Historia – pierwszy sprawdzianPobieranie 16.71 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar16.71 Kb.
Historia – pierwszy sprawdzian
Periodyzacja-podział czasu

Paleontologia-nauka o zwierzętach

Antropogeneza-początki ludzkości
Archaik=>Proterozoik=>Paleozoik(kambr,ordownik,sylur,dewon,karbon,perm)=>Mezozoik(trias,jura,kreda)=>Kenozoik(trzeciorzęd,czwartorzęd)
Hominizacja-proces wykształcenia się cech ludzkich
Driopitek=>australopitek=>Homohabilis=>Homoerectus=> Neandertalczyk , Homosapiens sapiens
Paleolit: od 2,5mln lat p.n.e – XI tysiąclecia p.n.e.: udoskonalenie narzędzi krzemiennych, nauka rozpalania ognia i poslugiwania się nim, wędrowny tryb zycia
Mezolit: X-VI tysiąclecia p.n.e. łowiectwo, początki rolnictwa i hodowli zwierząt, pierwsze osady
Neolit: IX-III tysiąclecia p.n.e. garncarstwo, tkactwo, handel, osiadły tryb życia, rolnictwo , hodowla, początki władzy, podział na role, reowlucja neolityczna
Epoka miedzi
Epoka brązu: miedź+cyna= brąz
Epoka żelaza: żelazo, handel dalekosiężny, rozwój cywilizacji
Kult lunarny-kult księżyca
Sposoby grzebania zmarłych- groby pełne darów, strach przed powrotem zmarłego, trupa związywano rzemieniami a grób okładano ciężkimi głazami
Kult solarny- głownie dla rolników
Megalit-duży nieobrobiony kamień, miały charakter kultowy
Mezopotamia-


 • Przełom VI/V tysiąclecia p.n.e.

 • Wzdłuż Tygrysu i Eufratu

 • Północ – uboga roślinność,uboga fauna, bogactwa naturalne

 • Południe – klimat tropikalny , bogata fauna i flora

 • System irygacyjny – bardzo rozwinięty, przyczynił się do rozwoju rolnictwa i ukształtowania społeczeństwa

 • Sumerowie – budowa miast-państw , wynalezienie koła

 • Teokracja- kapłani rządzili

 • Zigguraty- świątynie, miejsce obserwacji astronomicznych, magazyn żywności, sąd

 • Hammurabi- zjednoczył kraj, stolica babilon ,kodeks hamurabiego-zbiór ostrych praw

 • Pismo piktograficzne => pismo ideograficzne(klinowe)

 • Jednostka miary – łokieć, wagi talent=30kg dzielący się na 60 min, kalendarz-354 dni / 12 miesięcy , doba-24h po 60 min,1 min 60 sec

Egipt:


 • Osadnictwo IV tysiąclecie p.n.e.

 • Delta rzeki Nil (2x regularnie wylewała)

 • Egipt dolny – delta rzeki nil

 • Egipt górny- od początków delty do pierwszej katarakty

 • Faraon- obsadzał urzędy, nadawał majątki, decydował o wojnie, kreował nowe kulty, był najważniejszym kapłanem

 • Armia z poboru

 • Pismo hieroglificzne , pismo hieratyczne-kapłańskie, pismo demotyczne-ludowe

 • Zegar wodny- doba 24h 12h dnia i 12h nocy, 365 dni- 3 pory roku, 12 miesiecy po 30 dni

Grecja: • III tysiąclecie p.n.e.

 • Płw. Bałkański, płw. Chalkidike, wyspy morza Egejskiego, (wszystko oblane przez morza Jońskie, Kreteńskie, Śródziemnomorskie, Egejskie, Trackie)

 • Żyzne zbocza gór, tereny zatok morskich

 • Żelazo,srebro,marmur,glinka / nie było: miedzi, cyny,złota

 • Kultura minojska- najstarsza z kultur,początek cywilizacji europejskiej

 • Ciemne wieki- czas migracji ludności greckiej i zasiedlenia południowej części Płw.Bałkańskiego, wysp.

 • Polis-miasto-państwo

 • Sparta:

*dwaj królowie(funkcje religijne,dowodzenie armi,sprawowanie sądów),Geruzja(28 arystokratów+2króli)-wybierani byli na Zgromadzeniu ludowym(apelli)byli ciałem doradczym monarchów, Eforowie-5urzędników

*Sparciaci(pełno prawni obywatelowie,7-30 koszary,przymus małżeństwa,zakaz pracy zarobkowej) Heloci(90%ludności,ludzkość podbitych krain)Perioikowie(wolność osobista,brak praw politycznych,rzemieślnicy) • Ateny:

*Archonci-urzędnicy pełniący funkcje królewskie(później rozszerzyli o *sędziów * sekretarza *polemarchosa(armia) *eponimosa(administracja) Urzędnicy wybierali byli na rok, po upływie kadencji przechodzili do Areopagu(rady nadzorującej władze)

*społeczeństwo: a) arystokracja-pełnia praw politycznych,właściciele ziem b)hektemoroj-ludność podwładna, dzierżawcy ziem, 5/6 plonów oddawali

*prawa Drakona- surowe prawa umacniające podział społeczny i wprowadzające wiele obciążeń dla ludności zależnej

*reformy Solona-podział społeczestw na 4 grupy ze względu na dochód


Persja:

 • VI w.p.n.e.

 • Podział na 20 satrapi- Dariusz I

Milet499=>grecy zostali pokonani=> zburzenie miletu,persowie opanowali wiele wysp u wybrzeży azji mniejszej

Maraton490=>zwycięstwo Aten=>dla persji nic nie licząca się przegrana
Termopile480=>walka w wąwozie,zdrajca,Spartianie walczyli aż do śmierci=> otwrcie drogi na Ateny
Salamina480=>walka na okręty,Grecy wygrali
Plateje479=>persja przegrała
Związek Hellenski 481, Sparta na czele
Atenski związek Morski 478, Ateny na czele
Reformy Peryklesa-przeniósł prawa Aeropagu na Zgromadzenie ludowe(Eklezja), na jego organ doradczy-radę pięciuset i sąd przysięgłych, w zgromadzeniu uczestniczył 6000 Ateńczyków co stanowiło kworum niezbędne do podjęcia decyzji
Wojna peloponeska 431-404 r.p.n.e.


 • Zazdrosc sparty o potege Aten

 • Konfilt miedzy Koryntem(popieranym przez Sparte) a Korkyra(popierana przez Ateny)

Macedonia:  • Za panowania Filipa I:

*jako zakładnik w Tebach poznał strukturę greckich polis

*w 359 zasiadł na tronie Macedoni i rozpoczął reformy państwa od restrukturyzacji armi(falanga) , armia z poboru

*zjednoczył państwo,ujednolicił administracyjne

*dokonał podboju greckich koloni na wybrzeżu Macedońskim

*zaczął ingerować w sprawy Grecji: a) zajął Teselię b)w 338 pokonał wojska Teb i Aten pod Cheroneja c) przejął hegemonie nad związkiem korynckim

*ideą podboju Persji zjednoczył większość greckich państw

*jego śmierć w 336 doprowadziła do zamieszania w Grecji


  • Podboje Aleksandra III Wielkiego

*335 wybucha antymacedonskie powstanie szybko stłumione przez Aleksandra Wielkiego

*widząc słabość Persji Aleksander podejmuje w 334 wyprawe przeciw temu panstwu

*wojska macedońsko-greckie opanowują Fenicje,Syrie,Cypr i Egipt

a)po bitwie pod Issos zdobywa Damaszek b)w 332 dociera do Palestyny a następnie do Egiptu,założył Aleksandrię

*w bitwie pod Gaugamelą ostatecznie pokonuje Persje i ogłasza się królem

*Podejmuje wyprawe na Indie, która kończy się niepowodzeniem


Sposób sprawowania władzy na terytoriach podbitych:

  • Przyjmuje ceremoniał perski

  • Urzędy rozdaje mecedończyką i miejscowym arystokratą

  • Dąży do ujednolicenia krajów podbitych

  • Wprowadza swój boski kult


Po jego śmierci w 323(32 lata) imperium rozpada się dochodzi do wojen. W okresie epigonidów dochodzi do ostatecznego podziału: *antygonidów *ptolemeuszy *selencydów


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna