Hormony roślinnePobieranie 6.99 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar6.99 Kb.
Hormony roślinne
Hormony – pierwotne przekaźniki informacji (substancje chemiczne – u roślin niskocząsteczkowe – koordynujące funkcjonowanie organizmu). Ogólne mechanizmy funkcjonowania hormonów, w tym fitohormonów (dla tych ostatnich miejsca biosyntezy, drogi transportu, miejsca działania, receptory, obiekty efektorowe, np. gibereliny – hydroliza skrobi w ziarniakach, ABA – zamykanie aparatów szparkowych, itp).
Budowa i funkcja hormonów roślinnych (auksyny, gibereliny, cytokininy, kwas abscysynowy, etylen).
Auksyny: wpływ na wzrost (efekty wzrostowe – mechanizm wzrostu kwasowego) i rozwój (wpływ na morfogenezę, regeneracja tkanek). Auksyny i cytokininy w kulturach in vitro.
Hormony w reakcjach rośliny na bodźce środowiskowe
Przykłady praktycznego zastosowania hormonów w rolnictwie i ogrodnictwie.


Znaczenie światła we wzroście i rozwoju roślin (fotomorfogeneza)
Pojęcie fotomorfogenezy.
Rola światła we wzroście i rozwoju roślin.
Barwniki fotomorfogenetyczne (fitochromy, kryptochromy, fototropiny): budowa, widma absorpcji i funkcja w komórkach roślinnych.
Fitochrom – budowa, mechanizm fotokonwersji, fitochrom labilny i stabilny, mechanizm działania.
Zjawisko fotoperiodyzmu. Zegar okołodobowy.
Rola barwników fotomorfogenetycznych w funkcjonowaniu zegara


Przykładowe pytania

Rola auksyn, (cytokinin, giberelin, etylenu, kwasu abscyzynowego) we wzroście i rozwoju roślin?


Auksyny: udział w regulacji wzrostu i morfogenezy roślin.
Rola giberelin i ABA w kontroli kiełkowania nasion.
Znaczenie polarnego transportu auksyn w regulacji wzrostu i rozwoju roślin.
Wymień przynajmniej 5 reakcji wzrostowych i rozwojowych roślin regulowanych przez fitochrom.
Jak stwierdzić czy w danym procesie rozwojowy regulowanym przez światło uczestniczy fitochrom?
Wyjaśnij istotę fotoperiodyzmu.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna