Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze Akademii Ekonomicznej we WrocławiuPobieranie 15.33 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar15.33 Kb.
SKRÓT INFORMACJI Z POSIEDZENIA RADY WYDZIAŁU

Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze

Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu


z dnia 25 maja 2007 r.


 1. Rada Wydziału w głosowaniach tajnych powołała Recenzentów rozprawy doktorskiej mgr Marty Kusterki w osobach:

 1. Prof. dr hab. Bazyli Poskrobko z Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku – domena badawcza: ochrona środowiska

2. Prof. AE dr hab. Stanisław Czaja z AE we Wrocławiu - domena badawcza: ekonomia środowiska.

 1. Rada Wydziału w głosowaniu jawnym jednogłośnie powołała Komisję do zakończenia przewodu doktorskiego mgr Marty Kusterki w składzie:

 • Prof. AE dr hab. Ryszard Brol– przewodniczący,

 • Prof. zw. dr hab. Tadeusz Borys - promotor

 • Prof. dr hab. Bazyli Poskrobko – recenzent,

 • Prof. AE dr hab. Stanisław Czaja – recenzent,

 • Prof. zw. dr hab. Grażyna Borys

 • prof. AE dr hab. Zbigniew Przybyła

 • Prof. AE dr hab. Franciszek Mroczko

 • Prof. zw. dr hab. Marek Walesiak

 • Prof. zw. dr hab. Andrzej Rapacz

 • Prof. zw. dr hab. Danuta Strahl

 • Prof. AE dr hab. Lech Kurowski

 • Prof. AE dr hab. Andrzej Bąk

Rada Wydziału w głosowaniu jawnym jednogłośnie powołała Komisje do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr Marty Kusterki w składzie:Egzamin z ekonomii:

 1. Prof. dr hab. Andrzej Matysiak - przewodniczący

 2. Prof. zw. dr hab. Grażyna Borys

 3. Prof. zw. dr hab. Jerzy Sokołowski

 4. Prof. AE dr hab. Lech Kurowski

 5. Prof. zw. dr hab. Tadeusz Borys - promotor

Egzamin z filozofii:

 1. Prof. zw. dr hab. Jan Kurowicki - przewodniczący

 2. Prof. zw. dr hab. Tadeusz Borys

 3. Dr Adam Płachciak

Egzamin z języka angielskiego:

 1. Mgr Renata Dworak-Zgondek

 2. Mgr Hanna Baurowicz-Fujak

 3. Mgr Tatiana Othaniel 1. Rada Wydziału w głosowaniach tajnych powołała Recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Marioli Michałowskiej w osobach:

 1. Prof. zw. dr hab. Andrzej Rapacz z AE we Wrocławiu – domena badawcza: ekonomika turystyki, gospodarka turystyczna

 2. Prof. dr hab. Teresa Anna Żabińska z AE w Katowicach – domena badawcza: organizacja i zarządzanie, ekonomia

 3. Dr hab. Piotr Dominiak, prof. PG z Politechniki Gdańskiej – domena badawcza: ekonomia.
 1. Rada Wydziału w głosowaniu jawnym jednogłośnie powołała Komisję do zakończenia przewodu doktorskiego mgr inż. Marioli Michałowskiej w składzie:

1. Prof. AE dr hab. Ryszard Brol– przewodniczący,

2. Dr hab. inż. Józef Kochanowski, prof. UZ - promotor

3. Prof. zw. dr hab. Andrzej Rapacz – recenzent,

4. Prof. dr hab. Teresa Anna Żabińska – recenzent,

5. Dr hab. Piotr Dominiak, prof. PG – recenzent,

6. Prof. AE dr hab. Lech Kurowski

7. Prof. zw. dr hab. Henryk Jagoda

8. Prof. AE dr hab. Zbigniew Przybyła

9. Prof. AE dr hab. Franciszek Mroczko

10. Prof. zw. dr hab. Jarosław Witkowski

11. Prof. zw. dr hab. Danuta Strahl

Rada Wydziału w głosowaniu jawnym jednogłośnie powołała Komisje do przeprowadzenia egzaminów doktorskich mgr inż. Marioli Michałowskiej w składzie:Egzamin z ekonomii:

 1. Prof. dr hab. Andrzej Matysiak - przewodniczący

 2. Prof. zw. dr hab. Grażyna Borys

 3. Prof. zw. dr hab. Jerzy Sokołowski

 4. Prof. AE dr hab. Lech Kurowski

 5. Dr hab. inż. Józef Kochanowski, prof. UZ - promotor

Egzamin z filozofii:

 1. Prof. zw. dr hab. Jan Kurowicki - przewodniczący

 2. Prof. zw. dr hab. Tadeusz Borys

 3. Dr Adam Płachciak

Egzamin z języka angielskiego:

 1. Mgr Renata Dworak-Zgondek

 2. Mgr Hanna Baurowicz-Fujak

 3. Mgr Tatiana Othaniel

4. Rada Wydziału w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego mgr Aliny Majczyny, zatwierdzenie tematu rozprawy doktorskiej w brzmieniu: „Rola Banku Gospodarstwa Krajowego w realizacji celów polityki społeczno-gospodarczej państwa” oraz o powierzeniu obowiązków promotora rozprawy prof. zw. dr hab. Grażynie Borys.


5. Rada Wydziału w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę o uznaniu stopnia doktora uzyskanego 28.03.2007 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Wiedeńskiego przez Macieja Gospodarowicza, za równorzędny ze stopniem doktoa nauk ekonomicznych nadawanym przez Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
6. Rada Wydziału w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła plany studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na rok akademicki 2007/2008
7. Rada Wydziału w głosowaniu tajnym pozytywnie zaopiniowała wniosek mgr Joanny Kogut o udzielenie urlopu naukowego - doktorskiego na okres 3 miesięcy tj. od dnia 01.10.2007 – do 31.12.2007 r. oraz poparła wniosek mgr Joanny Kogut o przyznanie stypendium doktorskiego na 6 miesięcy tj. od dnia 01.10.2007 – do 31.03.2008 r.
8. Prodziekan dr Anna Baraniecka przedstawiła Radzie Wydziału sprawozdanie z działalności kół naukowych funkcjonujących na Wydziale Gospodarki Regionalnej i Turystyki za rok akad. 2006/2007.
9. Na ostatnim posiedzeniu Senatu zatwierdzono limity przyjęć na studia. Na Naszym Wydziale limity przedstawiają się następująco:
st. stacjonarne I stopnia: 320 osób – 10 grup (ekonomia – 6 grup; zarządzanie - 4 grupy)
st. niestacjonarne I stopnia: 192 osoby – 6 grup (ekonomia – 3 grupy; zarządzanie – 3 grupy)
st. niestacjonarne I stopnia:

ZOD Wałbrzych: 64 osoby – 2 grupyZOD Bolesławiec: 64 osoby – 2 grupy
st. niestacjonarne II stopnia: 96 osób – 3 grupy
10. Wnioski o Nagrody MEN zostały zaopiniowane pozytywnie
11. 21 i 22 marca miało miejsce szkolenie wojskowe na wypadek ataku terrorystycznego
12. Zbliża się termin składania arkuszy ocen przez wszystkich pracowników Wydziału – spotkanie w tej sprawie odbędzie się 28 maja
13. Kolejne posiedzenie Senatu 31 maja
14. Kolejne posiedzenie Rady Wydziału 29 czerwca
15. Mgr Zbigniew Piepiora zwrócił się do Rady Wydziału z prośbą o wykluczenie go ze składu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w związku z zaplanowanymi wcześniej badaniami do pracy doktorskiej.
16. Prodziekan dr Maja Jedlińska przedstawiła propozycję listy promotorów na studiach stacjonarnych


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna