Grzegorz Olszowski(kul) Skarga pauliańska na tle polskiego prawaPobieranie 5.01 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar5.01 Kb.
Grzegorz Olszowski(KUL)

Skarga pauliańska na tle polskiego prawa

W referacie poruszona zostanie tematyka skargi pauliańskiej na tle polskiego prawa. Jest to bez wątpienia jedna z ciekawszych instytucji polskiego prawa, która w założeniu powinna być instrumentem ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Skarga pauliańska (znana również jako „akcja pauliańska” – z łac. Actio Pauliana) jest przykładem instytucji prawnej, stworzonej już w czasach starożytnego Rzymu, która znalazła zastosowanie w większości ustawodawstw europejskich (w tym w polskim) aż do czasów współczesnych. Na przestrzeni wieków sposób funkcjonowania skargi pauliańskiej zmienił się – pierwotna odpowiedzialność osobista dłużnika ewoluowała do odpowiedzialności majątkowej.

W polskim kodeksie cywilnym skarga pauliańska uregulowana została w art. 527 – 534., zawartych w księdze III pod tytułem: „Ochrona wierzyciela w razie niewyplacalności dłużnika”. Z całą pewnością ujmując najogólniej tematykę skargi pauliańskiej odnosi się ona do funkcji zabezpieczającej interesy wierzyciela, którego wierzytelność w wyniku mówiąc kolowiatlnie złego rozporządzania majątkiem przez dłużnika jest zagrożona.

Przechodząc przekrojowo przez kolejne art. regulujące skargę pauliańską referat powinnien przybliżyć słuchaczowi / czytelnikowi najważniejsze elementy tej instytucji:

- kiedy można wystąpić z roszczeniem pauliańskim

- kto jest do tego uprawniony

- jak ustawodawca dzięki domniemaniom ułatwia dochodzenie swoich roszczeń

- jaki jest tryb oraz wymagane terminy zaskarżeniaSarga pauliańskiej w przeciągu ostatnich lat stała się bardzo istotnym elementem ścigania nieuczciwych dłużników, po który sięga coraz więcej praktyków prawa. Po zapoznaniu się z treścią referatu, wyróżnienie skargi pauliańskiej na tle polskiego prawa nie powinno stanowić już najmniejszego kłopotu.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna