Hymn "Serce wielkie nam daj"Pobieranie 25.61 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar25.61 Kb.
K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.

W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze,

i na wieki wieków. Amen. Alleluja.
HYMN - "Serce wielkie nam daj"
1 ant. Światłość wiekuista * będzie świecić Twoim świętym, Panie, / przez całą wieczność. / Alleluja.

Chwalcie, słudzy Pańscy, *

chwalcie imię Pana.

Niech imię Pana będzie błogosławione, *

teraz i na wieki.

Od wschodu aż do zachodu słońca *

niech będzie pochwalone imię Pana.

Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, *

ponad niebiosa sięga Jego chwała.

Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze *

i w dół spogląda na niebo i na ziemię?

Podnosi z prochu nędzarza *

i dźwiga z gnoju ubogiego,

By go posadzić wśród książąt, *

wśród książąt swojego ludu.

Tej, co była niepłodna, każe mieszkać w domu *

jako matce cieszącej się dziećmi.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Ant. Światłość wiekuista będzie świecić Twoim świętym, Panie, / przez całą wieczność. / Alleluja.


2 ant. Jeruzalem, miasto Boże, * twoje dzieci będą twoją radością, / wszystkie zgromadzą się w tobie i będą błogosławić Boga. / Alleluja.

Chwal, Jeruzalem, Pana, *

wysławiaj twego Boga, Syjonie!

Umacnia bowiem zawory bram twoich *

i błogosławi synom twoim w tobie.

Zapewnia pokój twoim granicom *

i wyborną pszenicą ciebie darzy.

Zsyła na ziemię swoje polecenia, *

a szybko mknie Jego słowo.

On prószy śniegiem jak wełną *

i szron jak popiół rozsypuje.

On grad rozrzuca jak okruchy chleba, *

od Jego mrozu ścinają się wody.

Posyła słowo, i lód topnieje, *

powieje wiatrem, i rzeki płyną.

Oznajmił swoje słowo Jakubowi, *

Izraelowi ustawy swe i wyroki.

Nie uczynił tego dla innych narodów, *

nie oznajmił im swoich wyroków.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

Ant. Jeruzalem, miasto Boże, / twoje dzieci będą twoją radością, / wszystkie zgromadzą się w tobie i będą błogosławić Boga. / Alleluja.


3 ant. Święci śpiewają pieśń nową * przed tronem Boga i Baranka, / a cała ziemia rozbrzmiewa ich głosami. / Alleluja.

Alleluja.

Zbawienie, chwała i moc należą do Boga naszego, *

(W. Alleluja)

bo Jego wyroki są prawdziwe i sprawiedliwe.

W. Alleluja (alleluja).

Alleluja.

Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, *

(W. Alleluja)

którzy się Go boicie, wielcy i mali.

W. Alleluja (alleluja).

Alleluja.

Bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący, *

(W. Alleluja)

weselmy się i radujmy, i oddajmy Mu chwałę.

W. Alleluja (alleluja).

Alleluja.

Bo nadeszły gody Baranka, *

(W. Alleluja)

a Jego Małżonka się przystroiła.

W. Alleluja (alleluja).

Alleluja.

Chwała Ojcu i Synowi, *

(W. Alleluja)

i Duchowi Świętemu.

W. Alleluja (alleluja).

Alleluja.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

(W. Alleluja)

i na wieki wieków. Amen.

W. Alleluja (alleluja).

Ant. Święci śpiewają pieśń nową przed tronem Boga i Baranka, / a cała ziemia rozbrzmiewa ich głosami. / Alleluja.


CZYTANIE

Przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste zebranie, do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już doszły do celu, do Pośrednika Nowego Testamentu, Jezusa, do pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż krew Abla.


K.   Sprawiedliwi cieszą się przed Panem, * Weselą się w Bożej obecności.
W.  Sprawiedliwi cieszą się przed Panem, / Weselą się w Bożej obecności.
K.   Radość napełnia ich serca.
W.  Weselą się w Bożej obecności.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Sprawiedliwi cieszą się przed Panem, / Weselą się w Bożej obecności.
Ant. Ciebie uwielbia przesławny chór Apostołów, * Ciebie Proroków poczet chwalebny, / Ciebie wychwala Męczenników zastęp świetlany, / Ciebie wszyscy Święci i wybrani jednym głosem wysławiają, / Najświętsza Trójco, Jedyny Boże.
Wielbi dusza moja Pana.... *

Ant. Ciebie uwielbia przesławny chór Apostołów, / Ciebie Proroków poczet chwalebny, / Ciebie wychwala Męczenników zastęp świetlany, / Ciebie wszyscy Święci i wybrani jednym głosem wysławiają, / Najświętsza Trójco, Jedyny Boże.


PROŚBY

Z radością błagajmy Boga, który jest koroną wszystkich Świętych:


Przez przyczynę świętych wybaw nas, Panie.

Boże, Ty w swojej mądrości ustanowiłeś Apostołów fundamentem Chrystusowego Kościoła,


- zachowaj swych wiernych w posłuszeństwie ich nauce.
Przez przyczynę świętych wybaw nas, Panie.

Ty udzieliłeś męczennikom tak wielkiego męstwa, że przelaniem swej krwi dali o Tobie świadectwo,


- spraw, aby chrześcijanie byli wiernymi świadkami Twojego Syna.
Przez przyczynę świętych wybaw nas, Panie.

Ty obdarzyłeś święte dziewice łaską naśladowania dziewictwa Chrystusa,


- spraw, aby oddając się Tobie, pragnęły osiągnąć niebiańskie dobra.
Przez przyczynę świętych wybaw nas, Panie.

Ty przez świętość ludzi objawiasz nam swoje oblicze i swoją naukę,


- daj, aby wierni, czcząc świętych, coraz bardziej zbliżali się do Ciebie.
Przez przyczynę świętych wybaw nas, Panie.

Wprowadź zmarłych do wiecznej ojczyzny razem z Dziewicą Maryją, świętym Józefem oraz wszystkimi świętymi,


- przez ich orędownictwo dopuść nas również do wspólnoty z nimi.
Przez przyczynę świętych wybaw nas, Panie.
"Ojcze nasz"
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty pozwalasz nam w jednej uroczystości czcić zasługi Wszystkich Świętych, † prosimy Cię, abyś dzięki wstawiennictwu tak wielu orędowników * hojnie udzielił nam upragnionego przebaczenia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna