Harmonogram seminarium roboczegoPobieranie 72.67 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar72.67 Kb.
HARMONOGRAM SEMINARIUM ROBOCZEGO

22.09. 2010 r - środa

1600- 1800

Rejestracja

1800- 2200

Powitanie uczestników seminarium

Kolacja przy grillu

23.09. 2010 r – czwartek

900- 915

Otwarcie seminarium

Dr inż. Małgorzata M. Jaworska

Sesja A

Sesja Polimerowa

Przewodniczący

Prof. dr hab. Maria Mucha


P 1

915- 935

Henryk PospiesznyWrażenia z X Międzynarodowej Konferencji „Perspektywy w badaniach chityny I chitozanu” Rosyjskiego Towarzystwa Chitynowego

P 2

935- 955

George A.F. Roberts – “The role of hydrodynamic volume in polyeletrolyte – induced metachromasy”

P 3

955- 1015

Saburo Minami, Shinsuke Ifuku, Tomohiro Imagawa, Takeshi Tsuka, Tomohiro Osaki, Yoshiharu Okamoto, Hiroyuki Saimoto- “Preparation of nano-chitin fibers and its biological effects”

P 4

1015- 1035


Raluca Nicoleta Darie, Catalina Natalia Cheaburu, Cornelia Vasile -“Assessments of structural changes and thermostability for some ldpe/chitosan systems”

P 5

1035- 1055

Catalina Natalia Cheaburu, Anca Cojocariu, Ana-Maria Oprea, Lenuta Profire, Cornelia Vasile – „Crosslinked chitosan as matrix for controlled release of the novel no-donor drugs based on theophylline and paracetamol”

1055-1115
Przerwa na kawę / herbatę

Sesja B

Sesja Medyczna

Przewodniczący

Prof. dr hab. Barbara Kochańska

M 1


1115- 1135

Sevda Senel “Applications of chitosan in dentistry”

M 2

1135- 1150

Maria Wiśniewska-Wrona, Magdalena Kucharska, Iwona Kardas, Kazimiera Henryka Bodek – „Biokompozyty polimerowe stosowane do leczenia odleżyn”

M 3

1150 – 1205

Iwona Kardas, Antoni Niekraszewicz, Magdalena Kucharska, Roman Kustosz –„Opracowanie resorbowalnego uszczelnienia protez naczyniowych”

M 4

1205– 1220

Katarzyna Małolepsza-Jarmołowska –„ Wpływ alkoholu poliwinylowego i dekstranu na właściwości termowrażliwych żeli hydrofilowych zawierających kompleks kwasu mlekowego z chitozanem”


M 5

1220– 1235

Katarzyna Małolepsza-Jarmołowska- „Wpływ substancji hydrofilizujących na właściwości termowrażliwych żeli hydrofilowych zawierających kompleks kwasu mlekowego z chitozanem”

M 6

1235– 1250

Magdalena Kucharska, Marcin H. Struszczyk, Magdalena Cichecka , Kinga Brzoza-Malczewska „Wstępne badania właściwości użytkowych innowacyjnych materiałów opatrunkowych”

M 7

1250– 1305

Magdalena Kucharska, Antoni Niekraszewicz, Danuta Ciechańsk1, Elżbieta Witczak, Marcin H. Struszczyk, Anna Gulbas-Diaz, Witold Sujka, Iwona Kardas – „TROMBOGUARD® - opatrunek pierwszej pomocy”

23.09. 2010 r – czwartek

Sesja C1

Sesja Posterowa

SP 1


1305– 1335


Saburo Minami, Kohdai Kitahara, Yoshiharu Okamoto, Takeshi Tsuka, Tomohiro Imagawa, Tomohiro Osaki, Hitoshi Kawamoto, Yasunari Miki – „Effects of Fucoidan on experimentally damaged cartilaginous tissue repair”

SP 2

Katrin Schwikal, Janine Bauer, Peggy Brückner, Frank Meister – “The effect of surface structure on the biofunctionality of chitosan containing shapes”

SP 3

Klaudia Brodaczewska, Katarzyna Donskow, Kinga Jóźwicka, Maria Doligalska- „Działanie in vitro chitozanu na komórki immunokompetentne myszy zarażonych pasożytniczym nicieniem Heligmosomoides bakeri”

SP 4

Urszula Filipkowska, Joanna Rodziewicz- „Cykliczna sorpcja i desorpcja barwników reaktywnych na kulkach chitozanowych”

SP 5

Michał Tylman, Maria Mucha – „Metoda elektrolityczna otrzymywania porowatych struktur chitozanowych z hydroksyapatytem”

SP 6

Łukasz Stańczyk, Katarzyna Struszczyk, Mirosława Szczęsna-Antczak, Dariusz Hiler, Radosław Bonikowski, Halina Kalinowska, Tomasz Florczak, Krzysztof Krosowiak, Tadeusz Antczak – „Opracowanie metody wytwarzania preparatów immobilizowanych enzymów w skali preparatywnej adresowanych do prowadzenia ciągłych procesów biokonwersji”

SP 7

Jan Ignacak, Maria Wiśniewska-Wrona, Iwona Pałka, Jacek Zagajewski, Antoni Niekraszewicz – „Rola oligomerów chitozanu w regulacji proliferacji komórek raka wysiękowego Ehrlicha in vitro.”

SP 8


Alina Sionkowska, Anna Płanecka, Justyna Kozłowska, Paulina Łoś, Joanna Skopińska-Wiśniewska – „Modyfikacja odporności fotochemicznej chitozanu”

SP 9

Iwona Kardas, Wiesław Marcol, Joanna Lewin-Kowalik, Antoni Niekraszewicz, Danuta Ciechańska, Magdalena Kucharska, Adam Właszczuk - „Wykorzystanie biopolimerów naturalnych do rekonstrukcji nerwów obwodowych”

SP 10

Anna Puchalska, Maria Mucha –„ Termograwimetria chitozanu z nanonapełniaczami”

1335 – 1435

Obiad


1500 – 1900

Wycieczka po Zakopanem

2000- 2400

Uroczysta kolacja towarzyska


24.09. 2010 r – piątek

830 – 900

Walne zebranie PTChit

Sesja D

Sesja Polimerowo-Biotechnologiczna

Przewodniczący

Prof. dr hab. Henryk Pospieszny

P/B 1


900- 915

Katarzyna Nawrotek, Zofia Modrzejewska, Roman Zarzycki – „ Kinetyka uwalniania albuminy z termowrażliwych żeli chitozanowych”


P/B 2

915- 930

Agata Skwarczyńska, Zofia Modrzejewska - „Termowrażliwe żele chitozanowe zawierające nanosrebro”


P/B 3

930- 950

Anastasia Zubareva, V.S. Zueva, N.A.Par 'ygina, E.V. Svishchevskaya, A.V.Il'ina, V.P. Varlamov – „Preparation of N- hexanoilchitosan nanoparticles and their interaction with proteins”

P/B 4

950- 1005

Maria Mucha, Jacek Balcerzak, Adam Filipiak – „Uwalnianie kwasu salicylowego z granulek chitozanowych powlekanych polilaktydem"

P/B 5

1005- 1020

Małgorzata M. Jaworska, Ewa Konieczna-Mordas – „Ciecze jonowe – nowe rozpuszczalniki chityny”

1020- 1040

Przerwa na kawę/ herbatę

Przewodniczący

Dr inż. Małgorzata M. Jaworska

P/B 6

1040- 1100ry

Luciano Pighinelli, Magdalena Kucharska –„Properties of Microcrystalline Chitosan – Calcium Phosphate Composites

P/B 7

1100- 1115

Magdalena Gierszewska-Drużyńska, Jadwiga Ostrowska-Czubenko – „ Wpływ warunków procesu sieciowania na strukturę molekularną i nadmolekularną hydrożelowej membrany chitozanowej”

P/B 8

1115- 1130

Katarzyna Struszczyk, Łukasz Stańczyk, Mirosława Szczęsna-Antczak, Dariusz Hiler, Tadeusz Antczak - „Biotransformacja chitozanu”

P/B 9


1130- 1145

Paweł P. Sobecki, Barbara Pabin-Szafko, Joanna Szumilewicz- „Fizykochemiczna charakterystyka kompozycji chitynowo-poliestrowych w zależności od ich składu”


Sesja C2

Sesja Posterowa

SP 11

1145- 1215

Alina Sionkowska, Justyna Kozłowska, Anna Płanecka, Joanna Skopińska-Wiśniewska, Paulina Łoś – „Modyfikacja materiałów chitozanowych za pomocą promieniowania słonecznego”

SP 12

Katarzyna Lewandowska – „Badania wiskozymetryczne mieszanin mikrokrytalicznego chitozanu z poli(alkoholem winylowym”

SP 13

Grzegorz Bełżecki, Renata Miltko, Tadeusz Michałowski - „Enzymy chitozanolityczne orzęsków żwaczowych Diploplastron affine

SP 14

Renata Miltko, Grzegorz Bełżecki, Tadeusz Michałowski – „Aktywność chitozanolityczna orzęsków żwaczowych Eudiplodinium maggii”

SP 15

Milena Pieróg, Jadwiga Ostrowska-Czubenko, Magdalena Gierszewska-Drużyńska – „ Stan wody w nieusieciowanych i usieciowanych hydrożelowych membranach chitozanowych na podstawie badań metodą DSC”

SP 16

Barbara Kochańska, Anna Kędzia, Anna Wojtasz – Pająk – „Wrażliwość na askorbinian chitozanu bakterii mikroaerofilnych izolowanych z jamy ustnej”

SP 17

Jan Meler, Bożena Grimling – „Ocena biofarmaceutyczna preparatów salazosulfapirydyny w zależności od zastosowanych suplementów diety zawierających chitozan w modelu „in vitro

SP 18

Elżbieta Patkowska – „Wpływ chitozanu na plonowanie fasoli zwykłej (phaseolus vulgaris l.) oraz zbiorowiska mikroorganizmów w ryzosferze i glebie pozaryzosferowej”

SP 19

Galia Shulga, Brigita Neiberte, Sanita Skudra, Anrijs Verovkins, Viktor Shapovalov, Andrej Valenkov- “Novel Lignin/Chitosan Polyelectrolyte Complex as Interfacial Tension Regulator

1215-1225

Zakończenie seminarium

1225- 1325

Obiad


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna