Guide to confronting bullying at work, "Nursing Standard" 1992, Vol. 7, No. 10, pp. 44-46Pobieranie 29.56 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar29.56 Kb.
RodzajGuide
Literatura :

Adams A., Crawford N., Bullying at work. How to confront and overcome it, Virago Press, London 1992. 

Adams A., The Standard Guide to confronting bullying at work,  “Nursing Standard” 1992, Vol. 7, No. 10, pp. 44-46. 

Alexander J., „Das in gemein!“ – Wenn Kinder Kinder mobben, Herder, Freiburg. 

Alsaker F. D., Quälgeister und ihre Opfer, Huber, Bern 2003. 

Aniszewska G., Gielnicka J., Czarna owca. Mobbing jako patologia motywowania pracowników, „Personel” 2000, nr 2 (71). 

Archer D., Exploring “bullying” culture in the para-military organization, International Journal of Manpower 1999, Vol. 20, Nos. 1-2, pp. 94-105. 

Argyle M., Social skills and work, Methuen, London 1981. 

Argyle M., Henderson M., The anatomy of relationship, Penguin Books, Harmondsworth 1985. 

Argyle M., The social psychology of work, Penguin Books, Harmondsworth 1989. 

Argyle  M.,  Psychologia stosunków międzyludzkich, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999. 

Aronson E., Człowiek  istota społeczna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1995. 

Aronson E., Wilson T, D., Akert R. M., Psychologia społeczna, Zysk i S-ka, Poznań 2002. 

Aubert N., Gaulejac V., Le coût de l’excellence, Le Seuil, Paryż 1991.

Ausfelder T., Mobbing. Konflikte am Arbeitsplatz erkennen, offen legen und lösen, Heyne, 2001. 

Babiak P.,  When Psychopaths go to Work: A Case Study of an Industrial Psychopath. Applied Psychology, “An International Review” 1995, Vol.  44, No. 2, pp. 171-188. 

Bachrach P., Baratz. M., The two faces of power,  “American Political Science Review” 1962, Vol. 56, pp. 947-52. 

Baranowska A., Miecik I. T, Uwaga mobbing!, „Polityka” 2004,  nr 3 (2435). 

Back K., Back K., Bates T., Assertiveness at work. A practical guide to handling awkward situations, McGraw-Hill, London 1991. 

Bechowska-Gebhart A., Stalewski T., Mobbing patologia zarządzania personelem, Wyd. Difin, Warszawa 2004. 

Beckers Ch., Mertz H., Mobbing-Opfer sind nicht wehrlos, Herder, Freiburg 1998. 

Belbin R. M., Twoja rola w zespole, GWP, Gdańsk, 2003. 

Berne E., W co grają ludzie? Psychologia stosunków międzyludzkich, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004. 

Bernstein A. J., Rozen S.C., Dinozaury są wśród nas. Jak sobie radzić z nimi w pracy?, PWN, Warszawa 1992. 

Bernstein A. J., Rozen S.C., Trudni współpracownicy, GWP, Gdańsk 2002. 

Biela A. (red.), Stres w pracy zawodowej. Wybrane zagadnienia, Redakcja Wyd. KUL, Lublin 1990. 

Björkqvist K. et al., Do girls manipulate and boys fight? Developmental trends in regard to direct and indirect aggression, “Aggressive Behavior” 1992, Vol. 18, pp. 117-27. 

Björkqvist K. et al., Aggression among University employees, “Aggressive Behavior” 1994, Vol. 20, pp. 73-184. 

Boruta I., Godność człowieka - kategorią prawa pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2001, nr 8. 

Boruta J., Równość kobiet i mężczyzn w pracy w świetle prawa Wspólnoty Europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996. 

Branden N., Odpowiedzialność. Jak polegać na sobie i znaleźć sens życia, Wyd. Teta, Łódź 1999. 

Branden N., 6 filarów poczucia własnej wartości, Wyd. Ravi, Łódź 2003. 

Brinkmann R. D., Mobbing. Bullying. Bossing. Treibjagd am Arbeitsplatz, Sauer, 2002. 

Brodsky C. M., The harassed worker, Lexington Books, Lexington 1976. 

Bullying in the workplace, Canada Safety Council, Toronto 2002.

Caplan G., Środowiskowy system oparcia i zdrowia jednostki, „Nowiny Psychologiczne” 1984, nr 2-3, ss. 92-114. 

Cava R., Sztuka współpracy z trudnymi ludźmi, Wyd. Amber, Warszawa 2002. 

Chappell, D., Di Martino, V., Global Workplace Violence, International Labour Office, Geneva 2001. 

Chełpa S., Psychologia konfliktów. Praktyka radzenia sobie ze sporami, WSiP, Warszawa 1995. 

Chełpa S., Termometr konfliktu, „Personel i Zarządzanie” 2000, nr 2. 

Chełpa S., Witkowski T., Paradoks zgody czyli zarządzanie w sytuacjach konfliktowych i zarządzanie poprzez konflikt, „Personel” 1999, nr 10 (67). 

Cieślak R., Wsparcie społeczne a stres w pracy (rozprawa doktorska), Instytut Psychologii PAN, Warszawa 2000. 

Cieślak R., Jak zarządzać stresem w pracy?, „Bezpieczeństwo Pracy” 2002, nr 6, ss. 12-15. 

Cooper C. L., Payne R., Stress at work, John Wiley & Sons, Chichester 1978. 

Crull P., Stress effects of sexual harassment on the job: implications for counseling, “American Journal of Orthopsychiatry” 1982, Vol. 52, p. 539. 

Dambach K. E., Mobbing w szkole. Jak zapobiegać przemocy grupowej, GWP. Gdańsk 2003. 

Davenport  N., Schwartz R. D., Elliot G. P., Schwartz R., Schwartz R. D., Mobbing: Emotional Abuse in the American Workplace, Civil Society Publishing, Iowa 1999. 

Davidson M. J., Earnshaw J. (red.), Vulnerable workers. Psychological and legal issues, John Wiley & Sons, Chichester 1978. 

Deutsch M., Toward an understanding of conflict, “International Journal of Group Tensions 1971, Vol. 1, pp. 42-54. 

De Waal F., Peacemaking among primates, Penguin Books,  London 1992. 

Dick U., Keine Angst vor Mobbingfallen, Eichborn 2001. 

Dignity at work - the challenge of workplace bullying, Report of the Task Force on the Prevention of Workplace Bullying, Department of Labour, Trade and Consumer Affairs, Ireland 2001. 

Di Martino V., Hoel H., Cooper C. L., Preventing violence and harassment in the workplace, Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburg 2003. 

Doliniak B., Pracownik pod presją. Jak zaradzić zjawisku mobbingu w miejscu pracy, „Personel” 2001, nr 18. 

Dudek B., Waszkowska M., Henke W., Ochrona zdrowia pracowników przed skutkami stresu zawodowego, Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy, Łódź 1999. 

Dudek B., Zaburzenia po stresie traumatycznym, GWP, Gdańsk 2003. 

Duke R. M., Bambus gegen mobbing, Argo, 2001. 

Dyczkowski M., W sprawie ochrony dóbr osobistych pracownika, „Praca i zabezpieczenie Społeczne” 2001, nr 5. 

Dyduch J., Poszanowanie godności osoby gwarancją poszanowania praw narodu w świetle nauczania Jana Pawła II, „Prawo Kanoniczne” 1989, nr 1/2, ss. 21-32. 

Edelmann R. J., Konflikty w pracy. GWP, Gdańsk 2002. 

Einarsen, S., The nature and causes of bullying at work, International Journal of Manpower 1999, Vol. 20, Nos. 1-2, pp.16-28. 

Falandysz L., Wiktymologia, Wiedza Powszechna, Warszawa 1979. 

Fisher R., Ury W., Pattton B., Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996. 

Florek L., Zieliński T., Prawo pracy, C. H. Beck, Warszawa 2000. 

Fontana D., Managing stress, BPS Books (British Psychological Society) and Routledge, London 1989. 

Fontana D., Social skills at work, BPS Books (British Psychological Society) and Routledge, London 1990. 

Forward S., Buck C., Toksyczni rodzice, Jacek Santorski & Co. Agencja Wyd., Warszawa 1989. 

Forward S., Szantaż emocjonalny, GWP, Gdańsk 1999. 

Frączek A., Teoria frustracji [w:] L. Wołoszynowa (red.), Materiały do nauczania psychologii, t.1, PWN, Warszawa 1966. 

Freitag I. J., Kaster P., Fit for mobbing, Tomus Verlag.

Girard R., Kozioł ofiarny, Wyd. Łódzkie, Łódź 1991. 

Glass L., Toksyczni ludzie. 10 sposobów postępowania z ludźmi, którzy uprzykrzają ci życie, Wyd. Rebis, Poznań 2001. 

Gliszczyńska X. (red.), Psychologia pracy. Wybrane zagadnienia, PWN, Warszawa 1977. 

Goldfuß J. W., Schluss mit mobbing!, Lexika. 

Grabowska B., Psychoterror w pracy. Jak zapobiegać i jak sobie radzić z mobbingiem, Wyd. Wielbłąd, Gdańsk 2003. 

Grabowski P., Patologia zarządzania. Mobbing – zjawisko przemocy psychicznej, „Antidotum” 2002, nr 5. 

Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998. 

Griffin E. A.,  Podstawy komunikacji społecznej, GWP, Gdańsk 2003. 

Grünwald M., Hille H. E., Mobbing im Betrieb, Beck Juristischer Verlag. 

Gutek B. A., Morasch B., Sex rations, sex role spillover and sexual harassment of women at work, “Journal of Social Issue” 1982, Vol. 38, pp. 55-74. 

Gutek B. A., Sex and the workplace: The impact of sexual behavior and harassment of women, men and organisations, Jossey-Bass, San Francisco 1985. 

Haben G., Harms-Böttcher A., Das Hamsterad, Orlanda Frauenverlag. 

Halt C., Mobbing oder gnadenlose Erfolge?, FM-Verlag FMV. 

Hamer H., Demony nietolerancji. Nie musisz stać się ani prześladowcą ani ofiarą, WSZiP, Warszawa 1994. 

Heine H., An underestimated workplace terror: mobbing, Managing Office Technology 1995, Vol. 40, p. 2. 

Hirigoyen M. F., Molestowanie moralne. Perwersyjna przemoc w życiu codziennym, W drodze, Poznań 2002. 

Hirigoyen M. F., Molestowanie w pracy, W drodze, Poznań 2003. 

Hockley C., Silent Hell : Workplace Violence & Victims, Peacock Publishers, Norwood, South Australia 2002. 

Hoel H., Cooper C., Faragher B., The experience of bullying in Great Britain: the impact of organizational status, European Journal of Work and Organizational Psychology 2001, Vol. 10, No. 4, pp. 443-465. 

Holzbecher M., Mobbing am Arbeitsplatz. Informationen. Handlungsstrategien. Schulungsmaterialien, Wirtschaftsvlg, 1999. 

Hołyst B. (red.), Przemoc w życiu codziennym, PTHP, Warszawa 1997. 

Hołyst B., Wiktymologia, PWN, Warszawa 2000. 

Hubert A.,  Veldhoven M., Risk sectors for undesirable behavior and mobbing, Journal of Work and Organizational Psychology 2001,Vol. 10, No. 4, pp. 415-424. 

Human L., Managing workforce diversity: a critique and example from South Africa, International Journal of Manpower 1996, Vol. 17, Nos. 4-5, pp. 46-69. 

Jones E. E., Social stigma - The psychology of marked relationships, W. H. Freeman, New York 1984. 

Kaczyńska-Maciejowska R., Koszmar w godzinach pracy, „Charaktery” 2002, nr 3. 

Kaczyńska-Maciejowska R., Jak rozpoznać i zwalczać mobbing w firmie, „Personel i Zarządzanie” 2002, nr 13. 

Kanter R., Men and women of the corporation, Basic Books, New York 1979. 

Karasek R., Theorell T., Healthy work. Stress, productivity and the reconstruction of working life, Basic Book, New York 1990. 

Kłos B., Mobbing, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelaria Sejmu, Informacja nr 941, Warszawa 2002. 

Kmiecik-Baran K., Poczucie osamotnienia – charakterystyka zjawiska. „Przegląd Psychologiczny” 1988, nr 4, ss. 1079-1095. 

Kmiecik-Baran K., Poczucie alienacji. Treść i charakterystyka psychomotoryczna, „Przegląd Psychologiczny” 1993, nr 4. 

Kmiecik-Baran K., Skala Wsparcia Społecznego. Teoria i właściwości psychomotoryczne, „Przegląd Psychologiczny” 1995, nr 1-2. 

Kmiecik-Baran K., Solidarni wobec przemocy. Przemoc – kogo to obchodzi?, „Przegląd Oswiatowy” 1996, nr 10. 

Kmiecik-Baran K., Rozwiązywanie konfliktów. Mobbing – terror psychiczny w miejscu pracy, Gdańsk 1999. 

Kmiecik-Baran K., Cieślak W., Bez zgody na przemoc w szkole i pracy, Instytut Promocji Nauczycieli „Solidarność”, Gdańsk 2001. 

Kmiecik-Baran K., Rybicki J., Mobbing – zagrożenie współczesnego miejsca pracy, Pomorski Instytut Demokratyczny, Gdańsk 2003. 

Knap E., Nieopłacalny stres, „Personel” 2000, nr 2 (71). 

Kodeks pracy i inne teksty prawne. Teksty jednolite, C. H. Beck, Warszawa 2001. 

Kofta M., Wolność wyboru [w:] X. Gliszczyńska (red.), Człowiek jako podmiot życia społecznego, Ossolineum, Wrocław 1983. 

Kolb D. M., Bartunek J. M., Hidden conflicts in organizations, Sage, Newbury Park 1992. 

Kowalczyk-Grzenkowicz J., Rozwiązywanie konfliktu. Sztuka negocjacji i komunikacji, Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003. 

Kozielecki J., Rozwiązywanie problemów, PZWSZ, Warszawa 1969. 

Kozielecki  J.,  Konflikt,  teoria gier i psychologia, PWN, Warszawa 1970. 

Karkowska M., Czarnecka W., Przemoc w szkole, Impuls, Kraków 2000. 

Krawczyk K., Stres. Zrozumieć i uwolnić (autoterapia), W. A. Alagor, Radom 2000. 

Kratz H. J., Mobbing. Erennen, asprechen, vorbeugen, 2003.

Kretschmann R., Stres w zawodzie nauczyciela, GWP, Gdańsk 2003. 

Kubacka-Jasiecka D., Lipowska-Teutsch A., Wobec przemocy, Wyd. ALL, Kraków 2000. 

Kwaśniewski J., Społeczeństwo wobec dewiacji, Warszawa 1983. 

Kwaśniewski J., Społeczna kontrola zachowań dewiacyjnych, Warszawa 1987. 

Kwaśniewski J., Zaradność społeczna, Wrocław 1990. 

Kwaśniewski J., Kontrola społeczna procesów marginalizacji, Interart, Warszawa 1997. 

Laszczak M., Patologie w organizacji. Mechanizmy powstania, zapobiegania, zwalczania, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999. 

Lazarus R. S., Psychological stress and the coping process,: McGraw-Hill, New York 1966. 

Lazarus R. S., Folkman S., Stress, appraisal and coping, Springer Publishing Company, New York 1984. 

Leavitt H. J., Bahrami H., Managerial psychology. Managing behavior in organizations, University of Chicago Press, Chicago 1988. 

Lee C., Pillutla M., Law K. S., Power-distance, gender and organizational justice, Journal of Management  2000, Vol. 26, No. 4, pp. 685-705. 

Lewis D., Voices in the social construction of bullying at work: exploring multiple realities in further and higher education, International Journal Management and Decision Making 2003, Vol. 4, No. 1, pp. 65-81. 

Leymann H., Kornbluh H., Socialization and Learning at Work. A new approach to the Learning Process in the Workplace and Society, Gower Publishing Avebury, Aldershot Hants 1989. 

Leymann H., Mobbing and psychological terror at workplaces, „Violence and Victims” 1990, Vol. 5, No. 2. 

Leymann H., Mobbing: der Psychoterror am Arbeitsplatz und wie man sich dagegen wehren kann, Rowohlt Verlag, Hamburg 1993. 

Leymann H., The Silencing of a Skilled Technician, “Working Environment” 1993, Vol. 28-30. 

Leymann H., The content and development of mobbing at work, European Journal of Work and Organizational Psychology 1996, Vol. 5. No. 2, pp. 165-184. 

Leymann H., Gustafsson A., Mobbing at work and the development of post traumatic stress disorders, European Journal of Work and Organizational Psychology 1996, Vol. 5, No. 2, pp. 251-275. 

Lindeenfield G., Asertywność, czyli jak być otwartym, skutecznym i naturalnym, Wyd. Ravi, Łódź 1994. 

Lorenc R., Rozwiązywanie konfliktów między spółką z o.o. a wspólnikami, Dom Wyd. Ostoja, Kraków 2000. 

Loy P. H., Stewart L. P., The extent and effects of the sexual harassment of working women, “Sociological Forces” 1984, Vol. 17, pp. 31-43.

Maciejewska B., Terroryści w biurze, „Newsweek” 2002, nr 2, ss. 70-73. 

Makin P. J., Cooper C. L., Cox Ch. J., Organizacja a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000. 

Marczyńska A., Program radzenia sobie ze stresem. Jak promować zdrowie w miejscu pracy, Łódź, Instytut Medycyny Pracy, 1998. 

Marshall J., Women managers. Travellers in a male world, John Wiley & Sons, Chichester 1986. 

Maruszewski T., Psychologia poznania: sposoby rozumienia siebie i świata, GWP, Gdańsk 2001. 

McCarthy P. et al., Managerial styles and their effects on employees health and well-being, School of Organizational Behavior and Human Resource Management, Brisbane 1995. 

McCarthy P., Sheehan M., Wilkie W. (Ed.), Bullying - from backyard to boardroom, Millenium Books, Alexandria 1996. 

Mika S., Jak modyfikować własne zachowania, PWN, Warszawa 1987. 

Mikkelsen E., Einarsen S., Bullying in Danish work-life: prevalence and health correlates, European Journal of Work and Organizational Psychology 2001, Vol. 10, No. 4, pp. 393-414. 

Mintzberg H., The nature of managerial work, Harper & Row, New York 1973. 

Muriel S., Współpraca z trudnymi ludźmi, Dom Wyd. Rebis, Poznań 2002. 

Namie G.,  Namie R., Bullyproof yourself at work! personal strategies to stop the hurt from harassment, Double Doc Press, California 1999. 

Nazar K., Kaciuba-Uściłko H., Wójcik-Ziółkowska E., Stres w pracy zawodowej a choroby układu krążenia i przemiany materii, Oficyna Wyd. Instytutu Medycyny Pracy, Łódź 2001. 

Ogińska-Bulik N., Stres zawodowy u policjantów. Źródło, konsekwencje, zapobieganie, Wyd. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2003. 

Olweus D., Bullying at school. What we know and what we can do, Blackwell, Oxford 1993. 

Oyster C., Grupy, Zysk i S-ka, Poznań 2002. 

Philipsenburg S., Mob for Flop. Warum Mobbing die Leistungsfäehigkeit der Unternehmen zerstöer, Philipsenburg, Essen 2001. 

Pietrzyk A., Negocjacja i mediacja jako sposoby kierowania konfliktami, „Przegląd Psychologiczny” 1996, nr 3-4. 

Pospiszyl. K., Psychopatia. Istota, przyczyny i sposoby realizacji antysocjalności,  PWN, Warszawa 1992. 

Quine L., Workplace bullying in NHS community trust: staff questionnaire survey, „British Medical Journal”, No. 318, pp. 228-232. 

Rayner C., From research to implementation: finding leverage for prevention. International Journal of Manpower 1999, Vol. 20, Nos. 1-2, pp. 28-39. 

Reinhold B. B., Toksyczna praca. Jak przezwyciężyć stres, przeciążenia i znużenia, jak ożywić swoją karierę zawodową, Dom Wyd. Rebis, Poznań 1999. 

Rozwiązywanie konfliktów, Mobbing - terror psychiczny w miejscu pracy, Materiały z Konferencji zorganizowanej przez Ośrodek Prac Społeczno-Zawodowych Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, Gdańsk 1999. 

Rybiński M., Gospodarką rządzą neurotycy. Duchowe koszty kariery, „Rzeczpospolita” 1995, 26 VI. 

Samson A., Człowiek człowiekowi, Instytut Wydawniczy Zw. Zawodowych, Warszawa 1998. 

Sayles M., Managerial behavior, McGraw-Hill, New York 1964. 

Schultz D. P., Schultz S. E., Psychologia a wyzwanie dzisiejszej pracy, PWN, Warszawa 2002. 

Scott W. E (red.), Zachowanie człowieka w organizacji, PWN, Warszawa 1983. 

Sheehan M., Barker M., Rayner C., Applying strategies for dealing with workplace bullying, International Journal of Manpower 1999, Vol. 20, Nos. 1-2, pp. 50-56. 

Siemaszko A., Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, PWN, Warszawa 1993. 

Sikora J., Zarządzanie konfliktem w zakładzie pracy, Wyd. TNOiK, Bydgoszcz 1998. 

Sirojć Z., Stres i agresja jako główne przejawy dehumanizacji życia w szkole, „Humanizacja Pracy” 1997, nr 3. 

Sołtys A., Mobbing w organizacji – anatomia zjawiska, Zasoby Ludzkie w Organizacji, Zeszyty Naukowe WSHE 2001, nr 4. 

Sołtysiak T. (red.), Zjawiska patologii społecznej. Uwarunkowania, rozmiary, profilaktyka, Wyd. Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1995. 

Staszewski W., Dręczenie w pracy, „Gazeta Wyborcza” 2002, 13 III. 

Stephan C. W., Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji, GWP, Gdańsk 1999. 

Stephenson K., Lewin D., Managing workforce diversity: macro and micro level HR implications of network analysis, International Journal of Manpower 1996, Vol. 17, Nos. 4-5, pp. 168-197. 

Stewart J. (red.), Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi, PWN, Warszawa 2003. 

Stewart R., Managers and their jobs, MacMillan, London 1967. 

Stockdale J. E., Sexual harassment at work [w:] W.J. Firth-Cozens, M. A. West (red.), Women at work,  Milton Keynes, Oxford University Press 1991. 

Szałkowski A., Problem mobbingu w stosunkach pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2002, nr 9. 

Szewczyk H., Prawo pracownika do godności, „Państwo i prawo” 2001, nr 11. 

Szewczyk H., Molestowanie seksualne i mobbing w miejscu pracy lub w związku z pracą – nowe wyzwania dla polskiego prawa pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2002, nr 6. 

Sztumski  J., Socjologia pracy w zarysie, Instytut Wyd. Zw. Zawodowych, Warszawa 1981. 

Sztumski J., Konflikty społeczne i negocjacje jako sposoby ich przezwyciężania,  Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2000. 

Sztumski J. (red.), Stres w biznesie, Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2001.

Śliwa K., Pracodawca dręczyciel w odwrocie?, „Tygodnik Solidarnosć” 2004, nr 3. 

Świątkiewicz W., Pojednanie i sprawiedliwość społeczna, Instytut Górnośląski, Katowice 1996. 

Tatarowicz J., Przemoc „uzasadniona” jest także przemocą, „Nowa Szkoła 1995, nr 3.

Terpstra D. E., Baker D. D., Sexual harassment at work. The psychosocial issues [w:] M. J. Davidson, J. Earnshow (Ed.), Vulnerable workers. Psychosocial and legal issue, John Wiley, Chichester 1991.

Toohey J., Occupational stress. Managing a metaphor, Macquarie University, Sydney 1991. 

Trauer T., Stres. Wszystko o przyczynach, mechanizmach i skutkach napięć nerwowych, Tenten, Warszawa 1992.  

Vredenburg D., Brender J., The hierarchical abuse of power organizations, „Journal of Bussines Ethics 1998, Vol. 17, pp.1337-1347. 

Wehr P., Conflict regulation, Westview Press, Boulder, Colorado, 1979. 

Westhues  K., At the mercy of the MOB, OH & S Canada 2002, Vol. 18, No. 8, p. 30 

When working becomes hazardous: punching, spitting, swearing, shooting: violence at work goes global, International Labour Organisation, Geneva 1998. 

Wichrowska-Janikowska E., Godność człowieka w stosunkach pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2001, nr  9. 

Wieczorek J., Mobbing uczelniany, „Obywatel” 2003, nr 6 (14), s. 11-13. 

Wolton R. E., Interpersonal peacemaking: Confrontations and third party consultation, Reading, Addison-Wesley 1969. 

Wolton R. E., Managing conflict. Interpersonal dialogue and third-party roles, Addison-Wesley, Reading, Massachusetts 1987. 

Wódz J., Zjawiska patologii społecznej a sankcje moralne i prawne, Wrocław 1973.  

Zachowanie człowieka w organizacji, PWN, Warszawa 1983. 

Zapf D., Leymann H., Mobbing and Victimization at Work,  A Special Issue of The European Journal of Work and Organizational Psychology 1996, Vol. 2. 

Zapf D., Osterwalder P., Organisational Causes of Workplace Harassment, Department of Psychology, J. W. Goethe-University, Frankfurt 1998. 

Zapf D., Organisational, work group related and personal causes of mobbing/bullying at work, International Journal of Manpower 1999, Vol. 20, Nos. 1-2, pp. 70-85. Zapf D., Hoel H., Cooper C. L., Einarsen S. (Ed.), Bullying and emotional abuse in the workplace, Taylor & Francis,  London 2003. 

Zuschlag B., Mobbing: Shikane am Arbeitsplatz, Verlag für Angewandte Psychologie, Göttingen 1997.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna