Grupa: data: I. Patofijzologia układu krąŻenia cz. 3 – podstawy teoretycznePobieranie 68.82 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar68.82 Kb.
PATOFIZJOLOGIA – ĆWICZENIE 9

IMIĘ I NAZWISKO:

GRUPA:

DATA:
I. PATOFIJZOLOGIA UKŁADU KRĄŻENIA CZ. 3 – PODSTAWY TEORETYCZNE.


1. Budowa serca – uzupełnij tabelę.


Podpisz na rysunku poniższe elementy (strzałki oznaczają kierunek przepływu krwi):

- lewy przedsionek, prawy przedsionek, lewa komora

- żyły płucne, żyła główna dolna, żyła główna górna, aorta, pień płucny

- zastawka półksiężycowata aorty, zastawka półksiężycowata pnia płucnego, zastawka dwudzielna (mitralna), zastawka trójdzielna

Źródło: https://treborok.wordpress.com/przestrzen-serca-jako-podstawa-superswiadomosci/image003-7/

2. Krążenie płodowe – uzupełnij tabelę.
Jaką rolę w krążeniu płodowym pełnią poniższe elementy i co się z nimi dzieje po porodzie:
a) otwór owalny

b) przewód tętniczy Botalla
3. Cykl hemodynamiczny serca – uzupełnij tabelę.


1. Zaznacz na schemacie:

- ESV, EDV, SV

- faza wyrzutu, faza wypełniania

- skurcz izowolumetryczny, rozkurcz izowolumetrycznyObjętość komory (ml)2. Wyjaśnij skróty i podaj co oznaczają poniższe parametry:
EDV –

ESV –


HR –

SV – (+podaj wzór)

EF – (+podaj wzór)

CO – (+podaj wzór)4. Czynniki wpływające na pojemność minutową serca – uzupełnij tabelę.
1. Uzupełnij schemat obrazujący wpływ wybranych czynników na pojemność minutową serca:X

=

Pojemność minutowa2. Wyjaśnij pojęcia i wymień jakie czynniki powodują wzrost i spadek tych parametrów:

Pojęcie

Definicja

Czynniki wpływające

Kurczliwość

(inotropizm)


Wzrost:
Spadek:Obciążenie wstępne

(preload)


Wzrost:
Spadek:Obciążenie następcze

(afterload)


Wzrost:
Spadek:


5. Prawo Franka Starlinga – uzupełnij tabelę.
Podaj prawo Franka Starlinga i przedstaw go na wykresie zależności SV od EDV.


II. PATOFIJZOLOGIA UKŁADU KRĄŻENIA CZ. 3 – NIEWYDOLNOŚĆ I CHOROBY SERCA, WSTRZĄS.
1. Przeciek prawo-lewo i lewo-prawo – uzupełnij tabelę.


Przeciek prawo-lewo

Przeciek lewo-prawo

Przyczyny:


Przyczyny:Objawy i skutki:


Objawy i skutki:

2. Kardiomiopatie – uzupełnij tabelę.
Definicja kardiomiopatii (+podaj co nie jest przyczyną):


Nazwa

K. rozstrzeniowa

K. przerostowa

K. restrykcyjna

Zmiany morfologiczne

(opisz i zaznacz na schemacie)

Zmiany czynnościowe

Przyczyny

3. Wady zastawkowe – uzupełnij tabelę.


Omów skutki następujących wad zastawkowych:

a) niedomykalność zastawki mitralanej

b) niedomykalność zastawki aorty

c) stenoza (zwężenie) zastawki mitralnej

d) stenoza (zwężenie) zastawki aorty

4. Niewydolność serca ostra i przewlekła – uzupełnij tabelę.
1. Definicja niewydolności serca:2. Ogólne mechanizmy prowadzące do niewydolności serca (+przykłady):

-

--

-

-

5. Niewydolność serca ostra i przewlekła – uzupełnij tabelę.
Niewydolność serca ostra

Niewydolność serca przewlekła

Definicja:

Definicja:


Przyczyny:


Przyczyny:

6. Niewydolność serca skurczowa i rozkurczowa – uzupełnij tabelę.


Niewydolność serca skurczowa

Niewydolność serca rozkurczowa

Definicja:

Definicja:


Przyczyny:


Przyczyny:

7. Niewydolność serca prawo- i lewokomorowa – uzupełnij tabelę.
Niewydolność serca lewokomorowa

Niewydolność serca prawokomorowa

Definicja:

Definicja:


Przyczyny:


Przyczyny:

Objawy:
a) wynikające ze zmniejszonej objętości wyrzutowej (tzw. forward failure)


a) wynikające ze zmniejszonej objętości wyrzutowej (tzw. forward failure)


b) wynikające z zastoju wstecznego (tzw. backward failure)

Dochodzi w niej do zastoju krwi w krążeniu …………………………………………………………………………………….b) wynikające z zastoju wstecznego (tzw. backward failure)

Dochodzi w niej do zastoju krwi w krążeniu …………………………………………………………………………………….8. Mechanizmy kompensacyjne w niewydolności serca – uzupełnij tabelę.


Nazwa

Na czym polega kompensacja i jakie są jej korzyści?

Dlaczego mechanizm jest niewydolny i jakie są jego negatywne skutki ?

1.Mechanizm
Franka Starlinga
2.Przerost i remodeling komory

3. Zmiany neurohormonalne3a) aktywacja układu RAA3b) aktywacja układu współczulnego
3c) wzrost wydzielania wazopresyny
3d) wzrost wydzielania peptydów natriuretycznych9. Wstrząs – uzupełnij tabelę.


1. Definicja i objawy:


2. Typy wstrząsu

Typ wstrząsu

Definicja

Przyczyny

1. Wstrząs

2. Wstrząs

3. Wstrząs

4. Wstrząs

4a) Wstrząs

4b) Wstrząs

4c) Wstrząs

3. Omów fazy wstrząsu hipowolemicznego/oligowolemicznego

a) Faza wczesna wstrząsu (okres wyrównania – omów dokładnie mechanizmy kompensacyjne):b) Faza zaawansowana wstrząsu:©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna