Grzegorz KiljanPobieranie 27.8 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar27.8 Kb.

Grzegorz Kiljan
Raport z badań nad wodniczką

Acrocephalus paludicola

w Delcie Świny w 2000 roku

W 2000 roku w ramach badań nad wodniczką Acrocephalus paludicola w Delcie Świny przeprowadziłem w rejonie Karsiborza

20 kontroli w większości połączonych z chwytaniem ptaków.

Obserwacje prowadziłem na następujących terenach: • Karsiborska Kępa

 • Zajęcze Łęgi1.Karsiborska Kępa

a/ Kontrole

Przeprowadziłem 18 kontroli w terminie 30.04.2000r –

23.07.2000r . W jednym przypadku nie objęto obserwacjami

obszaru rezerwatu OTOP-u. Każdego obserwowanego ptaka

nanosiłem na mapę.

Rozkład wizyt w maju ( 4 początek miesiąca, 2 w połowie,

2 na końcu ) i czerwcu ( 4 początek, 3 połowa ).

b/ Ilość ptaków

Na danym obszarze w okresie badań stwierdzono obecność • 36 samców, w tym 13 na terenie rezerwatu OTOP,

 • 3 zaniepokojone samice poza rezerwatem,

 • rodzinę 3 ( lub 4) podlotów poza rezerwatem,

c/ Obrączkowanie

W okresie badań schwytano w sieci ornitologiczne 21 wodniczek

( 9 na terenie rezerwatu OTOP ) w tym 4 osobniki

zaobrączkowane w roku ubiegłym. Zdecydowaną większość z

zaobrączkowanych ptaków stanowiły samce, gdyż oznakowano

tylko 2 samice i 1 ptaka młodego.

Każdemu schwytanemu ptakowi: • zakładałem kolorowe obrączki w celu indywidualnego

rozpoznawania w terenie,

 • mierzyłem długość skrzydła i ogona,

 • określałem płeć i wiek,

 • określałem stopień otłuszczenia,

 • pobierałem pióra do badań roztoczy,

d/ Warunki klimatyczno-pogodowe

W bieżącym roku obszar występowania wodniczki był

pozbawiony wody już od końca kwietnia przez cały okres lęgowy

( w 1999r w połowie maja średnio ok.20 cm ). Spowodowane to

zostało jej wczesnym odpompowaniem w celu wprowadzenia

bydła na pastwisko, wyschnięciem terenu z powodu wysokich

temperatur wiosną oraz brakiem przesiąkania wody, gdyż latem

był niskim poziom wód otaczających Karsiborską Kępę,

e/ Roślinność

Większość miejsc w których występuje wodniczka jest

poprzerastana trzciną, w 2000 roku ze względu na ciepłą wiosnę

trzcina w pierwszej połowie maja osiągnęła taką wysokość jak

w połowie czerwca zeszłego roku. W bieżącym roku wykoszono

zdecydowanie mniejszy obszar trzcin.

f/ Podsumowanie • w 2000 roku stwierdziłem o ok. 40 % mniej śpiewających samców w porównaniu z rokiem 1999 prawdopodobnie ze względu na niski poziom wody i szybszy wzrost trzciny,
 • przypuszczalnie ilość samic przystępujących do lęgów przekraczała 10 ( biorąc pod uwagę rozmieszczenie terytorialnych samców ) jednak mała ilość kontroli w drugiej połowie czerwca i wysoka roślinność mogły spowodować nie wykrycie większości samic,
 • brak wody na terytorium lęgowym mógł powodować zniszczenia gniazd przez drobne drapieżniki oraz brak pokarmu do wykarmienia piskląt,
 • największe zagęszczenie ptaków stwierdziłem, podobnie jak w 1999 r., w południowo-wschodniej części wyspy, gdzie jest wykaszana corocznie trzcina na dużym obszarze,
 • kilka samców widziałem tylko na początku maja na terenie Karsiborskiej Kępie, możliwe że w tym roku wyspę odwiedziły tylko na przelocie, nie były one obserwowane w póżniejszym terminie na pobliskich Zajęczych Łęgach.

 • zaobserwowałem pojawienie się samców w drugiej połowie okresu lęgowego bardziej na zachód w środkowej części wyspy mniej porośniętej trzciną,
 • na początku maja na terenach lęgowych wodniczki prowadzone były jeszcze prace przy zbieraniu, sortowaniu i wywożeniu trzciny prace te na pewno miały negatywny wpływ na ilość lęgowych ptaków, • trzcina wiosną odrastała szybciej na obszarach wypalonych i wykoszonych latem niż na wykoszonych zimą,
 • potencjalnie najlepszym areałem dla występowania wodniczki na wyspie są tereny OTOP-u, działki 442 i 444 oraz części przyległych do nich działek z wschodniej i zachodniej strony, na obszarze tym występują duże ilości turzycy poprzerastanej trzciną jednak oba te gatunki od kilku lat nie koszone tworzą „gęstwinę” uniemożliwiającą żerowanie ptakom, konieczne wydaje się wykoszenie tam większych obszarów.


1. Zajęcze Łęgi
a/ Kontrole

Przeprowadzono dwie kontrole w połowie czerwca


b/ Ilość ptaków

Szacunkowa ilość występujących na danym terenie samców

wynosi ok.25-30. Obserwowałem też samicę z nielotnymi jeszcze

pisklętami poza gniazdem


c/ Obrączkowanie

Schwytałem w sieć i oznakowałem 1 samca z zastosowaniem

procedur jak na Karsiborskiej Kępie,
d/ Warunki klimatyczno-pogodowe

W bieżącym roku ze względu na upalną wiosnę prawdopodobnie

i ten teren był już od początku sezonu lęgowego pozbawiony

wody,
e/ Roślinność

Większość miejsc w których występuje wodniczka to tereny

porośnięte roślinnością trawiastą, kilka działek porasta turzyca,

f/ Podsumowanie


 • w 2000 roku stwierdziłem liczbę śpiewających samców bliską tej na Karsiborskiej Kępie, w roku 1999 podczas pobieżnych obserwacji słyszano tylko jednego samca,
 • nie zaobserwowałem samców kolorowo oznakowanych na Karsiborskiej Kępie w latach 1999 i 2000, • wodniczki na Zajęczych Łęgach zachowują większy dystans ucieczki, spowodowane to może być niższą roślinnością, która nie maskuje obserwatora lub nie przyzwyczajeniem się ptaków do częstych wizyt ludzi jak to ma miejsce na Karsiborskiej Kępie.

_______________________________________________________________________________________ŚWINOUJŚCIE 2000©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna