Historia kultury fizycznejPobieranie 10.68 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar10.68 Kb.
Nazwa przedmiotu – historia kultury fizycznej

Katedra

Katedra Humanistycznych Podstaw Kultury Fizycznej

Kierownik

Prof. dr hab. Mirosław Ponczek

Autor

Prof. dr hab. M. Ponczek,

Liczba godzin/ECTS ogółem

Studia stacjonarne – 1 godzina wykładu = 15 godzin

- 1 godziny ćwiczeń = 15- godzinForma zaliczenia przedmiotu

Zaliczenie na stopień

egzamin

/ ECTS

Treści kształcenia

Wykłady:

Historia kultury fizycznej jako nauka i przedmiot nauczania; przejawy kultury fizycznej w okresie wspólnoty pierwotnej oraz w ustroju niewolniczym państw Bliskiego i Dalekiego Wschodu ; główne kierunki oraz rozwoju kultury w starożytnej Grecji; elementy kultury fizycznej w życiu i obyczajowości stanów oraz warstw społecznych i instytucji szkolnych oraz Kościoła Powszechnego i państwa w epoce średniowiecza; podstawowe kierunki, czynniki ewolucji i ośrodki kultury fizycznej w okresie renesansu i oświecenia w Europie i w Polsce; rola Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” na ziemiach polskich pod zaborami; rozwój wychowania fizycznego i sportu w II Rzeczypospolitej oraz podczas wojny i okupacji hitlerowskiej; przeobrażenia w strukturach sportu polskiego w Polsce Ludowej i w III Rzeczypospolitej; osiągnięcia sportu wyczynowego w Polsce – na forum europejskim i światowym 1945-2000.Ćwiczenia:

Agonistyka w państwach cywilizacji Starożytnego Wschodu oraz charakter, rozwój i różnice w modelu igrzysk w starożytnej Grecji i Rzymie; średniowieczne a renesansowe koncepcje kultury fizycznej w skali powszechnej i polskiej; kultura fizyczna twórczości filozofów pedagogów i lekarzy okresu oświecenia w Europie i w Polsce; geneza i narodziny nowożytnych igrzysk olimpijskich – dzieło barona Pierre de Coubertin; europejskie szkoły gimnastyczne oraz ich wpływ na rozwój i formowanie podobnych ośrodków w Polsce w XIX wieku; początki sportu – ze szczególnym uwzględnieniem regionu Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego – na tle europejskim i polskim; rola kultury fizycznej w stowarzyszeniach sportowych i organizacjach młodzieżowych II Rzeczypospolitej; udział Polaków w konspiracyjnym sporcie 1939-1945; osiągnięcia Polaków w Letnich i Zimowych Igrzyskach Olimpiskich oraz rozwój kultury fizycznej w środowisku szkolnym i akademickim Polski (do 2000 r.).Efekty kształcenia (umiejętności
i kompetencje)

Ukazanie młodzieży akademickiej dziejów wychowania fizycznego oraz sportu i innych form kultury fizycznej (m.in. rekreacji ruchowej, turystyki) – jako dynamicznego procesu historycznego w poszczególnych epokach – od wspólnoty pierwotnej, starożytności i średniowiecza – po odrodzenie, oświecenie, XIX i XX wieku.

Literatura

1.Dzieje kultury fizycznej do 1918 roku. Pod redakcją Zdzisława Grota i Teresy Ziółkowskiej, Poznań 1991.

2. J. Gaj, K. Hądzelek, Dzieje kultury fizycznej w Polsce, Poznań 1997.

3.M. Ordyłowski, Historia kultury fizycznej . Starożytność – oświecenie, Wrocław 1997 i 2000.

4. M. Ponczek, Kultura fizyczna a Kościół rzymskokatolicki. Antyk XX wiek. Wybór materiałów uzupełniających do ćwiczeń i seminariów z historii kultury fizycznej, Częstochowa 2004.5. R. Wroczyński, Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu, Wrocław-Warszawa-Kraków 1979 i 1985, Wrocław 2002.©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna