Grupa I karta pracyPobieranie 9.47 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar9.47 Kb.Grupa I Karta pracyWykorzystując wiadomości z podręcznika do geografii „Planeta 3” ze str. 68–70 ,Niezbędnik, Atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat” PPWK „Nowa Era” lub Atlas Świata Wyd. Rożak, Szkolny słownik pojęć geograficznych J. Flisa, wykonaj poniższe zadania:
Zadanie 1.

Dokonaj analizy mapy w podręczniku „Gęstość zaludnienia w Polsce” i odpowiedz na następujące pytania
 • czy obszar naszego kraju jest zaludniony równomiernie?
 • jakie czynniki przyrodnicze są przyczyną nierównomiernego rozmieszczenia ludności Polski?
 • jakie czynniki pozaprzyrodnicze decydują o gęstości zaludnienia w Polsce?
 • które obszary Polski mają największą gęstość zaludnienia?
 • które obszary mają najmniejszą gęstość zaludnienia i dlaczego?

Zadanie 2.

Co określa wskaźnik średniej gęstości zaludnienia i jak się go oblicza?

Zadanie3.

Ile wynosi wskaźnik gęstości zaludnienia dla obszaru Polski?
Zadanie 4

Oblicz gęstość zaludnienia dla województwa śląskiego wiedząc, że jego powierzchnia wynosi 12331 km2 a liczba ludności 4742900 osób.

Zadanie 5.

Wykorzystując wykres słupkowy „Wskaźnik gęstości zaludnienia w wybranych krajach w 2001 r.” porównaj gęstość zaludnienia w Polsce z gęstością zaludnienia w innych krajach Jakie wyciągniesz wnioski?


Grupa II. Karta pracy


Wykorzystując wiadomości z podręcznika do geografii „Planeta 3” ze str. 68–70, Niezbędnik, Atlas geograficzny „Polska, kontynenty, świat” PPWK „Nowa Era” lub Atlas Świata Wyd. Rożak , Szkolny słownik pojęć geograficznych J. Flisa, wykonaj poniższe zadania:

Zadanie 1.

Wyjaśnij pojęcia:

 • urbanizacja

Zadanie 2.

Porównaj wskaźnik urbanizacji w różnych krajach. W których państwach jest on największy, a w których najmniejszy i dlaczego?
Zadanie 3.

Wymień skutki migracji wewnętrznych 1. ...

 2. ...

 3. ...

Zadanie 4.

Korzystając z atlasu, podręcznika i Niezbędnika wykonaj poniższe polecenia: 1. wypisz regiony najsilniej zurbanizowane.
 1. wypisz regiony bardzo słabo zurbanizowane.
 1. jaki jest wskaźnik urbanizacji twojego województwa?

Zadanie 5.

Wyjaśnij znaczenie terminów:

 • konurbacja (aglomeracja policentryczna)Zadanie 6Podaj różnice między aglomeracją monocentryczną i aglomeracją policentryczną.
Informacja dodatkowa:

Scenariusz lekcji z wykorzystaniem burzy mózgów i metaplanu „Struktura zatrudnienia i problem bezrobocia” mojego autorstwa znajduje się znajduje się w „Książce nauczyciela Puls Ziemi 3” wydanej przez Wydawnictwo Rożak.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna