Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego Dr Mirosława Matyji przeprowadzonego na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w PoznaniuPobieranie 12.7 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar12.7 Kb.Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego

Dr Mirosława Matyji

przeprowadzonego na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu11.07.2014

Data wniosku dr Mirosława Matyji skierowanego do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o wszczęcie postępowania habilitacyjnego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej

11.08.2014

Data pisma Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów skierowanego do Dziekana Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu informującego o wskazaniu Rady Wydziału Gospodarki Międzynarodowej UEP do przeprowadzenia postepowania habilitacyjnego dr Mirosława Matyji w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie ekonomia (dokumentacja wpłynęła do Dziekanatu Wydziału Gospodarki Międzynarodowej w dniu 18.08.2014r.)

7.11.2014

Zgoda Rady Wydziału Gospodarki Międzynarodowej UEP na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Mirosława Matyji oraz wyznaczenie trzech członków komisji habilitacyjnej

9.12.2014

Data pisma Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów skierowanego do Dziekana Wydziału Gospodarki Międzynarodowej UEP informującego o powołaniu pełnego składu komisji habilitacyjnej dr Mirosława Matyji (dokumentacja wpłynęła do Dziekanatu Wydziału Gospodarki Międzynarodowej w dniu 19.12.2014)

22.12.2014

Otrzymanie kompletu dokumentacji niezbędnej do przesłania recenzentom i członkom Komisji habilitacyjnej

Do 19.01.2015

Przesłanie dokumentacji do recenzentów w celu sporządzenia recenzji

Do 30.01.2015

Potwierdzenie daty odbioru kompletu dokumentów przez recenzenta – prof. dr hab. Adam Budnikowski

Do 30.01.2015

Potwierdzenie daty odbioru kompletu dokumentów przez recenzenta – prof. dr hab. Irena Pietrzyk

Do 30.01.2015

Potwierdzenie daty odbioru kompletu dokumentów przez recenzenta – prof. dr hab. Przemysław Deszczyński

Do 16.03.2015

Termin przygotowania recenzji przez recenzentów powołanych w postępowaniu habilitacyjnym dr Mirosława Matyji

- prof. dr hab. Adam Budnikowski

- prof. dr hab. Irena Pietrzyk

- prof. dr hab. Przemysław Deszczyński


17.03.2015

Wysłanie drogą elektroniczną kompletu recenzji do członków komisji habilitacyjnej

Do 10.04.2015

Termin przedstawienia Radzie Wydziału Gospodarki Międzynarodowej przez komisję habilitacyjną uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego, wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego, w tym recenzjami osiągnięć naukowych.

maj 2015

Termin podjęcia przez Radę Wydziału Gospodarki Międzynarodowej uchwały o nadaniu lub odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego.©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna