I. Wpisz wydarzenia do datPobieranie 29.68 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar29.68 Kb.
Początki nowożytnego świata w XV i XVI wieku.

Grupa X


kl. II b

Imię nazwisko ......................................................................................................................................I. Wpisz wydarzenia do dat:

  1. 1488...................................................................................................................................................

  2. 1545-63..............................................................................................................................................

  3. 1573...................................................................................................................................................

  4. 1598...................................................................................................................................................

Punktacja-4 x 1pkt = 4 pkt
II. Zaznacz na mapce :

1. stary lądowy szlak handlowy do Indii,

2. hiszpańsko-portugalską linię podziału świata,

3. wyprawę Bartolomeo Diaza podczas której dotarł do Przylądka Burz,

4. nowe szlaki handlowe.
Punktacja -4 x 1 pkt = 4 pkt

III. Dokonaj analizy wybranych dzieł artystów odrodzenia, podaj autora, tytuł, podaj występujące w dziele cechy epoki odrodzenia

1.……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….2……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….
3……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

Punktacja: za pełną odpowiedź do jednej ilustracji 3 pkt, rezem 9 pkt


IV. Przeczytaj uważnie tekst źródłowy
Niccolo Machiavelli, Książę
Każdy rozumie, jak chwalebną bywa w księciu cnota dotrzymywania słowa i przestrzegania zasad prawości, unikania zaś podstępów. Niemniej wszelako doświadczenie naszych czasów uczy, że ci książęta, którzy nie liczyli się z danym przez siebie słowem i umieli podstępami mózgi ludzkie uwodzić, osiągnęli wielkie zadania i wzięli w końcu górę nad tymi, którzy rządzili się prawością. Trzeba tedy wiedzieć, że istnieją dwa rodzaje walki: walka na prawa i walka na siły. Pierwszy rodzaj jest właściwy ludziom, drugi właściwy jest zwierzętom, ponieważ jednak często pierwszy rodzaj walki nie wystarcza, trzeba uciekać się do drugiego. Dlatego też książę musi doskonale umieć używać zarówno natury zwierzęcej, jak ludzkiej. Ta nauka podana jest książętom w napomknieniach już przez pisarzy starożytnych, którzy opowiadają jak Achilles i wielu innych królów greckich, oddani byli na wychowanie do Chirona centaura, pod opieką tegoż wzrastali; to odbywanie szkoły pod kierunkiem półbestii, półczłowieka, nie oznacza nic innego, tylko wskazówkę, że powinnością księcia bywa używanie tak jednej, jak drugiej natury, jedna bez drugiej ostać się nie może. Ponieważ więc książę obowiązany jest umieć używać bestii, powinien sobie wybrać lisa i lwa, lew bowiem nie poradzi przeciw sieciom, lis nie poradzi przeciw wilkom. Należy więc być lisem, aby się poznać na sieciach, i lwem, aby odstraszać wilków. Ci, którzy poprzestają w prostocie na naturze lwa, nie sprostają zadaniom. Książę tedy rozumny ani może, ani powinien dotrzymywać danego prze się słowa wówczas, gdy dotrzymanie to zwróciłoby się przeciwko niemu.
1. Podaj zasadniczą tezę sformułowaną przez Machiavellego zawartą w ty fragmencie (3 pkt)

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

2. Przedstaw sylwetkę i poglądy tego myśliciela (3pkt)

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………V. Wyjaśnij pojęcia (6 pkt):

1faktoria (3pkt).................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

2. nożyce cen. (3pkt)........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

VI. Rozwiń temat: (7 pkt)

Wpływ odkryć geograficznych na rozwój gospodarczy Europy w XVI w..

PUNKTACJA ocena celujący 36-35

I- 4 . bardzo dobry 34-31

II- 4 dobry 30-27

III- 9 dostateczny 26-20

IV- 6 dopuszczający 19-15

V-6 niedostateczny 14 i niżej

VI-7

Razem 36 punktów


©absta.pl 2016
wyślij wiadomość

    Strona główna