Gospodarka otwarta opisana jest przez następujący układ równańPobieranie 8.29 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar8.29 Kb.
Zadanie 1

Gospodarka otwarta opisana jest przez następujący układ równań:

Y= C + I + G + X równanie dochodu

C= 400 + 0,8 Yd równanie konsumpcji gdzie Yd = Y – T oraz T = t * Y

I = 600 – 5 000r równanie inwestycji

X = 200 – 0,12 Y równanie eksportu

M / P = (0,8 Y + 1 000 – 10 000r) równanie rynku pieniężnego

Wiadomo, że wydatki rządowe G=300, stopa procentowa t=0,1, nominalna podaż pieniądza wynosi 3000, zaś poziom cen P=1.  1. Wyznacz postać analityczną krzywych IS i LM

  2. Oblicz poziom dochodu i stopy procentowej w równowadze na rynku towarowym i rynku pieniężnym ( inaczej mówiąc w sytuacji zbilansowanie wydatków i gdy popyt na pieniądz równa się jego podaży).

Rozwiązanie:


Punkt a.

Wiadomo, że równowaga na rynku towarowym zachodzi wtedy gdy APp = Y ( agregatowy popyt jest równy agregatowej podaży)

W gospodarce zamkniętej APp = C + I + G, w otwartej APp = C + I + G + X

Stąd po podstawieniu do warunku równowagi otrzymujemy równanie dochodu narodowego:

- dla gospodarki zamkniętej Y = C + I + G, (1a)

- dla gospodarki otwartej Y = C + I + G + X (1b)

Gdzie:

C = Ca + ksk * Yd ( Yddochód do dyspozycji, Yd= Y – T, gdzie T = t * YI = Ia – wi * r

G = Ga (Ga – autonomiczne wydatki rządowe)


Ponieważ mamy gospodarkę otwartą stosujemy wzór numer 1b ( dla gospodarki zamknietej stosujemy wzór 1a) wstawiając do niego poszczególne pozostałe funkcje czyli C,I,G , X oraz zamieniając Yd

Y = 400 + 0,8 (Y – t * Y) + 600 – 5 000r + 300 + 200 – 0,12 Y

Podstawiamy liczby i obliczamy

Y = 400 + 0,8 (Y – 0,1 * Y) + 600 – 5 000r + 300 + 200 – 0,12 Y

Y = 1500 – 5 000r + (0,72 Y – 0,12 Y)

Y = 1500 – 5 000r + 0,6 Y

Y – 0,6 Y = 1500 – 5 000r

0,4 Y = 1500 – 5 000r /:0,4Y = 3750 – 12 500r To jest postać analityczna krzywej IS
Analityczną postać krzywej LM wyznaczymy z równania rynku pieniężnego
M / P = (0,8 Y + 1 000 – 10 000r)

M = 3 000 ( nominalna podaż pieniądza)

P = 1 ( poziom cen)
3000 / 1 = 0,8 Y + 1 000 – 10 000r

- 0,8 Y = 1 000 – 3 000 – 10 000r

- 0,8 Y =– 2 000 – 10 000r /* (-1)

0,8 Y = 2 000 + 10 000r / : 0,8Y = 2500 + 12 500r To jest postać analityczna krzywej LM
Punkt b.

Poziom dochodu i stopy procentowej w stanie równowagi wyznaczymy korzystając z układu równań:


Y = 3750 – 12 500r

Y = 2500 + 12 500r
3750 – 12 500r = 2500 + 12 500r

3750 – 2500 = 25 000r

1250 = 25 000r /:25000

0,05 = r czyli stopa procentowa w stanie równowagi r = 5%
Y = 3750 – 12 500 * 0,05

Y = 3750 – 625Y = 3125 poziom dochodu w stanie równowagi


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna