Greed chciwość greedy chciwyPobieranie 27.63 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar27.63 Kb.

Unit 5

 1. greed - chciwość

 2. greedy - chciwy

 3. envy - zazdrość

 4. envious - zazdrosny

 5. finite /'faınaıt/ - ograniczony

 6. to linger over coffee – nie śpieszyć się z piciem kawy

 7. pledge /pled/ - zobowiązanie, przysięga

 8. frenzy /'frenzı/ - gorączka, szał

 9. media frenzy - wrzawa w mediach

 10. frenetic – szaleńczy, szalony

 11. to foster - promować, zaszczepiać

 12. conviviality /kn'vıvı'æltı/ towarzyskość, serdeczność

 13. rearguard /'rıgd/ - siła hamująca zmiany

 14. to cotton on sth – skapować coś, załapać coś

 15. to come/depart in droves - przybyć/wychodzić grupami

 16. exalted reputation /ıg'zlid/ - wysoka reputacja

 17. to epitomize /ı'pıtmaız/ - [thing] być typowym przykładem (czegoś)

 18. a seal – pieczęć

 19. to give sth one’s seal of approval - wyrazić zgodę na coś

 20. designation /'dezıg'neı∫n/ - określenie

 21. lurid /'lrıd/ - krzykliwy, jaskrawy

 22. to subsidize - dotować

 23. to gulp down – wypić szybko

 24. to long for – tęsknić za

 25. regressive – wsteczny

 26. craft - rzemiosło

 27. cuisine – kuchnia

 28. to recast – przerabiać, zmieniać

 29. to curb noise - ograniczać hałas

 30. a curb on sth – ograniczenie czegoś

 31. bit by bit - stopniowo; pomalutku

 32. to thwart - blokować, popsuć

 33. core – podstawowy, fundamentalny

 34. to strike a balance - znaleźć złoty środek

 35. to turn the clock back – cofnąć czas

 36. to go/swim against the tide - iść/płynąć pod prąd

 37. quality- jakość

 38. quantity – ilość

 39. to proceed – posuwać się do przodu

 40. to provoke - prowokować

 41. to promote - promować

 1. to pledge – przyrzekać, obiecać

 2. to bar - zaryglować

 3. to ban - zakazać

 4. to censor - ocenzurować

 5. to implement a policy – wdrożyć politykę

 6. to crack down – rozprawiać się

 7. to bring down the government – obalić rząd

 8. to equalize rights – wyrównywać prawa

 9. to preserve the rights – zachowywać prawa

 10. livelihood – środki do życia

 11. a lifelong friend – przyjaciel na całe życie

 12. to live out the rest of one’s life – przeżyć resztę życia

 13. to outlive a person – przeżyć jakaś osobę (żyć dłużej niż dana osoba)

 14. to drain the bottle – wypić do dna

 15. to chew – żuć, przeżuwać, gryźć

 16. to guzzle – żreć

 17. to pick at sth – jeść bez apetytu

 18. to nibble – skubać

 19. to wolf down – pożerać

 20. to swig – pić haustami

 21. to suck – possać

 22. to munch an apple – schrupać jabłko

 23. accusations – oskarżenia

 24. to accuse sb of – oskarżać kogoś o…

 25. to violate the law – naruszać prawo

 26. law violation – naruszenie prawa

 27. to mount a campaign – organizować kampanię

 28. utterly /'tlı/ całkowicie, zupełnie

 29. indigenous /ın'dıdıns/ [tribe, population] autochtoniczny, tubylczy

 30. a comprehensive study – wyczerpujące, obszerne badanie

 31. inclusive - łączny

GRADABLE ADJECTIVES – przymiotniki stopniowalne np.:


 • important, slow, valuable, vigorous

WZMOCNIENIE PRZEZ: • extremely, incredibly, most, pretty, rather, really, terribly, very

OSŁABIENIE PRZEZ: • a little bit, fairly, quite, relatively, slightly, somehow

UWAGA: absolutely nie używamy z gradable adjectivesUNGRADABLE ADJECTIVES - niestopniowane przymiotniki np.:
- brilliant, furious, identical, perfect, unique, correct,

disastrous, exhausted


PODKREŚLENIE ZNACZENIA PRZEZ: completely, quite, really, totally, utterly

UWAGA: absolutely nie używamy z gradable adjectivesUNIT 5B

 1. irate customer- /aı'reıt/ zagniewany, wzburzony klient

 2. collapse of the society – upadek społeczeństwa

 3. to worship – oddawać cześć

 4. pest – szkodnik

 5. resistant to – odporny na…

 6. to contaminate water – zanieczyszczać wodę

 7. deforestation – wycinka lasów

 8. afforestation – zalesianie

 9. to dispose of sth – pozbywać się czegoś

 10. to dump sth – wyrzucać, opróżniać

 11. to give off = to emit = wypuszczać, wydzielać

 12. carbon dioxide – dwutlenek węgla

 13. toxic fumes – toksyczne wyziewy, opary

 14. health hazard – zagrożenie zdrowia

 15. to improve flavour – poprawiać smak

 16. to improve nutrition – poprawiać odżywianie

 17. to incinerate /ın'sınreıt/ - spalić [waste, rubbish]

 18. to trigger allergies – wywoływać alergie

 19. a trigger – spust w pistolecie

 20. to wipe out animals - zabijać zwierzęta

 21. to kill off animals – wymordować, wytępić

 22. to conserve resources – zachowywać zasoby naturalne

 23. the build up of gases – nagromadzenie gazów

 24. extinction – wymarcie

 25. to spray crops with pesticides – popryskać zboża pestycydami

 26. to tamper with sth - majstrować przy czymś [car, safe, machinery, lock]

 27. odd - dziwny, przypadkowy

 28. to be in good company - nie być osamotnionym

 29. concerted effort /kn'stıd/ - wspólny, uzgodniony wysiłek

 30. to eradicate /ı'rædıkeıt/ - wykorzenić, , wyplenić

 31. to catch on with – zyskiwać popularność

 32. to spark off – wywoływać coś, zapoczątkować

 33. a pushover – łatwizna

 34. ample evidence – dostatecznie duży dowód

 35. lavish person – hojna osoba

 36. deference /'defrns/ - szacunek, poważanie

 37. wholehearted /'hl'htıd/ - [agreement] całkowity; [approval, support] gorący

: materialy ola angielski -> wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> Każde z poniższych zdań zawiera błąd. Podkreśl błąd i napisz poprawną odpowiedź. (15 punktów) Przykład
2012 -> To spark interest wywoływać zainteresowanie winter zima / wintry zimowy, mroźny
2012 -> Tropical fruit owoc tropikalny to originate in zrodzić się w …
2012 -> Przysłówek przysłówki tworzymy dodając do przymiotnika końcówkę –ly quick – quickly careful – carefully Od tej reguły są jednak pewne wyjątki
2012 -> Radar / 'reıd(r)/ radar / to be detected by radar a torch latarka, pochodnia
2012 -> V. Zwięźle ( 1-4 słowa) odpowiedź na poniższe pytania, lub dokończ poniższe zdania: 35 punktów przykłAD
2012 -> Poverty bieda racism rasizm
2012 -> Unit 1 f foreshock wstrząs zapowiadający trzęsienie aftershock wstrząs wtórny
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna