Habdank, Teresa, D. Tułaczka, Kurytyba, 1961, n p. Habina, Albin, Piotr Psychologia WojennaPobieranie 407.5 Kb.
Strona1/3
Data03.05.2016
Rozmiar407.5 Kb.
  1   2   3
H
HABDANK, Teresa, D. - Tułaczka, Kurytyba, 1961, n.p.

HABINA, Albin, Piotr - Psychologia Wojenna, Londyn, 1958, Printed by Gryf Printers (H.C.) Ltd.

HADLEY. W. W. - Munich before and after, London [etc.], 1944, Cassell.

HAIMAN, Miecislaus - Kościuszko leader and exile. New York, 1946, Polish Institute of Arts and Sciences in America

HAIMAN, Mieczysław - Polacy w walce o niepodległość Ameryki. Chicago, 1931. Polska Katolicka Spółka Wydawnicza,

HAJCZUK, Antoni, R. - Kokoro, Munchen, 1982.

HALECKI, Oskar - Eugeniusz Pacelli papież pokoju. Londyn, 1951, Hosianum.

HALECKI, Oscar - From Florence to Brest. Roma, 1958, Sacrum Poloniae Millenium.

HALECKI, Oskar - Historia Polski. Londyn, 1958, Veritas

HALECKI, Oskar - Histoire de Pologne. New York, 1945, Roy

HALECKI, Oskar - A history of Poland, New York, (1943), Roy-Publishers; London, [1978], 1983, Routledge & Hegan

HALECKI, Oskar - The history of Poland, London, 1942, J. M. Dent & Sons Ltd.

HALECKI, Oskar - The history of Poland, An Essay in Historical Synthesis. [N.Y., 1941]

HALECKI, Oskar - Intellectual Cooperation in the post-war World. New York,1943,New Europe

HALECKI, Oskar - Les Nations Martyres Pologne, Paris n.d. Editions Albin Michel.

HALECKI, Oskar - Pierwsze Tysiąclecie Katolickiej Polski. Roma, 1966, Edizioni Hosianum

HALECKI, Oskar - Poland and Russia. Chicago, 02.03.1944. Lecture Reporting Service. powielane.

HALECKI, Oskar - Polish-Russian relations, past and present. Repr.from The Review of Politics, vol.5, No. 3, pp.322-338, July 1943, The University

Press Notre Dame Ind.

HALECKI, Oskar - Pologne, Paris, n.d. Editions Albin Michel.

HALECKI, Oskar - Post-war Poland. An offprint from The Slavonic and East European Review, vol. XXII, 1944.

HALECKI, Oskar - Sześćsetlecie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Londyn, 1964, Odbitka z Tek Historycznych T XIII

HALECKI, Oskar - Tysiąclecie Polski katolickiej. Rzym, 1966, Sacrum Poloniae Millenium.

HALL, Aleksander - Polemiki i refleksje. Londyn, 1989, Veritas

HALL, Aleksander - The history and development of the Political Parties in Poland, A Lecture, London, 1991, The School of Slavonic and
East European Studies Uniwersity of London

HALL, Basil - John a Lasco 1499-1560. London, 1971, Dr. Williams`s Trust

HALL, Magdalena and NORMAN, Jillian - Polish Phrase Book. Harmondsworth, 1973, Penguin Books Ltd

HALLER, Józef - Pamiętniki. Londyn, 1964, Veritas

HALLER, Józef - Ziemia Święta i Domek Loretański. Londyn, 1955, autor

HALPERN, Ada - Liberation - Russian style. Londyn, 1945, Max Love

HALPERN, Ada - Spokojne życie. Rzym, 1946, Biblioteka Orła Białego

HALSKI, Czesław - 6 lat. Perypetie Wojenne 1939-1945. Londyn-Hove. Caldra House. 1991.

HALSKI, Czesław - Folk Music in Poland. London, 1992, Polish Coultural Foundation.

HALSKI, Czesław - Ignacy Jan Paderewski. Londyn, 1964, Gryf

HALSKI, Czesław - Ignacy Jan Paderewski w dziesiątą rocznicę zgonu. Londyn, 1951, Wydz. Kul. i Ośw. Zarządu Gł. Stow. Pol.
Kombatantów powielane

HALSKI, Czesław - Polskie Radio Lwów. Londyn, 1985, Oficyna Poetów i Malarzy

HALUSCHKA, H. - Adam i Ewa. London, [1970] Veritas.

HANţ, Josef - Eastern Europe. London, 1943, Museum Press Ltd.Hands off!, Published by Mundus Publishing Assoc. Ltd. for Polish Union of Journalists.

HANSSON, Nils - Żywienie zwierząt domowych. Londyn,1946, Wyd. Mgr. Piotr Wodziański.

HARASOWSKI, Adam - Złota księga pieśni polskiej, Londyn, 1955, Alma Books Co. Ltd.

Harcerska Poczta Polowa w Służbie Powstania Warszawskiego 1944 roku. Katalog zbiorów Zbigniewa Bokiewicza. London, n.d.,
Continental Stamp Suppliers Ltd, in Polish and English

Harcerstwo. Zarys podstaw ideowych i organizacji; red. Stanisław Sedlaczek, ptd. by West London Offset Co.

Harcerstwo na Ukrainie i w Rosji 1912-1920. Harcerski zeszyt historyczny, nr 4/3

Harcerstwo w Afryce. 1941-1949. Opr. mgr inż. B.M. Pancewicz. Londyn, 1985, Harcerska Komisja Historyczna.

Harcerstwo w Indiach. Polish Scauting in India 1942-1948. Oparc. B.M.Pancewicz. Londyn, 1977, Harcerska Kom.Historyczna

Harcerze w bojach 1914-1921. Harcerski zeszyt historyczny, nr 5/4

Harcownicy, cz. I; opr. Bogdan Szwagrzak, hm. Londyn, 1989, Główna Kwatera Harcerzy.

HARDY, Paul - Moja metoda. Paris, 1945, Edition de L'auteur.

HARE, Martin (Zajdlerowa) - Polonaise. London-Toronto, 1939, William Heinemann

HARGEST-GORZELAK, P.A., M.A.(Cantab) - Divine Mercy, London, 1989, Veritas, 2 ed. 1993

HARLEY, J. H. - Authentic biography of Colonel Beck, the. Londyn, 1939, Hutchinson

HARLEY, J. H. - Poland past and present. London, 1917, George Allen & Unwin Ltd.

HARRISON, E. J. - Lithuania past and present. London, (1922), T. Fisher Unwin Ltd.

HART, Liddell - History of the First World War. London, 1972, Pan Books Ltd.

HART, Liddell - Obrona dynamiczna. Londyn, 1941, Kolin

HART, Michael - 100 postaci, które miały największy wpływ na dzieje ludzkości. Ranking. Londyn, 1994, PULS.

HARTLEB, Kazimierz - Kultura Polski. Hanower,1945,Polski Zw.Wychodźctwa Przymusowego

HARTLEB, Kazimierz - Kultura Polski od zarania dziejów po dni ostatnie. Nowy York, 1945, Roy

HARTMANN, Karol Von. - Polen. Nurnberg, (1966), Glock und Lutz.

HARTRICH, Edwin - The Fighting Poles Wage 151. Year war to save democracy. Repr.: The Chicago Sun, Sunday,May 3, 1942,

HARUSEWICZ, Mieczysław - Za carskich czasów i po wyzwoleniu. London, 1975, Veritas.

HARUSEWICZ, Mieczysław - Adam Doboszyński, London, n.d., Instytut Romana Dmowskiego w Londynie

HASIŃSKI, Mieczysław – Historia Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich z Bydgoszczy – Świecka- Krosna 1930-1939. Londyn,
1981, prtd by M.D. Jowells Printing Company

HAUKE-NOWAK, Aleksander - Ani piędzi ziemi. Edinburgh,styczeń 1944, autor

HAUKE-NOWAK, Aleksander - Na paryskim bruku. Edinburgh, 1943, Autor

HAUKE-NOWAK, Aleksander - Pod Lwowem i Wiereszycą. Edynburg, 1943, Autor

HAUKE-NOWAK, Aleksander - Rząd Obrony Narodowej. Przem. wygł. na zebraniu obywatelskim w dn. 6 Marca 1943r.Edinburgh i 14 Marca 1943r.

w Glasgow, Autor

HAUKE-NOWAK, Aleksander - Sojusz Polski z Wielką Brytanią. Edynburg, 1943, Autor

HAUKE-NOWAK, Aleksander - Wrzesień 1939, Edinburgh, 1943, Autor

HAUPT, Zygmunt - Pierścień z papieru. Paryż, 1963, Instytut Literacki

HAUPT, Zygmunt - Szpica. Paryż, 1989,IL

HAUPTMANN, Jerzy und RHODE, Gotthold - Lindenfelser Gesprache. Bonn, 1972, Edition Atlantic Forum.

HAUS A. and BAUER A. - Gdynia from fishing village to international port. Londyn, 1943, Tow. Uniw. Robotniczego

HAUSNER, L. M - Legal aspects of the present situation of Poland. London, 1946, Polish Law Association

HAUSNER, R. - Polskie Ustawodawstwo Pozasejmowe. Odbitka z Zeszytu 3. Materiałów Ministerstwa Odbudowy Admin. Publ.

HAY, Ian - The battle of Flanders. Londyn, 1941, His Majesty's Stationery

HAYEK, Friedrich A - Droga do niewoli; Londyn, 1982, Kazimierz Jan i Bogumiła Rzepa

HEBBLETHWAITE, Peter - Introducing John Paul II the Populist Pope. Glasgow, 1982, Collins, Fount Paperbacks

HEBBLETHWAITE, Peter - The year of three Popes, London, 1978, Collins.

HEBBLETHWAITE, Peter and KAUFMANN, Ludwig – John Paul II. A pictorial biography. Alton, (1979), Redemptorist Publications

HEBDA, George (Jerzy) - George who? [GB], 1999, [Autor].

HEBDA, Jerzy Romuald - Grzechy mojej młodości, Londyn, 1980, Polska Fundacja Kulturalna.

HEBDA, Jerzy Romuald - Memento Mori. Wiersze Wybrane 1999-2007, Londyn, 2007, Polprint.

HEBDA, Jerzy Romuald - Refreny, Londyn, 1985, Poets and Painters Press.

HEBDA, Jerzy Romuald - Śpiew łabędzi. Wiersze wybrane 1982-1987. Londyn 1988, Poets and Printers Press.

HEBDA, Jerzy Romuald - Temat i wariacje. Londyn, 1982, OPiM

HEINSDORF, Helena - Młodzież niemiecka wczoraj, dziś, jutro. Londyn 1945, Światowy Zw. Polaków z Zagranicy.

HEISS, Fredrich - La Vittoria ad Est. Berlin. 1940, Volk und Reich Verlag

HEITZMAN, Marian W. - The Philosophical Foundations of the Aristotelian Logic and the Origin of the syllogism. Reprint from the


Proceedings of the American..., Washington D.C., 1954

HELLER, Michał - Maszyna i śrubki. Paryż, 1988, Instytut Literacki

HELLER, Michał - Polska w oczach Moskwy. Paryż, 1984, Instytut Literacki,

HELLER, Michał - Świat obozów koncentracyjnych i literatura soviecka, Paryż, 1974, Instytut Literacki.

HELLER, M. i Niekrich, A. - Utopia u władzy. Londyn, Polonia, tom 1 1985, tom 2 1987

HELLER, Zygmunt - Kontratak, Londyn, 1985, Saturnian Press.

HEŁCZYŃSKI, Bronisław - Dzieje wewnęczne Dwudziestolecia Polski Niepodległej,Londyn,1951,SzNPiSp, powielane.

HEŁCZYŃSKI, Bronisław - Kongres Współczesnej Nauki i Kultury Polskiej w Londynie. Londyn, 1970, Fund. Oświaty Pol. Zagranicą

HEŁCZYŃSKI, Bronisław - Zarys Prawa Handlowego, skrypt I, 41. Londyn, 1943, Studium Prawno-Administracyjne, powielane

HEŁM-PIRGO, Marian - Początki kartografii wojskowej w Polsce Odrodzonej (1918-1920). N Y, 1971,Pol.I.Naukowy w Ameryce.

HEŁM-PIRGO, Marian - Royal Dragoons ... NY, 1976. Bicentennial

HEŁM-PIRGO, Marian - Virgin Mary Queen of Poland. New York, 1957, 1966, Polish Institute of Arts and Science in America

HEŁM-PIRGO, Marian - W okowach i w walce. Monachium-Rzym, 1946, Księgarnia Polska

HEŁM-PIRGO, Marian - W sprawie tablicy "Orląt" w Londynie. Czy tak należy postępować? New York,1965,Autor; Dodatek. New York, 1966,

Autor; Część II. New York, 1967, Autor

HEŁM-PIRGO, Marian - Zew Lwowa. Londyn, 1989, PFK

HEMAR, Marian - Adolf Wielki. Pamflet i dygresje. Londyn, 1943, M.J.Kolin.

HEMAR, Marian - Awantury w rodzinie. Londyn, 1967, 1994, Polska Fundacja Kulturalna

HEMAR, Marian - Chlib Kulikowski. Londyn, 1971, 2000, Polska Fundacja Kulturalna

HEMAR, Marian - Dług honorowy. Londyn, 1944, Wydz. Prac Kulturalno Oświatowych Biura Opieki nad Żolnierzem MON

HEMAR, Marian - Dwie Ziemie Święte. Londyn, 1942, King & Staples

HEMAR, Marian - Fraszkopis. Na Emigracji w Anglii. 1954, Oficyna Poetów i Malarzy

HEMAR, Marian - Im dalej w las. Londyn, 1963, Polska Fundacja Kulturalna

HEMAR, Marian - Kalendarz. London, n.d. Polska Fundacja Kulturalna.

HEMAR, Marian - Lata londyńskie. Londyn, 1946, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

HEMAR, Marian - Liryki Satyry i Fraszki. Londyn 1988, 1990, Polska Fundacja Kulturalna.

HEMAR, Marian - Marchewka. Londyn, 1943, Kolin ; London, 1947, Orbis

HEMAR, Marian - Ody Horacjusza. Londyn, [1971], O.P.i M.

HEMAR, Marian - Pięć sztuk scenicznych, Londyn, 1994, PFK.

HEMAR, Marian - Pisanki. Londyn, 1946, Wydawnictwo Światowego Związku Polaków z Zagranicy.

HEMAR, Marian - Poor Man's miracle. Londyn, 1945, Minerwa

HEMAR, Marian - Rzeź Pragi. Londyn, 1968, B.K. Press.

HEMAR, Marian - Satyry patetyczne. Londyn, 1947, Klub Orła Białego

HEMAR, Marian - Ściana płaczu. Londyn, 1968, Press

HEMAR, Marian - Siedem lat chudych. New York, 1955, Roy

HEMAR, Marian - Wiersze staroświeckie. Londyn, 1971, Oficyna Poetów i Malarzy

HEMAR, Marian - Za dawno, za dobrze się znamy... Londyn, 1997, Polska Fundacja Kulturalna

HEN, Józef - "Najpiękniejsze lata". Londyn, 1996, "Aneks"

HENDERSON, H.W. - 20 Questions about Russia. Glasgow, 1945 (druk Munro), 1945 (druk Burns), autor

HENDERSON, H.W. - An outline of Polish-Soviet Relations. Glasgow, [1944], 2nd ed. [ca 1945], autor

HENDERSON, H.W. - An outline of Polish-Soviet Relations. Bombay, The Indo-Polish Library

HENDERSON, H.W. - Anti-Polish lies exposed. Glasgow, ca 1944, autor

HENDERSON, H.W. - The glory and shame of Warsaw. Glasgow, ca 1944, Autor

HENDERSON, H.W. - The Great Polish election fraud. Glasgow, n.d., John S. Burns & Sons.

HENDERSON, H.W. - The Guilt of Adolf Hitler. Glasgow, ca 1944, J.Harasowska

HENDERSON, H.W. - More questions about Russia. Glasgow, n.d., John S. Burns & Sons.

HENDERSON, H.W. - Poland, the Great Betrayal. Glasgow, [1945], Autor

HENDERSON, H.W. - Poland, Russia and the future of Europe. [An open letter to Mr W.Churchil]. Glasgow, [1945], autor

HENDERSON, H.W. - The Polish Conspiracy? Glasgow, ca 1944, Autor

HENDERSON, H.W. - The Questions About Poland. [Contains the true story about Katyn massacre]. Glasgow, ca 1947, Autor

HENDERSON, H.W. - The Technique of Soviet Aggresion. Glasgow, [1945], Autor

HENDERSON, H.W. - The Truth about the Russo-Polish Conflict, [Glasgow, 1945, autor]

HENDERSON, H.W. - What are Russia's ultimate aims? Glasgow, ca 1945, autor

HENDERSON, H.W. - Why don't the Poles go home? Glasgow, [1946], autor

HENDERSON, H.W. - Why trouble about Poland. Glasgow, ca 1944, autor

HENSELL, Hester, E. - Twelve dates with destiny. New York, n.d., Polish Government Information Center.

HENSELL, Hester, E. - Would you call it feudal. [Greystone Printing Co. N.Y.].

HENZE, Paul, B. - The plot to kill the Pope, London, (1983), Croom Helm.Herbert, Hoover and Poland, compiled by George J. Lerski. Stanford, 1977, Hoover Institution Press

HERBERT, Jan - Wielcy Myśliciele Indii Wsółczesnych. Aundh, 1945, Biblioteka Polsko - Indyjska.

HERBERT, Auberon - British Democrats! You have a duty to the Poles! Rep. from "World Review", Nov. 1945, Curwen Press

HERBERT, por. (Janusz Meissner) - G - for Genevive. New York, 1944, Roy; Edinburgh, 1944, Polish Books Dept.

HERBERT, por. (Janusz Meissner) - L - jak Lucy. Edinburgh, 1945, Składnica Księgarska

HERBERT, por. (Janusz Meissner) - Polish wings over Europe. Harrow, 1943, Atlantis

HERBERT, por. (Janusz Meissner) - Żądło Genowefy. Edinburgh, 1943, Składnica Księgarska

HERBERT, Zbigniew - Barbarzyńca w Ogrodzie, Paryż, 1988, Wydawnictwo Kontakt

HERBERT, Zbigniew - Elegia na odejście, Paryż, 1990, Instytut Literacki.

HERBERT, Zbigniew - Raport z oblężonego miasta. Paryż, 1983, 1984, Instytut Literacki

HERBICH, H.P. - Sieć śródlądowych dróg wodnych w europejskiej strefie środkowej. Londyn, 1946, R.A.S.T., powielane.

HERBICH, H.P. - Zakłady Wodno-Elektryczne w Rożnowie i Czechowie nad Dunajem. Londyn, 1946, Rada Akad. Szkół Tech.w


Lond.powielane.

HERLING, Gustaw - A world apart. London, 1951, William Heinemann Ltd.

HERLING-GRUDZIŃSKI, Gustaw - Drugie przyjście oraz inne opowiadania i szkice. Paryż 1963, Instytut Literacki.

HERLING-GRUDZIŃSKI, Gustaw - Dziennik pisany nocą (1971-1972). Paryż, 1973, Instytut Literacki.

HERLING-GRUDZIŃSKI, Gustaw - Dziennik pisany nocą (1973-1979). Paryż, 1980, Instytut Literacki.

HERLING-GRUDZIŃSKI, Gustaw - Dziennik pisany nocą (1980-1983). Paryż, 1984, Instytut Literacki.

HERLING-GRUDZIŃSKI, Gustaw - Dziennik pisany nocą (1984-1988). Paryż, 1989, Instytut Literacki.

HERLING-GRUDZIŃSKI, Gustaw - Inny świat. Londyn, 1953, Gryf; Paryż, 1965, 1985, Instytut Literacki

HERLING-GRUDZIŃSKI, Gustaw - Podróż do Burmy. Londyn, 1983, Puls

HERLING-GRUDZIŃSKI, Gustaw - Skrzydła ołtarza. Paryż, 1960, Instytuut Literacki

HERLING-GRUDZIŃSKI, Gustaw - Upiory Rewolucji, Paryż, 1969, Instytut Literacki

HERLING-GRUDZIŃSKI, Gustaw - W oczach pisarzy. Rzym, 1947

HERLING-GRUDZIŃSKI, Gustaw - Żywi umarli. Rzym, 1945, Instytut Literacki

HERMANOWICZ, I. - Chiny - Sybir - Moskwa. Londyn, 1966, Veritas

HERMASZEWSKI, Antoni - Dzisiejszy Krzemieniec i Słowacki. Londyn,1975, Biesiada Krzemieniecka

Heroic Poland, in aid of Polish war charities. London, n.d., Drury Press

Heroismo y Agonia de Varsovia. Traduecion de Carolina Bebecka. Madrid, 1944.

HERRIOT, Edouard - L'Invasion Allemande en Pologne, France, 1940, Flammarion.

HERSAY, Gille - Dżentelmen włamywacz. Bruksela, 1950, La Colonne

HERSCH, Jeanne - Polityka i rzeczywistość. Paryż, 1957, Instytut Literacki

HERTZ, Aleksander - Amerykańskie stronnictwa polityczne. Paryż, 1957, Instytut Literacki

HERTZ, Aleksander - Refleksje amerykańskie. Paryż, 1966, Instytut Literacki

HERTZ, Aleksander - Szkice o ideologiach. Paryż, 1967, Instytut Literacki

HERTZ, Aleksander - Wyznania starego człowieka, London, 1979, Oficyna Poetów i Malarzy.

HERTZ, Aleksander - Żydzi w kulturze polskiej. Paryż, 1961, Instytut Literacki.

HERTZ, Aleksander - The Jews in Polish Culture, Evanston, IL., 1988, Northwestern Uniwersity Press.

HEYDENKORN, Benedykt - Rodowód i pierwszy okres Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Toronto, 1995, The Canadian Polish Research
institute.

HEYM, Stefan - Collin, Berlin, 1983, Veto Verlag.

HEYST, Axel - After Hitler, London, 1940, Minerva Publishing Co. Ltd.

HILL, Ninian - Poland and the Polish question. London, 1915, George Allen & Unwin Ltd.

HILLS, Denis - Return to Poland. London, 1988, The Bodley Head.

HINDELS, Józef - Co to jest socjalizm demokratyczny? Odbitka z ósmego zeszytu "Światła", Światło

HINTERHOFF, Eugeniusz - Moja odpowiedź. Fakty i dokumenty. London, n.d., Eugeniusz Hinterhoff

HIRSZOWICZ, Marian - Komunistyczny Lewiatan, Paryż,1973, Instytut Literacki.

HIRSZOWICZ, M., MICHEL, P., MINK, G. - The Crisis - Problems in Poland, part I. Research project Crisis in Soviet type systems, dyr.
Zdenek Mlynar, study no 12, (1986)

HISCOCKS, Richard - Poland: Bridge for the Abyss, London, 1963, Oxford University Press.Histoire de la Pologne powielane

Historia architektury polskiej. Opr.Z.D.[Zbigniew Dmochowski]. Liverpool,[1943],Pol.Szk.Archit. + Atlas powielane

Historia Biblijna Nowego Testamentu. Londyn, 1962, Nakładem Parafii Polskich; Londyn, 1961, Nakładem Parafii polskich

Historia cudownego obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej. Wilno, 2002, Czas

Historia 2 Grupy Artylerii.(Story of the 2nd AGPA). Oprac. W. Łado. Wydawnictwo 2 Grupy Artylerii.

Historia Harcerstwa, tom pierwszy lata 1910-1921. Londyn, 1975, Koło Harcerzy i Harcerek z lat 1910-1945

Historia prawa kościelnego, skrypt V, Stosunek kościoła do państwa, 55. Londyn, 1944, Studium Prawno-Administracyjne, powielane

Historia w zagadnieniach, pr.zbior. Jerozolima, 1946, Sek.Wyd.Zrzesz.Naucz.Polskiego na Środkowym Wschodzie, powielane

Historikerstreit spór o miejsce III Rzeszy w historii Niemiec, red. Małgorzata Łukasiewicz. Londyn, 1990, ANEKS

HLAWATY, Andrzej - Dzieje 6 Pułku Ułanów Kaniowskich. Wyd. "Przeglądu Kawalerii i Broni Pancernej. Londyn 1973.

HLAWATY, Andrzej - Zarys Historii 6 Pułku Ułanów II Korpusu Wojsk Polskich na Wschodzie 1917-18r.Londyn,1965, Koło 6 Pułku Ułanów
Kaniowskich.

HLOND, August, Kardynał, Prymas Polski - Na straży sumienia narodu. Romsey, N.J., 1951, Don Bosco

HLOND, August - O chrześciańskie zasady życia państwowego, London, n.d. F. Mildner & Sons.

HLOND, August - The persecution of the Catholic Church in German occupied Poland. Londyn, 1941, Burns Oates

HLOND, August - Pochodzenie państwa i władzy państwowej. London, n.d., Mildner

HLOND, August - Problem Religijny Jutrzejszego Świata. Londyn, [1943], Polska Misja Katotolicka w Londynie.

HŁASKO, Marek - Cmentarze. Następny do raju. Paryż, 1958, Instytut Literacki.

HŁASKO, Marek - Nawrócony w Jaffie. Londyn, 1966, 1974, Polska Fundacja Kulturalna

HŁASKO, Marek - Opowiadania, Paryż, 1963, Instytut Literacki.

HŁASKO, Marek - Piękni dwudziestoletni. Paryż, 1966, 1987, Instytut Literacki

HŁASKO, Marek - Sowa córka piekarza. Paryż, 1968, Książnica Polska

HŁASKO, Marek - Wszyscy byli odwróceni - Brudne czyny. Paryż, 1964, Instytut Literacki.

HOBLER, Janina - Polonistka w mundurze. Londyn, 1982, O P i M

HOCHHUTH, Rolf - Soldaten Nekrolog anf genf Tragodie, Hamburg, 1967, Rowolth

HODGE, J.C. - Podręcznik murarstwa. Londyn, 1944, Polish Technical Publishing Trust

HODGES, Richard - Poland. London, 1976, Academic and Business Monographs Ltd.

HODSON, Henry, V. - Imperium Brytyjskie. Londyn, 1941, British Publishers Guild

HODŻA, Milan - Federation in Central Europe. London, 1942, Jarrolds Publishers.

HOFMAN, Wlastimil - Poprzez ciernie do wolności. Jerozolima 1942

HOFFMAN, Bruno - Nowe Opowieści Hoffmanna. Tel-Awiw, 1971, "Hadfus Haklali"

HOFFMAN, Bruno - łsłówka z Krakowa i Rio de Janeiro. Tel-Awiw, n.d. "Hadfus Haklali".

HOFFMAN, Henryk - Jak mieć zdrowe dziecko. Bari, 1946, Dział Wyd. Delegatury P.C.K. przy 2 Korpusie.

HOFFMAN, J - W sprawie początków biskupstwa łacińskiego na Wołyniu. Rzym, 1960, Sacrum Poloniae Millennium

HOFFMAN, Jakub - Ukraińskie Wołyniana na Emigracji, odbitka z wyd. Pol.Tow. Histor.na Obczyźnie, Teki Historyczne t. VIII, Londyn, 1956, t.IX,

Londyn, Listopad 1958.

HOFFMAN, Jakub - Uwagi o tezach Enno Meyera i Gottholda Rhodego w sprawie nauczania historii stosunków polsko-niemieckich. Odb. z "Tek

Historycznych, tom X. Londyn, 1959.

HOFFMAN, Karol - Adam Mickiewicz. Włochy, 11.XI.1944r. Sekcja Wydawnicza A.P.W.

HOFMAN, Ludmiła - Procesy przyswajania wyrazów angielskich w języku polskim. Londyn, 1967, PUNO.

HOLEWIŃSKI,J. de - A sketch of the history of Polish Art, London, (1916),George Allen & Unwin Ltd.

HOLLINGWORTH, Clare – The three week’s war in Poland. London, 1940, Duckworth

HOLIŃSKI, Alfred - A Forgotten Kościuszko Medal. Repr. The Polish Review. Vol. VIII. No.4. New York, 1963.

HOLIŃSKI, Alfred - Marian Morelowski 1884-1963, Skrót przemówienia...7 list. 1963....,Londyn, Gryf Printers (H.C.) Ltd.

HOLLIS, Krzysztof - Kryzys pieniądza. Londyn, 1944, Mildner

HOLZAPFEL, Helmut - Das katholische Polen heute. Munchen, 1967, Don bosco Verlag.

HOLZAPFEL, Helmut - Tausend Jahre Kirche Polens. Wurzburg, 1966, Echter Verlag.

HOLZAPFEL, Rudolf, Maria - Wiersze polskie. Polnische Jugendgedichte. Londyn, 1979, OP i M.

HOLZER, Jerzy - "Solidarność" 1980 -1981. Geneza i historia. Paryż 1984 IL

HOŁUBOWICZ-GADKOWSKA, Anna - Pamiętnik łączniczki kapelana, Londyn, 1995, Fundacja Armii Krajowej.

HOŁUB-PACEWICZ, Zofia - Geografia fizyczna i osadnicza Wysp Brytyjskich. (po pol. i ang.) Glasgow, 1944, Książnica Polska

HOŁYŃSKA, Paulina - Wspomnienia nauczycielki z Kresów 1939-1942. Londyn, 1990, Polskie Studio Wydawnicze UNICORN

  1   2   3


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna