Gminny program opieki nad zabytkamiPobieranie 1.33 Mb.
Strona1/9
Data08.05.2016
Rozmiar1.33 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Załącznik do Uchwały Nr V/32/11

Rady Miejskiej w Piszu

z dnia 28 stycznia 2011 r.


GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI
GMINY PISZ
2011 - 2014P i s z
2010

SPIS TREŚCI


I.

Wprowadzenie

s. 4

II.

Uregulowania formalno – prawne

s. 5-11

II.1.

Prawo samorządowe


s. 5

II.2.

Prawo w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami

s. 5-11

II.2.1.

Wybrane przepisy ogólne oraz formy i sposoby ochrony zabytków i opieki nad zabytkami

s. 5-9


II.2.2.

Organy ochrony zabytków

s. 8-10

II.2.3.

Podstawy prawne sporządzania i główne cele gminnego programu opieki

s. 10-11

III.

Założenia zawarte w strategicznych dokumentach wykorzystane do opracowywania programu opieki nad zabytkami


s. 11-29

III.1.

Założenia wynikające z tez do krajowego i wojewódzkiego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami


s. 11-15

III.2.

Założenia zawarte w Narodowej Strategii Kultury na lata 2004-2020

s.15-16

III.3.

III.4.

IV.

Program opieki nad zabytkami a Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Strategia Rozwoju Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Program opieki nad zabytkami a akty prawa miejscowego

Chronione zabytki Gminy i Miasta Piszs. 16-19

s.19-34

s. 34-38

IV.1
IV.1.1.

IV.1.2.


Zabytki wpisane do Rejestru Zabytków Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Rejestr zabytków nieruchomych.

Rejestr zabytków ruchomych.s. 34-36

s.35-37


s. 37-38

IV.1.3.

IV.2.

IV.3

IV.3.1

IV.4.
V.

V.1.

V.1.1.


V.1.2.

V.1.3.


V.1.4.

V.1.5.


V.1.6.

V.2.

V.3.

V.4.

VI.

VI.1.

VI.2.

VI.3.
VII.
VIII.

VIII.1.

VIII.2.
VIII.3.

IX.
X.
XI.
TABELA 1.1.

TABELA 1.2.

TABELA 2.

XII.

TABELA 3.1.


TABELA 3.2.
TABELA 4.Rejestr zabytków archeologicznych

Zabytki wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków

Placówki muzealne

Muzeum Ziemi Piskiej

Ochrona krajobrazu kulturowego miasta i gminy w dokumentach prawa miejscowego

Charakterystyka zasobów kulturowych Gminy i Miasta Pisz

Rys historyczny

Pradzieje

Osadnictwo na terenie gminy w XIII-XVI wieku

Przemiany w XVII-XVIII wieku

Wiek XIX

Od I wojny do końca II wojny światowej

Okres od roku 1945 do czasów nam współczesnych

Historyczny układ urbanistyczny

Historyczne układy ruralistyczne

Charakterystyka zasobu obiektów zabytkowych

Ocena stanu i funkcjonowania środowiska kulturowego

Ochrona krajobrazu kulturowego miasta i gminy

Współczesne funkcje obiektów zabytkowych

Ocena stanu technicznego obiektów zabytkowych i stanu dokumentacji konserwatorskiej

Ocena słabych i mocnych stron mających wpływ na środowisko kulturowe Gminy i Miasta Pisz

Założenia programowe ochrony zabytków Gminy Pisz

Główne cele polityki gminnej związanej z opieką i ochroną zabytków

Działania związane z opieką nad zabytkami oraz ochroną krajobrazu kulturowego gminy Pisz.

Działania informacyjne, popularyzacyjne i edukacyjne związane z promocją zabytków i walorów miejskiej przestrzeni kulturowej Pisza

Realizacja i finansowanie przez gminę zadań z zakresu ochrony zabytków.

Zadania miasta i gminy związane z ochroną środowiska w zakresie konserwacji zieleni zabytkowej

Wykazy zabytków wpisanych do Rejestru Zabytków Województwa Warmińsko-Mazurskiego

MIASTO PISZ. WYKAZ ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH.

REJESTR ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

GMINA PISZ. WYKAZ ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH.

REJESTR ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO

MIASTO PISZ. WYKAZ ZABYTKÓW RUCHOMYCH.

REJESTR ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Wykazy zabytków ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ)

MIASTO PISZ. WYKAZ ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH UJĘTYCH W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

GMINA PISZ. WYKAZ ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH UJĘTYCH W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

MIASTO I GMINA PISZ. WYKAZ STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH UJĘTYCH W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
s. 38

s. 38-39

s. 39

s. 39-40
s. 40-41

s. 41-68

s. 41-59

s. 41-43


s. 43-48

s. 48-52


s. 52-54

s. 54-56


s.56-59

s.61-63

s. 52-53

s. 63-68

s. 68-70

s. 68-69

s. 69
s. 69-70
s. 70-72

s. 72-75

s. 72-73
s. 73-74


s. 74-75
s. 75-76

s. 76-78
s.79-84

s. 79-80


s. 81-82

s. 83-84


s. 85-101
s. 85-87
s.88-93

s. 94-101

  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna