I. patofizjologia nerekPobieranie 132.82 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar132.82 Kb.
PATOFIZJOLOGIA – ĆWICZENIE 12

IMIĘ I NAZWISKO:GRUPA:

DATA:
I. PATOFIZJOLOGIA NEREK


1. Diagnostyka moczu i układu wydalniczego – uzupełnij tabelę.


1. Badanie ogólne moczu – wpisz prawidłowe wartości poniższych parametrów

Parametr

Norma

Barwa
Klarowność
Ciężar właściwy
pH
Glukoza
Bilirubina
Ciała ketonowe
Białko
Urobilinogen
Azotyny
Krew
Leukocyty
Erytrocyty w osadzie moczu
Leukocyty w osadzie moczu
Nabłonki w osadzie moczu
Wałeczki w osadzie moczu
(co to są wałeczki?)
2. Parametry biochemiczne

Parametr – wyjaśnij co to jest
i podaj jakie ma znaczenie diagnostyczne

Norma

Mocznik

Kreatynina

Kwas moczowy

Jaką nazwą określamy wzrost stężenia we krwi azotowych produktów przemiany materii?


Klirens kreatyniny
2. Podaj definicje poniższych pojęć jednym zdaniem + podaj przynajmniej jedną przyczynę.
Anuria


Oliguria


Poliuria


Nykturia


Hipostenuria


Hiperstenuria


Izostenuria


Bilirubinuria


Ketonuria


Glukozuria/glikozuria


Hemoglobinuria


Hematuria


Erytrocyturia


Proteinuria


Mikroalbuminuria


Hiperurykozuria


Hiperoksaluria


Hiperkalcuria/hiperkalciuria


Cystynuria

3. Białkomocz (proteinuria) – uzupełnij tabelę.
1. Definicja białkomoczu (+ podaj normę dobowego wydalania białka z moczem):


2. Przyczyny białkomoczu:

przednerkowe

nerkowe

zanerkowe
3. Wyjaśnij pojęcia (jednym zdaniem):

a) białkomocz kłębuszkowy -

b) białkomocz cewkowy -

c) białkomocz selektywny -

d) białkomocz nieselektywny -

e) białkomocz ortostatyczny -

f) białkomocz wysiłkowy -

4. Kamica nerkowa (moczowa) – uzupełnij tabelę.

1. Definicja kamicy nerkowej:2. Skład chemiczny/rodzaje kamieni nerkowych:


3. Przyczyny i czynniki sprzyjające wytrącaniu kamieni nerkowych:4. Objawy/skutki/powikłania:

5. Nerki a nadciśnienie – uzupełnij tabelę.

1. Rola nerek w rozwoju nadciśnienia pierwotnego.


2. Rola nerek w rozwoju nadciśnienia wtórnego.3. Wpływ nadciśnienia tętniczego na nerki.6. Porównaj zespół nefrytyczny i zespół nerczycowy (nefrotyczny).


Zespół nefrytyczny

Zespół nerczycowy (nefrotyczny)

Cechy/objawy:Cechy/objawy:

Przyczyny:


Przyczyny:

6. Kłębuszkowe zapalenie nerek (KZN) – uzupełnij tabelę.
1. Definicja KZN:2. Klasyfikacja i przyczyny:

- klasyfikacja kliniczna:


- klasyfikacja etiologiczna (scharakteryzuj każdy z typów i podaj ich przyczyny):

3. Ogólna patogeneza:

4. Objawy/skutki/powikłania:

5. Kłębuszkowe zapalenie nerek jest zaliczane do glomerulopatii. Co oznacza to pojęcie? Jakie są inne niż KZN przyczyny glomerulopatii?


7. Ostra niewydolność nerek (ONN) – uzupełnij tabelę.


1. Definicja ONN:2. Przyczyny ONN:

przednerkowe

nerkowe

zanerkowe

3. Ogólna patogeneza ONN:


4. Etapy/okresy ONN:

1)
2)


3)
4)


5. Objawy/skutki/powikłania:

6. Zmiany w testach laboratoryjnych


8. Przewlekła niewydolność nerek (PNN) – uzupełnij tabelę.


1. Definicja PNN:2. Główne przyczyny PNN:


3. Stadia/okresy przewlekłej choroby nerek (PChN):

1)
2)


3)
4)
5)


4. Co to jest mocznica (uremia)? Co to są toksyny mocznicowe (podaj przykłady)?5. Ogólna patogeneza (w tym wyjaśnienie dlaczego dochodzi do stałej progresji niewydolności):


6. Objawy/skutki/powikłania:

7. Zmiany w testach laboratoryjnych

9. Omów etiopatogenezę 2 spośród poniżej wymienionych zaburzeń dotyczących nerek.
1. Etiopatogeneza obrzęków w zespole nerczycowym.

2. Etiopatogeneza osteodystrofii nerkowej w przewlekłej niewydolności nerek.

3. Etiopatogeneza przednerkowej ostrej niewydolności nerek.

4. Etiopatogeneza nadciśnienia naczyniowo-nerkowego.
II. PATOFIZJOLOGIA GOSPODARKI WODNO-ELEKTROLITOWEJ
1. Podaj definicje poniższych pojęć jednym zdaniem.


Izoosmia


Izotonia


Izojonia


Izohydria


Izowolemia

2. Przedstaw na schemacie przestrzenie wodne organizmu.

3. Obrzęki – uzupełnij tabelę.
1. Definicja obrzęku:


2. Przykłady/przyczyny obrzęków:

- uogólnionych:

- miejscowych:


3. Podstawowe mechanizmy patofizjologiczne powstawania obrzęków:4. Odwodnienia – uzupełnij tabelę:


Rodzaj:

Wpływ na ECF i ICF
(wzrost, spadek, bez zmian)

Przyczyny

Skutki

hipotoniczne

ECF
ICFizotoniczne

ECF
ICFhipertoniczne

ECF
ICF


5. Przewodnienia – uzupełnij tabelę:
Rodzaj:

Wpływ na ECF i ICF
(wzrost, spadek, bez zmian)

Przyczyny

Skutki

hipotoniczne

ECF
ICFizotoniczne

ECF
ICFhipertoniczne

ECF
ICF6. Uzupełnij tabelę dotyczącą zaburzeń elektrolitowych.


Obniżone stężenie jonu

Podwyższone stężenie jonu

1. SÓD – norma w surowicy krwi:

Nazwa zaburzenia:

Nazwa zaburzenia:

Przyczyny:

Skutki:

Przyczyny:

Skutki:
2. POTAS – norma w surowicy krwi:

Nazwa zaburzenia:

Nazwa zaburzenia:

Przyczyny:

Skutki:

Przyczyny:

Skutki:
3. MAGNEZ – norma w surowicy krwi:

Nazwa zaburzenia:

Nazwa zaburzenia:

Przyczyny:

Skutki:

Przyczyny:

Skutki:

4. WAPŃ – norma w surowicy krwi:

Nazwa zaburzenia:

Nazwa zaburzenia:

Przyczyny:

Skutki:

Przyczyny:

Skutki:7. Jakie zaburzenie HIPERNATREMIA/HIPONATREMIA może wystąpić w niżej wymienionych sytuacjach. Należy podać dokładne uzasadnienie (np. wyjaśnić na czym polega dana choroba/zaburzenie, opisać działanie hormonu w przypadku endokrynopatii itp.). !!!
a) Zespół Conna


b) Zespół Cushinga


c) Choroba Addisona


d) Moczówka prosta


e) SIADH


f) Wymiotyg) Biegunkah) Przyjmowanie diuretyków


8. Jakie zaburzenie HIPERKALIEMIA/HIPOKALIEMIA może wystąpić w niżej wymienionych sytuacjach. Należy podać dokładne uzasadnienie (np. wyjaśnić na czym polega dana choroba/zaburzenie, opisać działanie hormonu w przypadku endokrynopatii itp.). !!!


a) Zespół Conna


b) Zespół Cushinga


c) Choroba Addisona


d) Wymioty


e) Biegunka


f) Przyjmowanie diuretyków


g) Uszkodzenie mięśni szkieletowych


h) Kwasica metaboliczna


Uwaga – pyt. 7 i 8!!! W niektórych przypadkach obydwie odpowiedzi są prawidłowe – należy uzasadnić.

III. PATOFIZJOLOGIA GOSPODARKI KWASOWO-ZASADOWEJ
1. Równowaga kwasowo-zasadowa organizmu – odpowiedz na pytania.


1. Wymień i scharakteryzuj krótko podstawowe mechanizmy pozwalające na utrzymanie równowagi kwasowo-zasadowej organizmu.


2. Podaj równanie Hendersona–Hasselbalcha i napisz co z niego wynika w odniesieniu do równowagi kwasowo-zasadowej organizmu.

2. Kwasica (acydoza) – uzupełnij tabelę.
1. Definicja kwasicy:


2. Rodzaje kwasicy:

nazwa:


nazwa:

przyczyny (min. 3)przyczyny (min. 3)

kompensacja:


kompensacja:

3. Skutki kwasicy w organizmie (w tym wpływ na stężenie potasu i wapnia zjonizowanego we krwi):

3. Zasadowica (alkaloza) – uzupełnij tabelę.
1. Definicja zasadowicy:


2. Rodzaje zasadowicy:

nazwa:


nazwa:

przyczyny


przyczyny

kompensacja:


kompensacja:

3. Skutki zasadowicy w organizmie (w tym wpływ na stężenie potasu i wapnia zjonizowanego we krwi):

4. Jakie zaburzenie KWASICA/ZASADOWICA, ODDECHOWA/METABOLICZNA może być wywołane przez następujące zaburzenia. Należy podać dokładne uzasadnienie (np. wyjaśniając na czym polega dana choroba/zaburzenie). !!!
a) Śpiączka ketonowa


b) Hiperwentylacja


c) Biegunka


d) Wymioty


e) Hiperkaliemia


f) Zatrucie salicylanami (Uwaga: zaburzenie mieszane!)


g) Hipowentylacja na skutek depresji ośrodka oddechowego (Uwaga: zaburzenie mieszane!)


h) Niewydolność nerek


i) Kwasice nerkowe kanalikowe (cewkowe)

5. Podaj prawidłowe wartości + jednostki podanych parametrów krwi tętniczej służących do oceny równowagi kwasowo-zasadowej oraz rozpoznaj proste zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej (strzałki oznaczają, że zmierzona wartość wykracza poza zakres wartości prawidłowych):
pH

[ ]


pCO2

[ ]


HCO3- (akt)

[ ]


Zaburzenie1.

N


2.

N


3.N
4.N
5.
6.
7.
8.6. Rozwiąż przypadki kliniczne zamieszczone na stronie internetowej.Zalecana literatura: wykłady + materiały dodatkowe + podręczniki:

- Thor P.: Podstawy patofizjologii człowieka; Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.

- Zahorska-Markiewicz B., Małecka-Tendera E.: Patofizjologia kliniczna; Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2009.
Proszę udzielać krótkich i konkretnych odpowiedzi, podawać najważniejsze i zróżnicowane przyczyny/przykłady/objawy itp.
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna