ze Szczecinem i „resztą świata” łączą dwie drogi: „115” z Nowego Warpna przez Tanowo do Szczecina i „114” z Nowego Warpna przez Trzebież, Police, również do Szczecina. Dlatego dla gminy decydującą rolę odgrywa komunikacja autobusowa przewożąca w obie strony pracujących w obu miastach, uczniów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych oraz turystów.
LINIE AUTOBUSOWE ZWYKŁE

Nr „101” Jasienica – Plac Rodła ( przez Police) 33 minuty

Nr „102” Police ( szkoła)- Gocław (przez Skolwin) 12 minut

Nr „103” Zakłady Chemiczne- Głębokie (przez Tanowo) 38 minut

Nr „106” Police (rynek)- Głębokie ( przez Leśno Górne) 25 minut

Nr „107” Osiedle Chemik- Plac Rodła (przez Przęsocin) 37 minut

Nr „109” Police (rynek)- Police(szkoła) ( w dni nauki szkolnej!) 18 minut

Nr „111” Police (rynek)- Zajezdnia Police 18 minut

NOCNE:

Nr „506” Police – Pomorzany (przez Skolwin)Nr „512” Zajezdnia Police- Dworzec Główny PKP Szczecin

LINIE AUTOBUSOWE POŚPIESZNE:

„F” Osiedle Chemik- Plac Rodła (tylko w dni powszednie w godzinach

szczytu).

Pewnym uzupełnieniem wymienionych linii autobusowych jest linia firmy „Ever- Trans”, która prowadzi swoimi pojazdami przewóz pasażerów z „Centrum Kinga” do Nowego Warpna i do Trzebieży. Linia jest czynna od godziny 5:00 rano do 20:50 wieczorem. Ta sama firma zorganizowała przejazdy ekspresowe na trasie linii „107” i pośpiesznej „F”, 19 - osobowym, przytulnym, klimatyzowanym busem. Czas przejazdu do Szczecina trwa 25 minut.

Podobny przebieg trasy busowej ma firma „Krajan”, której busy odjeżdżają spod CHU „Kinga” do Nowego Warpna 9 razy dziennie. Funkcjonuje również linia samorządowa do Trzebieży. Rozkłady wszystkich wymienionych linii autobusowych znajdują się na przystankach. Przewóz osób na trasie Szczecin - Dworzec PKS - do Nowego Warpna prowadzi Państwowa Komunikacja Autobusowa.


Linią kolejową przebiegającą przez gminę przewozi się tylko towary. Głównie w kierunku do Szczecina, Trzebieży oraz do Zakładów Chemicznych „Police” S.A.

Do najbliższych przejść granicznych są następujące odległości: Lubieszyn – 40 km, Kołbaskowo - 40 km. Do terminali promowych: Trzebież - 15 km, Nowe Warpno - 30 km, Świnoujście - 130 km. Do najbliższych portów lotniczych: Goleniów - 55 km, Poznań - 245 km, Gdańsk - 360 km, Warszawa - 540 km.


BAZA NOCLEGOWA I GASTRONOMICZNA

NOCLEGI W GMINIE POLICE

MIASTO POLICE: 1. Hotel Dobosz – ul. Wróblewskiego, pokoje 1,2,3 - osobowe, telefon –recepcja 091 317 57 58

 2. Hotel sportowy OSiR Police – ul. Siedlecka 1; 20 miejsc noclegowych, telefon - sekretariat 091 317 54 79

 3. Internat Zespołu Szkół w Policach - ul. Siedlecka 6a, pokoje 3 - osobowe, wspólny ciąg sanitarny na każdym piętrze

 4. Internat OSW nr 1 – ul. Kresowa 27; 30 miejsc noclegowych, istnieje możliwość wyżywienia

TRZEBIEŻ: 1. Pasat Ośrodek Wypoczynkowy – ul. Spacerowa 4; 40 miejsc noclegowych w 8 domkach (TV, węzeł sanitarny, aneks kuchenny), możliwość wyżywienia, telefon Biuro Podróży Maria: 091 433 07 67

 2. Gminne Centrum Edukacji i Rekreacji – ul. Leśna 15; 70 miejsc noclegowych w 5 domkach, pokoje 2,3,4 - osobowe ze wspólnym węzłem sanitarnym, możliwość wyżywienia, telefon – sekretariat OSiR 091 317 54 79


NOCLEGI W OKOLICY:


 1. Brzózki Ośrodek Konferencyjno – Wypoczynkowy - 50 miejsc noclegowych w domkach o podwyższonym standardzie z możliwością wyżywienia

 2. Podgrodzie Centrum Integracji i Rehabilitacji - 55 miejsc noclegowych w 3 wolnostojących budynkach mieszkalnych, pokoje 2,3,4 - osobowe ze wspólnym węzłem sanitarnym, telefon - recepcja 091 321 97 17


BAZA GASTRONOMICZNA:
MIASTO POLICE

 1. Stołówka w Białej Szkole, ul. Siedlecka 6a

 2. Restauracja Anataz, ul. Wróblewskiego

 3. Sprint – Bar, ul. Siedlecka 1

 4. Pub Sport, ul. Wyszyńskiego 6

 5. Pizzeria Palermo, ul. Wyszyńskiego 6

 6. Pizzeria Quattro, ul. Wyszyńskiego 13

 7. „U zbyszka”, ul. Wyszyńskiego 13

 8. Akropolis Grill, ul. Wyszyńskiego, Bankowa

 9. Extra Grill Bar, ul. Bankowa

 10. Pizzeria Pasieka, ul. Piłsudskiego

 11. Kuchnia Chińska, ul. Piłsudskiego

 12. Kuchnia Chińska, ul. Wyszyńskiego

 13. Restauracja Al. Toro, ul. Grunwaldzka 15

 14. Klub Nauczyciela, ul. Barnima

 15. Cafe MOK, ul. Siedlecka

TRZEBIEŻ


 1. Tawerna Afrakta

 2. Restauracja Delfin

 3. Restauracja PortowaKRÓTKI ZARYS HISTORYCZNY

Obrazy z przeszłości zanim powstały Police.


 • najstarsze ślady człowieka na omawianym terenie, zostały odnalezione w okolicach jeziora Świdwie, w Bolkowie, badania archeologiczne zgromadziły 876 krzemiennych okazów, sprzed 8.000 lat p.n.e. Była to broń i proste narzędzia codziennego użytku. W tym czasie osadnictwo było rozproszone, krótkotrwałe, położone głównie wzdłuż rzek i jezior;

 • natomiast początki osadnictwa wczesnośredniowiecznego z pierwszej połowy IX wieku występują na Mścięcińskim Wzgórzu. Była to osada otwarta między obecnymi ulicami Asfaltową i Dębową. Ówcześni ludzie prowadzili gospodarkę rolniczą, zajmowali się hodowlą zwierząt oraz rybołówstwem. Największy rozwój grodu nastąpił pod koniec IX wieku i na początku X wieku. Gród przyczynił się do powstania Polic;

 • na początku XII wieku rozpoczął się powolny proces przesiedlania się mieszkańców grodu w Mścięcinie w okolice dzisiejszego rynku w Policach. W 1237 roku Szczecin otrzymał prawa miejskie, a w 1260 roku Police. Jednak w następnych latach Police zostały podporządkowane Szczecinowi na wiele lat;

 • w XII wieku na tereny Pomorza Zachodniego napływali zakonnicy różnych reguł. Zakonnicy w tym czasie spełniali pozytywną rolę, ucząc uprawy roli, sadownictwa, hodowli zwierząt, pszczelarstwa, rybołówstwa i chmielarstwa. W połowie XIII wieku w Jasienicy osiedlili się Augustianie na wzgórzu przy rzece Gunicy. W 1299 roku poświęcono kościół i niedługo potem klasztor;

 • 9 lat po nadaniu praw miejskich Policom w 1269 roku powstał kościół Mariacki, który w wyniku pożaru stał się ruiną. Po nim pozostała na rynku kaplica, która jest przykładem późnogotyckiej architektury sakralnej. Portal wejściowy, ściany z blendami, fryzy, laskowane wnęki, szczyt z widniejącymi sterczynami, stromy dach tworzą obecnie piękną namiastkę świątyni w krajobrazie miasta;

 • zależność Polic od Szczecina była długotrwała bo aż do 1808 roku czyli przez 487 lat. Oprócz tego Police były nękane przez Szwedów, Francuzów i Prusaków;

 • wiek XII i XIII był korzystnym okresem dla powstawania małych, rzecznych portów rybackich. Taki port powstał też w Policach. Podobne powstały w okolicach: w Nowym Warpnie, Trzebieży i Szczecinie. Porty te spełniały ważną rolę w rozwoju handlu na Pomorzu. Jednak wszystkie wymienione i inne przy ujściu Odry z czasem zostały podporządkowane Szczecinowi. Rzeczny port Polic został zbudowany przy ujściu rzeki Łarpi, niedaleko od rynku miejskiego. Łarpią docierały do miasta małe statki rzeczne. Port, tak jak mała stocznia łodzi rybackich był czynny do końca II wojny światowej;

 • Drogoradz w XVII wieku był miejscem wydobywania rudy darniowej o zawartości 15 % żelaza, gdzie najpierw w tzw. dymarkach, a następnie w piecach szybowych, a od 1740 roku w wielkich piecach hutniczych wytapiano żelazo;

 • w 1808 roku Police zostały zwolnione od wszelkich zobowiązań w stosunku do Szczecina. W 1821 roku uzyskały regularne połączenie żeglugowe ze Szczecinem. W 1897 roku miasto zostało połączone linią kolejową ze Szczecinem, które zostało później przedłużone do Jasienicy i Trzebieży. W 1827 roku zbudowano szpital, w 1910 roku kościół przy ulicy Młyńskiej, gazowe lampy zmieniono na elektryczne. W 1920 roku uruchomiono przeprawę promową Police - Święta, skracającą drogę do miast północno - zachodniego Pomorza. W 1938 roku postanowiono wybudować w Policach zakład produkujący paliwo dla wojsk niemieckich;


  1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna