I grupa współczesne metody historii sztuki, dr G. Świtek, Rok II (magisterskie), semestr zimowy 2012/2013 wtorki, 16: 45-18: 15, sala 106Pobieranie 21.97 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar21.97 Kb.
I GRUPA - Współczesne metody historii sztuki, dr G. Świtek, Rok II (magisterskie), semestr zimowy 2012/2013

wtorki, 16:45-18:15, sala 106

9.10.2012

16.10.2012

- Boris Uspienski, Kompozycja Ołtarza Gandawskiego Jana van Eycka w świetle semiotyki (Boska i ludzka perspektywa), w: Sztuka w świecie znaków, red. i przeł. B. Żyłko, Gdańsk 2002. s. 145-169.

- Keith Moxey, Art History's Hegelian Unconscious: Naturalism as Nationalism in the Study of Early Netherlandish Painting, w: tenże, The Practice of Persuasion, Ithaka-London 1995, s. 8-41.

23.10.2012

- Michel Foucault, Panny dworskie (Las Meninas), przeł. A. Tatarkiewicz, w: tenże, Słowa i rzeczy, red. T. Komendant, Gdańsk 2000, s. 21-38. NINA BRZOSTOWSKA-SMÓLSKA

- Joel Snyder, Las Meninas i zwierciadło księcia”, w: Tajemnica Las Meninas. Antologia tekstów, red. A. Witko, Kraków 2006, s. 165-204. WERONIKA KOBYLIŃSKA

30.10.2012

- T.J. Clark, A Bar at the Folies-Bergère, w: tenże, The Painting of Modern Life: Paris in the Art of Manet and His Followers, Princeton 1984, s. 205-258. JOANNA SMALCERZ

- Thierry de Duve, Brian Holmes, How Manet's A Bar at the Folies-Bergère Is Constructed, „Critical Inquiry” 1998, vol. 25, s. 136-168.

6.11.2012

- Aby Warburg, Sztuka portretu a mieszczaństwo Florencji, w: tenże, Narodziny Wenus i inne szkice renesansowe, przeł. R. Kasperowicz, Gdańsk 2010, s. 87-120. PAULINA BARYSZ

- Hans Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, przeł. M. Bryl, Kraków 2007, s. 5-69. MARIA SALAK-WARDA

13.11.2012

- Norman Bryson, Dyskurs, figura, w: Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów Artium Questiones”, red. M. Bryl, P. Juszkiewicz, P. Piotrowski, W. Suchocki, Poznań 2009, s. 185-216. PAULINA BAMBURSKA

- Georges Didi-Huberman, Dodatek. Pytanie o szczegół, pytanie o połać, w: tenże, Przed obrazem, przeł. B. Brzezicka, Gdańsk 2011, s. 155-184. KAMILA JASIŃSKA

20.11.2012

- Camille Paglia, Seksualne persony. Sztuka i dekadencja od Neferetiti do Emily Dickinson, przeł. M. Kuźniak, M. Zapędowska, Poznań 2006, s. 452-491. DOMINIKA TOMASZEWSKA

- Sarah Wilson, Maskarady-kobiecości, w: Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów Artium Questiones”, red. M. Bryl, P. Juszkiewicz, P. Piotrowski, W. Suchocki, Poznań 2009, s. 679-705. BARBARA TOPOLEWSKA

27.11.2012

- W.J.T. Mitchell, Pokazując widzenie: Krytyka kultury wizualnej, przeł. M. Bryl, w: Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów Artium Questiones”, red. M. Bryl, P. Juszkiewicz, P. Piotrowski, W. Suchocki, Poznań 2009, s. 817-837. MARTA SAJECKA

- Marita Sturken, Lisa Cartwright, Practices of Looking. An Introduction to Visual Culture, Oxford 2001, s. 109-150.

4.12.2012

- Anthony Vidler, Nieswojskie domy, przeł. G. Świtek, „Konteksty” 2004, nr 3-4, s. 21-34. MARTA LEWENSTEIN

- Sigmund Freud, Niesamowite, w: tenże, Pisma psychologiczne, przeł. R. Reszke, Warszawa 1997, s. 235-262. ALEKSANDRA WOŹNIAK

11.12.2012

- Rosalyn Deutsche, Agorafobia, przeł. P. Leszkowicz, w: Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów Artium Questiones”, red. M. Bryl, P. Juszkiewicz, P. Piotrowski, W. Suchocki, Poznań 2009, s. 585-644. MONIKA BRYZEK

- Joanna Rajkowska. Dotleniacz, „Obieg” 2010, nr 1-2. BARBARA SOKOŁOWSKA

18.12.2012

- Michel de Certeau, Praktyki przestrzenne, w: tenże, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, przeł. K. Thiel-Jańczuk, Kraków 2008, s. 93-129. ADAM JEŻEWSKI- Iain Borden, Another Pavement, Another Beach: Skateboarding and the Performative Critique of Architecture, w: The Unknown City: Contesting Architecture and Social Space, red. I. Borden, J. Kerr, J. Rendell, A. Pivaro, Cambridge MA-London, 2002, s. 180-199. AGNIESZKA JACHNA

8.01.2013

- Beatriz Colomina, The Split Wall: Domestic Voyerism, w: Sexuality and Space, red. B. Colomina, New York 1992, s. 73-128. KATARZYNA KOŁODZIEJCZYK

- David Leatherbarrow, Back to Front, or about Face, w: Uncommon Ground. Architecture, Technology, and Topography, Cambridge MA-London 2000, s. 71-118. PIOTR MAKOWSKI

15.01.2013

- Nicolas Bourriaud, Estetyka relacyjna, przeł. Ł. Białkowski, Kraków 2012, s. 33-80. SZYMON MALIBORSKI

- Claire Bishop, Antagonism and Relational Aesthetics, „October” 2004, nr 110 (jesień), s. 51-80.

22.01.2013

- Monika Bakke, Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu, Poznań 2010, s. 91-195. MILENA PASZKOWSKA


II GRUPA - Współczesne metody historii sztuki, dr G. Świtek, Rok II (magisterskie), semestr zimowy 2012/2013, wtorki, 18:30-20:00, sala 106

9.10.2012

16.10.2012

- Boris Uspienski, Kompozycja Ołtarza Gandawskiego Jana van Eycka w świetle semiotyki (Boska i ludzka perspektywa), w: Sztuka w świecie znaków, red. i przeł. B. Żyłko, Gdańsk 2002. s. 145-169. MAREK PŁUCINICZAK

- Keith Moxey, Art History's Hegelian Unconscious: Naturalism as Nationalism in the Study of Early Netherlandish Painting, w: tenże, The Practice of Persuasion, Ithaka-London 1995, s. 8-41.

23.10.2012

- Michel Foucault, Panny dworskie (Las Meninas), przeł. A. Tatarkiewicz, w: tenże, Słowa i rzeczy, red. T. Komendant, Gdańsk 2000, s. 21-38. DOROTA PŁACHCIŃSKA

- Joel Snyder, Las Meninas i zwierciadło księcia”, w: Tajemnica Las Meninas. Antologia tekstów, red. A. Witko, Kraków 2006, s. 165-204. MONIKA STRUMIŁOWSKA

30.10.2012

- T.J. Clark, A Bar at the Folies-Bergère, w: tenże, The Painting of Modern Life: Paris in the Art of Manet and His Followers, Princeton 1984, s. 205-258.

- Thierry de Duve, Brian Holmes, How Manet's A Bar at the Folies-Bergère Is Constructed, „Critical Inquiry” 1998, vol. 25, s. 136-168. DIANA STELOWSKA

6.11.2012

- Aby Warburg, Sztuka portretu a mieszczaństwo Florencji, w: tenże, Narodziny Wenus i inne szkice renesansowe, przeł. R. Kasperowicz, Gdańsk 2010, s. 87-120. MAGDALENA HERMAN

- Hans Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, przeł. M. Bryl, Kraków 2007, s. 5-69. EWELINA SARNA

13.11.2012

- Norman Bryson, Dyskurs, figura, w: Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów Artium Questiones”, red. M. Bryl, P. Juszkiewicz, P. Piotrowski, W. Suchocki, Poznań 2009, s. 185-216.

- Georges Didi-Huberman, Dodatek. Pytanie o szczegół, pytanie o połać, w: tenże, Przed obrazem, przeł. B. Brzezicka, Gdańsk 2011, s. 155-184. DOROTA MICHALSKA

20.11.2012

- Camille Paglia, Seksualne persony. Sztuka i dekadencja od Neferetiti do Emily Dickinson, przeł. M. Kuźniak, M. Zapędowska, Poznań 2006, s. 452-491. MARIA TYSZKIEWICZ

- Sarah Wilson, Maskarady-kobiecości, w: Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów Artium Questiones”, red. M. Bryl, P. Juszkiewicz, P. Piotrowski, W. Suchocki, Poznań 2009, s. 679-705. EWELINA ŚMIESZEK

27.11.2012

- W.J.T. Mitchell, Pokazując widzenie: Krytyka kultury wizualnej, przeł. M. Bryl, w: Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów Artium Questiones”, red. M. Bryl, P. Juszkiewicz, P. Piotrowski, W. Suchocki, Poznań 2009, s. 817-837.

- Marita Sturken, Lisa Cartwright, Practices of Looking. An Introduction to Visual Culture, Oxford 2001, s. 109-150.

4.12.2012

- Anthony Vidler, Nieswojskie domy, przeł. G. Świtek, „Konteksty” 2004, nr 3-4, s. 21-34. ANNA CZARNECKA

- Sigmund Freud, Niesamowite, w: tenże, Pisma psychologiczne, przeł. R. Reszke, Warszawa 1997, s. 235-262. MARTIN ZIEMNIAK

11.12.2012

- Rosalyn Deutsche, Agorafobia, przeł. P. Leszkowicz, w: Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów Artium Questiones”, red. M. Bryl, P. Juszkiewicz, P. Piotrowski, W. Suchocki, Poznań 2009, s. 585-644. ZOFIA BIERNACKA

- Joanna Rajkowska. Dotleniacz, „Obieg” 2010, nr 1-2.

18.12.2012

- Michel de Certeau, Praktyki przestrzenne, w: tenże, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, przeł. K. Thiel-Jańczuk, Kraków 2008, s. 93-129.- Iain Borden, Another Pavement, Another Beach: Skateboarding and the Performative Critique of Architecture, w: The Unknown City: Contesting Architecture and Social Space, red. I. Borden, J. Kerr, J. Rendell, A. Pivaro, Cambridge MA-London, 2002, s. 180-199. ZUZANNA ATANASOW

8.01.2013

- Beatriz Colomina, The Split Wall: Domestic Voyerism, w: Sexuality and Space, red. B. Colomina, New York 1992, s. 73-128. KAROLINA MATYSIAK

- David Leatherbarrow, Back to Front, or about Face, w: Uncommon Ground. Architecture, Technology, and Topography, Cambridge MA-London 2000, s. 71-118.

15.01.2013

- Nicolas Bourriaud, Estetyka relacyjna, przeł. Ł. Białkowski, Kraków 2012, s. 33-80.- Claire Bishop, Antagonism and Relational Aesthetics, „October” 2004, nr 110 (jesień), s. 51-80.

22.01.2013

- Monika Bakke, Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu, Poznań 2010, s. 91-195. DOMINIKA WITKOWSKA


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna